#سخن_روز

Instagram photos and videos

#سخن_روز#جملات_ناب#عشق#سخن_زیبا#عاشقانه#جملات_زیبا#عکس_نوشته#سخن_ناب#قصار#جملات_مثبت#آموزنده#جملات_ماندگار#جملات_خاص#تاکیدی#جملات#جملات_کوتاه#حال_خوش#انگیزشی#حکیمانه#فاز_سنگین

Hashtags #سخن_روز for Instagram

هفت روز گذشت؛ بر دار عاشقی به قرار شدی
#سخن_روز


0

هفت روز گذشت؛ بر دار عاشقی به قرار شدی
درويش « #محمد_ثلاث» زمان كوتاهى از سفرت می‌گذرد، هنوز بيش از يک هفته نيست اما دوستانت همچنان بيتابانه مى‌پرسند: «کجایی ای درِ زندان شکسته؟» اين كجايى و بيتابى به سبب سوگوارى نيست زيرا چه بهتر از اين‌كه از قفس رهيده‌اى! پيامبر در حديثى مى‌فرمايند: «مِنْ دارٍ اِلىٰ دارٍ». كه دوستان خدا نمی‌ميرند بلكه از خانه‌اى به خانه‌ی ديگر مى‌روند. «اين پرسشِ كجايىِ دراويش صرفاً به تَبَع دردِ دلتنگى براى رفتن و چگونه رفتنِ جسم شريف برادرشان است! و آن كجايىِ ديگر، حسرتى‌ست براى خودمان كه ما در اسارتِ تنِ غبارآلوده همچنان گرفتاريم و تو در قمارِ جان، سپيده سرنزده فرمان آتش عشق نويدت داد كه:

چون چنين خواهى، خدا خواهد چنين
مى‌دهد حق آرزوى متقين

درويش «محمد ياور» بى‌سبب نيست كه رفتنت را قياس به منصور حلاج مى‌كنند، زيرا تو نيز همچون او قرار ماندن نداشتى. نيامده بودى كه خود را به رخِ تاريخِ تاريک زمانه بكشى و به هر قيمت بمانى. تو دليرانه ياورِ باور خود ماندى و چون حلاج که می‌گفت: «صوفی باید اندیشه‌ی وی با قدمش برابر بُود»، غیرت یاران داشتی و غیریّتى به جز پروردگار نه. براى همين، بدون آن كه خواسته باشى براى هميشه در زمان و زبان مردم همواره جارى مى‌مانى.

مجنون که به هجر مبتلا بود
مرگش خوش و زندگی بلا بود
و در اين ميان، بيچاره آنان كه مى‌آيند و تلاش مى‌كنند كه به جبر بمانند اما «نكوحالى‌شان دام بلاست» و نمى‌دانند و گويا فراموش كرده‌اند: «أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ... (نساء ،٨٠)؛
هر جا كه باشيد ولو در حصارهاى سخت استوار، مرگ شما را درمى‌يابد»

و هم اينان هستند كه روزى به ناچار به باورِ مرگ مى‌نشينند و همه‌ى اندامشان به‌واسطه‌ى بى‌پروايىِ سوداهاى نفسانىِ لجام‌گسيخته‌شان سخت به لرزه درمى‌آيد و ديگر نه راه گريزى و نه گزيرى.

هر که می‌بندد ره عشاق را
جاهلی و قلتبانى می‌کند
سرنگون اندر رود در آب شور
هر که چون لشگر گرانی می‌کند

درويش «محمد ياور ثلاث» كه نامت چون جانت زيباست، بى‌شک ياورى‌ات با همان كلام و عمل «خوش و خرم» در یاد رفقایت می‌ماند.

ادامه در کامنت بعد 👇


2

.
هفت روز گذشت؛ بر دار عاشقی به قرار شدی
#سخن_روز
@MajzoobanNoor
هفت روز گذشت؛ بر دار عاشقی به قرار شدی
درويش « #محمد_ثلاث» زمان كوتاهى از سفرت می‌گذرد، هنوز بيش از يک هفته نيست اما دوستانت همچنان بيتابانه مى‌پرسند: «کجایی ای درِ زندان شکسته؟» اين كجايى و بيتابى به سبب سوگوارى نيست زيرا چه بهتر از اين‌كه از قفس رهيده‌اى! پيامبر در حديثى مى‌فرمايند: «مِنْ دارٍ اِلىٰ دارٍ». كه دوستان خدا نمی‌ميرند بلكه از خانه‌اى به خانه‌ی ديگر مى‌روند. «اين پرسشِ كجايىِ دراويش صرفاً به طَبَع دردِ دلتنگى براى رفتن و چگونه رفتنِ جسم شريف برادرشان است! و آن كجايىِ ديگر، حسرتى‌ست براى خودمان كه ما در اسارتِ تنِ غبارآلوده همچنان گرفتاريم و تو در قمارِ جان، سپيده سرنزده فرمان آتش عشق نويدت داد كه:

چون چنين خواهى، خدا خواهد چنين
مى‌دهد حق آرزوى متقين

درويش «محمد ياور» بى‌سبب نيست كه رفتنت را قياس به منصور حلاج مى‌كنند، زيرا تو نيز همچون او قرار ماندن نداشتى. نيامده بودى كه خود را به رخِ تاريخِ تاريک زمانه بكشى و به هر قيمت بمانى. تو دليرانه ياورِ باور خود ماندى و چون حلاج که می‌گفت: «صوفی باید اندیشه‌ی وی با قدمش برابر بُود»، غیرت یاران داشتی و غیریّتى به جز پروردگار نه. براى همين، بدون آن كه خواسته باشى براى هميشه در زمان و زبان مردم همواره جارى مى‌مانى.

مجنون که به هجر مبتلا بود
مرگش خوش و زندگی بلا بود
و در اين ميان، بيچاره آنان كه مى‌آيند و تلاش مى‌كنند كه به جبر بمانند اما «نكوحالى‌شان دام بلاست» و نمى‌دانند و گويا فراموش كرده‌اند: «أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ... (نساء ،٨٠)؛
هر جا كه باشيد ولو در حصارهاى سخت استوار، مرگ شما را درمى‌يابد»

و هم اينان هستند كه روزى به ناچار به باورِ مرگ مى‌نشينند و همه‌ى اندامشان به‌واسطه‌ى بى‌پروايىِ سوداهاى نفسانىِ لجام‌گسيخته‌شان سخت به لرزه درمى‌آيد و ديگر نه راه گريزى و نه گزيرى.

هر که می‌بندد ره عشاق را
جاهلی و قلتبانى می‌کند
سرنگون اندر رود در آب شور
هر که چون لشگر گرانی می‌کند

درويش «محمد ياور ثلاث» كه نامت چون جانت زيباست، بى‌شک ياورى‌ات با همان كلام و عمل «خوش و خرم» در یاد رفقایت می‌ماند.

ما در کرانه و تو سفر به بیکرانه کردی به جایی که در آن هیچکس از کسی نمی‌پرسد «در دنیای تو ساعت چند است؟»! به دنیای معشوقت سفر کردی، جایی که زمان و زبان نیاز دارد و همه وجد است. تو بر سر اولين قرار عاشقانه‌ات، زمانی که او گفت: «قالو بلی...» با مسرّت جواب دادى: « بلى» و از همان روز ازل با بلا و بی‌بلا «خوش و خرم» ماندی


4


برای دیدن خورشید، ابتدا باید خیره شدن به شمع را آموخت.
-ذن
-------------
#ذن #کتاب #کتابخوان #کتابخوانی #تکست #فقر #درون #قلم_ناب #سخنان_ناب #سخن_بزرگان #سخن_روز #قلم #تکست #عکس_نوشته #فلسفی #فلسفه #زندگی


1

.
عیب رندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت
که گناه دگران بر تو نخواهند نوشت
من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش
هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت
✍🏼 #حافظ

تگ‌ها:
#حافظ #شعر #ضرب_المثل #شعر_ناب #جملات_ناب #جملات_بزرگان #سخن_بزرگان #جملات_حکیمانه #سخن_روز #سخن_ناب #درس_زندگی #امید #موفقیت #تجربه #زاهد #پرهیزکار #عیب #رندان #یادبگیریم #نقل_قول #دیاکو #جدید
contatc US:
💬 30004866000236
📸 @diaaaco
🆔 t.me/diaaaco


2


هر قدر تظاهرات و نمایشات برونی بیشتر باشد، فقر درونی بیشتر است.
- کریشنا مورتی
-------------
#کریشنامورتی #کتاب #کتابخوان #کتابخوانی #تکست #فقر #درون #قلم_ناب #سخنان_ناب #سخن_بزرگان #سخن_روز #قلم #تکست #عکس_نوشته #فلسفی #فلسفه #زندگی


2

.
می‌گویند تقوا از تخصص لازم‌تر است، می‌پذیرم، اما می‌گویم: کسی که تخصص ندارد و کاری را می‌پذیرد، بی‌تقواست.
✍🏼 دکتر #مصطفی #چمران

تگ‌ها:
#شهید_چمران #چمران #دکتر_چمران #مصطفی_چمران #جملات_ناب #جملات_بزرگان #سخن_بزرگان #جملات_حکیمانه #سخن_روز #سخن_ناب #درس_زندگی #امید #موفقیت #تجربه #تقوا #تخصص #یادبگیریم #نقل_قول #دیاکو #جدید
contatc US:
💬 30004866000236
📸 @diaaaco
🆔 t.me/diaaaco


0

✅ #سخن_روز
اگر حداکثر تلاش خود را کرده اید،
حتما به موفقیت هایی هم رسیده اید.
قرار نیست همه به نهایت برسند
همه بهترین فروشنده یا بهترین
بازیکن بسکتبال نخواهند شد،
باوجود این .شما هم می توانید
یکی از بهترین ها باشید
#مایکل_جردن
#daily_quote
#اخبار #خبر
#نقل_قول
#كانون_تبليغاتي #چاپ_آگهي
#كانون_تبليغات_صدف
#آگهي #تبليغات
#برندینگ
#هدایای_تبلیغاتی
#روزنامه
#انگیزش
#سخن
#news
#Motivation
#influencer
#ATL
#BTL
#branding
#advertising
#sadafadvertising
#newspaper
#marketing
#quote
#vibes
#inspiration


2

✅ #سخن_روز : در نهایت، تمام فعالیتهای تجاری
در سه کلمه خلاصه میشوند؛ کارکنان،
محصول و سود. اگر گروه کاری خوبی
نداشته باشید هرگز به دو مورد بعدی دست
نخواهید یافت.
#daily_quote
#اخبار #خبر
#نقل_قول
#كانون_تبليغاتي #چاپ_آگهي
#كانون_تبليغات_صدف
#آگهي #تبليغات
#برندینگ
#هدایای_تبلیغاتی
#روزنامه
#انگیزش
#سخن
#news
#Motivation
#influencer
#ATL
#BTL
#branding
#advertising
#sadafadvertising
#newspaper
#marketing
#quote
#vibes
#inspiration


1

#سخن_روز
#Cpi #Komala 🚩Kawa🚩✊کاوا.カワ.कावा.Kaua:
گزارش برگزاری پلنوم سوم کمیته مرکزی کومه له منتخب کنگره 17
بخش سوم و پایانی

2018-06-19| ۱۳۹۷-۰۳-۲۹  بخش دیگری از گزارش سیاسی و مباحث پلنوم به اوضاع سیاسی کردستان ایران اختصاص داشت. در این رابطه تاکید شد که اوضاع سیاسی متحول ایران مستقیما بر فضای سیاسی کردستان نیز تاثیر گذاشته است. به دنبال اعتراضات توده ای دیماه که بخشهائی از کردستان فعالانه با آن همراهی نمود، شاهد، اعتراضات و اعتصابهای مختلف از جمله به بسته شدن مرزها، به اعمال فشار بر زحمتکشان کولبر و به بالابردن تعرفه های گمرگی بودیم. همچنین شاهد پیوستن رانندگان کامیون و کامیون داران کردستان به اعتصاب سراسری، تجمع ها و تظاهرات معلمان حق طلب و نیز موارد زیادی از اعتراضات پراکنده بودیم. در کردستان نیز مانند سایر مناطق ایران زمینه های عینی و اجتماعی خیزش همگانی بر علیه فقر و بیکاری و تحقیر و نابرابری و ستم وجود دارد. پیشینه مبارزه و مقاومت در کردستان، تجارب غنی و حضور قدرتمند جریان چپ و رادیکال در این جامعه، دورنمای امید بخشی را در مقابل جنبش انقلابی مردم کردستان، در متن حنبش های اعتراضی سراسری در ایران قرار می دهد. تحکیم این پیوند بویژه در شرایط متحول کنونی از اهمیت بسیار برخوردار است.
پلنوم با تاکید بر خطیر بودن اوضاع سیاسی در ایران چند اولویت اساسی را در دوره کنونی در فعالیتهای کومه له در کردستان مورد تاکید قرار داد:

اول، تداوم مبارزه پیگیرانه برای تقویت جنبش انقلابی مردم کردستان. تحکیم موقعیت کومه له در مبارزه بر علیه ستم ملی با اتکا به "برنامه کومه له برای حاکمیت توده ای " ، استراتژی کومه له در جنبش کردستان و مصوبات کنگره 17 کومه له، شرکت فعال در مبارزات جاری، تلاش برای به پیروزی رساندن هر حرکت معین و آنرا به نقطه اتکاء برای پیشرویهای بعدی تبدیل کردن. تلاش برای ایجاد گسترده ترین همبستگی در میان مردم معترض بر علیه رژیم جمهوری اسلامی، دوم، تلاش برای شکل دادن به یک قطب چپ در کردستان، به منظور فعال تر کردن تمام پتانسیل چپ انقلابی و سوسیالیست موجود در این جامعه. شرایط سیاسی متحول کنونی ایران، زمینه های عینی موفقیت چنین تلاشی را در کردستان نیز فراهم کرده است. کلیه فعالین چپ و کمونیست در داخل و خارج کشور که میخواهند در ظرفیت جنبش انقلابی مردم کردستان نقش ایفا کنند و در حال حاضر الزاما عضو هیچ تشکل سیاسی معینی هم نیستند، به علاوه سازمانهای سیاسی فعال در کردستان، همگی می توانند نیروی شکل گیری چنین قطبی باشند. تیدیل این جهت گیری به یک پروژه معین با همکاری نیرو


0

#سخن_روز 🚩Kawa🚩✊کاوا.カワ.कावा.Kaua:
گزارش برگزاری پلنوم سوم کمیته مرکزی کومه له منتخب کنگره 17
بخش دوم
#Cpi #Komala
2018-06-18| ۱۳۹۷-۰۳-۲۸
پلنوم کمیته مرکزی در ادامه مباحث خود به بررسی اوضاع سیاسی ایران پرداخت. در این رابطه بر مبنای گزارش سیاسی کمیته رهبری، مباحث پلنوم بر عناوین اصلی زیر متمرکز شد.

اول، تناقض بین تحولات اجتماعی چند دهه اخیر در ایران و ساختار سیاسی، ایدئولوژیک وحقوقی حاکم. در این رابطه تاکید شد که جامعه ایران طی چهار دهه اخیر شاهد، تغییرات و تحولات اجتماعی گسترده ای بوده است. به عنوان مثال طی این دوره رژیم اسلامی نتوانسته است روش زندگی مورد نظر خود را بر جامعه تحمیل کند و الگوهای زندگی مردم تغییر کرده اند. ماهواره و انترنت و شبکه های اجتماعی وارد عرصه های مختلف زندگی مردم شده اند. مذهب بطور چشمگیری بویژه در نزد جوانان عقب نشینی کرده و مساجد کم رونق شده اند. فرهنگ و هنر در زمینه های مختلف نظیر موسیقی و سینما و غیره چهارچوبهای کنترل و سانسور و ایدئولوژی رژیم را شکسته اند. شمار فارغ التحصیلان دانشگاهها دهها برابر افزایش یافته است که میان آنان زنان پیشتاز هستند. در عین حال بافت اجتماعی جامعه ایران دچار تحول شده است. جمعیت ایران در دوره حکومت اسلامی بیش از دو برابر افزایش یافته است. موج مهاجرت از روستاها به شهرها جمعیتی بیش بیست میلیون نفر حاشیه نشین در شهرها را به دنبال داشته است که عمدتا کارگر و زحمتکش هستند. حاشیه شهرهای بزرگ با این جمعیت عظیم به کانون گسترش آسیبهای اجتماعی تبدیل شده اند. اما در مقابل این تغییرات بزرگ اجتماعی، ساختار های سیاسی، ایدئولوژیک و حقوقی رژیم از جمله، قانون اساسی، ولایت فقیه، شورای نگهبان، شبکه امامان جمعه به عنوان مروجین رژیم و مضامین ترویج آنها، حتی استراتژی دو جناح رژیم بر سر بقاء، تغییر چندانی نکرده اند. تنها عرصه ای که تغییر رژیم در آن محسوس است، تکامل سازمان و روشهای سرکوب است. این تناقض، حکومت کردن بر چنین جامعه ای را برای رژیم اسلامی روز به روز دشوارتر کرده است.

دوم، فشارهای اقتصادی و سیاسی بر رژیم از جانب آمریکا و دولتهای دیگر غربی، ادامه دارد. با خروج آمریکا از برجام این فشارها شدت گرفته اند و هم رژیم و هم اکثریت مردم ایران را در موقعیت دشواری قرار داده اند. استراتژی آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی نه سرنگونی رژیم بلکه تبدیل جمهوری اسلامی از یک رژیم سرکش به یک رژیک همکار در منطقه است. دولت آمریکا از ظرفیتهای جمهوری اسلامی برای همکاری با آمریکا در تخفیف و حل بحرانهای منطقه ای از فلسطین و لبنان گرفته تا...


0

#سخن_روز
#Cpi #Komala
گزارش برگزاری پلنوم سوم کمیته مرکزی کومه له منتخب کنگره 17
بخش اول

2018-06-17| ۱۳۹۷-۰۳-۲۷
روزهای شنبه و یکشنبه 19 و 20 خردادماه سال 1397برابر با نهم و دهم ژوئن 2018، پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه له منتحب کنگره 17 با حضور اعضا کمیتە مرکزی کومەلە و با اعلام یک دقیقە سکوت در گرامیداشت یاد جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم و بویژه یاد و خاطرە رفیق سیامک شامی که در فاصله دو پلنوم جانباخته بود، برگزار گردید. در این پلنوم اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران نیز به عنوان ناظر شرکت داشتند. بخش اول مباحث این نشست به گزارش سیاسی کمیته رهبری کومه له به پلنوم کە توسط دبیر اول کومە لە ارائە دادە شد ،اختصاص یافت.

نگاهی گذرا به اوضاع عمومی جهان، بررسی اوضاع خاورمیانه، تحولات سیاسی جدید در ایران، سناریوهای احتمالی و دورنمای سیاسی کردستان، عناوین اصلی گزلرش سیاسی را تشکیل می دادند.

نکات مورد تاکید در بررسی اوضاع عمومی جهان عبارت بودند از:

_ ادامه بحران اقتصادی جهان. بحران اقتصادی جاری تداوم بحرانی است که از سال 2008 آغاز شد. اگرچه اکنون از شدت بحران نسبت به سالهای نخست کاسته شده است، اما رونق اقتصادی که معمولا متعاقب بحران ها پدید خواهد آمد، هم حاصل نشده است. بدین معنی بحران دیگر به پدیده همیشه حاضر و ساختاری در نظام سرمایه داری تبدیل شده است. رشد خارق العاده تکنولوژی، بالا رفتن بارآوری کار، وجود ظرفیتهای بالقوه بالا برای تولید انبوه احتیاجات اولیه، همه اینها که میتوانستند بشریت را به د آزادی و رفاه و برابری برسانند، بر عکس در زندگی اکثریت مردم جهان به تشدید فقر، آسیبهای اجتماعی، بیکاری، کاهش خدمات عمومی، گسترش مهاجرت و آوارگی، منجر شده است.در عین حال بازتاب این شرایط را در گسترش اعتراضات و مبارزات کارگری و توده ای در نقاط مختلف جهان مشاهده می کنیم.

_ رقابت و کشمکش های درون خانوادگی رژیمهای سرمایه داری تشدید شده است. روسیه و چین در میدان رقابتهای جهانی فعال تر شده اند. بسیاری از اتحادهای گذشته متزلزل شده اند. اتحادیه اروپا در بحران است. خروج بریتانیا از این اتحادیه، تزلزل ایتالیا و یونان بر سر دوراهی ماندن و نماندن در این اتحادیه، چرخش چشمگیر در افکار عمومی مردم اروپا در دفاع از این اتحادیه، از نمونه های بارز بروز این بحران هستند. دولت آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ با شعار " اول آمریکا" تلاش می کند به هر وسیله هژمونی اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر جهان حفظ نماید، اما ناتوانی در تحمیل این موقعیت به تشدید بحران های سیاسی منجر شده است...


0

دنیا را همانطور که هست می پذیرم و نمی خواهم که حتما مطابق میل من باشد
امیرحسین مظاهری سیف
#سخن_روز
#روزیتون_۱۰۰۰_برابر


0

.
قال مژگان:

در زندگی هرکس روزهایی هست که در آن فشار و استرس به حدی به سقف میرسد که جای خالی دکمه "غلط کردم" در زندگی به شدت احساس می‌شود!
همین.

#ولیعصرگرافی #پارک_ملت #بی_اعصابی #قدم_زنون #برون_ریزی #سخن_روز #موبایل_گرافی #عکس_نوشت


4

✅ #سخن_روز : خوشبختی در ذات توست
شادی فطرت توست
این خطا نیست که آن را آرزو کنی
آنچه خطاست، جستجوی آن در
بیرون است وقتی که آنها در درون
توست.... #daily_quote
#اخبار #خبر
#نقل_قول
#كانون_تبليغاتي #چاپ_آگهي
#كانون_تبليغات_صدف
#آگهي #تبليغات
#برندینگ
#هدایای_تبلیغاتی
#روزنامه
#انگیزش
#سخن
#news
#Motivation
#influencer
#ATL
#BTL
#branding
#advertising
#sadafadvertising
#newspaper
#marketing
#quote
#vibes
#inspiration


2

اونهایی که ادعای مسلمونیشون بیشتر از عملشونه !!! حضرت علی (ع) فرموده اند : حرف حق را بزن حتی اگر به ضرر تو باشد.
داداش اهل کجایی ؟ دزدی ، چپاول ، تجاوز به ناموس مردم ، کلکسیونی از جرائم، اسم اینها چیه؟
#حرف_حق #حرف_دل #حرف_حساب #سخن_بزرگان #سخنگوی_حق #سخنگو #سخنان_ناب #سخنان_بزرگان #سخن_روز #سخن_روز #آه #آه_مظلوم #جرات #جرأت #جرات_حقیقت #جرات_كن_و_به_بهترين_كسي_كه_ميتوني_تبديل_شو


0

#سخن_روز
🔴گزارش برگزاری پلنوم سوم کمیته مرکزی کومه له منتخب کنگره 17
بخش اول

2018-06-17| ۱۳۹۷-۰۳-۲۷
روزهای شنبه و یکشنبه 19 و 20 خردادماه سال 1397برابر با نهم و دهم ژوئن 2018، پلنوم دوم کمیته مرکزی کومه له منتحب کنگره 17 با حضور اعضا کمیتە مرکزی کومەلە و با اعلام یک دقیقە سکوت در گرامیداشت یاد جانباختگان راە آزادی و سوسیالیسم و بویژه یاد و خاطرە رفیق سیامک شامی که در فاصله دو پلنوم جانباخته بود، برگزار گردید. در این پلنوم اعضای کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران نیز به عنوان ناظر شرکت داشتند. بخش اول مباحث این نشست به گزارش سیاسی کمیته رهبری کومه له به پلنوم کە توسط دبیر اول کومە لە ارائە دادە شد ،اختصاص یافت.

نگاهی گذرا به اوضاع عمومی جهان، بررسی اوضاع خاورمیانه، تحولات سیاسی جدید در ایران، سناریوهای احتمالی و دورنمای سیاسی کردستان، عناوین اصلی گزلرش سیاسی را تشکیل می دادند.

نکات مورد تاکید در بررسی اوضاع عمومی جهان عبارت بودند از:

_ ادامه بحران اقتصادی جهان. بحران اقتصادی جاری تداوم بحرانی است که از سال 2008 آغاز شد. اگرچه اکنون از شدت بحران نسبت به سالهای نخست کاسته شده است، اما رونق اقتصادی که معمولا متعاقب بحران ها پدید خواهد آمد، هم حاصل نشده است. بدین معنی بحران دیگر به پدیده همیشه حاضر و ساختاری در نظام سرمایه داری تبدیل شده است. رشد خارق العاده تکنولوژی، بالا رفتن بارآوری کار، وجود ظرفیتهای بالقوه بالا برای تولید انبوه احتیاجات اولیه، همه اینها که میتوانستند بشریت را به د آزادی و رفاه و برابری برسانند، بر عکس در زندگی اکثریت مردم جهان به تشدید فقر، آسیبهای اجتماعی، بیکاری، کاهش خدمات عمومی، گسترش مهاجرت و آوارگی، منجر شده است.در عین حال بازتاب این شرایط را در گسترش اعتراضات و مبارزات کارگری و توده ای در نقاط مختلف جهان مشاهده می کنیم.

_ رقابت و کشمکش های درون خانوادگی رژیمهای سرمایه داری تشدید شده است. روسیه و چین در میدان رقابتهای جهانی فعال تر شده اند. بسیاری از اتحادهای گذشته متزلزل شده اند. اتحادیه اروپا در بحران است. خروج بریتانیا از این اتحادیه، تزلزل ایتالیا و یونان بر سر دوراهی ماندن و نماندن در این اتحادیه، چرخش چشمگیر در افکار عمومی مردم اروپا در دفاع از این اتحادیه، از نمونه های بارز بروز این بحران هستند. دولت آمریکا تحت رهبری دونالد ترامپ با شعار " اول آمریکا" تلاش می کند به هر وسیله هژمونی اقتصادی، سیاسی و نظامی خود را بر جهان حفظ نماید، اما ناتوانی در تحمیل این موقعیت به تشدید بحران های سیاسی منجر شده است. توافقهای گذشته یکی پس از...


0

#سخن_روز
طرح "عفو عمومی" اصلاح طلبان برای کاهش فشارها بر رژیم

2018-06-16| ۱۳۹۷-۰۳-۲۶
بنا به خبر سایت " اعتماد آنلاین" روز چهار شنبه ٢٣ خرداد یکی از اعضای اصلاح طلب کمسیون قضایی مجلس اعلام داشت که یک طرح دو فوریتی در رابطه با "عفو عمومی متهمان سیاسی و امنیتی" با امضای بیش از ٧٠ نماینده، به هیأت رئیسه مجلس داده شده است. گویا دراین طرح همچنین "اعطای مصونیت قضائی به ایرانیان خارج کشور و تخفیف در مجازات اعدام و حبس ابد تعزیری نیز گنجانده شده است. او گفته است که "البته در این طرح استثناهایی هم درنظر گرفته شده است." قرار است این طرح در عرض همین هفته در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.

گرچه این نماینده اصلاح طلب مجلس اسلامی یکی از اهداف خود از ارائه این طرح را کاهش فشارهای بین المللی بر جمهوری اسلامی به خاطر آمار بالای اعدامها ذکر کرده است، اما طرح چنین طرحها و پیشنهادهایی از جانب طرفداران رژیم معمولأ درشرایط ضعف حاکمیتهای دیکتاتوری به میان می آیند. این طرح درشرایطی از جانب اصلاح طلبان برای کسب "آبروی نظام در سطح بین المللی" به مجلس داده می شود، که قوه قضائیه دراین دوره اقدامات بی سابقه و شدید تری را برعلیه فعالان سیاسی در پیش گرفته است. طرح اصلاح طلبان حتی اگرهم در مجلس به تصویب برسد که احتمال آن اندک است، از صافی شورای نگهبان و دیگر نهادهای امنیتی رد نخواهد شد و نمی تواند آنها را در پیشبرد استراتژی شان برای بقای رژیم کمک نماید. اگر اصلاح طلبان تصور می کنند می توانند این طرح را به اصولگرایان و رهبری سپاه بقبولانند، سخت در اشتباهند. اگر فکر می کنند با مطرح کردن "عفوعمومی متهمان سیاسی و اعطای مصونیت به ایرانیان خارج می توانند خشم و نفرت مردم بپا خواسته را فرونشانند و برای خود جا پایی درمیان مردم دست و پا کنند، بازهم سخت دراشتباهند. زیرا اصولگرایان و دستگاه رهبری و سپاه پاسداران به خوبی می دانند هرگونه عقب نشینی و کاهش فضای سرکوب و رعب و وحشت، کنترل را از دستشان خارج می سازد و روند سرنگونی رژیم را تسریع می کند. آنها به خوبی می دانند درشرایطی که رژیم در بحران همه جانبه دست و پا می زند و از پاسخگویی به مطالبات کارگران وتوده های مردم زحمتکش عاجزاست، استراتژی خود برای بقا یعنی توسل به ابزار سرکوب علیه مردم را همچنان در اولویت قرار می دهد.
قوه قضائیه رژیم در مقابل این طرح اصلاح طلبان مشغول ایجاد تغییراتی در قانون اساسی نیم بند خودشان در جهت کاهش و از پیش پا برداشتن زوائد دست و پا گیر اعمال سرکوب هستند. اعلام نام تنها بیست نفراز به اصطلاح "وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه" از ...


0

⚽️ #سخن_روز 🔸شادی پررنگ خوشرنگ
ساعت، شبانه‌ی آدم های ایران زمین را نشان می‌داد. صدای هلهله‌ی ماشین‌ها و فریادهای ایران ایران همه جا را پرکرده‌بود. من عادت همیشگی‌ام را دستم گرفتم.
دیدن شادی آدم‌ها، هرچند کوتاه، هرچند لحظه، لذت بخشه. دیدن تعارف و مهربانی زاییده شده هر اتفاق. هر اتفاق کوچک دل‌ها را نزدیک می‌کند و این یعنی یک پاداش اجتماعی بزرگ یک دریافت خوشبختی همگانی.
این دقیقاٌ همان بازی بزرگی است که آدم‌ها را کنار هم می‌نشاند. بازی روانی خوشرنگی که تنها عامل نفوذی آن یک توپ گرد است، که نماد انگیزه‌ی زندگی و دویدن‌هاست و تور سفید رنگ زمین معنای روشنایی و خوبی است و رسیدن به هدف را نشانه می‌گیرد.

کاش همراه با عزاداری‌های عمومی که داریم، شادی‌های عمومی‌تر هم برگزار می‌کردیم. ما احتیاج به تزریق امید داریم.

#خاطره_روحانی ، روان درمانگر
https://t.me/khrohanisalamat


1

✅ #سخن_روز : دلت را بتکان اشتباهاتت وقتی افتاد
روی زمین بگذار همانجا بماند فقط
از لا به لای اشتباه هایت یک تجربه
را بیرون بکش قاب کن و بزن به دیوار
دلت، اشتباه کردن اشتباه نیست در
اشتباه ماندن اشتباه است. 
#فروغ_فرخزاد
#daily_quote
#اخبار #خبر
#نقل_قول
#كانون_تبليغاتي #چاپ_آگهي
#كانون_تبليغات_صدف
#آگهي #تبليغات
#برندینگ
#هدایای_تبلیغاتی
#روزنامه
#انگیزش
#سخن
#news
#Motivation
#influencer
#ATL
#BTL
#branding
#advertising
#sadafadvertising
#newspaper
#marketing
#quote
#vibes
#inspiration


2

#سخن_روز
خطر گسترش سلاح های هسته ای بر فراز جهان

2018-06-14| ۱۳۹۷-۰۳-۲۴
سرانجام بعد از چند ماه جنگ روانی و جار و جنجال تبلیغاتی بر سر برنامه های اتمی کره شمالی، رئیس جمهوری آمریکا و رهبر کُرۀ شمالی صبح روز سه شنبه ١٢ ژوئن در جزیرۀ "سِنتوسا" در سنگاپور با هم دیدار و گفتگو کردند. هیئت های نمایندگی دو طرف بعد از دو ساعت مذاکره، پای سندی را امضا کردند که مفاد اصلی آن قبلا در دیدار های هیئت های مذاکره کننده مورد توافق قرار گرفته بود. بنا به گزارش ها بر اساس این سند آمریکا و کره شمالی به ایجاد روابط بهتر بین دو کشور، کمک به صلح و ثبات در شبه‌ جزیره کره، خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره و موارد دیگری از جمله یافتن و مبادله اجساد اسرا و مفقودان جنگ کره متعهد شده اند.
بحران اتمی کره شمالی بعد از آن به اوج خود رسید که دولت این کشور در شهریور ماه سال گذشته قویترین آزمایش هسته ای خود را انجام داد. انجام این آزمایش هسته ای موجب وقوع زمین لرزه ۶.۳ ریشتری در بخش هایی از این کشور شد و مقامات کره جنوبی و ژاپن با اظهار نگرانی انفجار این بمب هیدروژنی را ۱۰ برابر قوی تر از پنجمین آزمایش هسته ای کره شمالی در سال ۲۰۱۶ ، توصیف کردند. تقریبا همزمان با این آزمایش هسته ای، پرتاب موشک قاره پیمایی که از آسمان ژاپن عبور کرد، تردیدی باقی نگذاشت که توانایی های کره شمالی گسترش سلاح هسته ای به نقطه حساسی رسیده است. دولت کره شمالی بعد از آخرین آزمایش های هسته ای و موشکی خود و بعد از آنکه نشان داد توانایی آن را دارد که نه تنها کره جنوبی و ژاپن، بلکه کل منطقه را به "روز قیامت" نزدیک تر کند، اینبار تلاش کرد که ابتکار عمل در زمین دیپلماسی را برای خلاص شدن از تنگنای بحران اتمی در دست گیرد. البته رهبران کره شمالی بر اساس دکترین سیاست خارجی خود این باور را دامن می زنند که در زمینه گسترش برنامه های هسته ای و موشکی خود به نقطه بازدارندگی برای تضمین امنیت پایدار دست یافته اند. بنا به این ادعاها، دستیابی به همین اهداف استراتژیک است که آنان را به مرحله ای رسانده که به وصیت های پدر و پدر بزرگ "کیم جونگ اون" عمل کرده و برای پاک کردن شبه جزیره کره از سلاح اتمی اقدام کنند.

دولت کره شمالی با این رویکرد و با تکیه بر نگرانی و ترسی که در دل سران کره جنوبی ایجاد کرده بود و با استفاده از مناسبت بازی های المپیک زمستانی تلاش کرد تا رهبران کره جنوبی و سپس آمریکا را هم برای پذیرش مذاکرات بدون پیش شرط آماده کند. پس از آن کیم جونگ اون در اواخر ماه مارس سوار بر قطار زره ای به دیدار شخصی "شی جی پینگ" رئیس جمهور چین رفت


1

در مســــجد عشـــــق
رفتــــه بــــودم بــــه نیــــاز ... گفــــتند اذان بــــگو مــن از او گـــفتم❤️
#سخن_روز #مسجد ⁧‫#عاشقانه‬⁩#عشق#عاشق#خوشبختی‬⁩#نیاز #جملات_ناب#love#loveme #جملات_زیباودلنشین#عشق#علاقه#دوستی#همدرد#دوستت دارم#
💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞💞


0


حقیقت آیینه ‌ای بود
که از آسمان به زمین افتاد و شکست،
هرکس تکه‌ای از آن را برداشت
خود را در آن دید،
گمان کرد حقیقت نزد اوست؛
حال آنکه حقیقت نزد همگان پخش بود!
.
.
➰
#مولانا
#فيه_ما_فيه
____________________________________________
#اشعارناب #جملات_ناب #سخنان_ناب #سخن_بزرگان #سخن_روز #حقیقت #دروغ #آیینه #شاعرانه #شاعران_ایران #جام_جهانی #طرفداران #پرسپولیس #استقلال #مهران_مدیری #رامبد_جوان #ساموئل_اتوئو #بیست_هجده #ایران #ایران_مراکش #سکسی #لب #دختر #پسر #۸۵ #عید_فطر


12

#سخن_روز ✍️اسکندر پس از حمله به ایران مستأصل بود.
از مشاورانش پرسید که چگونه بر مردمی که از مردم من بیشتر می فهمند حکومت کنم؟

یکی از مشاوران گفت؛
کتاب هایشان را #بسوزان...
خردمندانشان را #بکش ...
و دستور بده به زنان و کودکانشان #تجاوز کنند...
اما مشاور دیگری پاسخ داد؛
نیازی به چنین کاری نیست.
از میان مردم،آنها را که #نمی‌فهمند به کارهای #بزرگ بگمار...
آنها را که #می فهمند به کارهای َست بگمار...
نفهم ها همیشه #شکرگزار تو خواهند بود...
#فهمیده ها یا به سرزمین های دیگر #کوچ می کنند یا خسته وسرخورده، عمر خود را تا لحظه مرگ در گوشه ای در #انزوا سپری خواهند کرد


3