#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران@irancycling_forall


کمیته همگانی فدراسیون دوچرخه سواری
کمیته دوچرخه سواری فدراسیون ورزشهای همگانی

#دوچرخه_سواری_همگانی

مسئول کمیته : آلن پطروسیان
دبیر : انسیه رهرو

www.cyclingfa.ir/

430 posts 3,716 followers 397 following

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

⭐۵۵% تخفیف مخصوص دانشجویان⭐
🔴 در بخش پایانی سمینار فعالان عرصه ورزشهای طبیعی کشور تقدیر خواهند شد
- کمیته دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی برتر سال ۹۷ کشور معرفی و تقدیر میگردد
- گروه یا انجمن دوچرخه سواری همگانی برتر سال ۹۷ کشور معرفی و تقدیر میگردد
.
🔴 شرایط ثبت نام :
۱- ثبت نام برای عموم خانم ها و آقایان آزاد است.
۲- افراد بالای ۲۰ سال واجد شرایط برای ثبت نام هستند.
۳- ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان. - کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل شده.
۴- ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1100000 ريال (دانشجویان با ارائه کپی و اصل کارت دانشجویی پانصد هزار ریال) به شما حساب 111680118831771 بانك حکمت ایرانیان به نام فدراسيون ورزش هاى همگانى
.
🔴 نحوه ثبت نام :
۱- متقاضیان با ارسال فیش واریزی و سایر مدارک به آدرس ایمیل zahra. Sadat155@gmil و شماره تماس 09128096015 سرکار خانم زهراسادات فاطمی میتوانند جهت انجام پیش ثبت نام اقدام نمایند.
.
((ظرفیت محدود))
.
🔴 قابل توجه کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری
مستقر در هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها :
۱- حضور در سمینار ورزشهای طبیعی (ورزش در طبیعت) الزامی است
تبصره- داشتن کارت مربیگری ورزشهای طبیعی برای کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها اجباری است.
(این سمینار پیش نیاز مربیگری ورزشهای طبیعی است)
.
@irancycling_forall
.
#آلن_پطروسیان
#ورزشهای_طبیعی
#انجمن_ورزشهای_طبیعی
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#دوچرخه_سواری_همگانی
.
#دوچرخه #دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه #میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
.


5

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

۵۵% تخفیف مخصوص دانشجویان
🔴 شرایط ثبت نام :
۱- ثبت نام برای عموم خانم ها و آقایان آزاد است.
۲- افراد بالای ۲۰ سال واجد شرایط برای ثبت نام هستند.
۳- ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان. - کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل شده.
۴- ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1100000 ريال به شما حساب 111680118831771 بانك حکمت ایرانیان به نام فدراسيون ورزش هاى همگانى
.
🔴 نحوه ثبت نام :
۱- متقاضیان با ارسال فیش واریزی و سایر مدارک تا تاریخ 97/9/18 به آدرس ایمیل zahra. Sadat155@gmil و شماره تماس 09128096015 سرکار خانم زهراسادات فاطمی میتوانند جهت انجام پیش ثبت نام اقدام نمایند.
۲- پس از ارسال فیش واریزی به سرکار خانم فاطمی ، تاییدیه پیش ثبت نام دریافتی از ایشان به تلگرام کمیته دوچرخه سواری همگانی به شماره 09211365171 ارسال گردد.
.
🔴 قابل توجه کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری
مستقر در هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها :
۱- حضور در سمینار ورزشهای طبیعی (ورزش در طبیعت) الزامی است
تبصره- داشتن کارت مربیگری ورزشهای طبیعی برای کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها اجباری است.
(این سمینار پیش نیاز مربیگری ورزشهای طبیعی است)
.
@irancycling_forall
.
#مهدی_خطیبی #آلن_پطروسیان
#ورزشهای_طبیعی
#انجمن_ورزشهای_طبیعی
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#دوچرخه_سواری_همگانی
.
#دوچرخه #دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه #میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
.


0

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

۵۵% تخفیف مخصوص دانشجویان
🔴 شرایط ثبت نام :
۱- ثبت نام برای عموم خانم ها و آقایان آزاد است.
۲- افراد بالای ۲۰ سال واجد شرایط برای ثبت نام هستند.
۳- ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان. - کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل شده.
۴- ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1100000 ريال به شما حساب 111680118831771 بانك حکمت ایرانیان به نام فدراسيون ورزش هاى همگانى
.
🔴 نحوه ثبت نام :
۱- متقاضیان با ارسال فیش واریزی و سایر مدارک تا تاریخ 97/9/18 به آدرس ایمیل zahra. Sadat155@gmil و شماره تماس 09128096015 سرکار خانم زهراسادات فاطمی میتوانند جهت انجام پیش ثبت نام اقدام نمایند.
۲- پس از ارسال فیش واریزی به سرکار خانم فاطمی ، تاییدیه پیش ثبت نام دریافتی از ایشان به تلگرام کمیته دوچرخه سواری همگانی به شماره 09211365171 ارسال گردد.
.
🔴 قابل توجه کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری
مستقر در هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها :
۱- حضور در سمینار ورزشهای طبیعی (ورزش در طبیعت) الزامی است
تبصره- داشتن کارت مربیگری ورزشهای طبیعی برای کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها اجباری است.
(این سمینار پیش نیاز مربیگری ورزشهای طبیعی است)
.
@irancycling_forall
.
#حبیبه_ناظرزاده #آلن_پطروسیان
#ورزشهای_طبیعی
#انجمن_ورزشهای_طبیعی
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#دوچرخه_سواری_همگانی
.
#دوچرخه #دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه #میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
.


0

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

۵۵% تخفیف مخصوص دانشجویان
🔴 شرایط ثبت نام :
۱- ثبت نام برای عموم خانم ها و آقایان آزاد است.
۲- افراد بالای ۲۰ سال واجد شرایط برای ثبت نام هستند.
۳- ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان. - کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل شده.
۴- ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1100000 ريال به شما حساب 111680118831771 بانك حکمت ایرانیان به نام فدراسيون ورزش هاى همگانى
.
🔴 نحوه ثبت نام :
۱- متقاضیان با ارسال فیش واریزی و سایر مدارک تا تاریخ 97/9/18 به آدرس ایمیل zahra. Sadat155@gmil و شماره تماس 09128096015 سرکار خانم زهراسادات فاطمی میتوانند جهت انجام پیش ثبت نام اقدام نمایند.
۲- پس از ارسال فیش واریزی به سرکار خانم فاطمی ، تاییدیه پیش ثبت نام دریافتی از ایشان به تلگرام کمیته دوچرخه سواری همگانی به شماره 09211365171 ارسال گردد.
.
🔴 قابل توجه کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری
مستقر در هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها :
۱- حضور در سمینار ورزشهای طبیعی (ورزش در طبیعت) الزامی است
تبصره- داشتن کارت مربیگری ورزشهای طبیعی برای کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها اجباری است.
(این سمینار پیش نیاز مربیگری ورزشهای طبیعی است)
.
@irancycling_forall
.
#سعید_ضروری #آلن_پطروسیان
#ورزشهای_طبیعی
#انجمن_ورزشهای_طبیعی
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#دوچرخه_سواری_همگانی
.
#دوچرخه #دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه #میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
.


8

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

.
🔴 شرایط ثبت نام :
۱- ثبت نام برای عموم خانم ها و آقایان آزاد است.
۲- افراد بالای ۲۰ سال واجد شرایط برای ثبت نام هستند.
۳- ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان. - کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل شده.
۴- ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1100000 ريال به شما حساب 111680118831771 بانك حکمت ایرانیان به نام فدراسيون ورزش هاى همگانى
.
🔴 نحوه ثبت نام :
۱- متقاضیان با ارسال فیش واریزی و سایر مدارک تا تاریخ 97/9/18 به آدرس ایمیل zahra. Sadat155@gmil و شماره تماس 09128096015 سرکار خانم زهراسادات فاطمی میتوانند جهت انجام پیش ثبت نام اقدام نمایند.
۲- پس از ارسال فیش واریزی به سرکار خانم فاطمی ، تاییدیه پیش ثبت نام دریافتی از ایشان به تلگرام کمیته دوچرخه سواری همگانی به شماره 09211365171 ارسال گردد.
.
🔴 قابل توجه کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری
مستقر در هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها :
۱- حضور در سمینار ورزشهای طبیعی (ورزش در طبیعت) الزامی است
تبصره- داشتن کارت مربیگری ورزشهای طبیعی برای کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها اجباری است.
(این سمینار پیش نیاز مربیگری ورزشهای طبیعی است)
.
@irancycling_forall
.
#علی_شادلو #آلن_پطروسیان
#ورزشهای_طبیعی
#انجمن_ورزشهای_طبیعی
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#دوچرخه_سواری_همگانی
.
#دوچرخه #دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه #میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
.


0

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

.
🔴 شرایط ثبت نام :
۱- ثبت نام برای عموم خانم ها و آقایان آزاد است.
۲- افراد بالای ۲۰ سال واجد شرایط برای ثبت نام هستند.
۳- ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان. - کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل شده.
۴- ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1100000 ريال به شما حساب 111680118831771 بانك حکمت ایرانیان به نام فدراسيون ورزش هاى همگانى
.
🔴 نحوه ثبت نام :
۱- متقاضیان با ارسال فیش واریزی و سایر مدارک تا تاریخ 97/9/18 به آدرس ایمیل zahra. Sadat155@gmil و شماره تماس 09128096015 سرکار خانم زهراسادات فاطمی میتوانند جهت انجام پیش ثبت نام اقدام نمایند.
۲- پس از ارسال فیش واریزی به سرکار خانم فاطمی ، تاییدیه پیش ثبت نام دریافتی از ایشان به تلگرام کمیته دوچرخه سواری همگانی به شماره 09211365171 ارسال گردد.
.
🔴 قابل توجه کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری
مستقر در هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها :
۱- حضور در سمینار ورزشهای طبیعی (ورزش در طبیعت) الزامی است
تبصره- داشتن کارت مربیگری ورزشهای طبیعی برای کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها اجباری است.
(این سمینار پیش نیاز مربیگری ورزشهای طبیعی است)
.
@irancycling_forall
.
#رضا_شجیع #آلن_پطروسیان
#ورزشهای_طبیعی
#انجمن_ورزشهای_طبیعی
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#دوچرخه_سواری_همگانی
.
#دوچرخه #دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه #میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
.


5

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

.
🔴 شرایط ثبت نام :
۱- ثبت نام برای عموم خانم ها و آقایان آزاد است.
۲- افراد بالای ۲۰ سال واجد شرایط برای ثبت نام هستند.
۳- ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان. - کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل شده.
۴- ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1100000 ريال به شما حساب 111680118831771 بانك حکمت ایرانیان به نام فدراسيون ورزش هاى همگانى
.
🔴 نحوه ثبت نام :
۱- متقاضیان با ارسال فیش واریزی و سایر مدارک تا تاریخ 97/9/18 به آدرس ایمیل zahra. Sadat155@gmil و شماره تماس 09128096015 سرکار خانم زهراسادات فاطمی میتوانند جهت انجام پیش ثبت نام اقدام نمایند.
۲- پس از ارسال فیش واریزی به سرکار خانم فاطمی ، تاییدیه پیش ثبت نام دریافتی از ایشان به تلگرام کمیته دوچرخه سواری همگانی به شماره 09211365171 ارسال گردد.
.
🔴 قابل توجه کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری
مستقر در هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها :
۱- حضور در سمینار ورزشهای طبیعی (ورزش در طبیعت) الزامی است
تبصره- داشتن کارت مربیگری ورزشهای طبیعی برای کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها اجباری است.
(این سمینار پیش نیاز مربیگری ورزشهای طبیعی است)
.
@irancycling_forall
.
#کیانوش_محرابی #آلن_پطروسیان
#ورزشهای_طبیعی
#انجمن_ورزشهای_طبیعی
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#دوچرخه_سواری_همگانی
.
#دوچرخه #دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه #میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
.


1

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

.
🔴 شرایط ثبت نام :
۱- ثبت نام برای عموم خانم ها و آقایان آزاد است.
۲- افراد بالای ۲۰ سال واجد شرایط برای ثبت نام هستند.
۳- ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان. - کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل شده.
۴- ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1100000 ريال به شما حساب 111680118831771 بانك حکمت ایرانیان به نام فدراسيون ورزش هاى همگانى
.
🔴 نحوه ثبت نام :
۱- متقاضیان با ارسال فیش واریزی و سایر مدارک تا تاریخ 97/9/18 به آدرس ایمیل zahra. Sadat155@gmil و شماره تماس 09128096015 سرکار خانم زهراسادات فاطمی میتوانند جهت انجام پیش ثبت نام اقدام نمایند.
۲- پس از ارسال فیش واریزی به سرکار خانم فاطمی ، تاییدیه پیش ثبت نام دریافتی از ایشان به تلگرام کمیته دوچرخه سواری همگانی به شماره 09211365171 ارسال گردد.
.
🔴 قابل توجه کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری
مستقر در هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها :
۱- حضور در سمینار ورزشهای طبیعی (ورزش در طبیعت) الزامی است
تبصره- داشتن کارت مربیگری ورزشهای طبیعی برای کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها اجباری است.
(این سمینار پیش نیاز مربیگری ورزشهای طبیعی است)
.
@irancycling_forall
.
#محمد_کبادی #آلن_پطروسیان
#ورزشهای_طبیعی
#انجمن_ورزشهای_طبیعی
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#دوچرخه_سواری_همگانی
.
#دوچرخه #دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه #میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
.


4

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

ورق بزنید و متن زیر را بخوانید⭐هفته چهارم⭐
🔴 گروه دوچرخه سواری برتر هفته کشور (هفته دوم آذر۹۷)
در راستای توسعه #دوچرخه_سواری_همگانی
و ترویج #ورزش_سبز (ورزش دوستدار طبیعت و تاریخ ایران)
در سایه رعایت اصول "فنی ، ایمنی و هنجاری"
.
در چهارمین ارزیابی گروه دوچرخه سواری برتر هفته کشور
گروه دوچرخه سواری پرو رایدرز تهران در پی اجرای یک پیمایش #دوچرخه_سواری_همگانی تحسین برانگیز در سایه اصول فنی ، ایمنی و هنجاری به توسعه همگانی این رشته در حضور گسترده علاقمندان تهرانی پرداخت و ازاینرو توسط (کمیته همگانی فدراسیون دوچرخه سواری ایران) و (کمیته دوچرخه سواری فدراسیون ورزشهای همگانی) بعنوان گروه دوچرخه سواری برتر هفته کشور معرفی گردید.
.
این پیمایش در دو بخش #طبیعتگردی_با_دوچرخه و #دوچرخه_سواری_شهری در پارک دوچرخه سواری چیتگر و دریاچه خلیج فارس تهران برگزار شد.
@proriders_group
.

#دوچرخه_سواری_همگانی
دوستدار طبیعت ، اقتصاد و سلامت هر ایرانی
.
.
🔴 دوچرخه سواری همگانی ایران
کمیته همگانی فدراسیون دوچرخه سواری
کمیته دوچرخه سواری فدراسیون ورزشهای همگانی
@IRANcycling_forAll
@cycling_federation_iran
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
.
.
.
@allen.petrosian
#آلن_پطروسیان .
.
#تهران
#دوچرخه_سواری_همگانی #دوچرخه
#دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه # میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک #فدراسیون_دوچرخه_سواری
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
@uci_cycling
.


4

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

همایش #دوچرخه_سواری_همگانی #کرج
🔴 کمیته همگانی هیئت دوچرخه سواری استان البرز بمناسبت روز دانشجو با میزبانی گروه دوچرخه سواری پویندگان آفتاب کلاک برگزار مینماید
.

#دوچرخه_سواری_همگانی
دوستدار طبیعت ، اقتصاد و سلامت هر ایرانی
.
.
🔴 دوچرخه سواری همگانی ایران
کمیته همگانی فدراسیون دوچرخه سواری
کمیته دوچرخه سواری فدراسیون ورزشهای همگانی
@IRANcycling_forAll
@cycling_federation_iran
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
.
.
.
@allen.petrosian
#آلن_پطروسیان .
.
#دوچرخه_سواری_همگانی #دوچرخه
#دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه # میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک #فدراسیون_دوچرخه_سواری
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
@uci_cycling
.


8

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

.
🔴 پیروز حناچی "شهردار تهران به کمپین #شهردار_دوچرخه_سوار کمیته دوچرخه سواری همگانی ایران پیوست و با دوچرخه به محل کار خود رفت
.
(تهران با شهردار جدید امکان جهانی شدن را دارد)
با پیوستن به برنامه راهبردی #شهر_ملی_دوچرخه و #شهر_جهانی_دوچرخه و همچنین #شهر_جهانی_پویا .
.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون ورزشهای همگانی #پیروز_حناچی شهردار تهران به کمپین #شهردار_دوچرخه_سوار کمیته دوچرخه سواری همگانی ایران پیوست. آلن پطروسیان مسئول دوچرخه سواری همگانی کشور (در فدراسیون دوچرخه سواری و فدراسیون ورزشهای همگانی) در حاشیه این گزارش ضمن قدردانی از اقدام پیروز حناچی گفت : امید آن داریم فعالیت های ایشان در تامین زیرساخت های شهری مربوط به #دوچرخه_سواری_همگانی نیز به همین حد عملیاتی و تحسین برانگیز ادامه یابد تا ایشان را هم بعنوان #شهردار_سفیر_دوچرخه_سواری_همگانی ایران معرفی و حتی در کسوت (شهردار برتر سال۹۸ در راستای توسعه دوچرخه سواری همگانی ایران) از او قدردانی نماییم.
.
تهران با اندکی همت توسط مسئولین شهری و استانی و منجمله شهرداری از طریق رونمایی و اجرای یک برنامه راهبردی بین المللی دو فدراسیون متولی دوچرخه سواری و ورزشهای همگانی کشور قابلیت جهانی شدن از طریق پیوستن به طرح #شهر_ملی_دوچرخه و #شهر_جهانی_دوچرخه و همچنین #شهر_جهانی_پویا را دارد
.
آلن پطروسیان - مسئول دوچرخه سواری همگانی کشور
(در فدراسیون دوچرخه سواری و فدراسیون ورزشهای همگانی)
.
.
#دوچرخه_سواری_همگانی
دوستدار طبیعت ، اقتصاد و سلامت هر ایرانی
.
.
🔴 دوچرخه سواری همگانی ایران
کمیته همگانی فدراسیون دوچرخه سواری
کمیته دوچرخه سواری فدراسیون ورزشهای همگانی
@IRANcycling_forAll
@cycling_federation_iran
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
.
.
@pirouz.hanachi
@hanachi_ir
@dr.hanachi
@allen.petrosian
#آلن_پطروسیان #حناچی #شهردار_تهران
.
.
#دوچرخه_سواری_همگانی #دوچرخه
#دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه # میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک #فدراسیون_دوچرخه_سواری
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #uci #ioc @tafisaofficial
@uci_cycling
.


25

#دوچرخه_سواری_همگانی 🔴 ایران

.
🔴 شرایط ثبت نام :
۱- ثبت نام برای عموم خانم ها و آقایان آزاد است.
۲- افراد بالای ۲۰ سال واجد شرایط برای ثبت نام هستند.
۳- ارائه معرفی نامه از هیات ورزشهای همگانی استان. - کپی شناسنامه و کارت ملی و مدرک تحصیلی (حداقل دیپلم) برابر اصل شده.
۴- ارائه اصل فیش واریزی به مبلغ 1100000 ريال به شما حساب 111680118831771 بانك حکمت ایرانیان به نام فدراسيون ورزش هاى همگانى
.
🔴 نحوه ثبت نام :
۱- متقاضیان با ارسال فیش واریزی و سایر مدارک تا تاریخ 97/9/18 به آدرس ایمیل zahra. Sadat155@gmil و شماره تماس 09128096015 سرکار خانم زهراسادات فاطمی میتوانند جهت انجام پیش ثبت نام اقدام نمایند.
۲- پس از ارسال فیش واریزی به سرکار خانم فاطمی ، تاییدیه پیش ثبت نام دریافتی از ایشان به تلگرام کمیته دوچرخه سواری همگانی به شماره 09211365171 ارسال گردد.
.
🔴 قابل توجه کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری
مستقر در هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها :
۱- حضور در سمینار ورزشهای طبیعی (ورزش در طبیعت) الزامی است
تبصره- داشتن کارت مربیگری ورزشهای طبیعی برای کلیه مسئولین کمیته های دوچرخه سواری هیئت ورزشهای همگانی استانها و شهرستانها اجباری است.
(این سمینار پیش نیاز مربیگری ورزشهای طبیعی است)
.
.
#آلن_پطروسیان
#دوچرخه_سواری_همگانی
#ورزشهای_طبیعی
#انجمن_ورزشهای_طبیعی
#فدراسیون_ورزشهای_همگانی
.
#دوچرخه #دوچرخه_سواری #دوچرخه_سواری_همگانی_ایران
#دوچرخه_سواری_شهری #گردشگری_با_دوچرخه #طبیعتگردی_با_دوچرخه #میراثگردی_با_دوچرخه #ورزش_برای_همه #وزارت_ورزش_و_جوانان #ورزش_سبز #حمل_و_نقل_پاک #فدراسیون_دوچرخه_سواری

#cyclingforall #cycling #cycling_for_all #citybike #tafisa #sport_for_all #iran_sport_for_all_federation #uci #unitednations #unesco #unescoiran #ioc @tafisaofficial
.


1