#روزگار_امروز

Instagram photos and videos

#سرزمین#انسانیت#آدمها#شهر#قلب_یخی#صداقت#دنیا#احوالات_دنیا#نامهربانی#مهدی_فخیم#حسین_گیل#مسافران_مهتاب#سکانس#فیلم#محبت#قلب#ارزش#بها#اخلاص#صمیم#اتفاق#زنده_مانی#زندگانی#کره_

Hashtags #روزگار_امروز for Instagram

سرزمین قلب یخی
.
انسانها بر روی کره ی زمین
زندگانی نمی کنند
بلکه فقط زنده مانی میکنند
؛ زندگانی
در سرزمینی هایی اتفاق می افتد
که آدمها از صمیم قلب یکدیگر را
دوست میدارند ؛
و اخلاص گونه
به یکدیگر بها می دهند .....😳😳
#سرزمین#قلب#دوست_داشتن#انسان#انسان_امروزی#روزگار_امروز#روزگار#کره_ ی_زمین#زندگانی#زنده_مانی#اتفاق#صمیم#اخلاص#بها#ارزش#محبت#انسانیت#فیلم#سکانس#مسافران_مهتاب#حسین_گیل#مهدی_فخیم زاده#نامهربانی#احوالات_دنیا#دنیا#صداقت#قلب_یخی#شهر#آدمها#خودخواهی


9


9

The end of the page