#هيأت_ياحسين

Instagram photos and videos

#هيأت_ياحسين#صالح_منتظرى#كربلايى_صالح_منتظرى#هيئت_ياحسين#برادر_صالح_منتظرى#محرم#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها#كربلاء#حسينيه_حضرت_رقيه#مداحى#سینه_زنی#مداحي#شور#امام_حسين

Hashtags #هيأت_ياحسين for Instagram

by @ghatil.info

🎥| ببينيد؛ 🔸#كليپ_تصويرى
🏴مراسم #شب_دوم_محرم ۱۴۴۰
🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #شد_محرم
. .
📍انتهاى خ وحـــدت اســلامى ،
. تقاطع خيابان شـوش غـربى ‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#دهه_اول_محرم
#سینه_زنی#امام_حسين
#مداحى#شور#مداحي #شب_جمعه
#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم۹۷ #محرم١۴۴۰

Tehran, Iran
5

by @ghatil.info

🎥| ببينيد؛ 🔸#كليپ_تصويرى
🏴مراسم #شب_دوم_محرم ۱۴۴۰
🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #نحن_عشاق_الحسين
. 📍انتهاى خ وحـــدت اســلامى ،
. تقاطع خيابان شـوش غـربى ‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#دهه_اول_محرم
#سینه_زنی#امام_حسين
#مداحى#شور#مداحي #شب_جمعه
#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم۹۷ #محرم١۴۴۰

Tehran, Iran
0

by @ghatil.info

🎥| ببينيد؛ 🔸#كليپ_تصويرى
🏴مراسم #شب_دوم_محرم ۱۴۴۰
🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور_تک
.
.
🎤🗣 #بالروح_بالدم_لبیک_ثارالله
.
. 📍انتهاى خ وحـــدت اســلامى ،
تقاطع خيابان شـوش غـربى ‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#دهه_اول_محرم
#سینه_زنی#امام_حسين
#مداحى#شور#مداحي
#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم۹۷ #محرم١۴۴۰

Tehran, Iran
0

by @ghatil.info

🎥| ببينيد؛ 🔸#كليپ_تصويرى
🏴مراسم #شب_اول_محرم ۱۴۴۰
🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#پيش_زمينه
.
.
🎤🗣 #تموم_روضه_تورو_لهوفم_گریه_میکنه
.
. 📍انتهاى خ وحـــدت اســلامى ،
تقاطع خيابان شـوش غـربى ‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#دهه_اول_محرم
#سینه_زنی#امام_حسين
#مداحى#شور#مداحي
#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم۹۷ #محرم١۴۴۰

Tehran, Iran
6

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ویژه_شب_جمعه

#اللهم_اشف_کل_مریض
.
.
⚫️ #شب_تاسوعا | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #سیدی_یا_ابالفضل_علی_عشق_منی
.
.
‏.⠀
@ghatil.info

جهت بهبودی کامل ذاکر با اخلاص اهل بیت یک حمد در معیت صلوات قرائت کنید ‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#شب_زيارتى #محرم#شب_جمعه_كربلا
#شب_جمعه#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#شور#مداحي#مداحى#شور#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩


9

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ویژه_ایام_فاطمیه

اللهم اشف کل مریض
.
.
⚫️ #شب_سوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#واحد
بخش سوم
.
.
🎤🗣 #عزیزم_نگفتی_به_من_عزیزم_چی_دیده_حسن
.
.
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#فاطمیه
#سینه_زنی#حضرت_زهرا#مداحى#واحد#مداحي#مداحى#شور#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩


5

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ویژه_ایام_فاطمیه

#اللهم_اشف_کل_مریض
.
.
⚫️ #شب_سوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#واحد
بخش دوم .
🎤🗣 #اگه_تو_بری_علی_میمیره
.
.
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#فاطمیه


4

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ویژه_ایام_فاطمیه

اللهم_اشف_کل_مریض
.
.
⚫️ #شب_سوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#واحد
#بخش اول
.
🎤🗣 #نگاهت_رو_از_من_نگیر
نگاهت_امید_منه
.
.
‏.
@ghatil.info
‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين
#فاطمیه
#مداحي#مداحى#شور#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩


16

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ویژه_شب_جمعه
.
#اللهم_اشف_کل_مریض
.
⚫🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شب_تاسوعا
#شور پایانی
.
.
🎤🗣#چشم_حسودا_کور_بشه_اینقدر_نوکر_عاقبت_بخیر_داری 💢شفا همه مریض ها و جهت بهبودى كامل مداح با اخلاص اهل بيت شب جمعه يه حمد در معيت صلوات قرائت فرمايد💢
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#شب_زيارتى #محرم#شب_جمعه_كربلا
#شب_جمعه#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#شور#مداحي#مداحى#شور#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩


7

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ویژه_شب_جمعه
.
#اللهم_اشف_کل_مریض
.
⚫️🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #احوال_ما_به_زلف_تو_وابسته_است_بس
.
💢 جهت بهبودى كامل مداح با اخلاص اهل بيت شب جمعه يه حمد در معيت #صلوات قرائت فرمايد💢
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#شب_زيارتى #محرم#شب_جمعه_كربلا
#شب_جمعه#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#شور#مداحي#مداحى#شور#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
9

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ویژه_شب_جمعه
.
قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_دوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #عزيزم_حسين ع
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#شب_زيارتى #محرم#شب_جمعه_كربلا
#شب_جمعه#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#شور#مداحي#مداحى#شور#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
3

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
🏴ويژه #شهادت_امام_حسن ع
.
قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_ششم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣#آخر_بقيع_رو_طلا_ميكنيم ...
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#كريم_اهل_بيت
#امام_حسن ع
#شهادت_امام_حسن ع
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#واحد#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #ماه_صفر #صفر #كربلاء #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
3

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
🏴ويژه #شهادت_امام_حسن ع
.
قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_پنجم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣#وهو_الكريم ...
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#كريم_اهل_بيت
#امام_حسن ع
#شهادت_امام_حسن ع
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#واحد#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #ماه_صفر #صفر #كربلاء #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
1

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
🏴ويژه #شهادت_امام_حسن ع
.
قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_پنجم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣#ايها_الكريم ...
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#كريم_اهل_بيت
#امام_حسن ع
#شهادت_امام_حسن ع
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#واحد#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #ماه_صفر #صفر #كربلاء #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
1

by @ghatil.info

🎥| ببينيد؛ 🔸#كليپ ٦٠ثانيه
#ويژه_اينستاگرام
.
🏴 #محرم١٤٣٩
📆 #ويژه_اربعين
. 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
. #هيأت_ياحسين ع
. #شور
🗣🎤#هلبيكم_يازوار_حسين ع
.

پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#اربعين#اربعين_حسيني #پياده_روى_اربعين
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#شورمداحى#محرم#كربلاء#الامام_الحسین#محرم٩٦#محرم١٤٣٩ #اربعين٩٦ #اربعين١٤٣٩ #هلبيكم

مدينة النجف الاشرف
4

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ويژه_اربعين
.

قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_دوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #هرسال_اربعين_ميبينم_ميليون_ها_فدايي_دارى...
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#اربعين#اربعين_حسيني #پياده_روى_اربعين
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#شب_جمعه_كربلا#شب_جمعه #شب_زيارتى #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

في كربلاء
1

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ويژه_اربعين
.

قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_سوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #بهترين_لذت_روى_زمين_پابرهنه_كربلا_اربعين...
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#اربعين#اربعين_حسيني #پياده_روى_اربعين
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#شب_جمعه_كربلا#شب_جمعه #شب_زيارتى #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

ایران - تهران
2

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ويژه_اربعين
.

قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_سوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #بهترين_لذت_روى_زمين_پابرهنه_كربلا_اربعين...
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#اربعين#اربعين_حسيني #پياده_روى_اربعين
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#واحد#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
3

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
.
قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_پنجم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #يه_روزى_دسته_جمع_ميشيم_خادماى_قبة الحسن ع...
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#كريم_اهل_بيت
#امام_حسن ع
#شهادت_امام_حسن ع
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#واحد#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
3

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
.
قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_سوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور
.
.
🎤🗣 #يتيمى_درد_بى_درمون ...
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#شب_سوم_محرم
#حضرت_رقيه س
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#واحد#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
0

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
.
قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_سوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#زمينه
.
.
🎤🗣 #ميخونم_برات_سربسته ...
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#شب_سوم_محرم
#حضرت_رقيه س
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#واحد#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
2

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
.
قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_سوم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#واحد
.
.
🎤🗣 #خدايا_ببين_حالمو_بااين_دشمن_كينه_جو
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#شب_سوم_محرم
#حضرت_رقيه س
#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#واحد#مداحي#مداحى#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
2

by @ghatil.info

#🎥| ببينيد؛ 🔸#کلیپ_تصویری #محرم_١٤٣٩
.
#ویژه_شب_جمعه
.
قَـتــيـل تقدیم میکند:
.
⚫️ #شب_ششم | محرم الحرام ١٤٣٩
. . 🎤#كربلايى_صالح_منتظرى
#هيأت_ياحسين ع
#شور_زمينه
.
.
🎤🗣 #شب_جمعه_آقا_حرم_مهمونم_كن
.
پايگـــــــاه اطــــــلاع رســـــــاني قَــــتـــيـل
حــــسـينــيه حــضــرت رقـــيــه ســلام الله‎‏
‏.⠀
@ghatil.info
‏‎‏⠀➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[ WWW.GHATiL.INFO ] ‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀⠀‏[Telegram.me/GhATiLiNFo ]
‏‎‏⠀⠀⠀⠀⠀‏[Instagram.com/GHATiL.iNFO ]
‏‎‏➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
#حسينيه_حضرت_رقيه_سلام_الله_عليها
#حسينيه_حضرت_رقيه س
#كربلايى_صالح_منتظرى
#برادر_صالح_منتظرى
#صالح_منتظرى
#هيئت_ياحسين ع
#شب_زيارتى #محرم#شب_جمعه_كربلا
#شب_جمعه#سینه_زنی#امام_حسين#مداحى#شور#مداحي#مداحى#شور#شورمداحى#محرم#قتيل#قتيل_اينفو #كربلاء #الامام_الحسین #محرم٩٦ #محرم١٤٣٩

Tehran, Iran
0