#احمد_سلمانی

Instagram photos and videos

#احمد_سلمانی#شعر#غزل#عاشقانه#رباعی#دوبیتی#آرمین_مجمع_صنایع#شاعر#و_شعر#شعر_سپید#روزنامه#روزنامه_شاخه_سبز#شاخه_سبز#روزنامه_نگاری#ادبیات#داستان#ساره_بهرامی#فرزین_پارسی_کیا

Hashtags #احمد_سلمانی for Instagram

" ماضی بعید "

من آدم دوران قدیمم .... تو جدیدی
من حسرت دیروز , تو فردای امیدی

این را که میان من و تو راه زیاد است
با دیده ی دل دیدم و با چشم ندیدی

یکبار تو را دیدم و صد دل به تو دادم
یکبار دلی دادی و صد بار بریدی

من مست غزل ، عاشق اشعار قدیمی
تو شاعرِ امروزیِ اشعار سپیدی

از حالم و آینده چه گویم که خراب است
افسوس که کمیابی و ماضی بعیدی

خو کرده قفس را چه نیازیست به پرواز
دیوانه تو بودی ز قفس زود پریدی

#احمد_سلمانی

#شعر
#غزل
#رباعی
#دوبیتی
#عاشقانه
#ماضی بعید


22

تصویر زیـبا اثــــــر اســــــتاد رحـــــــــیم صـــــــــــابـــــــــــــــونــــــــــــــچی

ای دل اگر زمانه به غم می نشاندت
بنشین و صبر کن که صبوری دوای اوست

با دور روزگار نشاید ستیزه کرد
آنکس که کرد این مثل خوش برای اوست

با ژنده پیل پشه چو پهلو همی زند
گر جان به بادبرد الحق سزای اوست

گر کار عاقلی نرودبر ره ثواب
از وی مبین که آن نه ز فکر خطای اوست

ور جاهلی به منصب زمانی رسد مگوی
کان مال و منصب از شرف و عقل ورای اوست

چون کارها به جهد میسر نمی شود
آن زیبد از کسی که خرد رهنمای اوست

گر کار نیک و بد نشود بر مراد او
داند که هر چه هست به حکم خدای اوست
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امیر محمودبن امیر یمین الدوله طغرائی در اواخر قرن هفتم هجری در فریوند خراسان بدنیا آمد. دوران حیات وی مصادف با اختلافات شدیدامرای خراسان بود و در نتیجه اختلاف قتل وغارت ها روحیه حساس شاعررا در معرض تندباد حوادث قرارداد وچنان اثری براو گذاشت که کنج عزلت اختیار کرد
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
دیوان وی به گفته تذکره نویسان متذکر شده اند مجموعه بیش ازده هزار بیت بوده ولی بعلت واقعه سال۷۴۳دیوان شاعر به غارت رفته وپس از آن بیش از ده هزار بیت چیزی بدست نیامده است
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ابن یمین در سال ۷۶۹وفات یافت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


258

" بخند "

تو به ابروی گره کرده ی تقدیر بخند
نکنی اخم به دنیا ، نشو دلگیر بخند

زندگی رنگ‌ و لعابی ست که بر غم زده اند
تا نفس هست به این‌ حیله و تزویر بخند

زده ام عکس تو را بر تن دیوار خیال
عکس من ، یکسره بر خنده ی تصویر بخند

خواب دیدم که زلیخایی و یوسف شده ام
روز و شب بر من و بر خواب و به تعبیر بخند

دشمنان از پس و پیش اند ولی دوست کجاست ؟
تو به لبخند رفیق از پس شمشیر بخند

غم نان است اگر دغدغه ی روز و شبم
تو به ابیات پر از غصه ی من ، سیر بخند

#احمد_سلمانی

#شعر
#غزل
#دوبیتی
#رباعی
#عاشقانه
#توفقط بخند😊😊😊


19

@rangeghazal

غصه نخور مرد ....
اینجا قحطی شادیست ، تو یه ملت رو شاد کردی .... من باخته ام تا که تو جانانه بخندی
با بوسه به جامت دم میخانه بخندی

#احمد_سلمانی


5

" روسری "

نسیمی می برد با روسریت آبرویم را
کمی محکم گره کن گوشه های آرزویم را

تمام چشمها زل می زند بر موج موهایت
حسادت می فشارد زیر دستانش گلویم را

به هر سو میروی از قبله میچرخد نگاه من
تو باطل می کنی حتی نماز پیش رویم را

تمام شهر را گشتم تو را زیباترین دیدم
به پایان می بری وسواس من در جستجویم را

به سویی می رود عقلم به سویی قلب بیمارم
به تیری میزنی هر دو نشان روبرویم را

کمی با من مدارا کن نیازم را تو می فهمی
ز چشمانم بخوان ناگفته های گفتگویم را

#احمد_سلمانی

@rangeghazal

#شعر#غزل#رباعی#دوبیتی#عاشقانه#روسری


9

💖🌸💖🌸💖🌸💖🌸💖🌸💖🌸💖
🌸💖🌸
💖🌸
🌸
💖
هر چه زیبایی و خوبیست تو یکجا داری
"بی جهت نیست که در کنج دلم جا داری"

آرزوی همگان حور و پری هست و بهشت
آنچه را مژده ی آنجاست تو اینجا داری

قرص ماهی و زمن فاصله ات بسیار است
دلخوشم باز در این برکه تماشا داری

روز و شب ذره ای از عشق طلب می کردم
شادم از اینهمه عشقی که مهیا داری

گر چه درگیر زمینی و پر و بالت نیست
بی گمان جای در آن عالم بالا داری

عاشقان بهر وصالت همه در صف ماندند
غافل از لطف و نگاهی که تو برما داری

#احمد_سلمانی 💖
🌸
💖🌸
🌸💖🌸
💖🌸💖🌸💖🌸💖🌸💖🌸💖🌸💖


0

" برکه "

برکه ی تنهایی ام با روی ماهت کامل است
گوشه ی قلبش برایت جای دنجی قائل است

دوری اما در خودم هر شب نگاهت میکنم
دلخوشم از نور مهتابی که سویم مایل است

مطلع شعری و نامت می نشیند بر غزل
نیست شاعر آنکه از حال و هوایت غافل است

من نمازم را جماعت خواندم از روی ثواب
آمدی از دم نماز این جماعت باطل است

مثل کشتی ام که از طوفان رها شد عاقبت
باز کن آغوش خود را آرزویم ساحل است

شیشه ام ، دل سنگی ات آخر شکستم میدهد
شیشه ی عمرم برایت هدیه ای ناقابل است

کشمکشهای میان کفر و دین ما را چه سود ؟
گر تو باشی آخرت همراه دنیا حاصل است

#احمد_سلمانی

#شعر#غزل#دوبیتی#رباعی#عاشقانه


2

.
.
.
صفحه ی فرهنگی روزنامه《شاخه سبز》منتشر شد. در این صفحه می خوانید:
.
-یادداشتی بر شعر《هدیه》اثر فروغ فرخزاد از:
آیدا گلنسایی
.
-یادداشتی بر مجموعه شعر《مادر مرا بر دریا گریست》اثر زهرا جهانی از:
وحید نجفی -《درست بنویسم》از:
سهیلا مولاوردی
.
-شعرهایی از:
دکتر امیر بختیاری-فرزین پارسی کیا-مانی معینی-احمد سلمانی-پویان جمال کاظمی-وحید حسن زاده-ساره بهرامی- بارما شریبی-بابک قبادی
.
دوستان عزیز برای دریافت و مطالعه روزنامه می توانند به آدرس سایت روزنامه که در قسمت بیو وجود دارد مراجعه نمایند.
.
#آرمین_مجمع_صنایع
.
#شاخه_سبز #روزنامه_شاخه_سبز
#صفحه_فرهنگی #صفحه_فرهنگی_شاخه_سبز
.
#هدیه #فروغ_فرخزاد
#آیدا_گلنسایی
.
#درباره‌ی_کتاب
#وحید_نجفی
#مادر_مرا_بر_دریا_گریست
#زهرا_جهانی .
#و_شعر
#امیر_بختیاری #فرزین_پارسی_کیا #مانی_معینی #احمد_سلمانی #پویان_جمال_کاظمی #وحید_حسن_زاده #ساره_بهرامی #بارما_شریبی #بابک_قبادی
.
#ادبیات #شعر #شعر_سپید #غزل #شاعر #روزنامه #روزنامه_نگاری


12

"ایکاش"

ای کاش که در باز شود روی تو باشد
گل هم‌ به لبت هم سر گیسوی تو باشد

ای کاش که با معجزه ای جان به تن آید
این معجزه از سحر و ز جادوی تو باشد

شیرینی و قند است مرا نیش زبانت
وقتی که مرا بوسه به کندوی تو باشد

هر رهگذری عاقبتش سر به هوایست
آنگه که تو باشی و گذر کوی تو باشد

من سجده ی طولانی ام از برکت عشق است
وقتی که مرا قبله فقط سوی تو باشد

دربست غزل مال خودت سهم کسی نیست
خوشبخت هر آنکس که غزل گوی تو باشد

#احمد_سلمانی

#شعر#غزل#دوبیتی#رباعی#عاشقانه#ایکاش


18

"چشمهایت"

شراب از چشمهایت مست میگردد ، گل از رویت
خوش آن بادی که بد مستی کند در خرمن مویت

هوا گاهی هوایی می شود وقتی که میخندی
سیاهی می رود چشمان شب , از رنگ گیسویت

بگردان دور سر اسپند چشمت میزند آهو
کمان حتی حسادت می کند بر قوس ابرویت

جسارت می کند دریا به آبی دو چشمانت
عسل دزدانه شیرین می کند لب را ز کندویت

گلستان می شود باغ از شقایقهای دامانت
خوش آن بختی که می چیند شبی گلهای شب بویت "چرا عاقل کند کاری که باز آرد پشیمانی"
خوش آن عقلی که آخر می رود دیوانه ازکویت

#احمد_سلمانی

#شعر#غزل#رباعی#دوبیتی#عاشقانه


9

#فاصله

من به اندازه این فاصله ها غم دارم
با که گویم که تو را دوست... ‌ ولی کم دارم؟

مثل رودم که دل از کوه بریدم اما
تا به دریا برسم شور دمادم دارم

ظاهرم لحظه ی آرامش قبل از طوفان
در دلم وحشتی از خاطره ی بم دارم

هر کسی روی مرا دید و ندید احوالم
یک نظر آینه فهمید که ماتم دارم

مسجدی دور زشهرم که مرا رونق نیست
شوق یک سجده در این قبله عالم دارم

عقل می گفت گناه است از او دوری کن
گفتمش منع مکن عزم مصمم دارم

#احمد_سلمانی

#شعر#غزل#دوبیتی#عاشقانه#رباعی


10


12


15

Telegram.me/rangeghazal

میکشم هردم نفس من در هوایت بیشتر
دوستت دارم کمی از بی نهایت بیشتر

گرچه خوبی از سر و روی تو بالا میرود
راضی ام من بر جفایت ، از وفایت بیشتر

لحظه ای بنشین بگویم راز خود را با لبت
حرفها دارم ولی در انزوایت بیشتر

لشکر مو را رها کردی و جنگی در گرفت
لشکری را میکشی ، من هم فدایت بیشتر

با نگاهی خوانده ام لب خوانی چشم تو را
حرفها دارد نگاهت , من برایت بیشتر

پیله کردم روز و شب آخر بدستت آورم
یاد کن پروانه را در شعله هایت بیشتر

#احمد_سلمانی
#شعر
#غزل
#رباعی
#عاشقانه
#دوبیتی


19

Telegram.me/rangeghazal

کارت شده بین من و خورشید نشستن
از بس که تو ماهی همه ایام "کسوف"است

#احمد_سلمانی


16

بسته ام دل به تو اما تو دلت با دگری
زیر این سقف چرا از تو ندارم خبری ؟

شاید این خانه برای تو قفس بوده و من
ترسم این است که دیوانه ز بامش بپری

محض زیبایی بی حد خود از چاه بترس
چشم من کور ، اگر بر تو ندارم نظری

سالها در تو بدنبال خودم می گشتم
از خودم در توی بیگانه ندیدم اثری

غم به غمخانه نیاور که خودم کوه غمم
ساده لوحی ست اگر زیره به کرمان ببری

شک نکن چشم خود از خواب اگر باز کنی
رونقی نیست به این سکه که عشقی بخری
#احمد_سلمانی
#حافظیه


14


29

.
یک قدم سویم بیایی،سوی تو پر می کشم
طرح پـروازم به سويت را کبوتر می کشم

باز دل دل می کنی تا تشنه ی عشقت کنی
من شراب عشق را با جام تو سر می کشم

نقش لبخند تو در چشمان من جامانده است
صــورت ماه تــو را از ماه بهتــر می کشـم

کوهی از دردم ،بگویی دوستم داری عزیز
من به صد بار انعکاسش را مکرر میکشم
اندکی از درد دوری اندکی از درد عشق
از تو و دنیای بی مهری برابر می کشم

صبح با یادت چه بی تابم شبـم بی تاب تر
روز ،تا شب بارغمهایم چه محشر میکشم

#احمد_سلمانی


0

Telegram.me/rangeghazal

قدم بردار و پر کن از هوایت این حوالی را
نفس را تازه کن در من ببین احساس عالی را

برایم باز کن چتری که باران حرفها دارد
ببین با طعنه میگوید که پر کن جای خالی را

در و دیوار را بنگر پر از دلتنگی محض است
به رنگ دامنت شرمنده کن گلهای قالی را

ببین هر تاری از مویت بلندای شب یلداست
پریشان کن برایم دوست دارم این لیالی را

اگر در دیدنت یک لحظه کوتاهی کند چشمم
نمی بخشم خدایا چشمهای لاابالی را

هزاران بار میگویم به لکنت دوستت دارم
نمی چرخد زبانم ، دوست دارم این توالی را

#احمد_سلمانی

درود و سپاس به #آرمین مجمع صنایع عزیزم بابت چاپ شعرم در روزنامه#شاخه سبز

#شعر
#غزل
#رباعی
#عاشقانه
#دوبیتی
#شاخه سبز
#آرمین مجمع صنایع


26

.
.
.
صفحه ی فرهنگی روزنامه《شاخه سبز》 منتشر شد در این صفحه می خوانید:
.
-گفتگو با جواد خوانساری/شاعر
.
-یادداشت با عنوان《شوخ طبعی یا لودگی》از:
علیرضا لبش
.
-معرفی کتاب شامل:
رمان《زیر آفتاب خوش خیال عصر》اثر جیران گاهان
رمان《یک روز از زندگی ایوان دنیسویچ》اثر الکساندر سولژنیستین
مجموعه غزل《من اگر قاطی کنم》اثر محمد سلمانی
مجموعه شعر《مرزهای جهان گرد》اثر صابر سعدی پور
.
-شعرهایی از:
امیر بختیاری، سعید نصار یوسفی، علی اسماعیلی، احمد سلمانی، حسام برزگران، دنیا زینالی، اشرف سادات طباییان، میترا مختارپور
.
دوستان عزیز برای دریافت و مطالعه روزنامه می توانند به سایت روزنامه به نشانی
www.shakhesabz.ir
مراجعه نمایند.
.
#آرمین_مجمع_صنایع
.
#شاخه_سبز #روزنامه_شاخه_سبز
.
#گفتگو
#جواد_خوانساری
#شاعر
.
#یادداشت
#علیرضا لبش
.
#معرفی_کتاب
#جیران_گاهان #الکساندر_سولژنیستین #احمد_سلمانی #صابر_سعدی_پور
.
#و_شعر
#امیر_بختیاری #سعید_نصار_یوسفی #علی_اسماعیلی #احمد_سلمانی #حسام_برزگران #دینا_زینالی #اشرف_سادات_طباییان #میترا_مختار_پور
.
#ادبیات #شعر #شاعر #شعر_سپید #روزنامه #روزنامه_نگاری


15

آتاسیزلیق قمی کؤنلومده، هنیز ساخلامیشام
سانکی بیر خیرداجا گؤل ایچره دنیز ساخلامیشام

آیری دوشدوم قوجاغیندان لاپ او گوندن بَری من
قوجاغیمدا گؤزو یاشلی ایکی دیز ساخلامیشام

دئمه سنسیز یاشادیم، یوخ سنیله اؤلموشدوم
سیللی دن قیرمیزی دیر بؤیله بنیز ساخلامیشام

آیاق آلتیندا قالان قار کیمی بیردن اَزیلیب
بئله قیش فصلی گئچیب من هله ایز ساخلامیشام

سنی قیمتلی جواهیر، سنی دوز سئوگی کیمین
سنی کؤنلومده آتا، گؤر نه عزیز ساخلامیشام

بیر یاشیمدا منیله سالدیغین او عکسی هله
اتاغیمدان آسیلان یئرده تمیز ساخلامیشام

نئچه ایل گئچسه بو قمدن اونودولماز احمد
آتاسیزلیق قمی کؤنلومده، هنیز ساخلامیشام

#احمد_سلمانی
آتالار گونو قوتلو اولسون


2

.
.
.
.
.
.
.ای صـمیـمی !
ای دوســــت !
گاه و بیــــگاه ، لب ِ پنجره ی خاطره ام می آیــــی ...
دیدنت ؛
حتــــــی از دور
آب بر آتش دل میــــپاشد
آنقـــــدر تـشـنـه ی دیـدار "تــو" ام
کـه بـه یک جــــــرعه نگاه تو قناعت دارم !

دل من لک زده است ...
گـــــرمی دست "تــو" را محتاجـــــم ؛
و دل من به نگاهــــــی از دور
طفلکی میسازد .

ای قدیـــــــمی ، ای خوب !
تو مـــــرا یـاد کنی یـا نکنی
مـن به یادت هستم
آرزویم همه سرسبزی "تــوست"
دائـــــــم از خنده لبانت لبریــــــز
دامنت پـــــــر گل باد ... .
. #مرتضی_کیوان_هاشمی

ـــــــــــــــــــــــــــــــ
** : شعر درشبکه های مجازی اشتــــــباه به نام شاعرعزیز سـهراب سپهری ثبت شده

ـــــــــــــــــــــــــــــ

#دائـــــــم_از_خنده_لبانت_لـــــــبریز😊🌹🌹🌹🌹


35

Telegram.me/rangeghazal

با سین سلامت چه خوش از راه رسیدی
قربان کلامت چه خوش از راه رسیدی

گفتم که به یک بوسه بده عیدی مارا
بازم به مرامت چه خوش از راه رسیدی

#احمد_سلمانی

#عید
#شعر
#غزل
#رباعی
#سال97
#دوبیتی
#عاشقانه


3

Telegraph.me/rangeghazal
انگار عسل ریخته از کنج لبانت
وقتی غزلی گفتم و شد ورد زبانت

#احمد_سلمانی


0

Telegram.me/rangeghazal

گفتی چه خبر ؟ ........ از چه بگویم خبری نیست
وقتی پرم از این همه دیوار و دری نیست

خو کن به قفس هیچ به پرواز میاندیش
گیرم که دری هست ، ببین بال و پری نیست

در کوچه بجز سایه ز همسایه ندیدم
جز سایه ی سنگین خدا رهگذری نیست

پا از نفس افتاد , به سر اینهمه سودا
بیچاره سری را که بجز درد سری نیست

آن کشتی طوفان زده را بیم شکست است
آن کس که به دریا زده دل را خطری نیست "دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید"
افسوس که در آینه دیوانه تری نیست

#احمد_سلمانی

@rangeghazal

لطف دوست عزیزم آرمین مجمع صنایع بزرگوار 👌👌🌹🌹


32

.
.
.
صفحه ی فرهنگی روزنامه《شاخه سبز》منتشر شد. در این صفحه می خوانید:
.
-نقد فرمالیستی داستان《سپرده به زمین》از مجموعه داستان《یوزپلنگانی که با من دویده اند》 اثر بیژن نجدی از:
منیرسادات حسینی
.
-تازه های نشر/مجموعه شعر《انقراض راوی》اثر فرزین پارسی کیا
.
-شعرهایی از:
ابریشم معینی-فیروزه محمد زاده-احمد سلمانی-فاطمه محمدی-مریم ناظمی-شهین خجسته نژاد- سید محمود حسینی-ساره بهرامی
.
دوستان عزیز برای دریافت و مطالعه روزنامه می توانند به سایت روزنامه《شاخه سبز》 به نشانی
www.shakhesabz.ir
مراجعه نمایند.
.
#آرمین_مجمع_صنایع
.
#شاخه_سبز #روزنامه_شاخه_سبز
.
#نقد
#منیرسادات_حسینی
.
#معرفی
#انقراض_راوی
#فرزین_پارسی_کیا
.
#و_شعر
#ابریشم_معینی #فیروزه_محمد_زاده #احمد_سلمانی #فاطمه_محمدی #مریم_ناظمی #شهین_خجسته_نژاد #سید_محمود_حسینی #ساره_بهرامی
.
#ادبیات #شعر #شعر_سپید #غزل #رباعی #روزنامه #روزنامه_نگاری


7

آنقدر خوب و "ردیف"است نگارم که هر از گاه
دوست دارم که بچسبم بغلش "قافیه" باشم

#احمد_سلمانی
#عاشقانه_سرد_گرم


25

.
.
.
صفحه ی فرهنگی روزنامه《شاخه سبز》منتشر شد. در این صفحه می خوانید:
.
-نقد فرمالیستی داستان《سپرده به زمین》از مجموعه داستان《یوزپلنگانی که با من دویده اند》نوشته بیژن نجدی از:
منیرسادات حسینی
.
-یادداشت《درست بنویسیم》از:
سهیلا مولاوردی
.
-داستان《پرچم》از:
سجاد بهارلو
.
-شعرهایی از:
مریم قربانی، میثم فلک ناز، علی عطری، رها حیدری، علیرضا کاهد، احمد سلمانی، نواب جمشیدی، آزاده ندائی، جواد رحمتی، لیلا علیزاده، مه ناز امینی و محمد هادی کریمی
.
-ترانه ای از:
سامی تحصیلداری
.
دوستان عزیز برای دریافت و مطالعه روزنامه می توانند به سایت جار به نشانی
www.jaaar.com
مراجعه نمایند.
.
#آرمین_مجمع_صنایع
.
#شاخه_سبز #روزنامه_شاخه_سبز
.
#نقد
#منیر_سادات_حسینی
#یوزپلنگانی_که_با_من_دویده_اند
#بیژن_نجدی
.
#درست_بنویسیم
#سهیلا_مولاوردی

#داستان
#سجاد_بهارلو
.
#و_شعر
#سامی_تحصیلداری #مریم_قربانی #میثم_فلک_ناز #علی_عطری #رها_حیدری #علیرضا_کاهد #احمد_سلمانی #نواب_جمشیدی #آزاده_ندائی #جواد_رحمتی #لیلا_علیزاده #مه_ناز_امینی #محمد_هادی_کریمی
.
#ادبیات #شعر #شعر_سپید #غزل #ترانه


13

Tlg.me/rangeghazal

گفتی چه خبر ؟ از چه بگویم خبری نیست
وقتی که به دورم پر دیوار و دری نیست

اصلا چو کبوتر تو به پرواز میاندیش
گیرم که دری هست ولی بال و پری نیست

از این همه همسایه بجز سایه ندیدم
سنگین تر از این سایه مرا رهگذری نیست

پای از نفس افتاد و به سر اینهمه سودا
بیچاره سری را که بجز درد سری نیست "دیوانه چو دیوانه ببیند خوشش آید"
مجنون شده دیوانه , ز لیلا اثری نیست

گفتند که شاید سفرت چاره ی درد است
با این همه جز کوله مرا همسفری نیست

#احمد_سلمانی

@rangeghazal

#شعر#غزل#دوبیتی#شاعر#عاشقانه#آرمین_مجمع_صنایع #روزنامه شاخه سبز


22

من به اندازه ی این فاصله ها غم دارم
با که گویم که تو را دوست..... ولی کم دارم؟
مثل رودم که به هرسو پی تو میگردم
تا به دریا برسم شور دمادم دارم

#احمد_سلمانی
#برشی از شعر....


21

.
.
.
صفحه ی فرهنگی روزنامه《شاخه سبز》منتشر شد. در این صفحه می خوانید:
.
-گفتگو با سام اصفهانی/موزیسین، نوازنده، آهنگساز، مدرس دانشگاه و شاعر
.
-داستان از:
سعید سکاکی
.
-شعرهایی از:
مرجان لطیفیان، مهدی علیمرادی، محسن نقدی،‌ الهه صابر، اصغر رضایی گماری، پژمان اصلانی، مه ناز امینی، سمانه حاتمی
.
#آرمین_مجمع_صنایع
.
دوستان عزیز برای دریافت و مطالعه روزنامه می توانند به آدرس سایت روزنامه به نشانی
Www.shakhesabz.ir
مراجعه نمایند.
.
#آرمین_مجمع_صنایع
.
#شاخه_سبز #روزنامه_شاخه_سبز
.
#گفتگو
#سام_اصفهانی
#موزیسین #نوازنده #آهنگساز
#ماندلای_درون
.
#داستان
#سعید_سکاکی
.
#و_شعر
#مرجان_لطیفیان #مهدی_علیمرادی #محسن_نقدی #الهه_صابر #اصغر_رضایی_گماری #پژمان_اصلانی #احمد_سلمانی #پروانه_حسنیه #مهسا_مظهری #مه_ناز_امینی #سمانه_حاتمی
.
#شعر #شاعر #شعر_سپید #غزل #روزنامه  #روزنامه_نگاری


5

باتشکر از مدیریت روزنامه شاخه سبز و جناب آرمین مجمع صنایع.........درود بیکران

انگار عسل ریخته از کنج لبانت
وقتی غزلی گفتم و شد ورد زبانت

#احمد_سلمانی
@rangeghazal


46

.
.
.
صفحه ی فرهنگی روزنامه《شاخه سبز》منتشر شد. در این صفحه می خوانید:
.
-نقدی بر مجموعه شعر《بر سایه باد》از:
سجاد بهارلو
.
-داستان کوتاه از:
ساره بهرامی
.
-معرفی تئاتر《فیش آباد》
.
-شعرهایی از:
امیر بختیاری، میثم فلک ناز، ونوس رستمی، رسول رضایی، سعید رحیمی، احمد حسینی، احمد سلمانی، پروانه حسنیه، مهسا مظهری، احسان امیری، الهه عبادی
.
دوستان عزیز برای دریافت و مطالعه روزنامه می توانند به آدرس سایت روزنامه به نشانی
Www.shakhesabz.ir
مراجعه نمایند.
.
#آرمین_مجمع_صنایع
.
#شاخه_سبز #روزنامه_شاخه_سبز
.
#نقد
#سجاد_بهارلو
.
#داستان
#ساره_بهرامی
.
#و_شعر
#امیر_بختاری #میثم_فلک_ناز  #ونوس_رستمی #رسول_رضایی #سعید_رحیمی #احمد_حسینی #احمد_سلمانی #پروانه_حسنیه #مهسا_مظهری #احسان_امیری #الهه_عبادی
.
#شعر #شاعر #شعر_سپید #غزل #روزنامه  #روزنامه_نگاری


14

Tlg.me/rangeghazal

مرا ببر به کوچه ای که بوی یار میدهد
که دست خاطرات را , به روزگار میدهد

مرا که زرد و خسته ام ببر به فصل تازه ای
ببین درخت عاشقی دوباره بار میدهد

به نغمه های عاشقی دوباره مست میشوم
چه شور عاشقانه ای دلم به تار میدهد

چو خوار چشمم مردمم مرا ببرکنار او
که اعتبار محشری گلش به خار میدهد

مرا ببر به دیدنش به وصل روی ماه او
نگاه او به دست من همیشه کار میدهد

#احمد_سلمانی
@rangeghazal


8

.
.
.
صفحه ی فرهنگی روزنامه《شاخه سبز》منتشر شد. در این صفحه می خوانید :
.
-گفتگو با فرزین پارسی کیا/ شاعر، نویسنده و روزنامه نگار
.
-نگاهی به مجموعه شعر 《شکل های فراموشی》 اثر استاد حمیدرضا شکارسری از:
دکتر اصغر علی کرمی
.
-شعرهایی از:
دکتر بهمن بنی هاشمی، علیرضا سخنور، ابریشم معینی، شهناز رجب زاده، مریم بذری، احمد سلمانی، اصغر رضایی گماری، مهدی لمراسکی
.
دوستان عزیز برای دریافت و مطالعه روزنامه می توانند به آدرس سایت روزنامه به نشانی
Www.shakhesabz.com
مراجعه نمایند.
.
#آرمین_مجمع_صنایع
.
#شاخه_سبز #روزنامه_شاخه_سبز
.
#گفتگو
#فرزین_پارسی_کیا
.
#نقد_ادبی
#اصغر_علی_کرمی
.
#و_شعر
#بهمن_بنی_هاشمی #علیرضا_سخنور #ابریشم_معینی #شهناز_رجب_زاده #مریم_بذری #احمد_سلمانی #اصغر_رضایی_گماری #مهدی_لمراسکی
.
#شعر #شاعر #شعر_سپید #غزل #روزنامه  #روزنامه_نگاری


11

در پی انتشار فراخوان شهرستان ادب، صفحه مخصوص شعرهای همراهی و همدردی با مردم داغدیده #کرمانشاه با هشت شعر از خانم‌ها و آقایان #محدثه_خاکزاد ، #علی_سلیمیان ، #زهرا_ساری ، #احمد_سلمانی ، #فاطمه_دلشادی ، #طاهر_زارعی ، #وحید_اشجع و #مهدی_باقری گشوده شد

شما می‌توانید برای خواندن این شعرها به سایت شهرستان ادب مراجعه کنید

گفتنی‌ست این صفحه همچنان در همراهی با مردم کرمانشاه به‌روز می‌شود... .
#همدرد_و_همراه_با_رنج_کرمانشاه #زلزله #زلزله_کرمانشاه #کرمانشاه #شعر
#شعر_اجتماعی #همیاری_با_کرمانشاه #شهرستان_ادب #سرپل_ذهاب


4

من به عشق سرخی لبهای تو قرمز شدم
#احمد_سلمانی


5

#دانشگاه_زیبای_من
.
نمایی زیبا از محوطه ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا در ۸اردیبهشت نود و شش
.
📷عکاس: #احمد_سلمانی-مهندسی عمران
.
#دانشگاه_بوعلی_سینا
#دانشگاه_بوعلی
#ایران
#پرچم_ایران
#همدان
#hamedan
#basu


0

آنقَدَر خوب و "ردیف" است نگارم که هر از گاه
دوست دارم که بچسبم بغلش "قافیه" باشم

#احمد_سلمانی 96.6.9


10

کارت شده بین من و خورشید نشستن
از بس که تو ماهی همه ایام "کسوف"است

#احمد_سلمانی


6

@rangeghazal

درغیابت قهوه های تلخ را سر می کشم
سرنوشتم را ته فنجان آخر می کشم

#احمد_سلمانی


6

یک قدم سویم بیایی ، سوی تو پر می کشم
طرح پـروازم به ســویت را کبــوتر می کشم

باز دل دل می کنی تا تشنه ی عشقت کنی
من شراب عشق را با جام تو سر می کشم

نقش لبخند تو در چشمان من جا مانده است
صــورت ماه تــو را از ماه بهتــر می کشـم

کوهی از دردم ،بگویی دوستم داری عزیز
من به صد بار انعکاسش را مکرر میکشم
اندکی از درد دوری اندکی از درد عشق
از تو و دنیای بی مهری برابر می کشم

صبح با یادت چه بی تابم شبـم بی تاب تر
روز ، تا شب بارغمهایم چه محشر میکشم #احمد_سلمانی 💙💙💙💙


2

یک قدم سویم بیایی ، سوی تو پر می کشم
طرح پـروازم به ســویت را کبــوتر می کشم

باز دل دل می کنی تا تشنه ی عشقت کنی
من شراب عشق را با جام تو سر می کشم

نقش لبخند تو در چشمان من جا مانده است
صــورت ماه تــو را از ماه بهتــر می کشـم

کوهی از دردم ،بگویی دوستم داری عزیز
من به صد بار انعکاسش را مکرر میکشم
اندکی از درد دوری اندکی از درد عشق
از تو و دنیای بی مهری برابر می کشم

صبح با یادت چه بی تابم شبـم بی تاب تر
روز ، تا شب بارغمهایم چه محشر میکشم ✍️ #احمد_سلمانی


0

نمایی زیبا از محوطه ساختمان مرکزی دانشگاه بوعلی سینا-۸اردیبهشت۹۶

عکاس: #احمد_سلمانی-مهندسی عمران

#دانشگاه_زیبای_من
#دانشگاه_بوعلی_سینا
#دانشگاه_بوعلی
#عکاسی
#پرچم_ایران
#همدان
#الفبا
#basu


1

tlgrm.me/rangeghazal

ز چشم افتاده ای در خلوتی از کوچه بازارم
من آن کهنه ام که با نو آوری هایت دل آزارم

عجب زیبا عوض کردی جناحت را در این بازی
رهایم کن اگر در این هوس بازی سزاوارم

من آن مورم که نازت را چو بارش می کشد هردم
به سر باری چنین نشکن تو پشتم را, میازارم

دلیلش را نمیخواهد بگویی , قانعم کردی
که قلبی می تپد خوشتر از این قلب گرفتارم

ببر با خود تمام خاطراتت را نمیخواهم
بسوزان عکسهایم را و قاب روی دیوارم

چرا حاشا کنم کوتاهیم را در شکستنها
که میدانم در این سرخوردگی منهم گنهکارم

مرا بگذار و بگذر چون شبح از پیش چشمانم
مجالی ده که تنهاتر شوم در دود سیگارم

#احمد_سلمانی

#شعر #غزل #قصیده #ترانه #شاعر


9

پدر! گرچه خانه ما از آینه نبود؛ اما خسته‏ ترین مهربانی عالم، در آینه چشمان مردانه‏ ات، کودکی‏ هایم را بدرقه کرد، تا امروز به معنای تو برسم.
می‏خواهم بگویم، ببخش اگر پای تک درخت حیاطمان، پنهانی، غصه ‏هایی را خوردی که مال تو نبودند!
ببخش اگر ناخن‏ های ضرب‏ دیده ‏ات را ندیدم که لای درهای بسته روزگار، مانده بود و ببخش اگر همیشه، پیش از رسیدن تو، خواب بودم؛ اما امروز، بیدارتر از همیشه، آمده‏ام تا به جای آویختن بر شانه تو، بوسه بر بلندای پیشانی‏ ات بزنم. سایه ‏ات کم مباد ای پدرم!
آن روزها، سایه ‏ات آن‏قدر بزرگ بود که وقتی می‏ ایستادی، همه چیز را فرا می‏ گرفت؛ اما امروز، ضلع شرقی نیمکت‏های غروب، لرزش دستانت را در امتداد می‏ریزد.
دلم می‏خواهد به یک‏باره، تمام بغض تو را فریاد کنم. ساعت جیبی ‏ات را که نگاه می‏کنی، یادم می ‏آید که وقت غنچه ‏ها تنگ شده؛ درست مثل دل من برای تو.
این، تصادف قشنگی است که امروز در تقویم، کلمات هم ‏معنی، کنار هم چیده شده ‏اند. یعنی در دائرة المعارف عشق، پدر، ترجمه توست.
روزت مبارک بابایی ❤️ قهرمان و تکیه گاهم دوستت دارم🌹


108

یک قدم سویم بیایی ، سوی تو پر می کشم
طرح پـروازم به ســویت را کبــوتر می کشم

باز دل دل می کنی تا تشنه ی عشقت کنی
من شراب عشق را با جام تو سر می کشم

نقش لبخند تو در چشمان من جا مانده است
صــورت ماه تــو را از ماه بهتــر می کشـم

کوهی از دردم ،بگویی دوستم داری عزیز
من به صد بار انعکاسش را مکرر میکشم
اندکی از درد دوری اندکی از درد عشق
از تو و دنیای بی مهری برابر می کشم

صبح با یادت چه بی تابم شبـم بی تاب تر
روز ، تا شب بارغمهایم چه محشر میکشم #احمد_سلمانی 🌹🌹🌹🌹
🌹🌹🌹🌹🌹🌹


1

دلتنگی دوباره شوق دوباره دیدن
ازتو به یک اشاره از من به سر دویدن

#احمد_سلمانی


19

... دلتنگی دوباره ، شوق دوباره دیدن
"از تو به یک اشاره ازمن به سر دویدن"

در کوچه های باران با حس و حال عالی
بهر تو بهتر ازگل ،شاخه گلی خریدن

همچون کبوتر عشق با بالهای خسته
اما به شوق پرواز تا اوج پرکشیدن

هر روز با تو بودن یک نعمت الهی ست
عشق است در کنارت از شب ستاره چیدن

در پاسخ سوالت گفتم که عاشق هستم
کی میرسد زمانی این را ز تو شنیدن؟

تنها تویی که یادت در خاطرم عزیز است
من راضی ام به وصلت وز دیگران بریدن

در پیچ و تاب این راه، عشق است خستگیها
از ابتدای این عشق تا انتها رسیدن

حتی به خواب و رویااین عاشقی چه زیباست
در نیمه شب صدایی وز خواب خوش پریدن

#احمد_سلمانی
#بی_مخاطب
@a_salmani67
@rangeghazal
Photo by @farnia_jvd


16

تو بمان با من، تنها تو بمان
در دل ساغر هستی تو بجوش

من همین یک نفس از جرعۀ جانم باقیست
آخرین جرعۀ این جام تهی را تو بنوش... #فریدون_مشیری


43

1395/12/06جمعه

زندگی یک جهنم میشود...
اگر دائم به نداشته هایت فکر کنی.
#وحید_عباسپور
#احمدرضا_ایرانپور
#احمد_سلمانی
#مهدی_رفیعی
#training
#crossfiter
#isfahan
#mobarekeh
#volleyball_training
#volleyball
#crossfit


19

چشم جادویی

چشــم جـــــادویی و موهای رها از روســـــری
روی لب ها رنگ سرخ و شـکل مـوهــــا پـرپـری
مثل شمشیری که با یک ضـربه آدم می کشــد
قاتلـــی، آدمکشی ، اما به طــــــرز دیگـــــــری
تو بــدون شــک چنــان خوبی که در یک ثــانـیه
آبروی جمــع بت هــــای جهــــــان را می بــری
یـا بـه قـــول شـــــــاعران روزگــــــاران کـهــــن
پـرده ی ایمــــان اهـــــل ادعــــــــا را مـی دری
با توجــه به نگــاه نافـــــذ و ابـــــروی خـــــــاص
از تمـــــام دختـــــــران آنچـنـــــــــانی بــرتــــری
دختـر ســالی اگر شــایســته ســــالاری کننـد
نمــــره ات بـالاتــرین حـــــد کــلاس دلبــــــــری
لایق نـام خدایـــــانـی تـو، زیــــرا گفـــتـــه انــد: «قدر زر زرگـــــر شناسد، قــــدر گوهر گوهری»
تو بجـای من قضاوت کن که آیا ممــکن اسـت
رد شـوم از روبه رویـت بی خیال و سـرسـری؟

احمد سلمانی
#شعر_معاصر #عاشقانه #چشم_جادو #چشم_جادویی #احمد_سلمانی #علیرضا_بلوکات #بلوکات
#contemporary_persian_poetry #lovesongs #magic_eyes #ahmad_salmani #alirezabolookat #bolookat


0

🌿🌼
#دلتنگ_تو_هستم_گل_من_راه_چه_دور_است
#خوش_باش_که_دل_بهر_وصال_تو_صبور_است

این فاصله ها گرچه زیاد است دلم خوش
کین فصل جدایی زتو در حال عبور است

لب تر بکنی سوی تو پرواز نمایم
این شاعر دلبسته فداکار و جسور است

میخانه مرا می طلبد کاش که بودی
آنجا ز غم دوری تو می به وفور است

دستان من از دوری دستان تو سرد است
با یاد تو اما دل من گرم و تنور است

هر دم تو نگو میکشدت درد جدایی
ای من به فدایت که بلا از تو بدور است

#لب_را_به_سخن_باز_کن_و_حرف_دلت_گو
#باور_بکن_این_زن_تو_را_سنگ_صبور_است

#احمد_سلمانی

تصویر از جستار اینترنت
.
.
.


17

.
.

مرا ببر به کوچه ای که بوی #یار میدهد
که دست پر نیاز من دست #نگار میدهد

همانکه گل کند دلم به گرمی نگاه او
که بهترین بهانه را دست بهار میدهد

به #فصل جاودانگی ببر مرا که دلخوشم
#درخت سبز عاشقی ببین چه #بار میدهد

به نغمه های #عاشقی مرا چه مست میکند
چه عاشقانه دست من دوباره تار میدهد

مرا ببر به دیدنش به #وصل روی ماه او
#نگاه او به دست من همیشه کار میدهد
.
.

#احمد_سلمانی .


42

🌅
🌅
کجا  روم ز بهر تو که خوب من فقط  تویی
طلوع جاودانه ای ، #غروب من فقط تویی

به  هر کجا که میروی مرا  به خانه ات ببر
شمال و شرق و غرب من،جنوب من فقط تویی

نگاه ناز و خسته ات  مرا به عرش میبرد
فرود کن به قلب من،صعود من فقط تویی

قرار  تازه ای گذار که بیقرار  تو منم
تو جاودانه کن مرا که بود من فقط تویی

تو بوسه ای بده مرا که تب به لب رسیده است
ضرر  نمیکنم  دگر  که سود  من فقط  تویی

تو شعر را بهانه کن که واژه میکنم تو را
تمام هستی منی ، وجود من فقط تویی

تو قبله گاه عشق شو که می پرستمت تو را
تو  نیت نماز من ، سجود من  فقط تویی
.

#احمد_سلمانی .
#غروب #دریا #کاترین #بابلسر #شعر #پین_تا_پین #mustshomal #mustmazandaran
#nature #iran_nature #am_iranaks #am_aks #bartarinha #photography #sunset #mobilegraphy #iran_aks_mobile #irannature_pic
. #irantravel_photograghy #irantravel #ir_turist #beach #inistanature #mazand_galery #mazandaran #عکس_موبایل #aksiine #موبایل_گرافی #babolsariha


10

🌅
🌅
کجا روم ز بهر تو که خوب من فقط تویی
طلوع جاودانه ای ، #غروب من فقط تویی

به هر کجا که میروی مرا به خانه ات ببر
شمال و شرق و غرب من،جنوب من فقط تویی

نگاه ناز و خسته ات مرا به عرش میبرد
فرود کن به قلب من،صعود من فقط تویی

قرار تازه ای گذار که بیقرار تو منم
تو جاودانه کن مرا که بود من فقط تویی

تو بوسه ای بده مرا که تب به لب رسیده است
ضرر نمیکنم دگر که سود من فقط تویی

تو شعر را بهانه کن که واژه میکنم تو را
تمام هستی منی ، وجود من فقط تویی

تو قبله گاه عشق شو که می پرستمت تو را
تو نیت نماز من ، سجود من فقط تویی
.

#احمد_سلمانی
@a_salmani67


18