#امام_خميني

Instagram photos and videos

#مرجعیت#امام_خميني#ایران#امام_خمینی#انقلاب#اسلام#خمینی#إيران#emamkhomeini#إسلام#شیعه#انقلاب_اسلامی#imamkhomeini#الثورة_الإسلامية#خميني#شيعة#islam#رهبر#shia#tehran#khomeini#قائد#Iran#islamic_Revolution

Hashtags #امام_خميني for Instagram

این جهانگرد از هر كشوری، نماد اون كشور رو يادگاری مياره و تو خونش نصب ميكنه
از ايران هم عكس امام و آقا رو آورده.

جالب بود، همین!

#ایران #ایران_اسلامی #جهان #امام_خامنه_ای #امام_خميني #حضرت_عشق


0

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


2

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


2

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


0

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


3

.
هم اکنون تیتر یک سایت EMAM.COM
🔷 به مناسبت سالروز شهادت دکتر #چمران
.
📝 خمینیِ چمران| امام(ره) در آیینه آثار و خاطرات شهید چمران
➡️ emam.com/posts/view/21293
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


22

.
هم اکنون تیتر یک سایت EMAM.COM
. 🔷 به مناسبت سالروز شهادت دکتر #چمران
.
📝 خمینیِ چمران| امام(ره) در آیینه آثار و خاطرات شهید چمران(لینک در استوری)
➡️ emam.com/posts/view/21293
..
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


4

بدون شرح.
#امام_خميني
#خامنه_ای


0

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


2

#هنر_مردان_خدا
هنر آن است که بی‌هیاهوهای سیاسی و خودنماییهای شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی‌، و این هنر مردان خداست.
۱ تیر ۱۳۶۰

إن العظمه هی ان ینهض المرء للجهاد فی سبیل الله و یقدم روحه ثمناً لذلک، دون ان تغره الشعارات السیاسیه، و الغرور الشّیطانی، و هنا تکمن عظمه الرّجال الرّبانیین.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱

True virtue calls for the art of striving for God without any political hullabaloo and satanic self-exhibition as well as sacrificing oneself for one's ideals instead of caprice. And this art belongs to the men of God!
June 22, 1981
.
#چمران #شهید_چمران #دکتر_چمران #مثل_چمران_بمیرید
.
.
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


3

مردان سرزمین ما
🥀
#شهید_چمران
#مصطفی_چمران
#دکتر_چمران
#دفاع_مقدس
#emamkhomeini
#khamenei_ir
.
.
مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه#إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت#مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية


3

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی
#مصطفی_چمران
#‌شهید_چمران
#شهدا
#فرزندان_شاهد
#کهف_شاهد
#نائب_الشهید

لینک کانال سروش
#کانون_همبستگی_فرزندان_شاهد
در بیو
🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷 🌷


2

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰ .
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱ .
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981 .
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM .
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية
#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


1

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


5

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


83

#هنر_مردان_خدا
هنر آن است که بی‌هیاهوهای سیاسی و خودنماییهای شیطانی برای خدا به جهاد برخیزد و خود را فدای هدف کند نه هوی‌، و این هنر مردان خداست.
۱ تیر ۱۳۶۰

إن العظمه هی ان ینهض المرء للجهاد فی سبیل الله و یقدم روحه ثمناً لذلک، دون ان تغره الشعارات السیاسیه، و الغرور الشّیطانی، و هنا تکمن عظمه الرّجال الرّبانیین.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱

True virtue calls for the art of striving for God without any political hullabaloo and satanic self-exhibition as well as sacrificing oneself for one's ideals instead of caprice. And this art belongs to the men of God!
June 22, 1981
.
#چمران #شهید_چمران #دکتر_چمران #مثل_چمران_بمیرید
.
.
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


4

.
📣 رسیدگی به حال مستضعفین کشور در راس برنامه ها قرارگیرد
.
🔻امام خمینی(ره):
🔸 امید آن است که رسیدگی به حال #مستضعفین و مستمندان کشور که قسمت اعظم ملت مظلوم را در بر می‌گیرد در راس برنامه‌ها قرار گیرد، و در مجلس شورای اسلامی طرح‌هایی جدی در رفاه حال این طبقه محروم داده شود
🔸و از طرف دولت منتخب شما بدون مسامحه به مورد اجرا گذاشته شود تا در پیشگاه خداوند متعال، بعضی از دیون خودتان را به این طبقه عزیز- که جان خود را برای #اسلام و #آزادی و #استقلال کشور در طبق اخلاص گذاشته و پیروزی را برای انقلاب اسلامی به ارمغان آوردند- ادا کرده باشید ۷خرداد۵۹
.
🔻رهبر انقلاب در دیدار نمایندگان مجلس شورای اسلامی:
🔹️قانون باید در پی حل مشکلات مردم باشد؛ در درجه‌ی اول درصدد رفع مشکلات طبقات ضعیف باشد. البته قانون برای همه است اما اولویت با این‌ها است. #قانون نباید آلت دست صاحبان زر و زور باشد.
🔹️قانون باید در پی حل مشکلات واقعی مردم باشد. قانون باید معضلات اقتصادی را حل کند. امروز معضلات اقتصادی کشور در اولویت قرار دارد. ۹۷/۳/۳۰
.
👥 بازخوانی بدون تحریف مواضع امام 👇
✅ @EMAM_COM
.
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


8

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
.
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


2

.
♒️چن روز پیش جلس بزرگداشت حضرت آیت الله سید محمد شیرازی بود
1️⃣⁩این مجلس از طرف سیدصادق شیرازی در شهر قم برگزارشده.سردسته تشیع انگلیسی که مشکلات زیادی رو برای مسلمانان بوجود آورده
از تفرقه بین شیعه وسنی گرفته تا سیاه نمایی از شیعه با قمه زنی تا توهین به جمهوری اسلامی وولایت فقیه بماند
2️⃣⁩شخصیت هایی که در این مجلس حضور پیدا کردند یکم زیاد جلب توجه میکنه
3️⃣⁩از احمدی اصفهانی سخنرانی که عقیده اخباریگری داره تا آیت الله شبیری زنجانی که مرجع تقلید هستند تا بزرگان دیگر حوزه
4️⃣⁩شخصیت دیگه احمد منتظری هست که فرزند حسینعلی منتظری هست.کسی که اخیرا نامه زده برای مذاکره مستقیم باآمریکا.کسی که در فتنه ۸۸یکی از سران بود
5️⃣⁩شخصیتی که دوست دارم مطرح شه آیت الله علوی بروجردی هست کسی که نظرشون اینه که مااقتصاد اسلامی نداریم .دستور به لغو شعارهای انقلابی بعد از نمازهای روزانه مسجد اعظم دادند ویکی از مدافعان سخت برجام بودند
6️⃣⁩شخصیت های دیگه ای مثل آیت الله یثربی و....هم بودند که بماند
7️⃣⁩نمیدونم کی ما حوزه انقلابی را بوجود میاریم!!!
#قم
#سید_صادق_شیرازی
#سید_محمد_شیرازی
#احمدی_اصفهانی
#آیت_الله_شبیری_زنجانی
#آیت_الله_یثربی
#احمد_منتظری
#فتنه_۸۸
#جمهوری_اسلامی
#امام_خامنه_ای
#امام_خميني
#انقلاب
#حوزه_علمیه
#آیت_الله_علوی_بروجردی


12

.
هم اکنون تیتر یک سایت EMAM.COM
🔷 به مناسبت سالروز درگذشت دکتر #شریعتی
.
📝 تشیع روح اللهی| امام(ره) در آثار و تفکر #دکتر_شریعتی
➡️ emam.com/posts/view/21281
.
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


2

#وحدت_ملی
🔰 امروز سیاست استکبار عبارت است از ایجاد شکاف و اختلاف
.
♨️ امام خمینی: سعی کنید #وحدت را حفظ نمایید؛ شما می‌بینید که تمام سعی #منافقین و #مفسدین خارج و داخل بر این است که بین مردم شکاف ایجاد نمایند و این خود بهترین دلیل است که ما باید وحدتمان را حفظ کنیم ۴خرداد۶۱
.
👥 بازخوانی بدون تحریف مواضع امام 👇
✅ @EMAM_COM
.@hamza313_org
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


2

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
.
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


2

#مثل_چمران_بمیرید

#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
#امام_خمینی ره
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981 .
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


14

#خدمت
این دنیا چه خوش و چه ناخوش خواهد گذشت و همه به سوی دار جزا خواهیم رفت، چه بهتر که عمر کوتاه را در راه خدمت به اسلام و مسلمین صرف کنیم تا در پیشگاه مقدس حق تبارک و تعالی سرافراز و در سلک خدمتگزاران درآییم.
۲۲ آذر ۱۳۴۴

هذه الدنيا ستمضي بالخير أو العذاب، و سنذهب جميعاً الى دار الجزاء؛ فكم هو حسن أن يمضي العمر القصير في #خدمة الاسلام و المسلمين، لنكون مرفوعي الرأس في‏حضرة الحق- تبارك و تعالى- و نلحق بصف خدمة الدين.
۱۹ شعبان ۱۳۸۵

this world, whether pleasing or not, will pass on and all will have to go to the world of retribution. so much the better that we spend our short lives in the service of islam and the muslims so that we stand honored in the holy presence of god, the blessed and exalted, and join the ranks of those who have served.
december 13, 1965
.
📌 مشاهده متن کامل در سایت_جامع_امام_خمینی 👇
http://emam.com/posts/view/13944
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #مسلم #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_revolution


7

#خدمت
این دنیا چه خوش و چه ناخوش خواهد گذشت و همه به سوی دار جزا خواهیم رفت، چه بهتر که عمر کوتاه را در راه خدمت به اسلام و مسلمین صرف کنیم تا در پیشگاه مقدس حق تبارک و تعالی سرافراز و در سلک خدمتگزاران درآییم.
۲۲ آذر ۱۳۴۴

هذه الدنيا ستمضي بالخير أو العذاب، و سنذهب جميعاً الى دار الجزاء؛ فكم هو حسن أن يمضي العمر القصير في #خدمة الاسلام و المسلمين، لنكون مرفوعي الرأس في‏حضرة الحق- تبارك و تعالى- و نلحق بصف خدمة الدين.
۱۹ شعبان ۱۳۸۵

This world, whether pleasing or not, will pass on and all will have to go to the world of retribution. So much the better that we spend our short lives in the service of Islam and the Muslims so that we stand honored in the Holy Presence of God, the Blessed and Exalted, and join the ranks of those who have served.
December 13, 1965
.
📌 مشاهده متن کامل در سایت_جامع_امام_خمینی 👇
http://emam.com/posts/view/13944
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #مسلم #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


140

#وحدت_ملی
🔰 امروز سیاست استکبار عبارت است از ایجاد شکاف و اختلاف
.
♨️ امام خمینی: سعی کنید #وحدت را حفظ نمایید؛ شما می‌بینید که تمام سعی #منافقین و #مفسدین خارج و داخل بر این است که بین مردم شکاف ایجاد نمایند و این خود بهترین دلیل است که ما باید وحدتمان را حفظ کنیم ۴خرداد۶۱
.
👥 بازخوانی بدون تحریف مواضع امام 👇
✅ @EMAM_COM
.
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


125

#مثل_چمران_بمیرید
#چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا کرد و در این دنیا شرف را بیمه کرد و در آن دنیا هم رحمت خدا را بیمه کرد؛ ما و شما هم خواهیم رفت. مثل چمران بمیرید.
۱ تیر ۱۳۶۰
.
#شمران لقد رحل بعد ان ضحی بحیاته فی سبیل عزه و عظمه الإسلام. العزه و الشرف فی هذه الدنیا، و رحمه الله سبحانه و تعالی فی الآخره، و نحن و انتم سنرحل ایضاً، فلنمت کما مات شمران.
۱۹ شعبان ۱۴۰۱
.
#Chamran sacrificed his life with honor and dignity and with commitment to Islam and ensured honor for himself in this world and has gained divine mercy in the other world. All of us will also leave this world. Die like Chamran!
22 June 1981
.
.
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


13

سالروز درگذشت یا شهادت #انديشمند #مسلمان #دكترعلي_شريعتي (1356 شمسی) تسلیت عرض میکنم.

شرح مناسبت:
#دكترعلي_شريعتي در سال 1312 شمسي در #شهرستان_مزينان در استان #خراسان #متولد شد. وي پس از اتمام تحصيلات ابتدايي و متوسطه، راهي #پاريس شد و در آنجا موفق به اخذ دكتراي #جامعه_شناسي گرديد. او در ضمن تحصيل در #فرانسه، جهت آزادي كشور مسلمان نشين #الجزاير نيز كوشش هاي چشمگيري داشت. دكتر در سال 1343 به ايران بازگشت و بلافاصله به خاطر مبارزاتي كه عليه #رژيم ستم شاهي انجام داده بود دستگير و روانه #زندان شد. پس از آزادي از زندان ضمن اشتغال به تدريس، به سخنراني هاي روشنگرانه همت گماشت. در اين زمان، شريعتي مبارزات خود را با برگزاري جلسات #سخنراني و بحث، در #حسينيه_ارشاد #تهران ادامه داد. او در كنار استادان و متفكراني نظير #استاد_شهيدمرتضي_مطهري و #باهنر ، حسينيه ارشاد را به #پايگاهي جهت #تغذيه فكري #نسل-جوان تبديل نمودند. دكتر شريعتي به #امام_خميني (ره) علاقمند بود و محققي فعال به شمار مي رفت، به طوري كه در طول زندگي كوتاه خود، بيش از 200 اثر به صورت كتاب، جزوه و مجموعه نوار سخنراني از خود به جاي گذاشت. فعاليت هاي فرهنگي دكتر شريعتي، سبب دستگيري مجدد او گرديد و پس از آزادي، در تاريخ 16 ارديبهشت 1356 به لندن مسافرت كرد و در 29 خرداد همان سال در آن شهر به طرز مشكوكي درگذشت. بدنش را پس از چند روز به سوريه منتقل كرده و در زينبيه به خاك سپردند. برخي سخنان و نوشته هاي وي در عين داشتن نكات بديع و احساس برانگيز، در خور تأمل و نقد مي باشند.
پ ن: مسئولان بدانند که استاد فرمود: نمی توانید #خدمت کنید برید کنار #خیانت نکنید.


2

#Repost @ emamkhomeini
• • • • •
.
هم اکنون تیتر یک سایت EMAM.COM
🔷 به مناسبت سالروز درگذشت دکتر #شریعتی
.
📝 تشیع روح اللهی| امام(ره) در آثار و تفکر #دکتر_شریعتی
➡️ emam.com/posts/view/21281
.
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


3

.
💠افاضات منور گونه حضرت آیت الله جوادی آملی در حرم(کاخ)امام خمینی اسوه ساده زیستان جهان
🔰به قول یه بنده خدایی بعضی از مفاهیم رو بزرگان نمیتونند براخودشون حلاجی کنن چون با دروس ومفاهیم سخت سروکار دارن
⏺️تو یه پستی درخواست عاجزانه از مقام شامخ علما وعظما کردم که تو رو خدا بحث سیاسی نکنید
⚜️⁩حداقلش اینه که میگن حرف سیاسی نمیزنن ولی دیگه طلبه های ساده همونایی که حضرت آقای جوادی فرمودن میریزن تو دریا دیگه گیر نمیوفتن توبحث با ضد دین وضد انقلاب ها
❇️⁩شان امام وآبروی انقلاب کاخ نیست منش اسلام هست عدالت کشور هست آزادی کشور هست نه یه مشت سنگ وخاک
➕لطفا به احدی تعصب نورزید احدی را بت نکنید احدی را معصوم ندانید
#جمهوری_اسلامی
#ایران
#امام_خميني
#امام_خامنه_ای
#رهبری_معظم_انقلاب
#جوادی_املی
#حرم_امام_خمینی
#سید_حسن_خمینی
#روحانی
#اشرافی_گری
@majid_rezaee_shirazi.ir


9

.
هم اکنون تیتر یک سایت EMAM.COM
🔷 به مناسبت سالروز درگذشت دکتر #شریعتی
.
📝 تشیع روح اللهی| امام(ره) در آثار و تفکر #دکتر_شریعتی
➡️ emam.com/posts/view/21281
.
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


89

خطر تحجر گرایان و مقدس نمایان احمق در حوزه های علمیه کم نیس...#امام_خميني


2

يك روز امام خميني(ره)فرمودند:
سربازان من در گهواره ها هستند
جنگ ما فتح قدس را به دنبال خواهد داشت.
#راه_قدس_از_کربلا_میگذرد
امروز آن گهواره سوارها،در نزديكي مرزهاي اسرائيل،تانك سوار ميشوند.. #امام_خميني
#القدس
#آمريكا
#اسرائيل
#شهداي_مدافع_حرم
#ايران
#سوريا
#لبنان
#عراق
#غزه
#اللهم_رزقنا_توفیق_الشهادة_فی_سبیلک 🌹🌹🌹


3

💎 🎥 مسأله دخالت در سیاست در رأس تعلیمات انبیاست 📌 #امام_خمینی: ما همه تعلیمات انبیا را کنار گذاشتیم، فقط نمازش را گرفته‌ایم باقی را رها کردیم
#خط_امام
#امام_خميني
#سیاسی
#سیاست


1

#مقاومت
🔰 ملت ما بیدار و آماده است و خسته نمی‌شود
.
🔻امام خمینی:
🔸این ملت خسته نمی‌شود. این ملت این طور نیست که بگوید حالا که نرسیدیم به آن، پس برویم سراغ کارمان. در همه جای دنیا این موج پیروزی شما سایه افکن است. «ایرانی» که مطرح نبود در مجامع دنیا، جز اینکه یک عضوی است از اعضای نوکرهای #آمریکا، امروز در همه دنیا آنهایی که انصاف دارند، تصدیق می‌کنند که این #جمهوری_اسلامی پیروز است و پیروزی او هم ادامه دارد.
🔸برادران عزیز، مایوس نباشید: لا تَیْاسُوا مِنْ رَوْحِ الله . از آن چیزهایی که خدا عنایت به شما می‌کند و از آن عنایات الهی مایوس نباشید و نیستید و شما پیروزید و در دنیا سرافرازید ۲۵مهر۱۳۶۱
.
🔻رهبر انقلاب، صبح امروز در خطبه‌های نماز عید فطر:
🔹این ملت بیدار و آماده است؛ این ملت خسته نیست. کسانی که تبلیغ می‌کنند که این ملت خسته است، خودشان خسته‌اند، خودشان بی‌نشاط‌اند؛ این را تعمیم می‌دهند و قیاس به نفس می‌کنند. این ملت خسته نیست، ناامید نیست. این ملت، میدان کار را میدان مسابقه می‌داند و معنویت او روزبه‌روز بحمدالله بیشتر خواهد شد. ۹۷/۳/۲۵
.
👥 بازخوانی بدون تحریف مواضع امام 👇
✅ @EMAM_COM
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


6

.
🔴 دولتهای اسلامی منشا گرفتاری مسلمین‌
.
➖امام خمینی: گرفتاری مسلمین این است که با داشتن این همه ذخایر، به واسطه کجروی یک دسته اقلیتی که در راس واقع شده‌اند، باید مطیع قدرتهای بزرگ باشد
حالا ایران از این قید اسارت بیرون آمده است و با مشت در دهان #آمریکا و سایر قدرتها کوبیده است، این البته بر ذائقه آن آخوندی که جیره خوار آمریکاست و در ذائقه بعض حکومتهایی که دست نشانده هستند تلخ است
و با همه قدرت دارند جدیت می‌کنند که این #وحدت_کلمه را از بین ببرند
.
👥 بازخوانی بدون تحریف مواضع امام 👇
✅ @EMAM_COM
.
.
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


10

#حمایت_از_کالای_ایرانی
برادرهای من! توجه داشته باشید که ایران از خود شماست و ایرانی باید برای ایران زحمت بکشد.
۱۷ فروردین ۱۳۵۸

انتبهوا ایها الاخوه! انتبهوا الی ان ایران لکم، و ان کلّ ایرانی مطالب بالعمل من اجل ایران.
۸ جمادی الاول ۱۳۹۹

My brethren! You must take note that Iran is of you and Iranians must make efforts for Iran.
April 6, 1979
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


3

#مقاومت
♨️ امام خمینی: سستی در این #نهضت نکنید. شما بین راه هستید و این راه را با قدرت، با تصمیم، با مشت محکم به پیش ببرید و مادامی که مشت شما گره کرده است آسیبی به شما نخواهد رسید. مشت خودتان را باز نکنید ۲۱خرداد۱۳۵۹
.
👥 بازخوانی بدون تحریف مواضع امام 👇
✅ @EMAM_COM
.
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


14

.
.
#یمن
#فلسطین .
.
چه ننگ است برای دولتهای اسلامی که با در دست داشتن شریان حیاتی ابرقدرتهای جهان بنشینند و تماشاگر باشند که آمریکا ابرجنایتکار تاریخ، یک عنصر فاسد بی‌ارزش را در مقابل آنان علم کند و با عده‌ای ناچیز عبادتگاه مقدس و قبله گاه اول آنان را از آنان غصب نموده و با کمال وقاحت در مقابل همه آنان قدرت‌نمایی کند. ۲۵ فروردین ۱۳۶۱

وای عار علی الحکومات الإسلامیه ان تقعد رغم امتلاکها شریان حیاه القوی العظمی العالمیه وتتفرج علی ما تفعله امیرکا زعیمه الإجرام فی التاریخ وتنصب عنصرا فاسدا لا قیمه له مقابلها. وتغصب بعدد قلیل البیت المقدس وقبله المسلمین الاولی، وتستعرض بکل وقاحه عضلاتها امامهم. ۱۹ جمادی الثانیه ۱۴۰۲

How disgraceful it is for Islamic governments to sit and watch the US, this arch-criminal of history, to hoist a corrupt and valueless element to rule over Muslims despite their hold on the vital artery of the world superpowers, usurping the sacred place of worship and the first Qibla of Muslims, displaying power brazenly in front of them. 14 April 1982
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه#مسلم #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة#مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی#الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia#tehran #emamkhomeini


49

#حمایت_از_کالای_ایرانی
برادرهای من! توجه داشته باشید که ایران از خود شماست و ایرانی باید برای ایران زحمت بکشد.
۱۷ فروردین ۱۳۵۸

انتبهوا ایها الاخوه! انتبهوا الی ان ایران لکم، و ان کلّ ایرانی مطالب بالعمل من اجل ایران.
۸ جمادی الاول ۱۳۹۹

My brethren! You must take note that Iran is of you and Iranians must make efforts for Iran.
April 6, 1979 .
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


4

#حمایت_از_کالای_ایرانی
برادرهای من! توجه داشته باشید که ایران از خود شماست و ایرانی باید برای ایران زحمت بکشد.
۱۷ فروردین ۱۳۵۸

انتبهوا ایها الاخوه! انتبهوا الی ان ایران لکم، و ان کلّ ایرانی مطالب بالعمل من اجل ایران.
۸ جمادی الاول ۱۳۹۹

My brethren! You must take note that Iran is of you and Iranians must make efforts for Iran.
April 6, 1979
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


124

#مقاومت
🔰 ملت ما بیدار و آماده است و خسته نمی‌شود
.
🔻امام خمینی:
🔸این ملت خسته نمی‌شود. این ملت این طور نیست که بگوید حالا که نرسیدیم به آن، پس برویم سراغ کارمان. در همه جای دنیا این موج پیروزی شما سایه افکن است. «ایرانی» که مطرح نبود در مجامع دنیا، جز اینکه یک عضوی است از اعضای نوکرهای #آمریکا، امروز در همه دنیا آنهایی که انصاف دارند، تصدیق می‌کنند که این #جمهوری_اسلامی پیروز است و پیروزی او هم ادامه دارد.
🔸برادران عزیز، مایوس نباشید: لا تَیْاسُوا مِنْ رَوْحِ الله . از آن چیزهایی که خدا عنایت به شما می‌کند و از آن عنایات الهی مایوس نباشید و نیستید و شما پیروزید و در دنیا سرافرازید ۲۵مهر۱۳۶۱
.
🔻رهبر انقلاب، صبح امروز در خطبه‌های نماز عید فطر:
🔹این ملت بیدار و آماده است؛ این ملت خسته نیست. کسانی که تبلیغ می‌کنند که این ملت خسته است، خودشان خسته‌اند، خودشان بی‌نشاط‌اند؛ این را تعمیم می‌دهند و قیاس به نفس می‌کنند. این ملت خسته نیست، ناامید نیست. این ملت، میدان کار را میدان مسابقه می‌داند و معنویت او روزبه‌روز بحمدالله بیشتر خواهد شد. ۹۷/۳/۲۵
.
👥 بازخوانی بدون تحریف مواضع امام 👇
✅ @EMAM_COM
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


103

#خدمت
این دنیا چه خوش و چه ناخوش خواهد گذشت و همه به سوی دار جزا خواهیم رفت، چه بهتر که عمر کوتاه را در راه خدمت به اسلام و مسلمین صرف کنیم تا در پیشگاه مقدس حق تبارک و تعالی سرافراز و در سلک خدمتگزاران درآییم.
۲۲ آذر ۱۳۴۴

هذه الدنيا ستمضي بالخير أو العذاب، و سنذهب جميعاً الى دار الجزاء؛ فكم هو حسن أن يمضي العمر القصير في #خدمة الاسلام و المسلمين، لنكون مرفوعي الرأس في‏حضرة الحق- تبارك و تعالى- و نلحق بصف خدمة الدين.
۱۹ شعبان ۱۳۸۵

This world, whether pleasing or not, will pass on and all will have to go to the world of retribution. So much the better that we spend our short lives in the service of Islam and the Muslims so that we stand honored in the Holy Presence of God, the Blessed and Exalted, and join the ranks of those who have served.
December 13, 1965
.
📌 مشاهده متن کامل در #سایت_جامع_امام_خمینی 👇
http://emam.com/posts/view/13944
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #مسلم #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


16

#وحدت_ملی
🔰 امروز سیاست استکبار عبارت است از ایجاد شکاف و اختلاف
.
♨️ امام خمینی: سعی کنید #وحدت را حفظ نمایید؛ شما می‌بینید که تمام سعی #منافقین و #مفسدین خارج و داخل بر این است که بین مردم شکاف ایجاد نمایند و این خود بهترین دلیل است که ما باید وحدتمان را حفظ کنیم ۴خرداد۶۱
.
👥 بازخوانی بدون تحریف مواضع امام 👇
✅ @EMAM_COM
.
.
#سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


12

⏪ وقتی بازیکن ها دارن بند کتونی هاشون رو میبندن و مربی ها تیم رو میچینند و دنیا نگاهشون میکنه و بچه ها باهاشون نفس میکشند، سربازهای امارات دارن بند پوتین هاشون رو میبندن و سعودی ها گلوله رو میچینند و دنیا چشمهاشو بسته و بچه های یمن دیگه نفس نمیکشن. ⏪وقتی همه مشغول فوتبال هستیم، جنایتکار‌های عالم مشغول جنایت‌اند.. لشکرکشی همه جانبه و گسترده عربستان سعودی و امارات به شهر #الحديدة یمن.. جان میلیون‌ها انسان بی‌گناه و گرسنه و قحطی زده در خطر.. جامعه جهانی در سکوت..
#جام_جهانی در هورا
#يمن
#صنعاء
#اسرائیل_باید_از_صفحه_روزگار_محو_شود
#القدس
#القدس_لنا
#فلسطين
#امام_خامنه_ای
#امام_خميني
#کریستیانو_رونالدو

#رونالدو
#فوتبال

#جام_جهانی
#جام_جهانی_2018
#گروه_مرگ
#سید_جلال_حسینی
#football
#ronaldo
#cristianoronaldo
#maradona
#bofon
#kaka
#world_cup_2018


24

تهدید تشکل جنبش عدالتخواه دانشجویی/ اگر «سرلشکر فیروزآبادی» ویلای مصادره‌ای لواسان را تخلیه نکند؛ اقدامی انقلابی می‌کنیم
#ویلا #بیت_المال #اسلام #انقلاب #انقلابی #سرلشگر_فیروز_آبادی #رانت #عدالتخواهی #جنبش_عدالتخواه_دانشجویی #امام_خميني #فرزندان_روح_الله #عدالت #احمدی_نژاد #دادستان #مطالبه_گری


11

.
برادر های من!توجه داشته باشید که ایران از خود شماست،ایرانی باید برای ایران زحمت بکشد.
امام خمینی(ره)،فروردین ١٣٥٨

#ایران
#امام_خمینی_ره
#کالای_ایرانی

#امام_خميني
#امام_خمینی
#امام_خمينى
#ایرانی
#کالا
#ساخت_ایران
#داخلی


1

#رمضان
🌿 شرح دعای سحر 1️⃣ 2️⃣ | در دام تار عنکبوتیم
.
گرفتار #ظلمت عالم طبيعت هستيم و نظر خود را تنها به جهان طبع دوخته‏ايم و به تار عنكبوتهايى كه از #ماديات تنيده‌اند چنگ زده‌ايم و همت بر آن گماشته‌ايم، با اينكه سست‌ترين خانه‌ها خانه #عنكبوت است. و ما را نرسد كه با اين ديده‌هاى كور، انوار #علوم او و تجليات ذات و صفات و اسما آن حضرت را مشاهده نماييم‏
.
📕 #شرح_دعای_سحر ، صفحه ۱۶۵
.
👥بازخوانی بدون تحریف مواضع امام خمینی در
✅ @emam_com
.
.
سایت_جامع_امام_خمینی emam.com
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_revolution


3

مرکز سعادت و شقاوت
#دانشگاه مرکز سعادت و در مقابل، شقاوت یک ملت است. از دانشگاه باید سرنوشت یک ملت تعیین بشود. دانشگاه خوب یک ملت را سعادتمند می‌کند. و دانشگاه غیر اسلامی یک ملت را به عقب می‌زند.
۱۶ خرداد ۱۳۵۸

الجامعات مرکز سعاده الشعب او شقاوه، فمصیره یتحدّد فیها، فالجامعه الطیّبه تُسعدُه و الجامعه غیر الإسلامیه، الجامعه السیئه تُقَهقِرُه إلی الخلف.
۱۱ رجب ۱۳۹۹

The #university is the source of a nation's blessings and paradoxically, the cause of its misfortunes. The university must determine a nation's destiny. While a good university is instrumental in a nation's prosperity, one that is not Islamic pushes a nation backwards.
6 June 1979
.
.
سایت_جامع_امام_خمینی EMAM.COM
.
#امام_خميني #امام_خمینی #رهبر #ایران #إيران #شیعه #إسلام #خمینی #اسلام #قائد #خميني #شيعة #مرجعیت #مرجعیت #انقلاب #انقلاب_اسلامی #الثورة_الإسلامية

#Iran #khomeini #imamkhomeini #islam #shia #tehran #emamkhomeini #islamic_Revolution


101

The end of the page