#زندگی_کوتاه_هست

Instagram photos and videos

#زندگی_کوتاه_هست#الحمدلله_علی_کل_حال#حامد_رجب_پور#عشق#دوستی#مهربانی#لیاقت#قدر_یکدیگر_را_بدانیم

Hashtags #زندگی_کوتاه_هست for Instagram

حال دنیا را بپرسیدم من از فرزانه ای؟
گفت: یا آب است ، یا خاک است یا پروانه ای!

گفتمش احوال عمرم را بگو،این عمر چیست؟
گفت یابرق است، یا باد است، یا افسانه ای!

گفتمش اینها که میبینی، چرا دل بسته اند؟
گفت یا خوابند، یا مستند، یا دیوانه ای!

گفتمش احوال جانم را پس از مردن ، بگو؟
گفت یا باغ است، یا نار است، یا ویرانه ای! 🌷🌷 #زندگی_کوتاه_هست
#الحمدلله_علی_کل_حال
قدر_یکدیگر_رابدانیم


2

بزرگش کرده اند...
عشق رامیگویم..
یک 'عزیزم صبح بخیر'
یک'داری میری بیرون خودتُ بپوشون، هواسرده'
گفتن یک 'چایی میخوری واست بریزم' پرسیدن... اصلا کارسختی نیست...
فقط باید آدمی راپیدا کرد که لایق شنیدنش باشد... #حامد_رجب_پور
#عشق #دوستی #مهربانی #لیاقت لازم دارد.. #قدر_یکدیگر_را_بدانیم
#زندگی_کوتاه_هست


0

The end of the page