#دانـ

Instagram photos and videos

#دانـ#قـ#م#آمــــ#جـ#saeedeh_moradpour#روزبه_معين#میم_نوشت#ا#و#می#عاشقانه_های_بانو_میم#جانان_من

Hashtags #دانـ for Instagram

🍃🍂🍁#قـَاتـِل_دِلٌـخَـواهِ🍁🍂🍃
َــنّ_نـَدانـَمّ_زِنـِگـّاهِ مَـنّ تـُـو چِـی خـَوانّـدِي
#آمــــَا !!!
#دانـَمّ_ایِـن_چَـشِـمّ قـَاتـِل دِلٌـخَـواهِ تـُـو است.


0

اآيـُها اآلمقصود بڪُل حـدِيث اآُحبڪہ ☹️🙊
#دانـۘـۘـٍۘـۣي


14

#دانـٖی_اِی_جـٰانْ،
جـٰانْ بِـه .
#جـٰانَـتْ .
بَـسْـتـه است❤️
.
.
.
.#saeedeh_moradpour


2

🍃🌸
.
.
جانا
داشتن تو
چون چیدن شاه توت
از بلندی های شاخه ای شکننده است
آن هم، با پیرهن سفیدی که
دوست داشتی!
.
#روزبه_معين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

#میم_نوشت❤️
. ‏دلبر:یه خونه نُقلی میگیرم.
نُقلی نه واس خاطرپولش ها،یه بیست مترجاباشه،نتونی ازم دور شی،هر طرف و نگاه کنم ببینمت🙊😻
.
.
.
#دانـٖی_اِی_جـٰانْ_جـٰانْ_بِـه_جـٰانَـتْ_بَـسْـتـه_استْ... َشهَدُ_اَن_لا_عِشق_اِلا_چَشمانَت ...
َ_تُ_اَمـــــٰانتِ_مَــــني_دَسْتِ_خُــ💕ــــودَت...
#میٖخوٰاهَمــــِت_چــنٰان_ڪه_شَبِ_خَسْته_خوٰاب_رٰا... .
.
.
.
.
#عاشقانه_های_بانو_میم😌💚🍃 .
#جانان_من🙊🎈🌸🍃


33

#دانـِشـگاهـ


0

The end of the page