#روز_دانشجو

Instagram photos and videos

#روز_دانشجو#روز_پدر#روز_مادر#rose#روز_مهندس#تولد#سالگرد#ولنتاین#box#روز_زن#شعر#سورپرايز#همسر#روز_پرستار#مادر#رفيق#ايهام#مناسبت#ويدئو_كليپ#آهنگ#موزيك#هديه#دوستى#ازدواج#شاعرى

Hashtags #روز_دانشجو for Instagram

🎁💌
#پست_تقديمى
_____________________
@negin_mansouriii96s 📬📮
______________________
حال من
حال اسیریست
که هنگام فرار
یادش افتاد
کسی
منتظرش نیست
نرفت
______________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.
____________________
@farzadfarzin1 🎙️


1

🎁💌
#پست_تقديمى
_____________________
دلبر و يار من تويي
رونق كار من تويى
#حضرت_مولانا
______________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.
____________________


3

🎁💌
#پست_تقديمى
_____________________
ساخت انواع ويدئو كليپ خاص با سليقه ى
شما با هزينه اندك☑️
_____________________
پست سفارشى و تقديمى به مناسبت هاى
مختلف براى عزيزانتون☑️
_____________________
اطلاعات بيشتر دايركت 📩
_____________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.
____________________


0

🎁💔#پست_تقدیمی
____________________
@parisa_delfanii 📮📬
____________________
شمعيم و دلى مشعله افروز و دگر هيچ
شب تا به سحر گريه ى جانسوز و دگر هيچ
#ملك_الشعراي_بهار
____________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.
____________________


3

🎁💌
#پست_تقديمى
_____________________
ساخت انواع ويدئو كليپ خاص با سليقه ى
شما با هزينه اندك☑️
_____________________
پست سفارشى و تقديمى به مناسبت هاى
مختلف براى عزيزانتون☑️
_____________________
اطلاعات بيشتر دايركت 📩
_____________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.
____________________


2

🎁💌
#پست_تقديمى
_____________________
ساخت انواع ويدئو كليپ خاص با سليقه ى
شما با هزينه اندك☑️
_____________________
پست سفارشى و تقديمى به مناسبت هاى
مختلف براى عزيزانتون☑️
_____________________
اطلاعات بيشتر دايركت 📩
_____________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.
____________________

@mohsenchavoshi 🎙️


8

🎁💌
#پست_تقديمى
_____________________
ساخت انواع ويدئو كليپ خاص با سليقه ى
شما با هزينه اندك☑️
_____________________
پست سفارشى و تقديمى به مناسبت هاى
مختلف براى عزيزانتون☑️
_____________________
اطلاعات بيشتر دايركت 📩
_____________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.
____________________

@masihmusic @arashap_music


1

💌🎁#پست_تقديمى
____________________
@shabnam.ma3967 📬📮
____________________
يك نفر نيست تورا قسمت من گرداند
#على_صفرى
______________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.
____________________

@siavashghomayshii 🎙️


1

🎁📩#پست_تقدیمی
___________________
@rezaa_ 📬📮
___________________
اى تن من خراب تو...
#حضرت_مولانا
______________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.
____________________
#هايده 🎙️


3

#اجراي_زنده 🎥
-
#جشن بزرگ #روز_دانشجو 🎉👩🎓🎉👨🎓🎉
-
کاری از گروه رسانه‌‌ای #بهشتی_سلام 📻
-
کانال ما رو توی تلگرام حتما دنبال کنین 👍👌
-
#جشن_روز_دانشجو
#دانشجو #دانشگاه
#علوم_پزشکی_شهید_بهشتی


0

📩💔#پست_تقدیمی
______________________
@mahya___mohamad 📮📬
______________________
خسته از حال و هوايى كه به اين ويرانيست...
______________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.


3

🎁💌#پست_تقديمى
_____________________
ساخت انواع ويدئو كليپ خاص با سليقه ى
شما با هزينه بسيار پايين☑️
_____________________
پست سفارشى و تقديمى به مناسبت هاى
مختلف براى عزيزانتون☑️
_____________________
اطلاعات بيشتر دايركت 📩
_____________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز
___________________
#فرهنگ_سازی
☑️ ايران دچار بحران شديد كم آبى،كمى صرفه جويى كنيم.
☑️ از باقيمانده ى آب استحمام خود براى آبيارى گياهان استفاده كنيم.
☑️ در ترافيك هاى جاده اى از شانه ى خاكى جاده سبقت نگيريم.


2

🎁💌#پست_تقديمى
_____________________
ساخت انواع ويدئو كليپ خاص با سليقه ى
شما با هزينه بسيار پايين☑️
_____________________
پست سفارشى و تقديمى به مناسبت هاى
مختلف براى عزيزانتون☑️
_____________________
اطلاعات بيشتر دايركت 📩
_____________________
@mohsenchavoshi 🎙️
_____________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز


0

🎁💌#پست_تقديمى
_______________________
#تولدت_مبارك @nazaninbanasaz 📮📬
______________________
خدا مهربونی کرده تو رو
سپرد دست خودم

دست تو گرفتمو فهمیدم عاشقت شدم

خدا مهربونی کرده تو رو سپرد دست خودم

دست تو گرفتمو فهمیدم عاشقت شدم.
_____________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز


1

🎁💌#پست_تقديمى
______________________
@mojdeh___r 📮📬
______________________
خدایا
آدم‌ های خوب سر راهمان بگذار
حس خوبیست
درلحظه‌ هجوم نا امیدی یاپریشانی
بر سر راهمان سبزبشوند
با کلامشان آرامش وامید
بپاشند به زندگیمان.. خدایا شبمان را بخیر کن

#شب_خوش
___________\o/__________
@amirtatalooi 🎙️
________________________
#شعر #شاعرى #تولد #سالگرد #ازدواج #دوستى #هديه #موزيك #آهنگ #ويدئو_كليپ #ايهام #همسر #رفيق #مادر #روز_مادر #روز_پدر #روز_پرستار #روز_دندانپزك #مناسبت #روز_مهندس #روز_كارگر #روز_دانشجو #هديه_خاص #هديه_متفاوت #سورپرايز


2

اين فيتيله ها تمام نمى شوند.دود و بو ندارند سوخت انها روغن مايع خوراكى است كه در پخت و پز استفاده مي شود.
(پكيج شامل): شناورهاى روى اب+فيتيله هاى جادويى+پودرهاى رنگى
١_مقداري اب درون يك ظرف شيشه اي يا كريستالي بريزيد
٢_مقدار بسيار كمي(نوك قاشق چايخوري)از پودر رنگي دلخواه خود را داخل اب بريزيد،توجه داشته باشيد كه پودرها در تمام رنگ ها درون بسته محصول موجود مي باشند.و در حدود صد ظرف متوسط را رنگي ميكنند
٣_آب رنگي را هم بزنيدتا محلول يكنواخت و شفاف شود
٤_روغن مايع خوراكي كه در منزل براي پخت و پز و سالاد استفاده مي شود سوخت فيتيله ها مي باشد.حال بايد روغن مايع را كم كم درون آب رنگي به اندازه اي بريزيد كه كاملا روي محلول را بپوشاند وچون جرم حجمي روغن از آب كمتر است.تمام روغن روي آب قرار مي گيرد.وقتي به صورت افقى به ظرف نگاه مي كنيد حتما ضخامت نوار طلايي روغن بين نيم تا يك سانتي متر باشد.روغن و محلول رنگي نبايد با يكديگر هم زده شوند.
روغن مايع از دانه هاي ذرت و افتابگردان به دست مي ايد.بنا بر اين مانندپارافين دود و بو الودگي ندارند.
٥_فيتيله را به صورت عمودي در مركز ونوس در جاي مخصوص خود فرو كنيد.فيتيله به هيچ وجه نبايد خيس يا رنگي شود و بايد كاملا خشك و تميز باشد
٦_به هيچ عنوان نبايد ته شناور بريده يا سوراخ شود،زيرا روغن مايع از شيارهاي اطراف به فيتيله مى رسد
٧_شناور را به آرامى بر روى سطح روغن رها كنيد بعد از پنج دقيقه روغن جذب فيتيله مى شود
٨_اكنون مى توانيد فيتيله را روشن نماييد
***شناور ها نمى سوزند و مصرف نمى شوند و شما هميشه آن هارا خواهيد داشت.نوار يك سانتيمتري روغن يك شبانه روز مي سوزد و قبل از تمام شدن روغن مايع مي توانيد مقداري روغن اضافه كنيد تا فيتيله به سوختن خود ادامه دهد
***پودرهاي رنگي غير سمى و غيرخوراكى هستند
***در صورت تمام شدن روغن مايع اب رنگي به فيتيله رسيده و آن را خيس مى كند و فيتيله خود خود خاموش مى شود و هيچ گونه خطر ايجاد نمى نمايد
***در مراسم،جشن ها و ميهماني ها مى توانيد فيتيله هاى جادويى را به تناسب رنگ ميز غذا،مبلمان،پرده ها و دكوراسيون منزل در تمام رنگ ها روشن كنيد

#ماه_مهمانی_خدا #هفته_ملی_کودک #هفته_وحدت #هفته_نامه #هفته_دفاع_مقدس #هفته_کتاب #هفته_بسیج #هفته_سلامت #هفته_معلم #هفته_نیروی_انتظامی #هفته_هلال_احمر #روز_پدر #روز_زن #روز_عشق #روز_معلم #روز_مرد #روز_مادر #روز_دختر #روز_جوان#روز_مهندس #روز_طبیعت #روز_برفی #روز_کارگر #روز_دانشجو #روز_پزشک #روز_عرفه #روز_خبرنگار #روز_تولد #روز_ارتش


0

سنگ زیبای الکساندریت بسیار خوشرنگ با تراشی بی نظیر، با بازی رنگ بنفش و صورتی
کد: 492
وزن (قیراط): 40.65
ابعاد (میلی متر): 20.5×23.5
قیمت (تومان): 325000

#زولتانایت #درخشان #سنگ_بهشت #سنگ_درمانی #قرمز #صورتی #گلبهی #انگشتر #آویز #زمستان #زیورآلات #شجر #شاهکار #خاص #سوپرایز #ولنتاین #کنزایت #کنزایت_افغانستان #کلکسیونی #منحصربه_فرد #مردانه #زنانه #روز_دانشجو #روز_پدر #گارنت #گالری #الماس #امپریال #بهار #باران


3

.
#حکم_مقام_سومی_مسابقات_
فوتسال_دانشگاه_⚽️🥉
به مناسبت_هفته_معلم_و_نیمه_شعبان☺️⚽️
.
.
.
.
.
.
#روز_دانشجو
#مسابقات
#فوتسال
#1397


6

‍ ‍
به مناسبت ۱۶ آذر ماه #روز_دانشجو 🔹در مراسم روز دانشجو دانشگاه پیام نور استان زنجان از آقای #اکبر_سلیمی دانشجو رشته تربیت بدنی پیام نور و نماینده انجمن جوجیتسوjjif هیئت استان زنجان در پی #نائب_قهرمانی در مسابقات انتخابی #تیم_ملی جوجیتسوjjif  کشور با حضور ریاست محترم و اساتید دانشگاه پیام نور مرکز زنجان تجلیل گردید . ✨با ما باشید در 👇
┏━━🔹🇮🇷🔹━━┓ @jjia_zanjan
┗━━🔹🇮🇷🔹━━┛


0

‍ ‍
به مناسبت ۱۶ آذر ماه #روز_دانشجو 🔹در مراسم روز دانشجو دانشگاه پیام نور استان زنجان از آقای #اکبر_سلیمی دانشجو رشته تربیت بدنی پیام نور و نماینده انجمن #جوجیتسوjjif هیئت استان زنجان در پی #نائب_قهرمانی در مسابقات انتخابی #تیم_ملی جوجیتسوjjif  کشور با حضور ریاست محترم و اساتید دانشگاه پیام نور مرکز زنجان تجلیل گردید . ✨با ما باشید در 👇
┏━━🔹🇮🇷🔹━━┓ @jjia_zanjan
┗━━🔹🇮🇷🔹━━┛


0

.
16 آذر 95، #روز_دانشجو
کسی که در حضور #روحانی سخنرانی می کند هم یک دانشجوی عادی است و نزدیک به دوسال از روزی که این حرفها را زده گذشته است.
.
#خسارت_محض
#برجام_پر
#روحانی_مچکریم
#ظریف #مصدق


2

19_اردیبهشت، #روز_دانشجو در تقویم ملی #آزربایجان ❗️


4

Güney Azerbaycan #öyrenci günü Azərbaycan Öyrəncilərinə qutlu olsun.
( 9 May 2005 tarixində)

۱۹-اردیبهشت گونئی آزربایجان اؤیرنجی گونو قوتلو اولسون (۱۹اردیبهشت سال ۱۳۷۴ #دانشجویان آزربایجانی)
#دانشجو #آذربایجان#اردبیل #تبریز #اورمیه #زنجان #همدان #سنندج #تورکی #میانه #خلخال #بوکان #مراغه #قزوین #کرج #خوی #ماکو #روز_دانشجو #آزربایجان #تراختور #آستارا #شاهیندژ #بناب #مرند #تهران #اذربایجان #دانشگاهی #دانشجو #دانشجویی


13

.
۱۹اردیبهشت #روز_دانشجو در آزربایجان جنوبی و سر آغاز بیداری #ملی‌ دانشجویان تورک آزربایجان است.


0

Güney Azerbaycan #öyrenci günü Azərbaycan Öyrəncilərinə qutlu olsun.
( 9 May 2005 tarixində)
۱۹-اردیبهشت گونئی آزربایجان اؤیرنجی گونو قوتلو اولسو (۱۹اردیبهشت سال ۱۳۷۴ #دانشجویان آزربایجانی)
#دانشجو #آذربایجان#اردبیل #تبریز #اورمیه #زنجان #همدان #سنندج #تورکی #میانه #خلخال #بوکان #مراغه #قزوین #کرج #خوی #ماکو #روز_دانشجو #آزربایجان #تراختور #آستارا #شاهیندژ #بناب #مرند #تهران #اذربایجان #دانشگاهی #دانشجو #دانشجویی


29

روزها پششت سر هم میگذرد بی وقفه، با غم با شادی با حسرت با امید....
خاطرات تکرار نمی شوند، آدماهایی که آمدند، آشنا شدند دوست هایی که ناب بودند غم هایمان شادی هایمان را شریک شدند ماندن آنها حتی در خاطرات هم لذت دارد...
#پیاده_روی_مشهد #قم #اردوی_مشکین_شهر #اهر #کاخ_سفید #تبریز_گردیا #روزای_خوابگاه_و_شباش #جشن_گرفتنامون #دیوونه_بازیامون #بهار_دانشگاه #عینالی #ائل_گولی #روز_دانشجو .....
هیچکدوم تکرار نشدنیه، هیچکدوم فراموش نمیشن ،خوابگاهی که باشی دیگه دوستات فقط دوست نیستن خانواده میشن
خوش شانسم که چنین فرصتی تو زندگیم داشتم😍
@fatemeh_gd75 @faezeh_zafaranchi @neda.babapoor74 @ma.hsa9567
@shiva.m1623 @zahra.f19946319 @sama._1996
@mahnaaz3955
@mahnaz__momeni @tabriz__university


24

💯 19_اردیبهشت، #روز_دانشجو در تقویم ملی آزربایجان ❗️ 💢در اردیبهشت سال74 ، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداوسیمای جمهوری اسلامی عیران در تهران ، اقدام به پخش پرسشنامه‌ای تحت عنوان ” فاصله ی اجتماعی” در مناطق بیست گانه‌ی تهران مینماید.❗️ 💢در داخل این پرسشنامه سوالاتی چون: 💢اگر روزی قصد ازداواج داشته باشید، حاضرید با یک فرد تورک ازدواج کنید؟ 💢اگر فرزند شما بخواهد با یک تورک ازدواج کند، شما اجازه می دهید؟❗️ 💢برای شرکت در مراسمات مذهبی خاص مانند تاسوعا و عاشورا حاضرید در دستجات تورکها شرکت کنید؟❗️ 💢اگر بخواهید خانه‌ای بگیرید و ببینید همسایه دیوار به دیوار شما تورک است، آیا حاضرید در همسایگی یک تورک زندگی کنید❗️ 💢آیا حاضرید با یک فرد تورک همکار باشید؟❗️ 💢آیا حاضرید در محله‌ای اکثرا تورک هستند زندگی کنید؟ گنجانده شده است.❗️ 💢در واکنش به پخش این پرشنامه، #دانشجویان_آزربایجانی با صدور بیانیه‌های اعتراض آمیز به تجمع در دانشگاه‌ها پرداختند.❗️ 💢در 19_اردیبهشت1374 دانشجوی آزربایجانی در اعتراض به #شوونیسم_فارسی که در قامت صداوسیمای ایران، این تک واژه را به حقارت گرفته بود علم عصیان برافراشته و با حضور در دانشگاه ها و خیابان های آزربایجان تجلی ایده‌آلیسم وطن گردید.❗️ 💢
جهت پاسداشت اولین حضور در قامت یک جنبش اجتماعی نوین، 19_اردیبهشت روز دانشجوی آزربایجان نام گرفت.❗️ 💢روزی که سر فصل و نقطه عطفی در تاریخ معاصر #آزربایجان است و نتایج آن هر روز بیشتر و بیشتر هویدا میشود.❗️ #türk #azərbaycan #tabriz #bakı #urmu #araz #nəxcivan #turan #bozkurt #qarabağ #sulduz #admin #تورک #آزربایجان #آراز #تبریز #تورک_دیلی #تورک_میللتی  #اردبیل #اورمیه #زنجان #همدان #قزوین #توران #ساوالان#آراز #قره_باغ


2

🌻🌻 نوزده اردیبهشت روز دانشجو در تقویم ملی آزربایجان

در اردیبهشت سال ۷۴، مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه‌ای صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران در تهران اقدام به پخش پرسشنامه‌ای تحت عنوان ” فاصله ی اجتماعی” در مناطق بیست گانه ی تهران می نماید، در داخل این پرسشنامه سوالاتی چون: (اگر روزی قصد ازداواج داشته باشید، حاضرید با یک فرد تورک ازدواج کنید؟ اگر فرزند شما بخواهد با یک تورک ازدواج کند شما اجازه می دهید؟، برای شرکت در مراسمات مذهبی خاص مانند تاسوعا و عاشورا حاضرید در دستجات تورک ها شرکت کنید؟، اگر بخواهید خانه ای بگیرید و ببینید همسایه ی دیوار به دیوار شما تورک است آیا حاضرید در همسایگی یک تورک ازدواج کنید؟، آیا حاضرید با یک فرد تورک همکار باشید؟، آیا حاضرید در محله ای اکثرا تورکند زندگی کنید؟،) گنجانده شده است.
در واکنش به پخش این پرشنامه، دانشجویان آزربایجانی با صدور بیانیه‌های اعتراض آمیز به تجمع در دانشگاه‌ها پرداختند.
در ۱۹ اردیبهشت ۱۳۷۴؛ دانشجوی آزربایجانی در اعتراض به شوونیسم فارسی که در قامت صداوسیمای ایران، این تک واژه را به حقارت گرفته بود علم عصیان برافراشته و با حضور در دانشگاه ها و خیابان های آزربایجان تجلی ایده‌آلیسم وطن گردید.
جهت پاسداشت این نخستین حضور در قامت یک جنبش اجتماعی نوین، ۱۹ اردیبهشت روز دانشجوی آزربایجان نام گرفت. روزی که سر فصل و نقطه عطفی در تاریخ معاصر آزربایجان است و نتایج آن هر روز بیشتر و بیشتر هویدا میشود. 🌻🌻
زحمت اوْلماسا قاباخکی گونده ریلره ده باخ
لطفاً پستای قبلی رو ببین
#آزربایجان#تورک#تبریز#اورميه#اردبیل#روز_دانشجو#آنا_دیلی#مرند#خوی#زنجان#کرج#قزوین#تهران#قم#همدان#تالش#آستارا#ورزقان#مراغه#نمین#مهاباد#بناب#شبستر#سلماس


0

19_اردیبهشت #روز_دانشجو در
تقویم ملی#آذربایجان گرامی باد
9May Güney Azərbaycan
Öyrənci Günu qütlu olsun


0

همانطور که #هجده_تیر #روز_دانشجو است.
#روز_معلم هم، #نوزده_اردیبهشت ،یعنی سالروز #شهادت #فرزاد_کمانگیر است.


0

🌹
گل رز بهترین نوع گل برای هدیه دادن به کسی می باشد که عاشق او هستید . 😍
یک دسته گل رز با رنگ های گوناگون معانی متفاوتی هم دارد. رز سفید به معنی فروتنی و معصومیت ; گل رز زرد به معنای شادی و دوستی; گل رز صورتی قدردانی یا تحسین و گل رز بنفش نشانه ای از عاشق شدن در نگاه اول می باشد.
در ایالات متحده گل رز مناسب برای هدیه به متولدین ماه ژوئن و هم چنین کسانی است که 15 امین سالگرد ازدواجشان می باشد.
🌹
پذیرش سفارش باکس گل و ارسال درب منزل👍
Baran.flower.box
🌹
سفارش 👈از طریق دایرکت
🌹
#rose#box#rose box#flower #flowerbox#rose #روز_پدر #روز_مادر #روز_عشق #روز_معلم #روز_دانشجو #روز_جوان #هدیه_خاص #هدیه_ولنتاین #هدیه_ویژه #هدیه_متفاوت #هدیه_سالگردازدواج #هدیه_کادو #هدیه_عاشقانه #هدیه_دخترونه
#خاص_پسند #لاکچری #لاکچری_سوپرایز #لاکچری_باکس #لاکچری_طوری#عشق #ماکارون#کادو#بهترین هدیه#اصفهان#اصفهانی #اصفهان_گل #


12

🌹
به همسران خود بدون مناسبت گل هدیه دهید 😊
.
پس انداز معنوی و عاطفی با اهدای گل به همسر 👈
.
یک روانشناس گفت:اگر آقایان جوان می دانستند که با دادن گل به همسرشان چه انقلابی در درون او به وجود می‌آورند، یک لحظه از این کار غفلت نمی‌ کردند و البته توصیه ها این است که بدون مناسبت به همسران خود گل هدیه بدهید و تاثیر متقابل آن را در زندگی شخصی ببینید.👍👌❤️
🌹
پذیرش سفارش باکس گل و ارسال درب منزل👍
Baran.flower.box
🌹
سفارش 👈از طریق دایرکت
🌹
#rose#box#rose box#flower #flowerbox#rose #روز_پدر #روز_مادر #روز_عشق #روز_معلم #روز_دانشجو #روز_جوان #هدیه_خاص #هدیه_ولنتاین #هدیه_ویژه #هدیه_متفاوت #هدیه_سالگردازدواج #هدیه_کادو #هدیه_عاشقانه #هدیه_دخترونه
#خاص_پسند #لاکچری #لاکچری_سوپرایز #لاکچری_باکس #لاکچری_طوری#عشق #ماکارون#کادو#بهترین هدیه#اصفهان#اصفهانی #اصفهان_گل


10

9/2/97رو به تمامي دانشجويان و روانشناسان و استادان و دكتراي روانشناسي مملكت تبريك ميگم☺️❤️💞💞💓💗💖💗💝💮
.
امروز روز اندیشه در رفتار آدمی است. روز چرایی رفتار آدمی است.
روز اندیشیدن به ذهن است. روز تفکر در روان است.
روز به چالش کشیدن پیچیده ترین بعد انسان یعنی ذهن و روان انسان است.
امروز روز نگاهی عمیق به بازیهای کودکانه است.
روز سوال پرسیدن بابت چرایی رفتار خشن انسان است. روز تلاش برای به آرامش رساندن دو قلب شکسته است.
امروز روز اتاقی ساکت و ساده با کاناپه ای است که هزاران نفر رنجهایی سخت زندگیشان را برآن اشک ریخته اند. اتاقی که امن و خلوت گاه فردی مهربان و پذیرنده است. کسی که فارغ از خود، به آرامش انسان می اندیشد.
امروز روز به چالش کشیدن رفتارهای دگم و آسیب زننده به حیات انسان است. روز تفکر در ماهیت و چیستی تفکر انسان است. امروز روز غمگین شدن ما از بابت دیدن آینده کودکی دست فروش است، روز نگاه رنج آور به بیماری اعتیاد است و دردهای بی کران آن.، روز نگاهی تعمقی به رفتار رانندگی شهروندان است.❤️☺️😍😘📚📖✏️📝🖍️🖌️
.
###روانشناسي ##مثبت_اندیشی ###روزنامه_صبح_فردا ####مثبت_نگری ##روانشناسي_كودك #شكر ##سكوت ###سفيدي ##روانشناسي_رابطه ##بحث_علمي #سعادتي ##روز_دانشجو
روز قدم زدن بر پیاده روهای شهرمان و شمردن فیلترهای سیگار کف پیاده رو است. روز همدلی با گریه های زنی رنج کشیده از رفتارهای همسر آزار دهنده اش است. روز فریادهای بی صدای مصرف مخدر گل در مدارس راهنمایی است. روز دستهای خط خطی دخترکان دبیرستان است که هر آن به خودکشی می اندیشند. روز شمردن سیگارهای میلیونها زن سیگاری است که پنهان از چشم همسرانشان رنج را دود می کنند. روز فریادهای خشونت های خانگی است. امروز روز من و کاناپه ام و اتاقی ساکت و اشک های ریخته و و باز همدلی و تسکین. روز مهربانی حقیقی با انسان همانگونه که هست. روز خوشحالی از آرام شدن زوجی متعارض،..... از کجا بنویسم.... دنیای یک روانشناس دنیایی عمیقی است که فقط باید روانشناس باشی تا آن را بفهمی.
شاید نوشتن متنی در خور این روز به درازای طول عمر اندیشه های یک روانشناس باشد.
.
خدايا بابت همه چي ازت ممنونم💛


6

.
بسم الله الرحمن الرحیم
دانشجو موذن جامعه است،اگر خواب بماند نماز امت قضا می شود.(شهید مظلوم بهشتی)
۱۶ آذر،روز دانشجو؛نماد استکبار ستیزی...
.
.
.
.
.
.
.
تشکل جامعه اسلامی دانشجویان ضمن گرامیداشت روز 16 آذر،روز استکبارستیزی و پاسداشت یاد و خاطره شهدای دانشجو چه شهدای 8 سال دفاع مقدس و چه شهدای مدافع حرم،عهد قدیمی خود را با مقام معظم رهبری،حضرت امام خامنه ای(مدظله العالی)،آرمان های امام راحل و شهدای انقلاب تازه می کند و همنوا با شهدا زمزمه میکنیم تا شرک و کفر هست،مبارزه هست و تا مبارزه هست ما هستیم.
والسلام علی من اتبع الهدی
.
(دبیر سیاسی جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه صنعتی سیرجان)
(قرائت بیانیه روز دانشجو،پیش از خطبه های نماز جمعه شهر سیرجان)
۹۶/۰۹/۱۷

#نماز_جمعه
#روز_دانشجو
#جامعه_اسلامی_دانشجویان
#شانزده_آذر
#یازهرا


39

اجرای زنده دوبله انیمیشن دانشگاه هیولا ها به مناسبت روز دانشجو در تالار حکمت دانشگاه گیلان
تو سط خودم 😅
ودوست و استادم آقا حسن ❤️😍
پ ن1:متن و کلیپ این انیمیشن توسط حسن اقا و یکم دخالت من در متن تولید شده ،که تقریبا" همه زحمت ها رو دوش حسن جان بود. 🙏
پ ن2: این انیمیشن 15 کاراکتر داشت که 12تاشونو حسن و3تاشو خودم گفتم . . .
پ ن3:فیلم این اجرا هم در آینده میذارم 😉

@hassan73gholami
#گوینده#دوبلور#انیمیشن#حسن_غلامی#محمدرضا_کیا#روز_دانشجو#دانشگاه_گیلان🎓


21

✍️ اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطر تمامی شهیدان و جانفشانان عرصه علم و دانش ، امیدوارم با همت و تلاش بی وقفه دانشجویان عزیز در کسب علم و دانش و زايش و رويش فكري ، جایگاه کرسی آزاداندیشی را بيش از پيش ارتقاء دهید و مبتني بر استقلال طلبی، عدالت خواهی و ظلم ستيزي در روزگاری که ایران اسلامی بیش از هر زمان دیگر نیازمند هم افزایی و همراهي اقشار و گروه ها برای اثبات حقانيت و جايگاه خود در صحنه معادلات قدرت جهاني است ، مسئولانه و عاشقانه در مسیر توسعه و آبادانی کشور عزیزمان قدم بردارید و از هیچ کوششی دریغ نورزید. ✍️ در پایان 16 آذرماه روز دانشجو ، روز تکریم آمیختن علم و دانش با اخلاق اسلامی و بصیرت سیاسی بر دانشجویان فهیم #شهرستان_بوکان تبریک عرض نموده و از خداوند منان برای تمامی آنها عزت، سربلندی ،سلامتی و توفیقات روز افزون را مسئلت می نمایم.
.
🔻🔻🔻
@RezaSoleimani.ir
#bukan

برچسب ها: #موکریان #مکریان #ترحیم_بوکان #کانی_پرس #زریان #اروم_نیوز #بوکان_نیوز #بوکان_آنلاین #بوکانجلس #مکریان_امروز #رادیو_بوکان #رضا_سلیمانی #رضاسلیمانی #بوکان #شهرستان_بوکان #آذربایجان_غربی #رضاسلیمانی_بوکان #رضا_سلیمانی_بوکان #هاژه #دانشجو #روز_دانشجو


3

خداروشکر که تونستیم به خوبی برگذارش کنیم

#مراسم_روز_دانشجو
#علی_اکبر_ولایتی
#روز_دانشجو
#دانشجو


3

آخرین پوستر از مجموعه پوسترهای پایان نامه ام. به مناسبت سالگرد ۱۶آذر
#خانه_طراحان_انقلاب_اسلامی #پوستر_روز_دانشجو #16آذر #دانشجو_میمیرد_ذلت_نمیپزیرد #سه_قطره_خون #روز_دانشجو
#posterdesign #iranstudentsday


8