#راه_حقیقت

Instagram photos and videos

#راه_حقیقت#rahe_haghighat#عهد_جدید#new_testament#old_testament#عهد_قدیم#ایران#نوروز_۹۷#حال_نو#نو_روز#نوروز#جمکران#مسجد_جمکران#قم_جمکران#رفیق#امام_زمان#راهی#بهشت#سیصد_و_سیزده#غایب#حجت_ابن_الحسن

Hashtags #راه_حقیقت for Instagram

من فرزند خدا هستم
هیچ کس نمی تواند مرا از محبت مسیح جدا کند
آمین
#rahe_haghighat #راه_حقیقت


1

تو را هر روزه متبارک خواهم خواند،
و نامت را ستایش خواهم کرد ، تا
ابدالاباد. (مزامیر باب145 آیه ی 2) 🕊️✨🕊️✨🕊️✨ #rahe_haghighat 👈 #old_testament
#راه_حقیقت #عهد_قدیم


0

همچون کسی که مادرش او را تسلی می‌دهد، من نیز شما را تسلی خواهم داد؛ آری، شما در اورشلیم تسلی خواهید یافت.
اِشعیا ۶۶: ۱۳
#rahe_haghighat #old_testament
#راه_حقیقت #عهد_قدیم


0

من شبان نیکو هستم.
من گوسفندان خود را میشناسم و انها هم مرا میشناسند. همانطور ک پدر مرا میشناسد و من هم پدر را میشناسم و جان خود را در راه گوسفندان فدا میسازم.

یوحنا باب ده آیات ۱۴ و ۱۵
#rahe_haghighat 👈 #new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


0

برای ما فرزندی زاییده، پسری به ما
داده شده است و او بر ما سلطنت خواهد کرد. اسم او «مشاور عجیب، خدای قدیر، پدر سرمدی و شاهزادهٔ
صلح و سلامتی» خواهد بود.
اشعیا 9:6
#rahe_haghighat 👈 #old_testament
#راه_حقیقت #عهد_قدیم


1

🍃🌷🍃🌷🍃🌷🍃 انجیل یعنی چه؟

واژه ”انجیل“ در عهد جدید به معنی خبر خوش ظهور عیسی مسیح است؛ این خبر خوش شامل زندگی، مرگ و قیام او می‌شود.
انجیل در واقع این خبر خوش است که عیسی مسح خداوند، نجات دهنده جهان است و به جهان آمده است تا گناهکاران را نجات دهد.
انجیل این خبر خوش است که در عیسی مسیح، فرا رسیدن ملکوت خدا نزدیک شده است. انجیل این خبر خوش است که تنها کاری که هر شخص برای نجات یافتن خود باید انجام دهد، ایمان آوردن به خداوندی عیسی مسیح است.

#rahe_haghighat 👈 #new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


1

خداوند به هر کس پاداش همه کارهای نیکش را خواهد داد خواه غلام باشد، خواه آزاد..
افسسیان باب ۶ آیه ی ۸

#rahe_haghighat #new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


0

✨💫💖💫✨ هيچكس چراغ را روشن نميكند تا پنهانش سازد، بلكه انرا در جايي مياويزد كه نورش بر هر كه وارد اطاق ميشود بتابد. 🍃💖 چشم نيز چراغ وجود است !
چشم پاك همچون تابش آفتاب، اعماق وجود انسان را روشن ميكند، اما چشم ناپاك و گناه آلود، جلوي تابش نور را ميگيرد و انسان را غرق تاريكي ميسازد.🍃💖 پس هشيار باشيد، مبادا به جاي نور، تاريكي بر وجودتان حكمفرما باشد.🍃💖 اگر باطن شما نوراني بوده و هيچ نقطه تاريكي در ان نباشد، آنگاه سراسر وجودتان درخشان خواهد بود، گويي چراغي پر نور بر شما ميتابد. 🍃💖 لوقا ١١-٣٣:٣٦

@rahe_haghighat_
#rahe_haghighat 👈 #new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


2

یوحنا باب چهار آیات سیزده و چهارده
عیسی گفت : هر که از این آب می نوشد باز تشنه می شود
اما هر که از آن آب که من به او می دهم‌بنوشد هرگز تشنه نخواهد شد بلکه آبی که من می دهم‌دراوچشمه ای می شودکه تابه حیات جاویدان جوشان است.
#rahe_haghighat
#new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


2

.
انجیل یوحنا فصل ۱۳ ایه 8
پطرس به او گفت: «پاهای مرا هرگز نخواهی شست!» عیسی پاسخ داد: «تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت.» #راه_حقیقت #عهد_جدید


0

انجیل یوحنا فصل ۱۳ ایه 8 ✓پطرس به او گفت: «پاهای مرا هرگز نخواهی شست!» عیسی پاسخ داد: «تا تو را نشویم سهمی با من نخواهی داشت.» #rahe_haghighat
#new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


0

🍃💐🌿🌷🌿💐🍃 اهمیت تعمید مسیحیان چیست؟  مطابق کتاب مقدس، تعمید مسیحی شهادتی ظاهری است از آنچه در درون زندگی یک ایماندار اتفاق افتاده است. تعمید مسیحی هویت ایماندار را با مرگ، تدفین و رستاخیز مسیح به تصویر میکشد. کتاب مقدس میگوید: "آيا نمیدانيد كه جميع ما كه در مسيح عيسی تعميد يافتيم، در موت او تعميد يافتيم؟
پس چونكه در موت او تعميد يافتيم، با او دفن شديم تا آنكه به همين قسمی كه مسيح به جلال پدر از مردگان برخاست، ما نيز در تازگی حيات رفتار نمائيم" (رومیان باب ٦ آیات ۳ و ۴). در تعمید مسیحی، مرحله فرو رفتن در آب ، دفن شدن با مسیح را به تصویر میکشد و عمل خارج شدن از آب نشان دهندۀ رستاخیز عیسی مسیح است.
قبل از تعمید یافتن، دو شرط وجود دارد:
۱-شخصی که میخواهد تعمید یابد، لازم است که عیسی مسیح را به عنوان نجات دهندۀ خود پذیرفته باشد.

۲- باید بداند که تعمید، حاکی از چیست.
اگر شخصی، عیسی مسیح را به عنوان نجات دهنده اش پذیرفته باشد، و بداند که تعمید گامی است برای اطاعت و اعلام آشکار ایمان او به مسیح، و مشتاق تعمید یافتن باشد، دلیلی برای منع کردن او از تعمید وجود ندارد.
طبق گفتۀ کلام خدا، تعمید گامی ساده برای پیروی و اعلام علنی ایمان به عیسی مسیح ( که تنها راه نجات است) میباشد. تعمید مسیحی امر مهمی است، چرا که گامی است از اطاعت، اعلام علنی ایمان به مسیح و تسلیم شدن به او، و هویت یافتن با مرگ، تدفین، و رستاخیز عیسی مسیح.
#راه_حقیقت
#rahe_haghighat 👈


0

5حال آنکه به سبب نافرمانیهای ما بدنش سوراخ شد،

و به جهت تقصیرهای ما لِه گشت؛

تأدیبی که ما را سلامتی بخشید بر او آمد،

و به زخمهای او ما شفا می‌یابیم.

اشعیا باب ۵۳ ایه ۵
#old_testament
#rahe_haghighat
#راه_حقیقت #عهد_قدیم


3

✨💜✝️💜✨ شب فرا رسید و عیسی با دوازده شاگرد خود بر سر سفره نشست.
در حین صرف شام، عیسی گفت: «آمین، به شما می‌گویم، یکی از شما مرا تسلیم دشمن خواهد کرد.» شاگردان بسیار غمگین شدند و یکی پس از دیگری از او پرسیدند: «من که آن کس نیستم، سرورم؟» عیسی پاسخ داد: «آن که دست خود را با من در کاسه فرو می‌برد، همان مرا تسلیم خواهد کرد.
پسر انسان همان‌گونه که دربارۀ او نوشته شده، خواهد رفت، امّا وای بر آن کس که پسر انسان را تسلیم دشمن می‌کند. بهتر آن می‌بود که هرگز زاده نمی‌شد.» آنگاه یهودا، تسلیم‌کنندۀ وی، در پاسخ گفت: «استاد، آیا من آنم؟» عیسی پاسخ داد: «تو خود گفتی!» چون هنوز مشغول خوردن بودند، عیسی نان را برگرفت و پس از شکرگزاری، پاره کرد و به شاگردان داد و فرمود: «بگیرید، بخورید؛ این است بدن من.» سپس جام را برگرفت و پس از شکرگزاری آن را به شاگردان داد و گفت: «همۀ شما از این بنوشید. این است خون من برای عهد [جدید] که به‌خاطر بسیاری به جهت آمرزش گناهان ریخته می‌شود. به شما می‌گویم که از این محصول مو دیگر نخواهم نوشید تا روزی که آن را با شما در پادشاهی پدر خود، تازه بنوشم.» آنگاه پس از خواندن سرودی، به سمت کوه زیتون به راه افتادند.
مَتّی ۲۶:۲۰ - ۳۰

#rahe_haghighat 👈 #new_testament #راه_حقیقت #عهد_جدید


1

چرا نامزد شاهزاده بریتانیایی، دوباره غسل تعمید می گیرد؟

گرچه غسل تعمید دوباره و عضویت در کلیسای انگلیکن (Anglican Church) از ملزومات ازدواج با اعضای خاندان سلطنتی نیست، اما “مگان” گفته می‌خواهد این کار را برای احترام به مادربزرگ شوهرش، ملکه الیزابت دوم، که سرپرست کلیسای انگلستان است انجام دهد.  مگان مارکل، نامزد شاهزاده هری، قرار است که بالاخره عضو کلیسای انگلیکن شود. مراسم غسل تعمید خانم مارکل قرار است اواخر ماه جاری و در آستانه مراسم عروسی‌اش انجام شود. مراسم تعمید، همچنین از مراحل اولیه پذیرش او به عنوان شهروند بریتانیا خواهد بود. مشخص نیست که آیا او پس از عروسی، قادر به حفظ ملیت دوگانه‌ آمریکایی-بریتانیایی باشد.

مجله ایران جوان به نقل از Sunday Times، زمان و تاریخ مراسم تعمید خانم مارکل هنوز مشخص نشده، با این حال، طبق گزارشات، از جاستین ولبی اسقف اعظم کلیسای کنتربری درخواست شده تا مراسم را به شکل خصوصی و در کاخ کنزینگتون برگزار نماید. کشیش ولبی همچنین اجرای مراسم عروسی این زوج در ۱۹ ماه می در کاخ ویندسور را بر عهده خواهد داشت.

جزئیات زیادی از لیست مهمانان حاضر در مراسم تعمید موجود نیست، اما Sunday Times گفته والدین خانم مارکل، <دوریو راگلند> که در کالیفرنیا زندگی می‌کند و <توماس مارکل> که ساکن مکزیک است، حتمن در مهمانی حاضر خواهند بود.

شایعاتی وجود دارند که مگان مارکل پس از ازدواجش با ترور انگلسون که یک تهیه‌کننده‌ فیلم یهودی مسلک است پیرو یهودیت شده‌ بود. ازدواج اول که در جامائیکا اتفاق افتاد نیز بر اساس رسوم یهودی برگزار شد. با این‌ حال، مگان از نسل یهودی نیست.

مادر او یک آفریقایی-آمریکایی‌ست و پدرش اقوام هلندی، انگلیسی، ایرلندی و اسکاتلندی را در شجره‌نامه‌ خود دارد. مگان، تحت آموزهای کلیسای پروتستان بزرگ شده است. او، در عین‌ حال، در دوران کودکی و نوجوانی‌اش در کالیفرنیا، به مدرسه کاتولیک‌ها هم رفته است.

گرچه، تعمید مسیحی دوباره و عضویت در کلیسای انگلیکن (Anglican Church) از ملزومات ازدواج با اعضای خاندان سلطنتی نیست، مگان گفته می‌خواهد این کار را برای احترام به مادربزرگ شوهرش، ملکه الیزابت دوم، که سرپرست کلیسای انگلستان (که به آن کلیسای انگلیکن هم می‌گویند) انجام دهد.

#راه_حقیقت #rahe_haghighat


0


•| یـٰارَبَّ الْمَهْدی |•
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ساعتم را جلو می‌کشم
شاید کمی به آمدنت نزدیک‌تر شوم...
آدم است و آرزوهای سالِ جدیدش

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
اللَّهُمَّ کُنْ لِوَلِیِّکَ الحُجَهِ بنِ الحَسَن
صَلَواتُکَ علَیهِ و عَلی آبائِهِ فِی
هَذِهِ السَّاعَهِ وَ فِی کُلِّ سَاعَهٍ
وَلِیّاً وَ حَافِظاً وَ قَائِداً وَ نَاصِراً وَ
دَلِیلًا وَ عَیْناًحَتَّى تُسْکِنَهُ أَرْضَکَ 
طَوْعاً وَ تُمَتعَهُ فِیهَا طَوِیلا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اللَّهُمَّ صَـلِّ عَلَے مُحَمَّـدٍ وآلِ مُحَمّـد
وَعَجِّـل فَرَجَـهُم وأهْلِك أَعـدَائَهُـم أجمَعـیڹ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
#همه_باید_پاسدار_خون_شهید_باشند
#اللهم_عجل_لولیک_الفرج

#نشور
#از_نظر_ها_غایب
#حجت_ابن_الحسن
#غایب
#امام_زمان
#بهشت
#راه_حقیقت
#راهی
#نوروز_۹۷
#رفیق
##قم_جمکران
#مسجد_جمکران
#جمکران
#ایران
#نوروز
#نو_روز
#حال_نو
#مرد
#سیصد_و_سیزده
#جوان_ایرانی
.
#سلامی_از_گمشده_ها_غایب_زمانه
.
#الف_عین
#عین
#ازنگاه_من
#سه_نقطه


0

هر چه بیشتر به مردم خدمت کنید، بزرگ‌تر خواهید بود زیرا بزرگی در خدمت کردن است کسی که خود را بزرگ می‌پندارد، پست و کوچک خواهد شد. و کسی که فروتن باشد بزرگ و سربلند خواهد گشت

متی ۱۲- ۱۱: ۲۳
#rahe_haghighat #new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


1

مسافران ایرانی که قانونی وارد صربستان می‌شوند،راه پناهندگی را پیش می‌گیرند

اکثر این مسافران که کاملن به صورت قانونی وارد صربستان می‌شوند، راه پناهندگی را پیش می‌گیرند و در تلاش هستند که خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر آلمان و فرانسه برسانند.  اولین پرواز شرکت هواپیمایی ایران‌ایر از تهران به مقصد بلگراد، پایتخت صربستان، پس از بیست و هفت سال وقفه، روز شنبه دهم مارس، انجام شد. این درحالی است با پناهنده شدن صدها جهانگرد ایرانی در ماه‌های گذشته، صرب‌ها نگران افزایش بحران پناهجویی در کشور خود هستند.

به نقل از RFI،قرار است که هواپیماهای ایران‌ایر دوبار در هفته میان دو پایتخت ایران و صربستان تردد کنند، رسانه‌های صرب اعلام کرده‌اند که همه بلیط‌های این پرواز تا پایان تابستان ۲۰۱۸ به فروش رفته است.

همچنین قرار است قشم‌ایر، دیگر شرکت هواپیمایی ایرانی، در نوزدهم ماه مارس خط هوایی تهران-بلگراد را راه‌اندازی کند.

انجام این پروازها به دنبال توافق لغو ویزای توریستی است که در ماه اوت ۲۰۱۷ به امضا رسید.

به گزارش اینفو پارک، یک سازمان غیردولتی که در زمینه بحران پناهجویی فعال است، اعلام کرده‌ که با انجام این پروازها، هر هفته ۶۰۰ شهروند ایرانی به بلگراد سفر خواهند کرد، اما این سازمان هشدار داده که اکثر این مسافران که کاملن به صورت قانونی وارد صربستان می‌شوند، راه پناهندگی را پیش می‌گیرند و در تلاش هستند که خود را به کشورهای عضو اتحادیه اروپا نظیر آلمان و فرانسه برسانند.

خبرگزاری فرانسه از بلگراد گزارش داده که از هفت هزار ایرانی که از زمان لغو ویزا، وارد صربستان شده‌اند، ۴۸۵ نفر درخواست پناهندگی کرده‌اند.

با این حال، وزیر تجارت صربستان گفت که مقامات دو کشور این موضوع را بررسی خواهند کرد و نظارت‌ها در این زمینه در تهران افزایش خواهد یافت. همچنین چندین توافق دوجانبه برای کاهش بحران مهاجران غیرقانونی به امضا خواهد رسید.

هزاران پناهجو که اکثریت آنان از کشورهای خاورنزدیک و میانه هستند، به صربستان، یکی از کشورهای حوزه بالکان می‌آیند تا خود را به اروپای غربی برسانند، اما با بسته شدن مرزها در ابتدای سال ۲۰۱۶، هزاران نفر از این پناهجویان در صربستان متوقف شده‌اند و مشکلاتی را برای این کشور به وجود آورده‌اند
#rahe_haghighat
#راه_حقیقت


0

همیشه شاد باشید،پیوسته دعا کنید؛
در هر وضعی شکرگزار باشید،
زیرا این است اراده خداوند برای شما در مسیح عیسی.

1 تسالوکیان 5 : 16 -18

#rahe_haghighat 👈 #new_testament #راه_حقیقت #عهد_جدید


0

مسیح نخستین کسی است که پس از مرگ زنده گردید تا تنها او در همه چیز مقام اول را داشته باشد.
کولُسیان ۱:۱۸
#rahe_haghighat 👈
#new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


1

نامه اول پطرس /باب پنج
ایات ۶و۷
6پس خویشتن را زیرِ دست نیرومند خدا فروتن سازید تا در زمان مناسب سرافرازتان سازد. 7همۀ نگرانیهای خود را به او بسپارید زیرا او به فکر شما هست.
#rahe_haghighat
#new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


3

چشمان خود را بر قهرمان و مظهر کامل ایمان یعنی عیسی بدوزیم که به‌خاطر آن خوشی که پیشِ رو داشت صلیب را تحمل کرد و ننگ آن را ناچیز شمرد و اکنون بر جانب راست تخت خدا نشسته است

عبرانیان ۱۲: ۲

#rahe_haghighat 👈. #new_testament #راه_حقیقت #عهد_جدید


2

جان نیوتن یک کاپیتان دریایی در قرن ۱۷ در بریتانیا بود.
شغل او بردن برده ها از آفریقا به انگلستان بود. او بیش از ۲۰ هزار برده را با خود به اروپا آورد. اما پس از آنکه قلبش را به عیسی مسیح داد این کار را رها کرد و به خدمت خداوند پرداخت و جانهای زیادی از طریق وی از بردگی گناه نجات پیدا کردند.
او در خاطراتش می نویسد که گاهی صدای آه و ناله و فریاد برده ها را در ذهنم می شنوم و ادامه می دهد...
من آن كسی كه می خواستم نشدم.
من آن كسی كه بايد باشم نيستم.
من آن كسی كه در آينده بايد باشم ممكن است نشوم.
اما خوب مي دانم "ديگر آن انسان قديم نيستم". پ.ن: کلام خداوند می گوید:
"پس اگر کسی در مسیح باشد، خلقت تازه‌ای است؛ چیزهای کهنه درگذشت، اینک همه چیز تازه شده است." (دوم قرنتیان ۱۷:۵)
صدای گذشته من و شما نیز مثل گذشته جان نیوتن به گوشمان می خورد اما مهم آن است که دیگر آن انسان قدیم نیستیم، ما دیگر برده نیستیم!

#rahe_haghighat #راه_حقیقت 👈


0

✓قرنتیان اول فصل یک آیه ده

لکن ای برادران از شما استدعا دارم به نام خداوند ما
عیسی مسیح که همه یک سخن گویید و شقاق در میان شما نباشد،
بلکه در یک فکر و یک رای کامل شوید.
#rahe_haghighat #new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


0

خوشا به حال کسانی که ملکوت آسمان از آنِ ایشان است.
خوشا به حال کسانی که دیگران را از چشم خدا میبینند.

خوشا به حال کسانی که به خداوند توکل دارند .
خوشا به حال کسانی که از حقشان گذشته ، چشم از خودبرداشته و به دیگران فکر میکنند.

خوشا به حال کسانی که در سرزنش ها ، آرام و در بدرفتاری ها شکیبا هستند و در زمان رانده شدن حق خود را به دیگران واگذار می کنند .
" پادشاهی و ملکوت خداوند پارسایی، سلامتی و شادی در روح خداوند است."
رومیان ۱۴ آیه ۱۷

#rahe_haghighat #new_testament 👈 #راه_حقیقت #عهد_جدید


2

گناه چیست؟! گناه در واقع نافرمانی و سرپیچی از فرمان های خداوند و همچنین عدم انجام کار های خوب است.
گناه نشعت گرفته از کیست؟! گناه در واقع نشعت گرفته از شخصی به نام لوسیفر که از بزرگترین، زیباترین و قدرتمند ترین فرشتگان خداوند میباشد است، چرا که وی به مقام خود راضی نبود و حتی میخواست بالاتر از خداوند قرار گیرد که همین امر باعث سقوطش شد و این که از آن پس شیطان نامیده شد.

اولین گناه انسان چه بود؟! اولین گناه انسان استفاده از میوه درخت شناخت نیک و بد بود که خداوند آن را منع کرده بود، اما شیطان آدم و حوا را وسوسه کرده و آن ها از آن میوه خوردند.

چرا ما میتوانیم گناه کنیم؟! ما به این دلیل میتوانیم گناه کنیم چرا که خداوند به ما قدرت تفکر، اراده و تصمیم گیری و همچنین عقل و شعور داده و ما خود قادر به انتخاب مسیر خود هستیم.

چرا خداوند به ما قدرت اراده و تفکر داده است؟! خداوند به ما قدرت اراده و تفکر داد چرا که دوست داشت ما با اراده و انتخاب خود به پیروی از وی و احکام و فرمان هایش بپردازیم.

و اگر اینطور نبود و انسان قدرت تصمیم گیری و اراده نداشت چه فرقی میان اشرف مخلوقات، انسان، و یک ربات بود؟
از طرفی خداوند در کتاب پیدایش 1:26 تا 28 گفته انسان را شبیه به خود ساختیم و در واقع خداوند ما را شبیه به خود ساخت تا مدام با او در ارتباط و صمیمت و دوستی باشیم و ما را برای هدف عالی یعنی همکاری با خود آفرید.

ثمرات گناه چیست؟! کتاب اشعیا 59:1 تا 2
ای مردم فکر نکنید خداوند ضعیف شده و دیگر نمیتواند شما را نجات دهد،گوش او سنگین نیست، او دعا های شما را میشنود اما گناهانتان باعث شده او با شما قطع رابطه کند و دعا های شما را جواب ندهد.

بنابراین زمانی که ما میبینیم به قولی صدای دعایمان از سقف خانه یمان بالاتر نمیرود مشکل از خداوند یا دعا کردنمان نیست، مشکل از ماست و گناهان ما، چرا که گناهانمان باعث قطع ارتباط خداوند با ما میشود.

#rahe_haghighat #old_testament 👈. #راه_حقیقت #عهد_قدیم


1

به خداوند عیسی ایمان آور
که تو
و اهل خانه ات
نجات خواهیدیافت
اعمال ۱۶:۳۱

#rahe_haghighat #new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


0

تخریب یک کلیسای تاریخی مربوط به اواخر قرن نوزدهم در آلمان

تخریب یک کلیسای تاریخی مربوط به اواخر قرن نوزدهم در آلمان به منظور توسعه یک معدن روباز زغال سنگ ، بار دیگر موضوع انرژی و کاهش انتشار گازهای آلاینده را در آلمان مورد توجه قرار داده است.
عملیات تخریب کلیسای ‘سنت لمبرتوس’ بنا شده در سال ۱۸۹۱ در شهر ‘ایمرات’ در ایالت ‘نوردراین وستفالن’ روزهای سه شنبه و چهارشنبه ۲۷ دی انجام شد. همزمان با عملیات تخریب ، پلیس آلمان نیروهای بیشتری را در اطراف محل عملیات تخریب مستقر کرد. معترضان با تجمع در محل موجب شدند که کار تخریب چندین ساعت به تعویق افتد. بر روی پلاکاردهای فعالان گروه ‘صلح سبز’ نوشته شده بود: کسانی که فرهنگ را نابود میکنند ، مردم را نیز نابود میکنند.
موضوع تخریب این کلیسا از سال ۲۰۱۳ تا کنون مورد بحث و جدل بوده است. در آن سال دادگاه قانون اساسی آلمان اعلام کرد که علاقه عمومی زیادی به توسعه معدن رو باز زغال سنگ قهوه ای شرکت ‘آر دبلیو ای’ (RWE) در نزدیکی این کلیسا وجود دارد. از آن زمان تاکنون تمام روستائیان منطقه که حدود ۹۰۰ نفر بودند خانه های خود را ترک کردند .

تخریب این کلیسای ۱۲۶ ساله بار دیگر مساله استخراج زغال سنگ قهوه ای (brown coal) در آلمان را در مرکز توجهات قرارداده است زیرا درخواستها برای کاهش مصرف این سوخت ارزان اما آلاینده به منظور مقابله با انتشار گازهای آلاینده افزایش یافته است. شرکتهای تولید برق در آلمان میگویند که به ظرفیت تولید برق با زغال سنگ برای مواجهه با زمانهای اوج مصرف که تولید برق از انرژی خورشیدی و بادی جوابگو نیست، نیاز دارند .
#rahe_haghighat
#راه_حقیقت


0

✓جفا بر مسیحیان در سال ۲۱۰۷ / ایران در فهرست ۱۰ کشور اول

رویکرد امنیتی، بازداشت‌های خودسرانه، احکام بلند مدت زندان، سرکوب و فشار بر کلیساهای خانگی ، آزار و اذیت مسیحیان فارسی زبان عمده ترین مواردی بوده که در سال ۲۰۱۷ همچنان شاهد آن بوده و ادامه پیدا کرده است. می‌دانیم که آزار و شکنجه مسیحیان مشکلی بزرگ در سراسر جهان است. اما چقدر مشکل؟ موسسه «درهای باز» (Open Doors) طبق معمول هر سال اسامی کشورهایی را که در آنها مسیحیان مورد جفا قرار می‎گیرند را اعلام کرد.
این لیست به ما کمک خواهد کرد تا بدانیم وضعیت آزار و شکنجه مسیحیان در گوشه و کنار دنیا در چه شرایطی قرار دارد.
در این گزارش برآورد شده از هر ۱۲ مسیحی یک نفر در دنیا مورد جفا قرار می‎گیرد. به طور کل ۲۱۵ میلیون مسیحی در سراسر دنیا تحت آزار و اذیت و جفا بسر می برند.
۱۰ کشور نخست این فهرست منتشره در سال ۲۰۱۸ که بیشتر میزان جفا بر مسیحیان در آن‎ها صورت می‎گیرد شامل کره شمالی، افغانستان، سومالی، سودان، پاکستان، اریتره، لیبی، عراق، یمن و جمهوری اسلامی ایران می‏شود.
این جدول نسبت به سال گذشته یک تغییر بزرگ داشت. و آن هم وضعیت کشور سوریه بود که سال گذشت در رتبه ششم فهرست قرار داشت، اما حالا به رتبه ۱۵ تغییر کرده است.
اصلی‎ترین عامل تهدید مسیحیان گروه دولت اسلامی (داعش) بود که امسال در سوریه ریشه‎کن شده است.
صرف نظر این‎ها همچنان بدترین مکان برای زندگی کره شمالی است که با نظام سیاسی کمونیستی اداره می‎شود و پس از آن کشورهایی هستند که گروه‎های افراط گرای اسلامی در آن حضور دارند.

در یک سال گذشته کشورهایی بودند که آزار و شکنجه مسیحیان در آنها کم شد. علاوه بر سوریه کشورهای کنیا و اتیوپی در این زمینه به پیشرفت‎هایی دست پیدا کردند و کشور تانزانیا از فهرست حذف شد. در همین حال، وضعیت در پاکستان وخیم شده است.
۱۹ دسامبر سال ۲۰۱۷ دو افراط گرای اسلامی در یک نمایشگاه کریسمس به مسیحیان تیراندازی کردند و بعد کمربندهای انفجاری خود را منفجر کردند که ۹ مسیحی شده و ده‎ها تن دیگر زخمی شدند.

اما در خصوص رتبه دهم جمهوری اسلامی ایران در جفا بر مسیحیان می توان اینگونه نتیجه گرفت که قرار گرفتن ایران در رتبه دهم جدول نه به دلیل کاهش جفا بر مسیحیان ایرانی بلکه به علت افزایش خشونت ها و جفاها بر مسیحیان سایر کشورهای نامبرده در لیست نهایی موسسه «درهای باز» (Open Doors) می باشد و در کل می‎توان گفت همچنان آزار و اذیت مسیحیان در ایران در خط قرمز قرار دارد و سرکوب مسیحیان همچنان در حال افزایش است.

ادامه کامنت اول
#rahe_haghighat #راه_حقیقت


1

پس نگران فردا مباشید.
زیرا فردا نگرانی خود را خواهد داشت.
مشکلات امروز برای امروز کافی است! (متی باب 6 آیه ی 34)

#rahe_haghighat 👈 #new_testament #راه_حقیقت #عهد_جدید


1

پدر آسمانی من سپاسگزارم که همیشه با ما هستی و وقتی دل خسته هستیم ما رو تقویت میکنی... شکر خداوندم که همیشه و در تنگی‌ها فورٲ یافت میشوى.

شکر که دل‌های شکسته رو التیام میدهی، پاهای سست شده رو قوت می‌بخشی و قول دادی فتیله نیم سوخته رو اجازه خاموش شدن نمیدهی... شکر که اشکهای فرزندانت رو می‌بینی و با دستان مهربانت پاک میکنی و دعاهايشان اجابت ميكنى.
شکر که برای ما نقشه‌های زیبا و منحصر به فرد داری... شکر که هدایتمان میکنی و دستمان در دستان پر مهر و امین توست... شکر خداوندم که در تعامل و گفتگوی مستقیم با تو هستیم و تو به ما مشورت میرسانی تا درست فکر کنیم و تصمیم بگیریم و زندگی کنیم... شکر پدر جان، شکر مسیح جان، شکر روح‌القدس عزیزم، شکر خداوندم شکر... پدر جانم در نام پرقدرت عیسی مسیح دعا میکنیم تمامی گناهان ما رو ببخش و بیامرز...، دعا میکنیم تمامی افکار و احساس و قلب و تمامی وجود ما رو با خون پاکت تقدیس کنی و ظرف وجودمان رو با حضورت درخشان کنی...، دعا میکنیم قلعه آتش روح‌القدس محافظت کنه از ما در برابر اين حوادث..
دعا میکنیم گام‌های ما رو در کلام و ایمانت استوار سازی خداوندم و بدانيم در هر شرايط تو با مايي...، دعا میکنیم دستان تو باشیم و نور و نمکت باشیم برای نابودی و فروپاشی قدرت تاریکی...، خداوندا خودمان رو در آغوش تو رها کرده‌ایم چون تمام باورمان، تمام ایمان و امید ما تو هستی چون خداوند و خالق و مالک مایی پس بلندمان کن و قوت و مسحی ویژه و به ما عطا کن، چنانکه نه چشمی دیده و نه گوشی شنیده باشد... بنام پراقتدار عیسی مسیح آمین

#rahe_haghighat #راه_حقیقت


2

مزامیر باب ۱۳۹

13.زیرا باطن مرا تو آفریدی؛

تو مرا در رَحِم مادرم در هم تنیدی.

14.تو را سپاس می‌گویم، زیرا عجیب و مَهیب ساخته شده‌ام؛

اعمال تو شگفت‌انگیزند،

جان من این را نیک می‌داند.

15.استخوانبندی‌ام از تو پنهان نبود،

چون در نهان ساخته می‌شدم.

آنگاه که در ژرفای زمین تنیده می‌شدم،

16.دیدگانت کالبد شکل ناگرفتۀ مرا می‌دید.

همۀ روزهایی که برایم رقم زده شد

در کتاب تو ثبت گردید،

پیش از آنکه هیچ‌یک هنوز پدید آمده باشد.
#rahe_haghighat#عهد_قدیم
#old_testament ,#راه_حقیقت


0

موج، می‌آمد، چون کوه و به ساحل می‌خورد.

از دلِ تیرۀ امواج بلند آوا،
که غریقی را در خویش فرو می‌برد،
و غریوش را فرو می‌کُشت،
نعره‌ای خسته و خونین، بشریت را،
به کمک می‌طلبید:
ـ « آی آدم‌ها . . .
آی آدم‌ها . . .» ما شنیدیم و به یاری نشتابیدیم!
به خیالی که قضا،
به گمانی که قدر، بر سر آن خسته، گذاری بکُند!
«دستی از غیب برون آید و کاری بکُند»
هیچ‌یک حتی از جای نجنبیدیم!
آستین‌ها را بالا نزدیم
دست آن غرقه درامواج بلا را نگرفتیم،
تا از آن مهلکه ـ شاید ـ برهانیمش،
به کناری برسانیمش! . . .

موج، می‌آمد، چون کوه و به ساحل می‌ریخت.
با غریوی،
که به خاموشی می‌پیوست.
با غریقی که در آن ورطه، به کف‌ها، به هوا،
چنگ می‌زد، می‌آویخت . . .

ما نمی‌دانستیم
این که در چنبر گرداب گرفتار شده‌ست،
این نگون‌بخت که این‌گونه نگونسار شده‌ست،
این منم،
این تو،
آن همسایه،
آن انسان،
این مائیم.

ما،
همان جمع پراکنده،

همان تنها،
آن تنهاهاییم!

همه خاموش نشستیم و تماشا کردیم.
آن‌صدا، اما هرگز خاموش نشد.
ـ « . . . آی آدم‌ها . . .
«آی آدم‌ها . . .»
آن صدا، هرگز خاموش نخواهد شد،
آن صدا، در همه‌جا دائم، در پرواز است!
تا به دنیا دلی از هول ستم می‌لرزد،
خاطری آشفته‌ست!
دیده‌ای گریان است،

هر کجا دست نیاز بشری هست دراز؛
آن صدا درهمه آفاق طنین انداز است!

آه، اگر با دل و جان گوش کنیم،
آه، اگر وسوسه نان را یک لحظه فراموش کنیم،
«آی آدم‌ها» را
در همه‌جا می‌شنویم.

در پی آن‌همه خون،
که بر این خاک چکید،
ننگ‌مان باد این جان!
شرم‌مان باد این نان!
ما نشستیم و تماشا کردیم!

در شب تار جهان!
در گذرگاهی، تا این حد ظلمانی و توفانی!
در دل این‌همه آشوب و پریشانی!
این‌که از پای فرو می‌افتد،
این‌که بر دار نگونسار شده‌ست،
این که با مرگ در افتاده‌ست،
این هزاران و هزاران که فرو افتادند؛
این منم،
این تو،
آن همسایه،
آن انسان،
این ماییم!
ما،
همان جمع پراکنده، همان تنها،
آن تنهاهاییم!

این‌همه موج بلا در همه جا می‌بینیم،
«آی آدم‌ها» را می‌شنویم،
نیک می‌دانیم،
دستی از غیب نخواهد آمد
هیچ‌یک حتی یک‌بار نمی‌گوییم
با ستمکاری نادانی، این‌گونه مدارا نکنیم
آستین‌ها را بالا بزنیم
دست در دست هم از پهنۀ آفاق برانیمش!

مهربانی را،
دانایی را،
بر بلندای جهان،پلاسکو
بنشانیمش. . .! ـ « آی آدم‌ها . . .!
موج می آید.....
#rahe_haghighat
#راه_حقیقت
#سانچی #ملوان #دریانوردان # #دریا #ایران #عزاداری #آتش #تسلیت #تکرار_پلاسکو #ایران_تسلیت


4

عهد جدید. کتاب فیلیپیان
باب یک آیه بیست و یک
زیرا مرا زیستن مسیح است، و مردن، سود. 
#rahe_haghighat #new_testament ,#راه_حقیقت #عهد_جدید


1

ای خداوند، عظمت و قدرت و جلال و پیروزی و شوکت از آنِ توست، زیرا هرآنچه در آسمان و زمین است متعلق به توست. ای خداوند، پادشاهی از آنِ توست، و تو بر همگان چون سَر متعال هستی.
۱تواریخ ۲۹: ۱۱

#rahe_haghighat #old_testament 👈
#راه_حقیقت #عهد_قدیم


3

لوقا باب یک آیه چهل و پنجم
خوشا به حال آن که ایمان آورْد، زیرا آنچه از جانب خداوند به او گفته شده است، به انجام خواهد رسید.»
#rahe_haghighat #new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


2

امّا من قدرت تو را خواهم سرایید، و بامدادان با صدای بلند، محبّت پایدار تو را خواهم سرایید.
زیرا سرپناه من هستی و در هنگام سختی‌ها، پناهگاه من بوده‌ای. (مزامیر باب 59 آیه ی 16)

#rahe_haghighat #old_testament 👈
#راه_حقیقت #عهد_قدیم


1

۸  دهان خود را برای گنگان باز کن، و برای دادرسی جمیع بیچارگان.
۹  دهان خود را باز کرده، به انصاف داوری نما، و فقیر و مسکین را دادرسی فرما.

کتاب امثال سلیمان، باب ۳۱

#rahe_haghighat 👈
#old_testament
#راه_حقیقت #عهد_قدیم


2

#عهد_قدیم کتاب اشعیا باب ۱۴ این ۲۷
#راه_حقیقت

#old_testament
#rahe_haghighat


0

مزامیر. باب ۳. آیه ۳
اما تو ای خداوند، سپر هستی به دورَم،

جلال من و سر فرازندۀ من.

#rahe_haghighat
#old_testament
#راه_حقیقت
#عهد_قدیم


0

از همان روزی که دست حضرت قابیل

گشت آلوده به خون حضرت هابیل

از همان روزی که فرزندان آدم

زهر تلخ دشمنی در خونشان جوشید ✓آدمیت مُرده بود
گرچه آدم زنده بود از همان روزی که یوسف را برادرها به چاه انداختند

از همان روزی که با شلاق و خون دیوار چین را ساختند ✓آدمیت مرده بود

بعد دنیا هی پر از آدم شد و این اسباب

گشت و گشت

قرنها از مرگ آدم هم گذشت

ای دریغا

آدمیت برنگشت

قرن ما روزگار

مرگ انسانیت است

سینه دنیا ز خوبی ها تهی است

صحبت از آزادگی پاکی مروت ابلهی است ✓روزگار مرگ انسانیت است

من که از پژمردن یک شاخه گل

از نگاه ساکت یک کودک بیمار

از فغان یک قناری در قفس

از غم یک مرد در زنجیر حتی قاتلی بر دار

اشک در چشمان و بغضم در گلوست

وندرین ایام زهرم در پیاله زهر مارم در سبوست

مرگ او را از کجا باور کنم

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

وای جنگل را بیابان می کنند

دست خون آلود را در پیش چشم خلق پنهان می کنند

هیچ حیوانی به حیوانی نمی دارد روا

آنچه این نامردان با جان انسان می کنند

صحبت از پژمردن یک برگ نیست

فرض کن مرگ قناری در قفس هم مرگ نیست

فرض کن یک شاخه گل هم در جهان هرگز نرَست

فرض کن جنگل بیابان بود از روز نخست

در کویری سوت و کور ((((در میان مردمی با این مصیبت ها صبور))))) صحبت از مرگ محبت، مرگ عشق ✓گفتگو از مرگ انسانیت است...
#rahe_haghighat #راه_حقیقت


0

✓خداوند شبان من است «مزمور داوود» باب ۲۳

1خداوند شبان من است؛

محتاج به هیچ چیز نخواهم بود.

2در چراگاههای سرسبز مرا می‌خواباند؛

نزد آبهای آرامبخش رهبری‌ام می‌کند.

3جان مرا تازه می‌سازد،

و به‌خاطر نام خویش،

به راه‌های درست هدایتم می‌فرماید.

4حتی اگر از تاریکترین وادی‏23‏:4 در ترجمه‌های سنتی: ”وادی سایۀ مرگ“. نیز بگذرم،

از بدی نخواهم ترسید،

زیرا تو با منی؛

عصا و چوبدستی تو

قوّت قلبم می‌بخشند.

5سفره‌ای برای من در برابر دیدگان دشمنانم می‌گسترانی!

سَرَم را به روغن تدهین می‌کنی

و پیاله‌ام را لبریز می‌سازی.

6همانا نیکویی و محبت،یا ”رحمت“. تمام روزهای زندگی‌ام در پی من خواهد بود،

و سالیان دراز در خانۀ خداوند ساکن خواهم بود.
#rahe_haghighat
#old_testament
#راه_حقیقت #عهد_قدیم


0

عهد قدیم / کتاب دانیال/ باب ۸
رؤیای قوچ و بز

1در سال سوّمِ سلطنتِ بِلشَصَّرِ پادشاه، در پیِ رؤیایی که پیشتر بر من نمایان شده بود، رؤیایی دیگر بر من، دانیال، نمایان شد. 2در رؤیا، چون می‌نگریستم دیدم که در مقر پادشاهی شوش هستم که در ولایت عیلام است. در رؤیا دیدم که در کنار آبراهِ اولای هستم. 3چون نظر کردم، ناگاه قوچی دیدم ایستاده نزد آبراه، که دو شاخ داشت و آن شاخها بلند بود، اما یکی از آنها بلندتر از دیگری بود، و شاخِ بلندتر در آخر برآمد. 4و دیدم که آن قوچ به سوی غرب و شمال و جنوب شاخ می‌زد، و هیچ وحشی را یارای ایستادگی در برابر او نبود، و کسی نبود که بتواند از دستش رهایی دهد. آن قوچ هر چه می‌خواست می‌کرد، و نیرومندتر می‌شد.

5چون در این باره می‌اندیشیدم، اینک بُزی نر از غرب بر روی تمامی زمین می‌آمد بی‌آنکه زمین را لمس کند. در میان چشمان بُز، شاخی شاخص بود. 6بُز به سوی قوچِ دو شاخی آمد که پیشتر دیدم نزد آبراه ایستاده بود، و با تمامیِ شدتِ نیروی خویش به سمت او دوید. 7و دیدم که چون به قوچ نزدیک شد، بر او بسیار غضبناک گشته، قوچ را زد و هر دو شاخِ او را شکست. قوچ را توان ایستادگی در برابر وی نبود. پس قوچ را بر زمین افکند و لگدمال کرد، و کسی نبود که قوچ را از دستش برهاند.

8بُزِ نر به‌غایت نیرومند شد، اما چون قوی گشت آن شاخِ بزرگ بشکست و به جای آن، چهار شاخِ شاخص به سوی بادهای چهارگانۀ آسمان برآمد. 9از یکی از آن شاخها، شاخی کوچک برآمد و به جانب جنوب و مشرق و ’سرزمینِ زیبا‘ به‌غایت نیرومند شد. 10آن شاخ چنان نیرومند شد که دستش به لشکر آسمانها رسید، و برخی از لشکریان و ستارگان را بر زمین افکنده، لگدمال کرد. 11او چنان نیرومند شد که دستش حتی به سردار لشکر رسید. قربانی دائمی را از او گرفت و مکان مقدسِ وی منهدم گشت. 12به سبب عِصیان، لشکری همراه با قربانی دائمی بدو واگذار شد. او راستی را بر زمین افکنده، عمل خواهد کرد و کامیاب خواهد شد. 
13آنگاه موجودی مقدس را شنیدم که سخن می‌گفت، و موجودِ مقدسی دیگر، از آن که سخن می‌گفت پرسید: «رؤیای قربانی دائمی و عِصیان ویرانگر و واگذاری قُدس و لشکر به جهت لگدمال شدن تا به کی خواهد بود؟» 14او به من گفت: «تا دو هزار و سیصد شام و صبح؛ آنگاه قُدس اصلاح خواهد شد.» #rahe_haghighat
#old_testament
#daniel
#راه_حقیقت
#عهد_قدیم
#دانیال


2

پیدایش\ باب ۲۷
ایات ۱ تا ۲۹
برکت اسحاق به یعقوب

1و چون اسحاق پیر شد و چشمانش از تاری نمی‌توانست ببیند، پسر بزرگش عیسو را فرا خواند و به او گفت: «ای پسرم»، پاسخ داد: «لبیک!» 2اسحاق گفت: «اینک من پیر شده‌ام و روز مرگ خود را نمی‌دانم. 3پس اکنون سلاح یعنی ترکش و کمان خود را برگرفته، به صحرا برو و چیزی برایم شکار کن، 4و خوراک خوش‌طعمی آن‌گونه که دوست می‌دارم برایم مهیا کن و آن را نزد من آور تا بخورم و جانم پیش از مردنم تو را برکت دهد.» 5چون اسحاق با پسرش عیسو سخن می‌گفت، رِبِکا شنید. وقتی عیسو به صحرا رفت تا صیدی شکار کرده، بیاورد، 6رِبِکا به پسرش یعقوب گفت: «من سخنان پدرت را شنیدم که به برادرت عیسو گفت: 7”برایم شکاری بیاور و خوراکی خوش‌طعم برایم مهیا کن تا بخورم و پیش از مردنم تو را در حضور خداوند برکت دهم.“ 8پس اکنون پسرم، سخن مرا در آنچه تو را امر می‌کنم بشنو. 9به سوی گله بشتاب و دو بزغالۀ خوب نزد من بیاور، تا برای پدرت خوراکی خوش‌طعم، همان‌گونه که دوست می‌دارد، مهیا سازم. 10و تو آن را نزد پدرت ببر تا بخورد، و پیش از مرگش تو را برکت دهد.» 11یعقوب به مادرش رِبِکا گفت: «اما برادرم عیسو مردی پرمو است و من مردی بی‌مو هستم. 12شاید پدرم مرا لمس کند و در نظرش چنین بنماید که او را به ریشخند گرفته‌ام‏27‏:12 یا: «فریب می‌دهم».، و لعنت به جای برکت بر خود بیاورم.» 13مادرش به او گفت: «پسرم، لعنت تو بر من باد. فقط سخن مرا بشنو؛ برو و آنها را برایم بیاور.» 14پس رفت و گرفته، نزد مادرش آورد و رِبِکا خوراکی خوش‌طعم، همان‌گونه که پدرش دوست می‌داشت، مهیا کرد. 15آنگاه رِبِکا بهترین جامۀ پسر بزرگ خویش عیسو را که نزد او در خانه بود، برگرفت و بر تن پسر کوچکش یعقوب کرد. 16و دستها و قسمت نرم گردن یعقوب را نیز با پوست بزغاله‌ها پوشانید. 17سپس خوراک خوش‌طعم و نانی را که مهیا کرده بود به دست پسرش یعقوب داد.

18یعقوب نزد پدرش رفت و گفت: «ای پدرم!» اسحاق پاسخ داد: «لبیک! تو کیستی ای پسرم؟» 19یعقوب به پدرش گفت: «من نخست‌زادۀ تو عیسو هستم. آنچه به من فرمودی، کردم. اکنون بنشین و از شکار من بخور تا جانت مرا برکت دهد.» 20اما اسحاق از پسرش پرسید: «پسرم، چگونه به این زودی یافتی؟» پاسخ داد: «یهوه خدای تو بر سر راهم قرار داد.» 21آنگاه اسحاق به یعقوب گفت: «پسرم، نزدیک بیا تا تو را لمس کنم و بدانم که آیا پسرم عیسو هستی یا نه.» 22یعقوب به پدرش اسحاق نزدیک شد و اسحاق او را لمس کرد و گفت: «صدا صدای یعقوب است، اما دستها دستهای عیسوست.» #rahe_haghighat
#old_testament
#راه_حقیقت
#عهد_قدیم
ادامه کامنت اول👇


1

انجیل یوحنا باب ۱۹
ایات:
17.عیسی صلیب بر دوش بیرون رفت، به سوی محلی به نام جمجمه که به زبان عبرانیان جُلجُتا خوانده می‌شود. 
18.آنجا او را بر صلیب کردند.
#rahe_haghighat
#new_testament
#راه_حقیقت #عهد_جدید


1