#ما_گذشتيم_و_گذشت_گذشته

Instagram photos and videos

#آخرين_شب_جمعه_سال#هواى_حرم_هواى_حسين#پايان_سال_٩٦#پايان_سالتون_حسينى#يا_حسين#بطلب#كربلا#شب_زيارتى#شب_جمعه_است_هوایت_نکنم_میمیرم#لحظه_تحويل_سال#پ_ن#التماس_دعا#دلتنگی#در_بند_کسی_باش_که_در_بند_حسین_است

Hashtags #ما_گذشتيم_و_گذشت_گذشته for Instagram

#آخرين_شب_جمعه_سال
اى كاش كه اين فاصله به مويى ميشد...
.
آخرين شب جمعه سال ، آخرين شب زيارتى ارباب...
مادر حرم است امشب...
.
.
#پ_ن
چيزى براى گفتن ندارم ،فقط خوبى كه نكردم ، حلالم كنيد بدى هايى كه كردم ...
كسى از فرداش خبر نداره...
#ما_گذشتيم_و_گذشت_گذشته
.
.
.
.
نفس گير است بى تو روز هاى آخر اسفند...
#حال_آشوب
.
.
#خاطره
#اربعين
#در_بند_کسی_باش_که_در_بند_حسین_است
#دلتنگی
#التماس_دعا
#لحظه_تحويل_سال
#هواى_حرم_هواى_حسين
#شب_جمعه_است_هوایت_نکنم_میمیرم
#شب_زيارتى
#كربلا
#بطلب
#يا_حسين
#پايان_سالتون_حسينى
#پايان_سال_٩٦
#ياد_شهدا_كنيد
@salehii.h


1

The end of the page