#سپاه

Instagram photos and videos

#سپاه#ایران#خدا#امام_زمان#روحانی#قیام#احمدالحسن#امام_مهدی#حق#دولت#احمد_الحسن#شعر#عدالت#رمضان#جان#غصه#مست#یار#چشم#خواب#ارتش#احساس#کربلا#فرج#آزادی#قلب#خاک#پرچم#پدر#علی#برجام

Hashtags #سپاه for Instagram

🔔🔴 📣#کمپین #اخراج #آخوندزاده‌ها و #وابستگان به #سران #حکومت #ایران از آمریکا راه‌اندازی شد

دوستان گرامی بە کمپین درخواست #اخراج #آخوندزادەهای #نظام#فرزندان #نمایندگان #سپاه پارسخواران #وزیران از آمریکا بپیوندید آنرا امضاء کنید و برای همە دوستان و آشنایانتان ارسال کنید.

https://www.change.org/p/donald-trump-petition-to-deport-children-of-iranian-officials-from-u-s-%DA%A9%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%AC-%D8%A2%D9%82%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AF%DB%95%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D8%B2-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7?recruiter=846763752&utm_source=share_petition&utm_medium=copylink&utm_campaign=share_petition


1

.
به مناسبت #ولادت_حضرت_قاسم
#عریس_کربلا
اعتقاد قلبی ما جوانان این است
وقت ازدواج را قاسم معین میکند
همه حرف من این است به فرهنگ لغت
واژه #داماد را قاسم مزین میکند
______________________
#خدا
#اهل_بیت_علیهم_السلام
#امام_زمان_عج
#حضرت_قاسم_علیهم_السلام
#داماد_کربلا
#سید_خراسانی
#حاج_قاسم_سلیمانی
#مدافعان_حرم
#کعبه
#کربلا
#سوریه
#مشهد
#قم
#دمشق
#ارتش
#سپاه


1

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


0

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود


1

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.

آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.

#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


1

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


1

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


0

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


0

.
×شمالم کردن ماه محرم اه اه اه چه بی فرهنگن
_اره خیلی بی فرهنگن
×ساحل کدوم استانه؟
_فلوریداس
×برو بابا امکان نداره
#خود_باختگان_غرب_زده_بر_طبل_بی_فرهنگی_زن#ژن_خوب#استکبار_را_زیر_پا_میگذاریم#سپاه#بسیج#ارتش#ایران#عراق#سوریه#لبنان#مقاومت


0

آری! همگام شدن با #مادر ، خوردن به در و دیوار در کوچۀ بنی‌هاشم، هم دارد‌...🥀
.
در راه قائم آل محمد علیه‌السلام، با تمام قوا تا "حتی ینقطع‌النفس" ایستاده‌ایم...
.
شیخ احمدرضا رزقی، یکی از انصار #امام_مهدی علیه‌السلام که بیش از دویست #روز در #زندان به سر می‌بردند و با وثیقه شش صد میلیون تومانی، حدود ۱۶ روز پیش #آزاد شده بودند،
دیروز مجدداً دستگیر شدند.
.
⚠️ چهار نفر از نیروهای #حکومت#ایران
متأسفانه بدون دلیل و با اسلحه،
به منزل پدر و #مادر شیخ رزقی هجوم برده، تن مادر پیرشان را لرزاندند و شیخ را دستگیر کردند...
.
به‌راستی علت این همه بغض به انصار امام مهدی علیه‌السلام، معتقدینِ وصیت رسول‌الله چیست❓❓❓
.
مگر این ضرب‌المثل را نمی‌دانید؟؟
.
"هر که با آل‌علی در افتاد، ور افتاد"
.
💥خود را از عذاب الهی نجات دهید.
#سیداحمدالحسن وصی و فرستادۀ امام مهدی علیهماالسلام از طرف خداوند یاری شده هستند...🌹
.
حسبناالله و نعم الوکیل🔯
.
#خبر دستگیری انصار امام مهدی ع رو می تونید با #هشتگ های زیر در #اینستاگرام دنبال کنید.
.
#ظلم_بس_است
#برسد_دست_رهبری
#حمله_به_عزاداران_قم
#فاجعه_تاریخی_تاسوعا
#یمانی_زندان
.
و نیز پیج:
🌐 @zolm_bas_ast
.
#عقیده #ظهور
#ظلم #قم #مراجع #آزادی_بیان #خامنه_ای #رهبری #ظلم #سپاه #بقایی #قانون #زندانی #آزادی


1

وقتی می‌گیم" #سید_یمانی #ظهور کرد"
.
فورا یه عده می‌گن:
"ما تو روایت داریم که #یمانی و سفیانی و خراسانی باهم در یکسال و یک #ماه و یک روز خروج می کنند؛ الان هم که سفیانی نیومده؛ پس شماها #دروغ می‌گین"
.
.
اما #باور کنید در #زبان عربی و در #حدیث های وارده از #اهل_بیت علیهم السلام
.
🌤️ظهور با ☄️خروج فرق داره:
.
#️امام جواد (ع ) می‌فرمایند: «هنگامی که 313 نفر برایش جمع شدند، ظهور می‌کند و هنگامی که تعداد آن‌ها به ده هزار نفر رسید خروج می کند.»
📚 #کتاب کمال الدین و تمام النعمه: شیخ صدوق، ج 1،ص377
.

و یا امام صادق(ع) می‌فرمایند: «قائم #قیام نمی‌کند؛ مگر آنکه حلقه (یاران ایشان) تکمیل شود،‌ گفتم: تعداد این حلقه(یاران) چند نفر هستند؟ فرمود: ده هزارنفر»
📚الغيبه‌النعماني: ص320، إثبات الهداه: 3 / 545، ح 533
.
.
همچنین ️ابوبصیر می‌گوید: «مردی از اهل کوفه از امام صادق(ع) پرسید: با قائم چه تعدادی خروج می‌کنند؟ آنان می‌گویند: با ایشان مانند تعداد اهل بدر که ۳۱۳ #مرد بودند، خروج می‌کنند.
.
فرمود: "فقط به اندازۀ قدرتمندان خروج می‌کنند و قدرتمندان کمتر از ده هزار نفر نیستند." »
📚کمال الدین و تمام النعمه: شیخ صدوق، ص654)
___
___
🌐سایت های دعوت مبارک انصار #امام_مهدی علیه السلام:
_
Varesin.org
WWW.almahdyoon.co
____لبیک_یا_سیدی_احمدالحسن(ع)_____________

#احمدالحسن
#احمد_الحسن
#سیداحمدالحسن
_

#خبر #فکر #سخن #بهترین #دعا #آخرالزمان #شیعه #ایران #جنگ #سپاه #اسرائیل #تهمت #مدعیان_دروغین #روحانی


2

🗿 #آمریکا #دجال #آخرالزمان . 🌱حضرت_محمد (ص) فرمودند:《 اولین مکان ورود دجال،سنام است. کوهی که به بصره مشرف است و دجال از آن وارد میشود》
.
📔الفتن ابن حماد ص ۱۵۰، معجم احادیث #امام_مهدی عج ج۲ص۶۳
.
📌برکسی پوشیده نیست که آمریکا،از سمت کوه سنام (واقع در منطقه صفوان #کشور کویت) وارد عراق شد، .
. 🔍همان طور که در #حدیث های فراوان #اهل_بیت ع آمده:
《دجال اکبر》و 《مسیح دجال》 که در ظاهر میشود
.
📍امروزه بطور واضح مشخص شد که مصداق کامل آن، امریکا است
.
.
#ظهور
#یمانی
#امام_زمان
#احمد_الحسن
#سیداحمدالحسن
#سید_احمد_الحسن
#راه_حل_فقط_مهدی_است
.
@ahmadalhasanmonje
@warethinmalakoot_inestagram .
#جنگ #حمله #فساد #ترامپ #روحانی #برجام #غیرت #عشق #خانواده #سخن #ترامپ #سپاه #حکومت #خبر #انقلاب #ایران


0

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


1

بررسی #اندیشه های #سیاسی #سیداحمدالحسن (ع) محور #کتاب هایی است که امشب معرفی می شوند .
.
.
کتاب "حاکمیت خدا نه حاکمیت #مردم " کتاب ارزشمندی است که سید #احمدالحسن (ع) در آن به جایگاه ، خاستگاه و به طور کلی نقد اندیشه دموکراسی (انتخاب مردم ) می پردازند و خواننده با خواندن و درک عمیق این کتاب به این دیدگاه الهی خواهد رسید که حاکمیت تنها باید از آن خدا باشد.
.
.
کتاب دیگری که در این حوزه فکری معرفی می شود کتاب" فتنه گوساله" است. در این کتاب که جزو کتابهای نوشته شده در اوایل دعوت ایشان می باشد؛ سید (ع) مانند جد بزرگوارشان حضرت ابراهیم (ع) با تبری در دست به بت شکنی بتها و معرفی سامری های این زمان پرداخته اند. .
.
و اما کتاب سوم: لازم است بدانید که از جمله‌ شبهات که به دعوت های الهی وارد میکنند، موضوع خشونت ، درشتی، پیکار و جنگ با شمشیر در برابر کسانی که با آنها (ع) به مخالفت بر می‌خیزند، می‌باشد. کتاب جهاد درب بهشت؛ پاسخی به این شبهات و دفاعی است از فرستادگان الهی .
.
. ✅تمام جویندگان #حق و دانائی را به مطالعه کتب ایشان دعوت می کنیم 🙏
.
ادامه دارد...
.
کتب در سایت (با فیلترشکن وارد شوید) 👇
.
Almahdyoon.co
.
. 🌐 پی دی اف کتابها در تلگرام 👇
@book10313
.
.

#امام_زمان #معلم #غیرت #عشق #یمانی #احمد_الحسن
.
#خانواده #معرفی_کتاب #اعتماد #ایران #آخرالزمان #سپاه #حکومت #خبر #موشک #انقلاب #خامنه_ای #دولت #آمریکا #دجال #ترامپ #جنگ #خیانت


0.
‌.
. "صاحب کرم حسن جان"
.
.
.
.

مانده بودم
بدهم دل به علے یا به حسن
دیدم اصلا
گره خورده دلِ مولا به"حسن" .
. .
{☀️همیشه حق با علیست☀️}
{بر دومی لعنت}
{بر سومی لعنت}
{بر اولی لعنت}
.
.#شاید_موقت
--------------------
#دلار#تلگرام#سیستان_بلوچستان#برجام#ترامپ#پوتین#خروج_امریکا_از_برجام#بی_حجابی_چهارشنبه_سفید#رهبری#روحانی#سروش#رائفی_پور#انرژی_هسته_ای#ترکیه#کریم_باقری#موشک#سپاه#اسرائیل#جولان#قدس#ترکیه#فلسطین#داعش#کازرون#روسیه#ایران#ظریف#اروپا


9

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


0

در #خبر ها گفته شد امروز #آمریکا سفارت خود را در #فلسطین اشغالی از اورشلیم به #بیت_المقدس انتقال داده است.
.
.
خواه ناخواه #جنگ های #آخرالزمان ، دیر یا زود رخ خواهد داد و این وعده قرآنی وزیر #امام_مهدی علیه السلام ، #سیداحمدالحسن - #یمانی موعود - است که #قدس آزاد خواهد شد و در #حدیث های #اهل_بیت خوانده ایم آنکه سفیانی را از بین می‌برد کسی نیست جز #سید_یمانی ، پرچمدار و #فرمانده #سپاه #امام_زمان ارواحنا له الفدا
.
دین و عقیده نه با زور و شمشیر به وجود می‌آید و نه با زور و شمشیر از بین می‌رود و حجت خدا شروع کننده جنگی نبوده است و نخواهد بود
.
#صلح و عدالت و #آزادی حقیقی پس از بین رفتن #ظلم و ستم و دیکتاتوری های #حکومت ها و حکام فاسد به دست می‌آید...
.
.
#یمانی
#احمدالحسن
#احمد_الحسن
#راه_حل_فقط_مهدی_است .
#ایران #حوزه_علمیه #دجال #دانشجو #دانشگاه #جوان


2

✨ قائم از علی هستی ✨

به مهربانی تو در #جهان کسی نَبُود
تو #احمدالحسن و #قائم از علی هستی
.
به #علم ناب و لدنی ات پای نا #حق را
به حق محض و الهی خویشتن بستی
.
بلی تو حُقه ی هر وهم و بی خدایی را
به اندکی ز علومت ز پایه بشکستی
.
همان کسی که #خدا وعده داده #مردم را
برای #دین خدا احمدالحسن دستی
.
تو با تمام حقیقت ، تو با تمام یقین
تو با تمام کلام ائمه همدستی
.
و هر که رد کند آقا تو را یقین دارم
دچار می شود آخر به ذلت و پستی
. 🌍 @ashaar13
🌏 @warethinmalakoot_inestagram
.
وصی و فرستاده ی #امام_مهدی ع #سیداحمدالحسن ع #ظهور کرد.
.
#فرج #امام_زمان #دعا #آزادی #اسلام #شیعه .
#جوان #مذهبی #رمضان
.
#ظلم #حق #خبر #سپاه #رهبری #خامنه_ای #ایران #دولت #روحانی #عدالت


1

ذوالنور نماینده مردم #قم 👆
.
🔮معاون پارلمانی #روحانی ۹۷/۲/۳۱ :
توضیحات نمایندگان رئیس‌جمهور به نحوی بود که تعداد زیادی از نمایندگان #مجلس را از سوال منصرف کرد ! /
موضوع سوال از رئیس جمهور از فرآیند رسیدگی خارج شد ! /جلسه امروز در فضای بسیار دوستانه و صمیمی و
کاملاً سازنده با نمایندگان مجلس برگزار شد !
.
.
🔺️امام خامنه ای خطاب به نمایندگان مجلس :
با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد !
.
🔺️امام خامنه ای خطاب به ملت ایران :
نتیجه انتخاب خوب یا بد شما به خود شما برمیگردد !
.
🔺#از_ماست_که_بر_ماست ! 😔
.
.
.
.
.
.
.
.
@dr.rezaeeofficial
.
#حسن_روحانی #تاریخ #اقتصاد #دلار #تورم #رکود
#رهبر #رهبری #ایران #ایرانی #شهدا #برجام #سپاه
#کلیپ #استیضاح #فتنه #بصیرت #غیرت #لیبرال
#نفاق #فیلم #آخرالزمان #جنگ_نرم #برجام_موشکی
.


0

Petition to deport children of Iranian officials from the U.S.

Dear Mr. Donald Trump, President of the United States of America, your position regarding the Islamic Republic of Iran and your support to the Iranian people is highly appreciated. We, signatories of this petition, kindly request you to issue an order to deport the children of the high ranking officials of the Islamic Republic of Iran who have entered the U.S. in different ways.

Children of those who burn the U.S. flag and chant “Down to the United States” slogans every day do not deserve to live in the U.S. and enjoy life and freedom in this country.

This petition is launched based on the request of a large number of people inside Iran.

Mr. President, we request you to order the identification and deportation of the children of the high ranking political and military officials of the Islamic Republic of Iran who have entered the U.S. under different names.
لطفاً به کمپین اخراج آقا زاده ها بپیوندید!!
@realdonaldtrump
@b.netanyahu @usarmy @us_dept_of_homeland_security @usembassyjlm @israelinusa @usembassyturkey

#نتانیاهو #یهودیان # #آمدنیوز #ریستارت #حیفا#سفارت_آمریکا_اورشلیم #بشار_الاسد #حزب_الله #اورشلیم_پایتخت_سه_هزار_ساله_یهودیان #حماس #فلسطین #کازرون #ترامپ #غزة #امریکا #سپاه# #مدافعان_حرم 😏#سپاه_قدس#داعش#برجام#هیتلر #سوریه #روسیه #تروریست #shabbatshalom #jerusalem #jewish #jew #muslem #idf


0

...#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.


0

.
.
#عقدهِ #خوبی ها
.
یارو اونقدری که با #جمهوری_اسلامی و #انقلاب #دشمنی داره با #آمریکا و #انگلیس و بقیه #چپاول گران دنیا نداره!
.
اونقدری که از یه #آخوند ساده بدش میاد، از #شهرام_جزایری و کرباسچی بدش نمیاد!
.
اونقدری که اسم #سپاه و بسیج تنشو به خارش میندازه، #ارتش #اشغالگر بریتانیا و آمریکا حس بدی براش نداره!
.
اونقدری که با نهاد سپاه مشکل داره، با وزارت #نفت و بانک مرکزی و دارایی و #مالیات و...نداره!
.
اگه یه مذهبی سوار یه سمند یا پژو ببینه احساس خفگی شدید بهش دست میده، ولی اگه یه بچه ژیگول سوار #شاسی_بلند ببینه میگه چرا #قضاوت میکنی؟ شاید زحمت کشیده!
.
اونقدری که فرزندِ ساده زیست خامنه_ای بهش فشار میاره و داره خفش میکنه، یادگارِ یادگارِ یادگارِ #خمینی حس بدی براش نداره!
.
اونقدری که از #جمکران عقده داره، از عبادتگاه های بودایی های #آدم_کشِ تبت نداره!
.
اونقدری که از یمنی ها و #فلسطینی ها و سایر #مظلومین عالم عقده داره ، از اسرائیلی ها و آمریکایی ها نداره!
.
یکی دو درصدِ #بودجه اگه خرج #دین بشه، چه درست چه غلط انگاری ارث باباشو خوردن، ولی چهل درصد بودجه که میشه کارانه و پاداش یه عده که اکثرا میبرن خارج عیش و نوش، واسش مهم نیس!
.
حمله به لانه #جاسوسی آمریکا تو ایران عقده دیرینه ش شده و خواب رو از چشم هاش گرفته!
ولی حمله به سفارت ایران تو انگلیس و به رگبار بسته شدن چندین هموطنش ، خیلی معمولیه براش!
.
اونقدری که #صیغه باعث جریحه دار شدن غیرتش میشه، با ازدواجِ سفید و وان نایت استند و روابط مثلثی و ذوزنقه ای ، کَکِش هم نمیگزه!
.
فقط #ریشِ مسلمون ها مریضش میکنه، نه ریشِ تئودور هرتزل و شاهین نجسی و بقیه ی کثافت های دنیا!
.
هر چیزی که اندکی بوی #خدا و اسلام و مسلمونی بده باید زیر سوال ببره
هر چیزی که اندکی بوی آمریکا، شیطان و گناه بده باید تطهیرش کنه ، توجیهش کنه و ازش دفاع!
.
چرا؟
چون آدم بودن سخته! هزینه داره!
آدم بودن خر کیفی و #مفت_خوری نداره!
.
#معین_ثائر
@saerin
.
https://telegram.me/saerin


2

#تانک
تانک کرار
اون اوایل که این تانک رو نمایی شده عده ای میگفتن برجک جدید روی تی هفتادو دو گزاشتن عده ای میگفتن کپی تی نود روسی هس
اما واقعیت تانک کرار من از یکنفر که تو مسائل نظامی سر رشته داشت پرسیدم گفت احتمالا کرار سه نوع هست حتی تو تیزر رونمایی هم سه نوع تاک دیده میشه
۱ تانک تی هفتاد دو استاندارد کرار که توپ برجک زره محل ذخیره محمات تانک هدف گیری همچیزش ارتقا پیدا کرده خیلی کشور های دنیا برای سرفه جویی نظامی این کار رو میکنن و کردن مثل اسرائیل ترکیه بلاروس...... ۲ و ۳ هم تانک کرار هست که از پایین تا بالا ساخت ایران شاید الگو گیری شده باشه از تانک های غربی شرقی اما کپی نیست و اینکه دانش نظامی ما توانایی ساخت بهتر از اینها داره با تمام بودجه های کمی که بهشون میدن و کم لطفی هایی که به دستاورد هاشون میکنن میگن کپی اینجا اونجا هست
فقط همینو میگم که بفهمید ما هم میتونیم تو وزارت دفاع نخبه هایی ببینیم که معادلات رو بهم بزنن
#نظامی #ارتشی #سپاه #ارتش_ایران #مقاومت #تیپ_نوهد #یگان_ویژه #قدرت #اقتدار_موشکی #ایران_آزاد #تبریز #اردبیل #مشهد #پرسپولیس #استقلال #سید_جلال_حسینی #اقتصاد #تحریم #امین_فردین #دعوا #آبادی #کشاورزی #امدنیوز #پستو_نیوز


0

پُخته در خِشت و درآیینه ولی خامی ندید
روز اوّل قُرعه ي بداخترِ برجام را
خُدعه ي شيطان همانا در غلاف خنده بود
بی امان از پُشت میزد خَنجرِ برجام را
دائم الخَمران که سرمستانه نعره ميکَشند
سركَشيده هفت خطِّ ساغرِ برجام را
دبّه ها و غارت و بدعهدي و تحقیر، ساخت
خَط به خطِّ صفحه های دفترِ برجام را
بلکه اعجاز بَزَک آید که تا آسان کند
لحظه های احتضارِ پيكرِ برجام را
روز صفّین، روی نِی دیدیم کاغذپاره را
آيه در آیه کتاب پرپرِ برجام را
پس اگر پاره کند باید به آتش بکشند

جام را برجام را خاكسترِ برجام را
در پسابرجام، از تعطیلی و فیش و رکود

خوانده ام من کاسبِ غارتگرِ برجام را
#برجام
#مستند_فروشنده_یک_برجام
#فروشنده_2_موشکی
#گلابی
#ظریف
#روحانی
#کدخدا
#لبخند
#تضمین
#آمریکا
#شیطان_بزرگ
#اسرائیل
#اروپا
#ایران
#مجلس_شورای_اسلامی
#تصویب
#اف_ای_تی_اف
#رهبری
#حزب_الله
#سپاه
#ارتش
#تحریم
#رواحانی


0

'
‏يس

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ

إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ

عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

تَنزِيلَ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ

لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#قرآن#القرآن_الكريم
#عماد_مغنية
#عماد_مغنیه
#خامنه_ای#رهبر
#رمضان_كريم
#قاسم_سلیمانی#ایران
#سپاه#ماه_رمضان
#خامنه_ای#رهبر
#نصرالله#امام_رضا#امام_زمان
#مدافعان_حرم #دفاع_مقدس
#مقاومت#شهادت#ایران#مشهد
#لبنان#العراق#البحرين#اليمن
#سوريا#حزب_الله
#khamenei#imam_reza#hezbollah
#Iran#Rahbar


0

خواسته‌های #آمریکا از ایران از زبان مایک پمپئو، وزیرخارجه:
١. ایران باید همه جنبه‌های نظامی فعالیت‌های هسته‌ای قبلی‌اش را به آژانس اتمی اعلام کند.
٢. ایران باید غنی‌سازی را کامل قطع کند و هیچ‌وقت دنبال بازپردازی #پلوتونیوم نرود. این شامل بستن رآکتور آب سنگین هم هست.
۳. ایران باید دسترسی بی‌قیدوشرط بدهد به بازرسان #آژانس اتمی به همه پایگاه‌ها در همه نقاط کشور.
۴. ایران باید توسعه برنامه موشکی #بالستیک را متوقف کند و پرتاب #موشک‌ هایی که قابلیت حمل سلاح هسته‌ای دارند را متوقف کند.
۵. ایران باید همه شهروندان آمریکا و همین‌طور شهروندان دیگر کشورهای هم‌پیمان ما را آزاد کند.
۶. ایران باید حمایت از گروه‌های تروریستی را متوقف کند؛ ازجمله #حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی.
٧. ایران باید استقلال #عراق را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد شبه‌نظامیان شیعه عراق خلع‌سلاح شوند.
٨. ایران باید حمایت از حوثی‌های #یمن را متوقف کند.
٩. ایران باید همه نیروهای تحت‌امرش را از #سوریه عقب بکشد.
١٠. ایران باید حمایت از #طالبان و دیگر گروه‌های تروریستی را در افغانستان پایان دهد.
١١. ایران باید به حمایت نیروی #قدس #سپاه از گروه‌های تروریستی و هم‌پیمانان شبه‌نظامی‌اش پایان دهد.
١٢. ایران باید به تهدید همسایگانش که بیشترشان هم‌پیمان آمریکا هستند پایان دهد. از جمله تهدید ویران‌کردن #اسرائیل و پرتاب موشک به #عربستان و امارات.


0

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درمان


0

در نظربزرگان اهل فن و علم، این آیه بخاطر طلب کردن حسنات برای هردو جهان،جزو یکی از بهترین و کاملترین دعاها شمرده شده و بخاطر قرآنی بودنش،برای مومنین اجابتش ردخور نداره.فکر کنید روزی هفت مرتبه تو قنوت نمازها دست نیاز به سوی خدا دراز میکنید،چه شود،پس سعی کنید با بهترین حالت بخونیدش و از دست ندین این فرصت طلایی .از این دست دعاها در قرآن به وفور پیدا میشه و پشت هر کدوم از آیات داستانی تو دلش نهفتست، با اینکه معمولا روزی هفت بار خونده میشه ولی خیلی زیاد بهش توجهی نمیشه و از برکات و فهمش بی اطلاعیم.سعی کنید هنگام تلاوت این آیه توجهتون به سمت خدا ببریند و محکم و حالت التماس و خواهش، آیه را بر اساس معنی و مفهومی که داره ادا کنید،ربنا خدایا،ءاتنا فی الدنیا حسنه یعنی تو این دنیا نیکی و حسنه به ما عطا کن.و فی الآخره حسنه یعنی در آخرت هم همانند دنیا و بلکه بیشتر بهترینها که همان نیکی ها و حسنه هستند به ما عطا کن.و قنا عذاب النار و در آخر ازش بخوایم از آتش جهنم مارو دور نگه داره.حسنه و نیکی صرفا مادیاتی مثل پول زیاد و ماشین لوکس و خونه لاکچری نیست البته اینها هم میتونه باشه ولی حسنه واقعی همسر خوب،محتاج نبودن به دیگران الا خود خدا،خواب با آرامش،سلامتی،فرزند خوب و اهل و خلف،و هرآنچه خوبان دارند.......
اگه دست به دعا هستیند،من به دلایلی این چند روزو نتونستم روزه بگیرم شاید شرایطش پس فردا جور بشه واسم دعا کنید از این سفره پر برکتی که خدا پهن کرده بی نصیب نشم.یا علی
#رائفی_پور #مصاف#استاد_رائفی_پور #سپاه#سپاه_قدس #ارتش#ارتش_جمهوری_اسلامی_ایران #نیروی_انتظامی #نوپو#نوپو_ایران #صدای_مردم #قرآن#شیعه#فتنه #دعا#نماز#بسیج#روحانیون #روحانیت#روحانی#انقلابی #ماه_عسل #مشهد #قم#بلیط_مشهد #محسن_صفایی #لاک_جیغ #جمکران#آتش_به_اختیار


2

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


0

🔴 نتانیاهو: ایران یک قدرت مهاجم است، جهان از سیاست‌های آمریکا پیروی کند

@pastonews

بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه با حمایت از سخنرانی مایک پمپئو، وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از همه کشورهای جهان خواست تا از سیاست واشنگتن در برابر رژیم ایران، پیروی کنند. نتانیاهو در جریان افتتاح سفارت‌خانه پاراگوئه در بیت‌المقدس (اورشلیم) با استقبال از سخنان مایک پمپئو گفت: «معتقدیم که این، سیاست درست است. باور داریم که این تنها سیاستی است که می‌تواند امنیت در خاورمیانه و صلح در منطقه را تضمین کند. ما تمام کشورها را به پیروی از آمریکا فرا می‌خوانیم، چرا که ایران یک قدرت مهاجم است.»
‎همچنین اپلیکیشن «رادیوپستو» را می توانید از پلی استور دانلود ونصب کنید.
#ری_استارت_تنها_راه_نجات #ری_استارت #سیدمحمدحسینی
#عشق #کنسرت #جنبش_قانون_اساسی_تصوف #منوتو #مسابقه #آهنگ #گرافیک #عکس #خنده #جنبش_قانون_اساسی #سریال #استخدام#ایران #تصوف #فرهنگ #سپاه #مدافع #برجام #ترامپ #رهبر #هنرمندان #آمریکا #محرم #جنگ #اربعین #تحریم #restart
‎ا
🌐لینک دقیق پخش مستقيم:
http://www.Showman1.com/LiveRadio ‎🌍وب سایت ها و راه های ارتباطی ما:
Radiopasto.com
facebook.com/hosseinitv
youtube.com/hosseinitv
twitter.com/hosseinitv.
google.com/+hosseinitv
_
📞شماره تماس ارتباط مستقیم با(سیدمحمدحسینی)⤵️
Tell: +1 202 746 1210


0


اگه گفتید چیه؟😊😊😊🤗🤗

یادش بخیر!!!!! #اتیکت دوران #سربازی‌‌

شاید برای شماها هم اتفاق افتاده در لابلای وسایل قدیمی‌تان به چنین اشیا و چیزهای #خاطره‌انگیز و #نوستالژی برخورد کنید🤗🤗😆 انگار گمشده‌تان را پیدا می‌کنید و #خاطرات قدیمی مثل #فیلم از ذهن‌تان می‌گذرد😍 امروز این اتفاق برایم افتاد حس خوبی به من دست داد 🌷

الحمدالله خدمت را علی‌رغم کاستی‌هایش با دل‌خوشی و خاطره خوب به پایان رساندم حدود هفت تا هشت ماه از خدمتم مانده بود که تمام بشه یه خورده دل‌تنگی به من دست داد به نظرم میومد که انگار هیچ وقت این مدت تمام نخواهد شد اما این هفت ، هشت ماه تمام شده که هیچ ، بلکه 21 سال هم روی آن عمری سپری کردیم ( اردیبهشت 76 ترخیص شدم ) یادش بخیر ،‌
امیدوارم تمامی سربازان هم‌دوره‌ای‌ام هر کجا که هستند سلامت و سایه‌شان بالا سر خانواده محترم مستدام باشد 💙💚

سلامتی تمامی سربازان کشورمان #ایران 💛💜💖❤️✌️👌

#سرباز #ارتش #سپاه #پادگان #عجبشیر #تفنگ #آشخور #عکس

#عزیز_نصرتی


1

.
ذوالنور نماینده مردم #قم 👆
.
🔮معاون پارلمانی #روحانی ۹۷/۲/۳۱ :
توضیحات نمایندگان رئیس‌جمهور به نحوی بود که تعداد زیادی از نمایندگان #مجلس را از سوال منصرف کرد ! /
موضوع سوال از رئیس جمهور از فرآیند رسیدگی خارج شد ! /جلسه امروز در فضای بسیار دوستانه و صمیمی و
کاملاً سازنده با نمایندگان مجلس برگزار شد !
.
.
🔺️امام خامنه ای خطاب به نمایندگان مجلس :
با دستمال کثیف نمی شود شیشه را پاک کرد !
.
🔺️امام خامنه ای خطاب به ملت ایران :
نتیجه انتخاب خوب یا بد شما به خود شما برمیگردد !
.
🔺#از_ماست_که_بر_ماست ! 😔
.
.
.
.
.
.
.
.
@dr.rezaeeofficial
.
#حسن_روحانی #تاریخ #اقتصاد #دلار #تورم #رکود
#رهبر #رهبری #ایران #ایرانی #شهدا #برجام #سپاه
#کلیپ #استیضاح #فتنه #بصیرت #غیرت #لیبرال
#نفاق #فیلم #آخرالزمان #جنگ_نرم #برجام_موشکی
.
.


3

‏تنها راه باقی مانده جهرمی برای جلوگیری استفاده مردم از تلگرام
‌ ‌.
.
#فیلتر#تلگرام #فقر#بیکاری#تورم#آخوند_مفتخور#ساندیسخور#وحشی#خوناشام#ولایت_معاش#جنایت_آخوندی#خامنه ای_جنایتکار#سپاه#سوریه#ثروت_ملی#عراق


2

🔴افشاگری تکان دهنده از وضعیت فاجعه‌بار زندان زنان قرچک
.
👈یکی از بانوان درویش زندانی، در تماسی تلفنی از #زندان_زنان_قرچک از فاجعه انسانی در آن زندان پرده برداشته است.
✅ t.me/DORRTV
.
سه_گلوله_آخر🔫
به انتقام وطن✋
فرمول گفته شده در این برنامه بطور خلاصه دعوای این دو گروه است:
۱)#وزارت_اطلاعات = #مجاهدین_خلق، لابی‌ها و رسانه‌های آنان
۲)اطلاعات #سپاه = #رضا_پهلوی، لابی‌ها و رسانه‌هایشان
🕸️WWW.RADIORESTART.COM
🌏وب سایت رادیو_پستو ☝️
📰🗞️پستونیوز
🗞️📰PastoNews
🌙سموحس۱
🌙Semohos1
🔫⚂شب_بخیر_ایران_قسمت_٨۸
🔫Good_Night_IRAN_EP_88
سه_گلوله_آخر
رقص_شتر🐫 شروع شد!
.
🔴توجه 👈 این برنامه به«سیاست ندارهایی» که “بیماری قلبی” دارند، توصیه نمی‌شود !
.
■چرا آمدنیوز خر خودمون بود و چرا او را آزاد کردیم؟
.
قضیه دراویش گنابادی چه بوده است؟!
.
🔴راز قتل "هاشمی رفسنجانی" در کدام صفحه‌ی واقعی نهفته است؟!
.
◼️دلایل اینکه ما«اپوزیسیون میلیونی ری استارت»
به رضا پهلوی زودتر حمله کردیم تا به مجاهدین خلق چیست؟!
.
◼️کدام اپوزیسیون‌ها، رسانه‌ها و آدمها مهره‌های "مجاهدین خلق” یا "سلطنت طلبها" هستند؟
.
🔷چرا تنها راه نجات«ری استارت»
است و هزاران نفر ری‌استارتی بر روی دیوارها نوشتند و فریاد زدند...نه شاه، نه خمینی (خدا، میهن، حسینی)؟!
.
🔷کسی جذب برنامه «ری استارت»
نمی شود؛ مگر اینکه باهوش باشد!
.
◼️فاش شدن راز مهم رسانه آمدنیوز!
.
هدف حمله این رسانه به سپاه و دفاع از رضا پهلوی!
◼️لایه های عمیق سیاسی، پشت پرده رسانه‌ها و اپوزیسیون ها!
.
◼️شعار "مجاهدین خلق "مرگ بر خامنه ای یا دیکتاتور”
.
هر رسانه و اپوزیسیونی این شعار راتبلیغ کند، با مجاهدین خلق است❗️
.
🔴توصیه لیدر "ری‌استارت" به ری‌استارتی‌ها:
-از امروز حمله گسترده به مجاهدین خلق و رضا پهلوی در فضای مجازی -تبلیغ پرقدرت (برنامه های ری‌استارت و شب بخیر ایران و طلوع امپراطوری کوروش) در گروه های مختلف... .
▪️لابی‌های سپاه و وزارت اطلاعات در خارج از ایران کدامند؟
.
▪️هدف وزارت اطلاعات ایران با تولید فیلمهایی چون «شهرزاد» «به‌رنگ ارغوان».. چه بوده است؟
🆔: t.me/Semohos1
🆔: t.me/PastoNews
.
#ری_استارت #بنی_صدر #روحانی #مجاهدین_خلق #خمینی #محمد_رضا_شاه #رضا_پهلوی #جشن_رمضان #سیدمحمدحسینی #عرفان_و_تصوف #رمضان #جمهوری_اسلامی #خامنه_ای #دراویش #گلستان_هفتم #نور_علی_تابنده #احسان_علیخانی #سپاه #بسیج #رامبد_جوان #ماه_عسل #مریم_رجوی #آمدنیوز #تصوف #ترامپ #آمریکا #اسرائیل


1

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


0

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


0

فهرست خواسته‌های وزیرخارجه امریکا از حکومت جمهوری اسلامی، در سخنرانی مهم روز دوشنبه (۲۱ می-۳۱ اردیبهشت) خود در بنیاد هریتج

۱) ایران باید تمام جزییات برنامه هسته‌ای پیشین خود، ازجمله ابعاد نظامی آن را در اختیار آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بگذارد و برای همیشه و به صورت قابل راستی آزمایی، این فعالیت‌ها را رها کند.

۲) ایران باید غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند و هرگز در پی بازفناوری پلوتونیوم نباشد. این، شامل تعطیلی راکتور آب سنگینش نیز می‌شود.

۳) ایران باید دسترسی بدون قیدوشرط آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تمام سایت‌هایش در سراسر کشور را بدهد.

۴) ایران باید به گسترش موشک‌های بالستیک پایان دهد و آزمایش و توسعه موشک‌هایی را که توانایی حمل کلاهک هسته‌ای دارند متوقف کند.

۵) ایران باید تمام شهروندان امریکایی، و نیز شهروندان شرکا و متحدان‌مان را که با اتهامات واهی در زندان هستند یا در ایران ناپدید شده‌اند، آزاد کند.

۶) ایران باید به حمایتش از گروه‌های تروریستی در خاورمیانه، شامل حزب‌الله لبنان، حماس و جهاد اسلامی فلسطین پایان دهد.

۷) ایران باید به حاکمیت ملی عراق احترام بگذارد و اجازه‌ی خلع سلاح، رفع بسیج عمومی، و بازگشت شبه‌نظامیان شیعه به جامعه عراق را بدهد.

۸) ایران هم‌چنین باید به حمایت نظامی از شبه‌نظامیان حوثی پایان دهد و در راستای یک صلح سیاسی در یمن تلاش کند.

۹) ایران باید تمام نیروهای تحت فرمانش را از سوریه خارج کند.

۱۰) ایران باید به حمایتش از طالبان و دیگر تروریست‌ها در افغانستان و منطقه پایان دهد و پناه دادن به القاعده را متوقف کند.

۱۱) ایران باید به حمایت نیروی قدس سپاه پاسداران از تروریست‌ها و شرکای شبه‌نظامی‌اش پایان دهد.

۱۲) ایران باید به رفتارهای تهدیدآمیز خود علیه همسایگانش -که بسیاری از آنها متحدان ایالات متحده هستند- دست بردارد. این، مشخصا شامل تهدید به نابودی اسراییل، و شلیک موشک به سوی عربستان سعودی و امارات متحده عربی می‌شود. این، هم‌چنین شامل تهدیدهایش علیه کشتی‌رانی بین‌المللی و حملات سایبری ویرانگر است.

#جمعه_هاى_همبستگى_ملى
#سعید_تهرانی
#تهران
#رهایی #استقلال#خامنه_ای
#روحانی #iran#ورزشکاران
#بیداری#RezaPahlavi#مدافع_حرم
#ترامپ
#قاسم_سلیمانی
#خندوانه
#اتحاد
#خاتمی
#سینما
#دانشجو
#موبایل
#کوه
#شهید
#پرسپولیس
#سپاه
#استخدام
#براندازم


10

#شعر #احساس .
.
اول نام کسی #خواب ز #چشم -م ربود
نور دو چشمان #یار ، شعر برایم سرود
.
.
#مست نگاهش شدم ، ثانیه در ثانیه
قافیه را باختم ، مصرع شعرم چه بود!
.
.
اول نامش مرا ، برد به عرش #خدا
تا که به خود آمدم #غصه ی #جان -م زدود
.
.
قامت چون سرو یار ، مأمن درماندگی
راحت جانم بود ، زنده چو زاینده ‌رود
.
.
هیبت او حیدری ، مسلک او احمدی
سرور من احمدا ، بی تو جهان را چه سود
.
.
قائم آل علی ، عزت هر انجمن
آمده تا بشکند ، هیبت قوم یهود
.
.
آمده برپا کند ، #دولت عدل #علی
تیغ #عدالت زند ، بر رگ هر بی‌ وجود
.
.
کاش که آمادۀ روز #قیام ات شویم
گنج تو در طالقان ، کاش که می‌ شد شهود
.
.
#خاک رهت سرمه ی چشم #سپاه تو باد
آن دم عیسایی ‌ات ، مرهم #قلب جُمود
.
.
محفل انصار #حق ، غرق دعای #فرج
#پرچم آل رسول کاش که می‌ شد عمود
.
.
دلخوش آن لحظه‌ام ، تا که به اذن #پدر
بانگ انا الحق زنی ، بهر قیام قعود .
.
جان به فدای تو ای منتقم #کربلا
کاش که تمکینتان ، ظهر همین جمعه بود
.
🌍 @ashaar13
.
#امام_زمان #امام_مهدی
#احمدالحسن #احمد_الحسن #ماه #رمضان #ماه_رمضان #آزادی #لایو


0

🔴شروط ۱۲ گانه آمریکا برای ایران بعد از پاره کردن برجام ✍️وقتی شروط نه گانه رهبر معظم انقلاب را رعایت نکنی ، دشمن برایت شروط دوازده گانه می گذارد!!!
#رئیس جمهور#آمریکا#ایران#ایرانی#ظریف#روحانی#رهبر#سیدعلی#برجام#پسا برجام#دشمن#دوست#دیپلماسی#مذاکره#حزب الله#بالستیک#سپاه#عربستان#امارات#یمن#عراق#
#همسایه#سوریه#موشک#آژانس


1

بعد از آمریکا ، گواتمالا ، چک ، رومانی ، فیلیپین و امروز پاراگوئه سفارت خودش در اسرائیل را به اورشلیم پایتخت سه هزار ساله یهودیان منتقل کرد🇮🇱🇮🇱🇮🇱🌷🌷🌷🌷 #نتانیاهو #یهودیان # #آمدنیوز #ریستارت #حیفا#اورشلیم #بشار_الاسد #shavuot #اورشلیم_پایتخت_سه_هزار_ساله_یهودیان #حماس #فلسطین #کازرون #ترامپ #غزة #امریکا #سپاه# #مدافعان_حرم 😏#سپاه_قدس#داعش#خامنه_ای #هیتلر #سوریه #روسیه #تروریست #shabbatshalom #jerusalem #jewish #jew #muslem #idf


0

🔔🔴شناختی 🤣🤣 شاش #قایم سلیمانی هم ..آره !!!
(( حالا یه عده میان میگن در مسائل خانوادگی مردم دخالت نکنید!!!😂😂😂)) #فاحشگان #مغزی #سپاه #پارسخواران #فرماندگان #سیاسی#منقلی #بزدل#نوکر #پوتین 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇
ایشون #زن #امید #دانا #رودست (نادان )هستند و دوست دختر جنسی #شاش#قایم سلیمانی
#جنبش_نیروی_انتظامی برای براندازی آخوند
#جنبش_ملی_آزادیخواهان_ایران #کمپین_بازگشت_شاهزاده


3

#سناتور#قاچاق#قاچاق_کالا#ایران#فرامین_رهبری#ناجا#نوپو#رهبر#یگان_ویژه#هنگ_مرزی#پاسگاه#کلانتری#سپاه#پاسدار#ارتش#قانون#ژاندارم#ژاندارمری#مرز#خلیج_فارس#تولید_داخل#تولید_ایران#ساخت_ایران#کارآفرین#اشتغال#شغل#کار#مبارزه#مقاومت#شهید
سناتورها با خیال آسوده در حال واردات انبوه کالا به داخل کشور توسط کشتیها و کانتینرها و قطارها و کامیونها هستند اینان فقط به افزایش سود خویش می اندیشند اینان با وضع سیاستهای مخالف تولید عرصه را روز بروز بر تولیدکنندگان داخلی تنگتر و تنگ تر میکنند سناتورها کیستند سناتور ها کسانی هستند که در پشت پرده ها پنهان شده اند آیا میشود برآنان پیروز شد بله فقط با اتحاد و اجرای فرامین مقام معظم رهبری دامت برکاته
هم اکنون که این پست را رسال میکنم قیمت دلار برابر با پنج هزار و ششصد وپنجاه تومان شده است که این امر ناکارآمدی برجام را باصدای بلند فریاد کشید آیا زمان بیدار شدن فرانرسیده است آیا نباید نسبت به وعده های پوچ و توخالی دشمنان خارجی و داخلی دلسرد شویم آیا همچنان معتقدیم که راه نجات آشتی با کدخداست آیا وقت نشان دادن قدرت و عزت ایرانی به جامعه جهانی نشده است
اتحاد برای مبارزه با ظلم و فساد و تزویر همراه با آرامش و امنیت و آگاهی
مراقب باشید با ایجاد فشار برجامهای موشکی و منطقه ایی را بر شما تحمیل نکنند
که اگر اینطور شود باید منتظر تحریم ها و تهدیدها و برجام های پس از آن نیز باشید
یاعلی مدد
آیا میدانید برای حفظ امنیت فیزیکی اقتصاد و اشتغال(مبارزه با قاچاق کالا)هرسال تعدادی از نیروهای جان برکف سپاه و انتظامی و غیره شهید میشوند؟


0

The end of the page