#متوجه

Instagram photos and videos

#متوجه#مادر#دل#زندگی#دقت#چین#فرشته#روز#مواظب#چشمهای#بشکنه#نمیفهمی#وجود#خانواده#پدر#مسجدسلیمان#خنده#توجه#افراد#زمان#خدا#صلوات#معجزه#عمه#باعث#بختیاری#لحظه#هیچکس#حرف#که#حتما_ببینید

Hashtags #متوجه for Instagram

سال ها میگذره و ما همچنان منتظریم که
یه روز خوب بیاد ...
واقعا دلمونو به چی خوش کردیم؟!!
نکنه باورمون شده که یه روز خوب میاد؟!!
یه "روز خوب" هم مثه "روز مبادا" هیچکس نفهمید که چه روزیه ...!
ما که زندگیمون شده مثل فیلم
امروز خودش ،فردا تکرارش
و هیچ اثری از یه روز خوب که قرارِ بیاد
یافت نشده ...!
البته تقصیر ما هم نیست ؛
اشتباه به عرضمون رسوندن ...!
بهمون گفتن یه روز خوب میاد
و ما منتظرش موندیم ...
در صورتی یه روز خوب رفت و ما متوجه نشدیم
.
#سال #میگذره #منتظر #ی_روز_خوب #دل #خوش #باور #روز_مبادا #هیچکس #زندگیمون #زندگی #فیلم #فردا #امروز #خودش #اثر #تکرار #تقصیر #اشتباه #متوجه


2

وداستان به آنجا رسید که.... در آن روزها کشور درحال نبرد و تحریم و خیلی مسائل دیگر بود.
ولی ما بچه ها چه می فهمیدیم.دنیای ماپربود ازخوشی ها وخاطره هایی که به رنگهایش لعاب زده بودند.
به همین دلیل هنوز هم یادآن روزها خوش رنگ است.چون جنس لعابش ناب بود.

3سال ونیمی از دانشگاه#عمه فروغ#می گذشت.و یک ترم بیشتربه فارغ التحصیلی عمه نمانده بود.
عمه ازاوایل ترم3حال وهوایش عوض شده بود.
کمتر درجمع دیده می شد.دائم دوست داشت تنهاباشد.شبهایی که فردایش دانشگاه داشت همچون قناری ء بی تاب خودرابه درودیوارقفس دلش می کوبید.

یک شب دلم برای بغل کردن عمه فروغ تنگ شده بود.به دراتاقش که رسیدم در زدم وعمه اجازه ی ورود داد.
عمه فروغ را بغل کردم وعمه سرم را به سینه اش چسباند.

صدای طپش های قلب عمه مرا میخکوب کرد.انگارقفسه ی سینه اش برای قلبش کوچک شده بود.
وای اززیبایی عمه فروغ...نمیدانم آن سالها عمه چرا آنقدر زیباشده بود.

رفتارهای #عمه فروغ#باعث شده بود گاهی اوقات نظرهای اطرافیان رابه خودجلب کندو درغیابش پچ پچ وعلامت سوال درمورد عمه فروغ!

احساس می کردم #عمه فروغ#متوجه می شود و به هیچ عنوان ترتیب اثرنمی داد.
آقاجون مظفر بادیدن حال وهوای عمه چه قندی دردلش می سابیدند. 💝عمه فروغ بارفتارهاوآن شیطنت ودلبری های مخصوص وخانمانه ی خودش، شاه گل هرچه گل وسوگل در محله و دوستان واقوام شده بود 💝

امان ازخواستگارهایش،
کسی نمانده بود که طلب ازدواج بااورا نداشته باشد.
ولی !چرا چشمهای عمه ازنگاه کردن پرشده بود؟
بطوری که صورت خواستگارهایش را نمی دیدوحرفهایشان رانمی شنوید.

چه حال خوشی داشت💖
احساس می کردم درملکوت است💝
گاهی می پنداشتم باحال خوشش درحال سیر فلک الافلاک است💖
#ای به قربان حال خوشش#

تااینکه.......؟!!
ادامه دارد
شب برهمگان پراز خوابهای رنگی
97/1/30
پنجشنبه
#somayeh.haghnazari#


1

#ﺭﻭﺯﯼ #ﻣﺮﮒ ﺑﻪ #ﺳﺮﺍﻍ #ﻣﺮﺩﯼ #ﺭﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :#ﺍﻣﺮﻭﺯ #ﺁﺧﺮﯾﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﻮﺳﺖ !
ﻣﺮﺩ گفت:ﺍﻣﺎ ﻣﻦ #ﺁﻣﺎﺩﻩ ﻧﯿﺴﺘﻢ !
ﻣﺮﮒ :ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺍﺳﻢ ﺗﻮ #ﺍﻭﻟﯿﻦ ﻧﻔﺮ ﺩﺭ #ﻟﯿﺴﺖ ﻣﻦ ﺍﺳﺖ..
#ﻣﺮﺩ : ﺧﻮﺏ،ﭘﺲ ﺑﯿﺎ #ﺑﺸﯿﻦ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ #ﺭﻓﺘﻦ ﺑﺎ ﻫﻢ #ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺑﺨﻮﺭﯾﻢ .!!!
ﻣﺮﮒ ": ﺣﺘﻤﺎ". ﻣﺮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﻭ ﭼﻨﺪ ﻗﺮﺹ ﺧﻮﺍﺏ ﺭﯾﺨﺖ.
مرﮒ ﻗﻬﻮﻩ ﺭﺍ ﺧﻮﺭﺩ ﻭ ﺑﻪ #ﺧﻮﺍﺏ ﻋﻤﯿﻘﯽ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺖ ..
ﻣﺮﺩ #ﻟﯿﺴﺖ ﺍﻭ ﺭﺍ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﺍﺳﻢ ﺧﻮﺩﺵ ﺭﺍ ﺍﺯ #ﺍﻭﻝ ﻟﯿﺴﺖ #ﺣﺬﻑ ﮐﺮﺩ.
ﻭ ﺩﺭ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ. ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﮒ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﮔﻔﺖ :
ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺧﯿﻠﯽ #ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ ﺑﻮﺩﯼ ﺑﺮﺍﯼ #ﺟﺒﺮﺍﻥ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﯽ ﺗﻮ ﺍﻣﺮﻭﺯ.
ﮐﺎﺭﻡ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺁﺧﺮ ﻟﯿﺴﺖ ﺁﻏﺎﺯ ﻣﯿﮑﻨﻢ .!!!
ﺑﻌﻀﯽ ﺍﺯ ﭼﯿﺰﻫﺎ ﺩﺭ #ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺗﻮ #ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﭼﻘﺪﺭ ﺳﺨﺖ ﺑﺮﺍﯼ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺁﻧﻬﺎ تلاش ﮐﻨﯽ ،ﺍﻣﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﺗﻐﯿﯿﺮ #ﻧﺨﻮﺍﻫﻨﺪ ﮐﺮﺩ...!!!
#کلاغ و#طوطی هر دو #زشت آفریده شدند.
طوطی اعتراض کرد وزیبا شد اما کلاغ راضی بود به رضای خدا،
امروز طوطی در #قفس است وکلاغ #آزاد...!!
پشت هر #حادثه ای #حکمتی است که شاید هرگز #متوجه نشوی!
هرگز به خدا نگو چرا


10

دوستایی واسه خودت پیدا کن که باعث بشن سریع تر رشد کنی #هروقت #معنی #مردونگی #رو #متوجه #شدی #اونوقت #یک #انسان #کاملی


77

🔻یه روزی میاد پشت سرتو نگاه میکنی و #متوجه میشی که خیلی زیاد نگران چیزایی بودی که اصلا #اهمیتی نداشتن... #مرگ #پشیمانی #اعمال


0

#وقتـے چیزی در #حال تمام شـدن باشد،
#عزیز مـےشود ...
یـک #لحظه آفتاب در #هـوای سرد ،
#غنیمت مـے‌شود ...
#خـدا در مواقـع #سختـے ها ،
تنها #پناه مـے‌شود ...
یک #قطـره نور در دریـای #تاریکـے ،
همۀ #دنیا مـےشود …
یک #عـزیز وقتـے که از #دست رفت ،
همه #کس مـے‌شود …
پاییز وقتـے که تمام شـد ،
به نظـر #قشنگ و #قشنگتر مـے‌شود...
و مـا #همیشه دیـر #متوجه مـےشویم! " قـدر #داشته‌هایمـان را بدانیم…
#چرا_که_خیلـے_زود_دیر_مـے‌شود ...


16

#know the difference between being patient #and wasting your #time.

تفاوت #صبر کردن و وقت تلف کردن رو #متوجه باش.

#مشهد_آرتیستس
#instagram


0

اگر#باهم-باشیم#هیچ#گزندی#متوجه#مانخواهد-شد.....
نظرات شماراهم بدانیم خوبه......


2

#متوجه میشی


0

.
🌹در مورد موضوعی که درست متوجه نشده ای و دچار ابهام هستی قضاوت نکن...
.
#موضوع#ابهام#دچار#قضاوت#توجه#متوجه#نکته#نکات#درس#آموزش#زندگی#زندگانی#ارتقا#پیشرفت


0

#وضعیت #سلبرتی های حامی #روحانی بعد از این که #متوجه شدن #دلار شده ۶۰۰۰ تومن!


2

رسا: 🌼مرحوم دولابی🌼
.
#اهل_بیت علیهم السلام هدفشان #دعوت به حق تعالی و #تربیت انسان هاي کامل بوده است و بناي #معجزه و #کرامات نداشتند و این اشتباه است که تمام فضائل آنها را در کرامات ظاهري خلاصه کنیم.
.
البته گاهی حق تعالی به دست آنها معجزه و کرامتی ظاهر می کرده است، ولی آنها دوست داشتند مردم کاملا #متوجه حق تعالی باشند و مراقب بودند مبادا به خاطر کرامات ایشان، مردم از او #غافل شده و متوجه بندگان او شوند.
.
📔 مصباح الهدی 209
.
🔸جهت شادی ارواح مومنین و مومنات، شیعیان و محبین اهلبیت علیهم السلام خصوصا مرحوم دولابی #صلوات
.
💠 @tobaye_mohabat 🌼مرحوم دولابی🌼
.
موضع نظر حق تعالی #قلب و #نیت و #توجه شماست.
.
اگر توجه قلبی و اقبال شما بیشتر به اوست و بیشتر #قلب شما را #محبت حق تعالی گرفته است، شما طالب خدایید.
.
کفّه ترازوي هر طرف سنگین شد، تا آخر پایین می رود. اگر بیشتر #توجه قلبی شما به #دنیاست، شما اهل دنیایید.
.
📔 مصباح الهدی 211
.
🔸جهت شادی ارواح مومنین و مومنات، شیعیان و محبین اهلبیت علیهم السلام خصوصا مرحوم دولابی #صلوات
.
💠 @tobaye_mohabat ‍ عارف وارسته مرحوم حاج اسماعيل دولابى(ره): تمام اعضاى بدن و حتى فكر انسان مغلوب دل اوست.

دل، سلطان بدن است؛ هر جا رفت، فكر و دست و پا هم همانجا مى روند.
محبت به هر جا تعلق گيرد، تمام اعضا و جوارح براى آن كار مى كنند.
دلت را به سوى خدا و خوبان خدا بفرست، همه وجودت اصلاح مى شود. 🌐 کانال معرفتیِ لاهوتیان

https://t.me/joinchat/AAAAAEBSGE8BaRq6WF-v1A


21

...
#معجزه ای وجود دارد که دوستی نامیده می شود
و در میان دل #اقامت دارد ؛
شما نمی دانید که چگونه بوجود می آید و چگونه آغاز می شود
اما شادمانی که برایتان به #ارمغان می آورد همیشه #موهبتی خاص می بخشد
و شما #متوجه می شوید که #دوستی ارزشمندترین #نعمت #خداوند است !

#و_افسوس_اگر_متوجه_نشوید :) .
.
Photo by @najme.zamani9731 😊


36

#متوجه شدی


0

...
#اهل_بیت علیهم السلام هدفشان #دعوت به حق تعالی و #تربیت انسان هاي کامل بوده است و بناي #معجزه و #کرامات نداشتند و این اشتباه است که تمام فضائل آنها را در کرامات ظاهري خلاصه کنیم.
.
البته گاهی حق تعالی به دست آنها معجزه و کرامتی ظاهر می کرده است، ولی آنها دوست داشتند مردم کاملا #متوجه حق تعالی باشند و مراقب بودند مبادا به خاطر کرامات ایشان، مردم از او #غافل شده و متوجه بندگان او شوند.
.
📓مصباح الهدی 209
.
#دولابی #عرفان #اخلاق #اخلاق_عملی #اخلاق_عرفان #ولایت #محبت #طوبای_محبت #توحید #معرفت #خداوند #خدا #پروردگار #مصباح_الهدی #حاج_اسماعیل_دولابی #بپسند #لایک #بزن
.
👈 برای دانلود عکس نوشته و کپی متن میتوانید به کانال طوبای محبت مراجعه کنید، لینک کانال در صفحه اصلی
.
🌷جهت شادی ارواح مومنین و مومنات، شیعیان و محبین اهلبیت علیهم السلام خصوصا مرحوم دولابی #صلوات
.
هشتگ اختصاصی:
#tobaye_mohabat #mesbah_ol_hoda
.
21 فروردین 97


8

.
وقتی کنارشی #متوجه هیچی جز حرفاش ، نگاش و خنده هاش #نميشى .. 💙
اون برات یه چیزی تعریف میکنه ..😊
ولى تو فقط #نگاش میکنی ..👀
یهو وسط #حرفاش میگی : 💑
میدونی چقد عاشقتم ؟! 💏
اونم با تعجب #نگات میکنه و میگه .. 💕
منم عاشقتم #فلفل خانوم ..😍😜
اصلا #فهمیدی من چی گفتم ؟! 😄😘
میخندیو میگی نه #جوووونم ..❤️
الان فقط فقط #حواسم پیشه توعه ..💜
#دستتو میگیره ، قلبت تند تند میزنه ..💘
نگاش میکنی ، نگات #میکنه ..💖
این #سکوتی که واسه چن لحظه بینتونه کلی حرف داره ..💝
حرفایی که نه میشه #گفت نه میشه نوشت ..😘
فقط میشه #حس کرد ..😉
فقط میشه عشق اون لحظه رو #لمس کرد ..💛💚
.
.
.

زود تگش كن #زندگيتو بدونه چقد #دوسش دارى💌💋
.


10

#هیچکس #متوجه نمی شود که #بعضی از افراد
چه #عذابی را #تحمل می کنند
تا #آرام و #خونسرد به #نظر بیایند..!
#😏😏


19

#اشعه های uvباعث تولید و جذب ویتامین D در بدن میشوند،
#به همین دلیل افرادی که وارد یک سالن سولاریوم می شوند
#متوجه بهبود خلقی و اخلاقی خود میشوند
#باعث بالا رفتن اعتماد به نفس فرد میشود و برای تداوم این تغییر خلق افراد عادت میکنند که همچنان به استفاده ماشین های سولاریوم ادامه بدهند


0

همینطور که سنمون میره بالا و پیرتر میشیم #متوجه میشیم که:

#ساعت مچی‌مون چه صد هزار تومانی باشه وچه ده میلیون تومانی هر دو یک #وقت را نشون میدن... 🔸اگه #کیف پولمون هزارتومان #ارزش داشته باشه یاصد هزار تومان ارزش پولی که داخلش هست فرقی نمی‌کنه... 🔸خونه‌ای که توش #زندگی می‌کنیم صدمتری یا دو هزار متری روی تنهایی ما اثری نداره...
🔸متوجه خواهیم شد که خوشبختی واقعی ما ارتباطی به دنیای مادی اطرافمان ندارد.
🔸اگر در هواپیما در قسمت درجه یک نشسته‌ایم یا #عادی وقتی #هواپیما #سقوط کرد ماهم باهاش میریم،

پس وقتی #خواهر و #برادر و دوستانی داریم که میتوانیم درکنارشان بگوییم و بخندیم و از #دنيا #لذت ببریم این یعنی #خوشبختی...
💕💕💕💕💕💕💕💕💕


0

📺 آهوی مادری که متوجه تمساح شد و برای نجات بچه‌اش اینگونه فداکاری کرد
#آهو#مادر#متوجه#تمساح#نجات#بچه#فداکاری


0

#هیچکس... #متوجه نمیشود... که #برخی از #افراد... چه #عذابی را #تحمل میکنند
تا #عادی و #خونسرد به #نظر بیایند
#خدیا_همه_چیز_را_به_تو_میسپارم ❤️🙏🙏❤️


77

#اسکولیوز چیست؟
#بیماری #کجی #ستون_فقرات اسکولیوز نام دارد ( #کایفوز = #کوژپشتی و #لوردوز = #گودی_کمر ) اسکولیوز می‌تواند یک یا دو مرحله باشد و حتی #چرخش هم داشته باشد
چگونه #متوجه شویم اسکولیوز داریم یا نه؟
معمولا همه #افراد تا حد کمی #کجی_ستون_فقرات دارند اما حد کم. جلوی #آینه بایستید و به #شانه ها و بیرون زدگی #استخوان بالای #ران نگاه کنید اگر در یک سطح #موازی با #زمین باشند شما احتمالا دچار این بیماری نیستید
عوارض این بیماری کوتاهی #عضلات #درد در #نخاع و #ستون #فقرات و عضلات نگهدارنده #فشار وارد بر روی اندامهای داخلی کوتاه شدن یک #پا کوتاه شدن #قد و...


11

مردی در حال #مرگ بود. وقتی که #متوجه مرگش شد #خدا را با جعبه ای در دست دید.

خدا: «وقت رفتنه!»
مرد: «به این زودی؟ من نقشه‌های زیادی داشتم!» خدا: «متأسفم، ولی وقت رفتنه.»
مرد: «در جعبه‌ات چی دارید؟» خدا: «متعلقات تو را.»
#مرد: «متعلقات من؟ یعنی همه چیزهای من؛ لباسهام، پولهام و …» خدا: «آنها دیگر مال تو نیستند، آنها متعلق به #زمین هستند.»
مرد: «خاطراتم چی؟» خدا: «آنها متعلق به #زمان هستند.»
مرد: «خانواده و دوستهایم؟» خدا: «نه، آنها موقتی بودند.»
مرد: «پس وسایل داخل #جعبه حتماً تن و بدنم هستند!» خدا: «نه، آنها متعلق به گرد و غبار هستند.»
مرد: «پس مطمئناً روحم است!» خدا: « یاشتباه می‌کنی، #روح تو متعلق به من است.»
مرد با #اشک در چشمهایش و با #ترس زیاد جعبه در دست خدا را گرفت و باز کرد و دید خالی است! مرد #دلشکسته گفت: «من #هرگز چیزی نداشتم؟» خدا : «درسته. تو #مالک #هیچ چیز نبودی!»
مرد: «پس من چی داشتم؟» خدا: « #لحظات #زندگی مال تو بود. هر #لحظه که زندگی کردی مال تو بود.» #اناهیتا 🌟🌟🙋‍♀️🌟🙋‍♀️


4

...
يروزايي آدم كلي با خودش #فكر ميكنه ، تو حيطه هاي مختلف . بعد گاهي فكرش يجاهايي ميره كه خودشم باورش نميشه #واقعيت داره يا اوهامه . حالا فك كن در عين ناباوري ، آدمي رو پيدا كني كه مث خودت ، به جنبه هاي ناپيداي #هستي خيلي فكر كنه ! اونجاست كه دچار يه ناباوري #عميق تر ميشي كه كلا يه #خواب داري ميبيني همه ي اينا رو ، يا #بيداري !
كسي هست كه از حرفايي كه زدم چيزي #متوجه شده باشه ؟
...
١٠ فروردين ٩٧


26

در زادروز مبارک امام علی(ع) و روز پدر، مصرف اینترنت همراه اول و ایرانسل در سروش، تا پایان سال #رایگان شد!
رایگان تماس بگیرید، رایگان چت کنید، رایگان فایل رد و بدل کنید، رایگان فیلم و عکس ببینید و موسیقی گوش کنید، بدون آن که از حجم بسته اینترنت شما کم شود! فوق‌العاده نیست؟! 😊
لذت اینترنت رایگان در پیام‌رسان سروش

با توجه به فیلتر #تلگرام در ماههای آتی، به کانال #روشنگری و صدای ملت و در دیگر شبکه های اجتماعی بپیوندید👇

لینک دانلود پیام رسان #سروش:
🔗 android.sapp.ir

بعد از نصب، بر روی لینک زیر کلیک کنید تا به کانال روشنگری سروش بپیوندید:
sapp.ir/Roshangari_ir لینک کانال بیداری ملت در پیام رسان سروش
‎‎@bidariymelat

لینک دانلود پیام رسان #ایتا (مشابه تلگرام):
🔗 eitaa.com/dl/android

بعد از نصب، بر روی لینک زیر کلیک کنید تا به کانال روشنگری بپیوندید:
eitaa.com/Roshangari_ir

کانال بیداری ملت در ایتا
‎‎@bidariymelat


36

این #آقا رو برده بودن #اتاق_عمل که #متوجه میشه #زنش #گوشی #تلفن #همراه شو با خودش برده و #ادامه #ماجرا

#لعنتی مگه تو گوشیت چی داری😂


0

<>
✅ یکی از کاربران توییتر به نام "دُلوچا" متوجه اشتباه شبکه تهران در سوال مربوط به زبان ویندوز شده، با اینکه پاسخ زبان " C " است ،شرکت کننده HTML را انتخاب می کند و اتفاقا پاسخ او صحیح است !
#کاربران#توییتر#نامُلوچا#متوجه#اشتباه#شبکه_تهران
#سوال#مربوط#زبان#ویندوز#پاسخ#C
#شرکت#کننده#HTML#انتخاب#اتفاقا#پاسخ#صحیح


2

#همسرانه ○ در حضور دیگران به همسرتان #احترام بگذارید حتی اگر با او #میانه خوبی ندارید نباید به خودتان اجازه بی احترامی بدهید، حتی اگر خیال میکنید کسی #متوجه نمیشود


0

#روز #پدر نزدیکه
#مواظب دل پدرهاباشید
#دل پدرکه بشکنه #متوجه نمیشی
مثل #مادر نیست که بارونی شدن #چشمهای مهربونش بهت بفهمونه که دلشو شکستی
دل پدر که #بشکنه هیچی #نمیفهمی اما کمی #دقت کنی شکسته شدن قامتش و اضافه شدن #چین و چروک صورتش آتیشت میزنه.
#وجود پدرم در #خانواده بهم ثابت کرد که مردها میتونن حتی از #فرشته ها هم بهتر باشن.

پیشاپیش روز پدر مبارک ❤️🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️
#musa_musavi96
@musa_musavi96
#بختیاری #موسی_موسوی #خواننده_روشن_دل #خواننده #موسیقی #آواز #لر #موسیقی_محلی #موسیقی_بختیاری #نغمه #چهار_محال_بختیاری #خوزستان #مسجدسلیمان


4

#روز #پدر نزدیکه
#مواظب دل پدرهاباشید
#دل پدرکه بشکنه #متوجه نمیشی
مثل #مادر نیست که بارونی شدن #چشمهای مهربونش بهت بفهمونه که دلشو شکستی
دل پدر که #بشکنه هیچی #نمیفهمی اما کمی #دقت کنی شکسته شدن قامتش و اضافه شدن #چین و چروک صورتش آتیشت میزنه.
#وجود پدرم در #خانواده بهم ثابت کرد که مردها میتونن حتی از #فرشته ها هم بهتر باشن.

پیشاپیش روز پدر مبارک ❤️🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️
#بختیاری#افتخار_بختیاری
افتخار_ایل_بختیاری و مسجدسلیمان #فاتح_دیوار_چین
#چین#مسجدسلیمان#مسجدسلیمانی#مسجدسلیمان✌️ #مسجدسلیمان_شهر_اولین_ها #مسجدسلیمان
#زنده_باد_ایل_بختیاری
#زنده_باد_قوم_لر
#حسین_عالی_محمدی


2

#روز #پدر نزدیکه
#مواظب دل پدرهاباشید
#دل پدرکه بشکنه #متوجه نمیشی
مثل #مادر نیست که بارونی شدن #چشمهای مهربونش بهت بفهمونه که دلشو شکستی
دل پدر که #بشکنه هیچی #نمیفهمی اما کمی #دقت کنی شکسته شدن قامتش و اضافه شدن #چین و چروک صورتش آتیشت میزنه.
#وجود پدرم در #خانواده بهم ثابت کرد که مردها میتونن حتی از #فرشته ها هم بهتر باشن.
پیشاپیش روز پدر مبارک ❤️🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️
#کل_شرگلا #خاطرات_کل_شرگلا #مراد_کیانپور #شهر_اولین_ها #خوزستان #صدا_و_سیما #رادیو #خنده
#بختیاری #مسجدسلیمان


1

#روز #پدر نزدیکه
#مواظب دل پدرهاباشید
#دل پدرکه بشکنه #متوجه نمیشی
مثل #مادر نیست که بارونی شدن #چشمهای مهربونش بهت بفهمونه که دلشو شکستی
دل پدر که #بشکنه هیچی #نمیفهمی اما کمی #دقت کنی شکسته شدن قامتش و اضافه شدن #چین و چروک صورتش آتیشت میزنه.
#وجود پدرم در #خانواده بهم ثابت کرد که مردها میتونن حتی از #فرشته ها هم بهتر باشن.

پیشاپیش روز پدر مبارک ❤️🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️ برای دیدن عکس و کلیپ های بیشتر وارد کانال تلگرام شوید 👇👇👇👇👇👇👇 http://telegram.me/mokhalef_dard ‏‏ #حتما_ببینید
#ekhtaaar0681
#حتما_ببینید💯💯💯
#حتما_ببين❤️
#حتما__يه__سرى__به__پست__هاى__قبلي__بزنيد
#حتما_ببینین
#حتما_ببینید_عالیه
#حتما_ببینید👌
#حتما_ببینینن


0

#روز #پدر نزدیکه
#مواظب دل پدرهاباشید
#دل پدرکه بشکنه #متوجه نمیشی
مثل #مادر نیست که بارونی شدن #چشمهای مهربونش بهت بفهمونه که دلشو شکستی
دل پدر که #بشکنه هیچی #نمیفهمی اما کمی #دقت کنی شکسته شدن قامتش و اضافه شدن #چین و چروک صورتش آتیشت میزنه.
#وجود پدرم در #خانواده بهم ثابت کرد که مردها میتونن حتی از #فرشته ها هم بهتر باشن.

پیشاپیش روز پدر مبارک ❤️🌹🌹🌹🌹🌹❤️❤️❤️
#دکوراسیون
عکسای بیشتر توی کانال باهم هست
کانال تو پروفایلم هست برای عضو شدن از انجا عضو بشید
کانال باهم
http://ba-ham.com/ch/dekorcelssic0681


1

#روز #پدر نزدیکه
#مواظب دل پدرهاباشید
#دل پدرکه بشکنه #متوجه نمیشی
مثل #مادر نیست که بارونی شدن #چشمهای مهربونش بهت بفهمونه که دلشو شکستی
دل پدر که #بشکنه هیچی #نمیفهمی اما کمی #دقت کنی شکسته شدن قامتش و اضافه شدن #چین و چروک صورتش آتیشت میزنه.
#وجود پدرم در #خانواده بهم ثابت کرد که مردها میتونن حتی از #فرشته ها هم بهتر باشن.

پیشاپیش روز پدر مبارک.❤️❤️❤️🌸🍃


0

<>
این آقا رو برده بودن اتاق عمل که متوجه میشه زنش موبایلشو با خودش برده و ادامه ماجرا... لعنتی مگه تو گوشیت چی داری😂
#اتاق_عمل#آقا#متوجه#موبایل#زن#برده


1

شما وقتی#کلمات را #تشریح میکنید،
ما ک ب #زبان #فارسی یا #عربی آشنایی داریم،#متوجه میشویم؛
بنابر این،شما برای #انگلیسی زبان ها یا #اتحاد های دگر،چگونه تشریح میکنید؟
.
.
#گوش بدارید
اگر #معادله ای را نگاه کنید
#معادله
معا #دال له
معا د #الله
#معا #دال بر #الله است
پس معادله را آنان گفتند
پس بدانید
اینجا ۲صداست
زبانی ک ب #خارج میگویید،نمیدانید
خارج
خا ر جیم
#خار و #رجیم است
پس آنان با زبان خارج میگویند
اما دل آنان یک#ضربان دارد
#زبان_دل یکیست
گاه ب #زمان میزند،گاه ب #بیزمان.
چ زبان انگلیسی را بگویید
زبان، زبان قلب آنان ک ب فشار زمان چنین گفته میشود


0

#باجه شماره4
#تاریخ97/1/1
تمام #تلفن ها# زنگ میخورد
فقط چهارنفر #متوجه شدیم وبا#تعجب رفتیم سمت باجه ها. به هم #نگاه کردیم انگار فقط ما صدارو میشنیدیم، وکسی متوجه نبود. منکه نفر اول بودم گفتم همه باهم یک زمان برداریم .
برداشتیم، اما بعدش #هیچکدام اون #مسیر قبلی #زندگی رو نرفتیم.
1:اهای #خاطره هاتو جاگذاشتی اینجا40/1/1
2:#حرف بزن #لعنتی
3:رهاشون کن
4:اره فقط تویی که شنیدی صدارو. پس تغیرش بده


0

بابایی،دورت بگردم،فدای چشمهات بشم،پرواز رو اینقدر دوست داشتی که الان ده روزه من و محمدو مامانو بخاطر پروازحقیقی تنها گذاشتی.....ورفیق نیمه راه شدی،این رسمشه؟#خدا#پاراگلایدر#سید مهدی حسینی مقدم#دوستت دارم عزیزدلم #قربون#بابای#ورزشکارم#برم#حیف#که#دیگه
#پیشمون#نیستی#اگه#فقط#با#یه#نشونه#متوجه#حضور#آگاهی#وجودت#تو#زندگیمون#بشم#آروم#میگیرم
#علی#یارت#عشق منی بابایی
6فروردین97


15

#دختر #گریان در #عکس #خانوادگی
می گفت از #پسر کوچک در #اتاق #میترسد.
#مادر #بچه بعد از #نگاه مجدد #متوجه #علت #ترس شد.
با#دقت بیشتری نگاه کنید. #چشم و #صورت های زیادی در #سایه میبینید‌


2

هر كسى #مسيرى كه تو #طى ميكنه رو #درك نميكنه.
#اشكالى_نداره.
تو اينجايى كه #زندگيتو بكنى، نه اينكه همه رو #متوجه زندگيت بكنى.
#آذربايجان_شرقى
#اهر
97/1/4


40


1

وقتی چیزی در حال تمام شدن باشد،
#عزیز می‌شود ...
یک لحظه #آفتاب در هوای #سرد ،
#غنیمت می‌شود ... خدا در مواقع سختی ها ،
تنها پناه می‌شود ... یک #قطره نور در دریای #تاریکی ،
همۀ #دنیا می‌شود …

یک عزیز وقتی که از دست رفت ،
همه کس می‌شود …

#پاییز وقتی که تمام شد ،
به نظر #قشنگ و قشنگتر می‌شود... و ما همیشه دیر #متوجه می‌شویم!
" قدر داشته‌هایمان را بدانیم…
چرا که خیلی #زود، #دیر می‌شود ..."


3

🎥واکنش مجری برنامه مشاعره وقتی متوجه می شود که خودکار و تخته شاسی اش ایرانی نیست
#واکنش#مجری
#برنامه#مشاعره
#وقتی#متوجه
#خودکار#تخته_شاسی
#ایرانی#نیست


0

.
یک شب مار بزرگی برای پیدا کردن غذا وارد دكان نجاری شد، عادت نجار اين بود كه موقع ترک کارگاه وسايل كارش را روي ميز بگذارد. آن شب، نجار اره اش را روی ميز گذاشته بود. همينطور كه مار گشت مي زد بدنش به اره گير کرد و كمي زخم شد. مار خيلي عصبانی شد و برای دفاع از خود اره را گاز گرفت. این کار سبب خون ريزی دور دهانش شد و او که نمی فهمید كه چه اتفاقی افتاده، از اينكه اره دارد به او حمله مي كند و مرگش حتمي است تصميم گرفت برای آخرين بار از خود دفاع كرده و هر چه شديدتر حمله كند. او بدنش را به دور اره پيجاند و هي فشار داد. صبح كه نجار به کارگاه آمد روي ميز به جای اره، لاشۀ ماری بزرگ و زخم آلود ديد كه فقط و فقط بخاطر#بی_فکری و#خشم_زياد مرده است. ما در لحظۀ#خشم می خواهیم به ديگران#صدمه بزنیم ولی بعد #متوجه مي شويم که به جز#خودمان كس ديگری را نرنجانده ايم و موقعی اين را#درك می کنیم كه خيلي دير شده. زندگی بيشتر احتياج دارد كه#گذشت و چشم پوشی كنيم، از#اتفاقها، از#آدمها، از #رفتارها، از #گفتارها و به خودمان #يادآوری کنیم، #گذشت و چشم پوشی.

#چشم_پوشی#خیال#زرنگی#جمع_کنین#بودن#الکی


0

↘️↘️↘️
همیشه افرادِ ساکت را دوست داشته‌ام ...
هیچگاه متوجه نمیشی در حالِ رقصیدن در رویایِ خویشند
و یا سنگینیِ بارِ هستی را به دوش می‌کشند ...
#لحظه#سکوت#زندگی#افراد#ساکت#انسان#آدم
#دوست#رفیق#دوست_داشتن#متوجه#فهمیدن#همیشه
#رقص#رقصیدن#رویا#خویش#سنگین#بار#هستی#دوش


0

The end of the page