#وزیر_خارجه

Instagram photos and videos

#روحانی#ایران#وزیر_خارجه#برجام#ظریف#ایران_آنلاین#مذاکرات#دولت#دستاورد#خاتمی#محمدجواد_ظریف#گشایش_اقتصادی#تعهد#اقتصاد#رئیسی#تضمین#جلیلی#هاشمی#مدافعان_حرم#چین#روسیه#زیباکلام

Hashtags #وزیر_خارجه for Instagram

هشدار جدی
.
پس از قبول کدخداییِ آمریکا توسط ژاپن، به مرور دختران ژاپنی هم مجبورشدند اسباب عیش سربازان آمریکایی را فراهم کنند.حالا پس از خروج آمریکا از برجام گرانی ها به شکلی عجیب بر مردم ایران فشار آورده ، مسئولان آن قدر دیر به نارضایتی ها و اعتراضات و گرانی ها پاسخ می دهند تا تبدیل به بحرانی از جنس کازرون شود . برخی سیاست مداران می گویند که این عملکرد عامدانه است تا به مردم فشار وارد شود ، وزیر مسکنِ دولت روحانی نیز گفته است :"ازتصمیمات دولت در برجام حمایت کنید تا مشکلات حل شود."حالا این گرانی های عمدی را بگذارید کنارِ اقدام 100 اصلاح طلب که چند روز پس از این جمله ترامپ که"ایرانی ها پای میز مذاکره باز خواهند گشت" نامه نوشته اند تا مسئولان کشور را وادار کنند" ایران با آمریکا وارد مذاکره بی قید و شرط شده و شرایط آمریکا را بپذیرد . " در زمانِ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز پس از حمله آمریکا به عراق ، نامه ای مشابه به رهبر انقلاب نشوته شد . نامه اصلاح طلبان پس از گرانی ها و عدم رسیدگیِ دولت به اعتراضات مردمی(تا لحظه تبدیل آن به بحران)،شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


0

هشدار جدی
.
پس از قبول کدخداییِ آمریکا توسط ژاپن، به مرور دختران ژاپنی هم مجبورشدند اسباب عیش سربازان آمریکایی را فراهم کنند.حالا پس از خروج آمریکا از برجام گرانی ها به شکلی عجیب بر مردم ایران فشار آورده ، مسئولان آن قدر دیر به نارضایتی ها و اعتراضات و گرانی ها پاسخ می دهند تا تبدیل به بحرانی از جنس کازرون شود . برخی سیاست مداران می گویند که این عملکرد عامدانه است تا به مردم فشار وارد شود ، وزیر مسکنِ دولت روحانی نیز گفته است :"ازتصمیمات دولت در برجام حمایت کنید تا مشکلات حل شود."حالا این گرانی های عمدی را بگذارید کنارِ اقدام 100 اصلاح طلب که چند روز پس از این جمله ترامپ که"ایرانی ها پای میز مذاکره باز خواهند گشت" نامه نوشته اند تا مسئولان کشور را وادار کنند" ایران با آمریکا وارد مذاکره بی قید و شرط شده و شرایط آمریکا را بپذیرد . " در زمانِ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز پس از حمله آمریکا به عراق ، نامه ای مشابه به رهبر انقلاب نشوته شد . نامه اصلاح طلبان پس از گرانی ها و عدم رسیدگیِ دولت به اعتراضات مردمی(تا لحظه تبدیل آن به بحران)،شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


2

هشدار جدی
.
پس از قبول کدخداییِ آمریکا توسط ژاپن، به مرور دختران ژاپنی هم مجبورشدند اسباب عیش سربازان آمریکایی را فراهم کنند.حالا پس از خروج آمریکا از برجام گرانی ها به شکلی عجیب بر مردم ایران فشار آورده ، مسئولان آن قدر دیر به نارضایتی ها و اعتراضات و گرانی ها پاسخ می دهند تا تبدیل به بحرانی از جنس کازرون شود . برخی سیاست مداران می گویند که این عملکرد عامدانه است تا به مردم فشار وارد شود ، وزیر مسکنِ دولت روحانی نیز گفته است :"ازتصمیمات دولت در برجام حمایت کنید تا مشکلات حل شود."حالا این گرانی های عمدی را بگذارید کنارِ اقدام 100 اصلاح طلب که چند روز پس از این جمله ترامپ که"ایرانی ها پای میز مذاکره باز خواهند گشت" نامه نوشته اند تا مسئولان کشور را وادار کنند" ایران با آمریکا وارد مذاکره بی قید و شرط شده و شرایط آمریکا را بپذیرد . " در زمانِ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز پس از حمله آمریکا به عراق ، نامه ای مشابه به رهبر انقلاب نشوته شد . نامه اصلاح طلبان پس از گرانی ها و عدم رسیدگیِ دولت به اعتراضات مردمی(تا لحظه تبدیل آن به بحران)،شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


4

هشدار جدی
.
پس از قبول کدخداییِ آمریکا توسط ژاپن، به مرور دختران ژاپنی هم مجبورشدند اسباب عیش سربازان آمریکایی را فراهم کنند.حالا پس از خروج آمریکا از برجام گرانی ها به شکلی عجیب بر مردم ایران فشار آورده ، مسئولان آن قدر دیر به نارضایتی ها و اعتراضات و گرانی ها پاسخ می دهند تا تبدیل به بحرانی از جنس کازرون شود . برخی سیاست مداران می گویند که این عملکرد عامدانه است تا به مردم فشار وارد شود ، وزیر مسکنِ دولت روحانی نیز گفته است :"ازتصمیمات دولت در برجام حمایت کنید تا مشکلات حل شود."حالا این گرانی های عمدی را بگذارید کنارِ اقدام 100 اصلاح طلب که چند روز پس از این جمله ترامپ که"ایرانی ها پای میز مذاکره باز خواهند گشت" نامه نوشته اند تا مسئولان کشور را وادار کنند" ایران با آمریکا وارد مذاکره بی قید و شرط شده و شرایط آمریکا را بپذیرد . " در زمانِ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز پس از حمله آمریکا به عراق ، نامه ای مشابه به رهبر انقلاب نشوته شد . نامه اصلاح طلبان پس از گرانی ها و عدم رسیدگیِ دولت به اعتراضات مردمی(تا لحظه تبدیل آن به بحران)،شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


0

هشدار جدی
.
پس از قبول کدخداییِ آمریکا توسط ژاپن، به مرور دختران ژاپنی هم مجبورشدند اسباب عیش سربازان آمریکایی را فراهم کنند.حالا پس از خروج آمریکا از برجام گرانی ها به شکلی عجیب بر مردم ایران فشار آورده ، مسئولان آن قدر دیر به نارضایتی ها و اعتراضات و گرانی ها پاسخ می دهند تا تبدیل به بحرانی از جنس کازرون شود . برخی سیاست مداران می گویند که این عملکرد عامدانه است تا به مردم فشار وارد شود ، وزیر مسکنِ دولت روحانی نیز گفته است :"ازتصمیمات دولت در برجام حمایت کنید تا مشکلات حل شود."حالا این گرانی های عمدی را بگذارید کنارِ اقدام 100 اصلاح طلب که چند روز پس از این جمله ترامپ که"ایرانی ها پای میز مذاکره باز خواهند گشت" نامه نوشته اند تا مسئولان کشور را وادار کنند" ایران با آمریکا وارد مذاکره بی قید و شرط شده و شرایط آمریکا را بپذیرد . " در زمانِ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز پس از حمله آمریکا به عراق ، نامه ای مشابه به رهبر انقلاب نشوته شد . نامه اصلاح طلبان پس از گرانی ها و عدم رسیدگیِ دولت به اعتراضات مردمی(تا لحظه تبدیل آن به بحران)،شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


1

هشدار جدی
.
پس از قبول کدخداییِ آمریکا توسط ژاپن، به مرور دختران ژاپنی هم مجبورشدند اسباب عیش سربازان آمریکایی را فراهم کنند.حالا پس از خروج آمریکا از برجام گرانی ها به شکلی عجیب بر مردم ایران فشار آورده ، مسئولان آن قدر دیر به نارضایتی ها و اعتراضات و گرانی ها پاسخ می دهند تا تبدیل به بحرانی از جنس کازرون شود . برخی سیاست مداران می گویند که این عملکرد عامدانه است تا به مردم فشار وارد شود ، وزیر مسکنِ دولت روحانی نیز گفته است :"ازتصمیمات دولت در برجام حمایت کنید تا مشکلات حل شود."حالا این گرانی های عمدی را بگذارید کنارِ اقدام 100 اصلاح طلب که چند روز پس از این جمله ترامپ که"ایرانی ها پای میز مذاکره باز خواهند گشت" نامه نوشته اند تا مسئولان کشور را وادار کنند" ایران با آمریکا وارد مذاکره بی قید و شرط شده و شرایط آمریکا را بپذیرد . " در زمانِ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز پس از حمله آمریکا به عراق ، نامه ای مشابه به رهبر انقلاب نشوته شد . نامه اصلاح طلبان پس از گرانی ها و عدم رسیدگیِ دولت به اعتراضات مردمی(تا لحظه تبدیل آن به بحران)،شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


0

.
🔴 #محمد_ثلاث به دار مجازات آویخته شد
.
🔼حکم #قصاص محمدرضا ثلاث که ماموران ناجا را در #خیابان_پاسداران‌ تهران به #شهادت رسانده بود، سحرگاه امروز اجرا شد
.
🔽اسم محمدثلاث رو میدونیم. عکس و اسم دختر و پسرش رو بارها دیدیم
.
🔼اما شهدای #نیروی_انتظامی برای ما در حد یک عکس پرسنلی موندن!
.
🔽حتی اسمشون هم نمیدونم و میگم «شهدای نیروی انتظامی». تصویری از خانواده و یا فرزندان اینا ندیدم
.
🔼بعد توقع داریم جای جلاد و شهید تو این مدیریت رسانه ای عوض نشه؟
.
🔽🔼🔽🔼🔽🔼🔽
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد


5

واکنش عجیب ابتکار به کمپین علی کریمی
.🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾.
در خصوص این کمپین قصد داشتیم برای روشن شدن بهتر موضوع و بر طرف شدن ابهامات سوالاتی را از شخص علی کریمی بپرسیم که با خبر شدیم، وی "ایران آنلاین" را بلاک کرده است.
.
علیِ کریمی عزیز که بین این همه صفحه از آمد نیوز و بی بی سی و من و تو تا فارس و ایسنا و ایرانا ترجیح میدی "ایران انلاین" رو بلاک کنی، حرف هایی که پیش از این به شما گفتیم از سر دلسوزی بود، آینه شکستن خطاست سلبریتی عزیز، به علی انصاریان هم حتما بگید این موضوع مهم رو :)
.🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾.
معصومه ابتکار در واکنش به کمپین علی کریمی در خصوص نخریدن خودرو گفته است : "مگر ما به فردی که مریض باشد و نیاز به عمل قلب داشته باشد، بدون داشتن تخصص لازم می‌گوییم که عمل کند یا کند؟ قتصاد نیز به همان میزان تخصصی است و وارد دن فوتبالیست‌هاوهنرمندان به این مقوله، به همان اندازه عجیب و غریب است." ابتکارگفته که اقتصاد نیاز به تخصص داشته و سلبریتی ها تخصص لازم برای ورود به آن را ندارند، او البته این را نگفته است که آیا سیاست نیاز به تخصص دارد یا نه ؟ ابتکار به این هم اشاره نکرده که چرا سلبریتی ها تا وقتی که با دولت باشند متخصص قلمداد می شوند و هرکجا حرفی بزنند که مخالف نظردولت باشد ،یااگر به دلیل حمایت خود از دولت در انتخابات ، از مردم عذرخواهی کرده و ابراز شرمندگی کنند بی تخصص شناخته می شوند ؟برخی واکنش هایی از این دست از سوی دولت را در راستای "عبور از سلبریتی ها ، پس از پایانِ انتخابات، به دلیل بی نیازی به آنها " عنوان کرده اند .
. .
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه #علی_کریمی


14

کجاست؟
.
در دولت بخشی وجود دارد به نام "ستاد تنظیم بازار" ، این ستاد در دوره مدیریت شریعتمداری از معاونت اجرایی رئیس جمهور به وزارت صنعت بازگشته و حسن یونس سینکی (معاون محبوبِ آقای وزیر در دوران اصلاحات) بار دیگر سکان این ستاد را بر عهده گرفته است. البته این ستاد این روزها و در اوج گرانی‌ها به شدت منفعلانه عمل می‌کند و خبری از واکنش نشان دادن به گرانی کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیست. خوب است آقای وزیر و رئیس ستاد تنظیم بازار در شرایط فعلی در یک نشست خبری گزارش عملکرد این ستاد را به مردم ارائه داده و همه را در جریان اقدامات این ستاد قرار دهند...
.
.
.
.
.
.
. .
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


36

هزار خانه برای بوشهر
.
پس از تجربه موفق ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی این کشور در خدمت رسانی به زلزله زده های کرمانشاه و بعد از تحویل سریع و به موقع خانه در بعضی مناطق به زلزله زده ها توسط سپاه پاسداران ، حالا رسانه ها اعلام کرده اند که سپاه می خواهد برای 1000 خانواده محروم درمناطق روستایی بوشهرپروژه خانه سازی راآغازکند. آنگونه که رسانه هامی گوینداین خانه ها356 روز دیگر تحویل خانواده های محروم خواهد شد .
واکنش کاربران شبکه های اجتماعی پس از رونمایی از اولین خانه ها در مناطق زلزله زده نشان می دهد که ظاهرِ این خانه مورد استقبال کاربران ایرانی قرار گرفته است...
.
#سپاه #ارتش #خدمت #خانه #بوشهر #ایران #انقلابی #انقلاب #ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین


40

هشدار جدی
.
پس از قبول کدخداییِ آمریکا توسط ژاپن، به مرور دختران ژاپنی هم مجبورشدند اسباب عیش سربازان آمریکایی را فراهم کنند.حالا پس از خروج آمریکا از برجام گرانی ها به شکلی عجیب بر مردم ایران فشار آورده ، مسئولان آن قدر دیر به نارضایتی ها و اعتراضات و گرانی ها پاسخ می دهند تا تبدیل به بحرانی از جنس کازرون شود . برخی سیاست مداران می گویند که این عملکرد عامدانه است تا به مردم فشار وارد شود ، وزیر مسکنِ دولت روحانی نیز گفته است :"ازتصمیمات دولت در برجام حمایت کنید تا مشکلات حل شود."حالا این گرانی های عمدی را بگذارید کنارِ اقدام 100 اصلاح طلب که چند روز پس از این جمله ترامپ که"ایرانی ها پای میز مذاکره باز خواهند گشت" نامه نوشته اند تا مسئولان کشور را وادار کنند" ایران با آمریکا وارد مذاکره بی قید و شرط شده و شرایط آمریکا را بپذیرد . " در زمانِ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز پس از حمله آمریکا به عراق ، نامه ای مشابه به رهبر انقلاب نشوته شد . نامه اصلاح طلبان پس از گرانی ها و عدم رسیدگیِ دولت به اعتراضات مردمی(تا لحظه تبدیل آن به بحران)،شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


2

هشدار جدی
.
پس از قبول کدخداییِ آمریکا توسط ژاپن، به مرور دختران ژاپنی هم مجبورشدند اسباب عیش سربازان آمریکایی را فراهم کنند.
حالا پس از خروج آمریکا از برجام ، گرانی ها به شکلی عجیبي بر مردم ایران فشار آورده ، مسئولان آن قدر دیر به نارضایتی ها و اعتراضات و گرانی ها پاسخ می دهند تا تبدیل به بحرانی از جنس کازرون شود .
برخی سیاست مداران می گویند که این عملکرد عامدانه است تا به مردم فشار وارد شود . وزیر مسکنِ دولت روحانی نیز گفته است :"ازتصمیمات دولت در برجام حمایت کنید تا مشکلات حل شود.
"حالا این گرانی های عمدی را بگذارید کنارِ . اقدام 100 اصلاح طلب که چند روز پس از این جمله ترامپ "ایرانی ها پای میز مذاکره باز خواهند گشت" نامه نوشته اند تا مسئولان کشور را وادار کنند" ایران با آمریکا وارد مذاکره بی قید و شرط شود و شرایط آمریکا را بپذیرد . " در زمانِ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز پس از حمله آمریکا به عراق ، نامه ای مشابه به رهبر انقلاب نوشته شد .
نامه اصلاح طلبان پس از گرانی ها و عدم رسیدگیِ دولت به اعتراضات مردمی(تا لحظه تبدیل آن به بحران)،شما را یاد چیزی
نمی اندازد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


8

هشدار جدی
.
پس از قبول کدخداییِ آمریکا توسط ژاپن، به مرور دختران ژاپنی هم مجبورشدند اسباب عیش سربازان آمریکایی را فراهم کنند.حالا پس از خروج آمریکا از برجام گرانی ها به شکلی عجیب بر مردم ایران فشار آورده ، مسئولان آن قدر دیر به نارضایتی ها و اعتراضات و گرانی ها پاسخ می دهند تا تبدیل به بحرانی از جنس کازرون شود . برخی سیاست مداران می گویند که این عملکرد عامدانه است تا به مردم فشار وارد شود ، وزیر مسکنِ دولت روحانی نیز گفته است :"ازتصمیمات دولت در برجام حمایت کنید تا مشکلات حل شود."حالا این گرانی های عمدی را بگذارید کنارِ اقدام 100 اصلاح طلب که چند روز پس از این جمله ترامپ که"ایرانی ها پای میز مذاکره باز خواهند گشت" نامه نوشته اند تا مسئولان کشور را وادار کنند" ایران با آمریکا وارد مذاکره بی قید و شرط شده و شرایط آمریکا را بپذیرد . " در زمانِ ریاست جمهوری سید محمد خاتمی نیز پس از حمله آمریکا به عراق ، نامه ای مشابه به رهبر انقلاب نشوته شد . نامه اصلاح طلبان پس از گرانی ها و عدم رسیدگیِ دولت به اعتراضات مردمی(تا لحظه تبدیل آن به بحران)،شما را یاد چیزی نمی اندازد ؟
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


155

واکنش عجیب ابتکار به کمپین علی کریمی
.🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾.
در خصوص این کمپین قصد داشتیم برای روشن شدن بهتر موضوع و بر طرف شدن ابهامات سوالاتی را از شخص علی کریمی بپرسیم که با خبر شدیم، وی "ایران آنلاین" را بلاک کرده است.
.
علیِ کریمی عزیز که بین این همه صفحه از آمد نیوز و بی بی سی و من و تو تا فارس و ایسنا و ایرانا ترجیح میدی "ایران انلاین" رو بلاک کنی، حرف هایی که پیش از این به شما گفتیم از سر دلسوزی بود، آینه شکستن خطاست سلبریتی عزیز، به علی انصاریان هم حتما بگید این موضوع مهم رو :)
.🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾.
معصومه ابتکار در واکنش به کمپین علی کریمی در خصوص نخریدن خودرو گفته است : "مگر ما به فردی که مریض باشد و نیاز به عمل قلب داشته باشد، بدون داشتن تخصص لازم می‌گوییم که عمل کند یا کند؟ قتصاد نیز به همان میزان تخصصی است و وارد دن فوتبالیست‌هاوهنرمندان به این مقوله، به همان اندازه عجیب و غریب است." ابتکارگفته که اقتصاد نیاز به تخصص داشته و سلبریتی ها تخصص لازم برای ورود به آن را ندارند، او البته این را نگفته است که آیا سیاست نیاز به تخصص دارد یا نه ؟ ابتکار به این هم اشاره نکرده که چرا سلبریتی ها تا وقتی که با دولت باشند متخصص قلمداد می شوند و هرکجا حرفی بزنند که مخالف نظردولت باشد ،یااگر به دلیل حمایت خود از دولت در انتخابات ، از مردم عذرخواهی کرده و ابراز شرمندگی کنند بی تخصص شناخته می شوند ؟برخی واکنش هایی از این دست از سوی دولت را در راستای "عبور از سلبریتی ها ، پس از پایانِ انتخابات، به دلیل بی نیازی به آنها " عنوان کرده اند .
. .
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


507

.
اخیرا فرصتی شد و #کتاب خاطرات علی اکبر #صالحی را که به تازگی منتشر شده خواندم. بدون حب و بغض های سیاسی و در مقام مقایسه با سایر کتب منتشر شده در این زمینه کتاب ضعیفی است. علیرغم حجم زیاد کتاب، اطلاعات تاریخی خیلی خاص و ویژه ای دست مخاطب را نمی گیرد و مثلا در مقایسه با کتاب خاطرات هسته ای روحانی (امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای) یا خاطرات حسین #موسویان (#ایران و #امریکا، گذشته شکست خورده و مسیر آشتی)، کتاب صالحی واقعا ضعیف و در بسیاری از صفحات تکرار مکررات است. اشکالی که البته شاید بیشتر به ضعف مصاحبه کنندگان با او برگردد.
.
البته این به این معنی نیست که هیچ نکته مثبتی در این کتاب وجود ندارد، بدین معناست که انتظار می رود بعد از مطالعه یک کتاب 700صفحه ای، آن هم از زبان کسی که سالها نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی، #وزیر_خارجه، رییس سازمان انرژی اتمی، معاون سازمان کنفرانس اسلامی و... بوده اطلاعات جزیی تری برای مخاطب بدست آید.
.
اما مطالعه این کتاب یک حسن بزرگ دارد و آن این است که انسان با شخصیت صالحی بیشتر آشنا می شود. آنچه در جای جای این کتاب بسیار مشمئز کننده است تعاریف حیرت انگیز او از خودش است، به گونه ای که دائما می گوید در هر برهه ای که در هر جایگاهی بوده، بهترین عملکرد را داشته! در حالیکه بسیاری از افراد و مسئولینی که از نزدیک با وی همکاری داشته اند، روایت های کاملا برعکس دارند.
.
نکته دیگر نیز درباره شخصیت صالحی اینجاست که او دانشمندی است که به اشتباه در مسیر سیاست افتاد و علیرغم آنکه خود مدعی است فردی #سیاسی و عمیق است، دقیقا فردی غیر سیاسی است و پختگی و عمق سیاسی در رفتارهای او دیده نمی شود. این درد بزرگ جامعه ایران است که همچنان طیف زیادی از مسئولانش را افرادی تشکیل می دهند که تصادفا یا بی خود و بی جهت قدم در وادی سیاست گذاشته اند و با تصمیم های اشتباه، ضرباتی به کشور می زنند که شاید #دشمن به راحتی نمی توانست برخی از آن ضربات را بزند.
.
شاید بهتر باشد صالحی را اینطور تحلیل کرد؛ کسی که اگر در همان دانشگاه باقی می ماند و به تحقیق در عرصه هسته ای می پرداخت بسیار بیشتر به درد کشورش می خورد، تا اینکه در سیاست وارد شود و در حالی که فکر می کند درست تصمیم می گیرد، دستاوردهای علمی خود و همکارانش را زیر خروارها بتن دفن کند؛ هر چند در میدان دادن به چنین افرادی خیلی ها مقصر هستند، از #خاتمی که او را نماینده ایران در آژانس کرد، تا #احمدی_نژاد که او را رییس سازمان انرژی اتمی و وزیر خارجه کرد تا #روحانی که او را مجددا به ریاست سازمان انرژی اتمی برگرداند!


21

همه چیز درباره ویلای سرلشکر
.
جنبش عدالتخواه دانشجویی نامه ای به مقام معظم رهبری می نویسد . رهبر انقلاب بر روی نامه ارسال شده پارافی مبنی بر تخلیه فوری یک ویلا می نویسد. ویلایی که پس از پیگیری های جنبش دانشجویی و نامه رهبر انقلاب باید اواخر اردیبهشت ماه ، حتما تخلیه می شده است . ماجرای نامه به ویلایی مصادره ای در لواسان باز می گردد که به گفته جنبش عدالتخواه دانشجویی از 25 سال گذشته تا کنون سرلشکر فیروز آبادی در آن ساکن بوده است. جنبش عدالتخواه از آذر ماه 96 پیگیر این ماجرا بوده و با وجود دستور کتبی رهبر انقلاب تا کنون هیچ پاسخی از سوی قوه قضاییه و نیروی انتظامی (ضابط قضایی) و مقاماتِ مسئول رسانه ای نشده است. حالا جنبش عدالتخواه دانشجویی پس از ماه ها پیگیری قانونی تصمیم گرفته این موضوع را رسانه ای کرده و آنگونه که دبیر جنبش عدالتخواه دانشجویی می گوید : روند تقاضای بازپس‌گیری بیت‌المال از مسئولان سابق ادامه خواهد داشت و در صورت عدم همکاری اشخاص و دستگاه‌های مربوطه این اقدامات در آینده رسانه‌ای خواهد شد. .
.
.
#سرلشکر_فیروزآبادی #فیروزآبادی #حسن_فیروزآبادی #ویلا
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


74

وزیر خارجه ژاپن: برای خلع سلاح اتمی کره‌شمالی، رئیس‌جمهور آمریکا ۴۷ درخواست ارائه کرده که شامل نابودی همه موشک‌ها، بمب‌ها و زیرساخت‌های مربوطه است.
------------------------------------------------
#ژاپن
#کره_شمالی
#آمریکا
#امریکا
#موشک
#خلع_سلاح
#سلاح_هسته_ای
#ترامپ
#وزیر_خارجه
#خبرسرا
@khabarsara


0

قسمت دوم /کیف می کنم ایران می بازد(صادق زیبا کلام)
.
فقط یک وطن فروش از خوشحالی ِ کوچک و بی بهانه ی کردنِ کشورش به خشم می آید...
.
زیبا کلام در تمام حوزه ها تقریبا چیزی شبیه به همین است، او یکبار به اشتباه به سفیر سوئد نامه می زند و از او می خواهد جایزه صلح نوبل را به یک اصلاح طلب بدهند (در صورتی که جایزه نوبل به کشور نروژ مربوط است و این اسناد علوم سیاسی هنوز این موضوع ساده را نمی فهمد)و به سوژه مردم و رسانه ها تبدیل می شود...
.
او چند وقت بعد نامه ای سر گشاده به قالیباف می نویسد که:چرا فلان بنر را در سطح شهر تهران زده اید (اما بعدا متوجه می شود که این بنر در سطح فضای مجازی سوژه شده و هیچگاه در سطح شهر تهران نصب نشده)
.
زیبا کلام کمی بعد تر به مردم می گوید قصد دارم به زلزله زده ها کمک کنم، اما در حالی که چند کودک بر اثر سرما در مناطق زلزله زده جان خود را از دست می دهند مشخص می شود که او کمک هایی که برای کمکِ اضطراری جمع آوری کرده نگه داشته تا در آینده دهکده بسازد...
.
زیبا کلام همیشه همین بوده، منتها بعضی اظهاراتش را مردم می فهمند و واکنش نشان می دهند و خیلی ها را نمی فهمند و چون در پوششی زیبا به آنها قالب می کند، استقبال می کنند و کمی بعد تر پشیمان می شوند، مانند بد بودن صنعت هسته ای که دانشگاه به دانشگاه رفت و آن را تبیین کرد و یا مانند حمایت های انتخاباتی از گزینه های غیر قابل اعتماد که پس از یک سال مردم را پشیمان کرده و کشوری را دچار بحران... .
🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾
بعضی ها این قدر وقیح هستند که وقتی واقعیت خودشون رو بهشون نشون میدی به جای اینکه خودشون رو اصلاح کنن بنا میزارن به فحاشی، به جای اینکه به فحاشی به ما فکر کنید خودتون رو اصلاح کنید، از زیبا کلام ها فاصله بگیرید، سراغ افراد بهتر و خوشفکر تر برید، این پیشنهادی دلسوزانه هست عزیزانِ مخالف... .
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


63

کیف می کنم ایران می بازد(صادق زیبا کلام) /قسمت اول
.
الان فکر کنم تو ایران فقط زیبا کلام ناراحته ☺️😀😂😊
.
.
پ ن :جناب روشنفکر به لطف خدا ایران برد، روس ها و عراقی ها پیام دادن و برد ایران رو تبریک گفتن، اون وقت تو به صراحت میگی از باخت ایران خوشحال میشی، جالبه که پول این ملت رو هم در قالب استاد دانشگاه دارن میدن به شما و کسی هم نیست تو دهن شما بزنه، همون انگلیس که شما ذوبِ در ولایتش هستی،فوتبال دوست هاش صد برابر ما به خاطر یک برد خوشحال میشن و یه شهر رو به آتش میکشن، اون وقت شما چشم نداری برد کشورت رو ببینی، انقلابی و ضد انقلابی همه الان خوشحالن ببین شما چی هستی که از خوشحالی یک ملت ناراحتی، همه مردم بالاخره شما و امثال شما که دنبال افزایش جو نا امیدی در ایران هستید رو خواهند شناخت...
.
.
🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾
بعضی ها این قدر وقیح هستند که وقتی واقعیت خودشون رو بهشون نشون میدی به جای اینکه خودشون رو اصلاح کنن بنا میزارن به فحاشی، به جای اینکه به فحاشی به ما فکر کنید خودتون رو اصلاح کنید، از زیبا کلام ها فاصله بگیرید، سراغ افراد بهتر و خوشفکر تر برید، این پیشنهادی دلسوزانه هست عزیزانِ مخالف... .
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


24

کپشن را مطالعه کنید
اقای بیشرف حرون زاده نمیدونم خط ورویکرد و سخنان این اقا مشخصه پی چرا از کشور بیرونش نمیکنن
کیف می کنم ایران می بازد(صادق زیبا کلام) /قسمت اول
.
الان فکر کنم تو ایران فقط زیبا کلام ناراحته ☺️😀😂😊
.
.
پ ن :جناب روشنفکر به لطف خدا ایران برد، روس ها و عراقی ها دایرکت به من پیام دادن و برد ایران رو تبریک گفتن، اون وقت تو به صراحت میگی از باخت ایران خوشحال میشی، جالبه که پول این ملت رو هم در قالب استاد دانشگاه دارن میدن به شما و کسی هم نیست تو دهن شما بزنه، همون انگلیس که شما ذوبِ در ولایتش هستی،فوتبال دوست هاش صد برابر ما به خاطر یک برد خوشحال میشن و یه شهر رو به آتش میکشن، اون وقت شما چشم نداری برد کشورت رو ببینی، انقلابی و ضد انقلابی همه الان خوشحالن ببین شما چی هستی که از خوشحالی یک ملت ناراحتی، همه مردم بالاخره شما و امثال شما که دنبال افزایش جو نا امیدی در ایران هستید رو خواهند شناخت...
.
.
🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾
بعضی ها این قدر وقیح هستند که وقتی واقعیت خودشون رو بهشون نشون میدی به جای اینکه خودشون رو اصلاح کنن بنا میزارن به فحاشی، به جای اینکه به فحاشی به ما فکر کنید خودتون رو اصلاح کنید، از زیبا کلام ها فاصله بگیرید، سراغ افراد بهتر و خوشفکر تر برید، این پیشنهادی دلسوزانه هست عزیزانِ مخالف... .
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


8

شما چه کپشنی مینویسید برای این تصویر؟
.
.
پ ن : تصاویری که روز گذشته در پیج رئیس جمهور روحانی منتشر شد
.
🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾
رئیس جمهور روحانی رو تگ کردم تا ادمین پیج ایشون،نظرات شما که در قالب کپشن نوشته شده رو به ایشون انتقال دهند... @hrouhani
🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾
.
.
.
.
.
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


614

کیف می کنم ایران می بازد(صادق زیبا کلام) /قسمت اول
.
الان فکر کنم تو ایران فقط زیبا کلام ناراحته ☺️😀😂😊
.
.
پ ن :جناب روشنفکر به لطف خدا ایران برد، روس ها و عراقی ها دایرکت به من پیام دادن و برد ایران رو تبریک گفتن، اون وقت تو به صراحت میگی از باخت ایران خوشحال میشی، جالبه که پول این ملت رو هم در قالب استاد دانشگاه دارن میدن به شما و کسی هم نیست تو دهن شما بزنه، همون انگلیس که شما ذوبِ در ولایتش هستی،فوتبال دوست هاش صد برابر ما به خاطر یک برد خوشحال میشن و یه شهر رو به آتش میکشن، اون وقت شما چشم نداری برد کشورت رو ببینی، انقلابی و ضد انقلابی همه الان خوشحالن ببین شما چی هستی که از خوشحالی یک ملت ناراحتی، همه مردم بالاخره شما و امثال شما که دنبال افزایش جو نا امیدی در ایران هستید رو خواهند شناخت...
.
.
🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾
بعضی ها این قدر وقیح هستند که وقتی واقعیت خودشون رو بهشون نشون میدی به جای اینکه خودشون رو اصلاح کنن بنا میزارن به فحاشی، به جای اینکه به فحاشی به ما فکر کنید خودتون رو اصلاح کنید، از زیبا کلام ها فاصله بگیرید، سراغ افراد بهتر و خوشفکر تر برید، این پیشنهادی دلسوزانه هست عزیزانِ مخالف... .
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


73

کیف می کنم ایران می بازد(صادق زیبا کلام) /قسمت اول
.
الان فکر کنم تو ایران فقط زیبا کلام ناراحته ☺️😀😂😊
.
.
پ ن :جناب روشنفکر به لطف خدا ایران برد، روس ها و عراقی ها دایرکت به من پیام دادن و برد ایران رو تبریک گفتن، اون وقت تو به صراحت میگی از باخت ایران خوشحال میشی، جالبه که پول این ملت رو هم در قالب استاد دانشگاه دارن میدن به شما و کسی هم نیست تو دهن شما بزنه، همون انگلیس که شما ذوبِ در ولایتش هستی،فوتبال دوست هاش صد برابر ما به خاطر یک برد خوشحال میشن و یه شهر رو به آتش میکشن، اون وقت شما چشم نداری برد کشورت رو ببینی، انقلابی و ضد انقلابی همه الان خوشحالن ببین شما چی هستی که از خوشحالی یک ملت ناراحتی، همه مردم بالاخره شما و امثال شما که دنبال افزایش جو نا امیدی در ایران هستید رو خواهند شناخت...
.
.
🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾
بعضی ها این قدر وقیح هستند که وقتی واقعیت خودشون رو بهشون نشون میدی به جای اینکه خودشون رو اصلاح کنن بنا میزارن به فحاشی، به جای اینکه به فحاشی به ما فکر کنید خودتون رو اصلاح کنید، از زیبا کلام ها فاصله بگیرید، سراغ افراد بهتر و خوشفکر تر برید، این پیشنهادی دلسوزانه هست عزیزانِ مخالف... .
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


7

کیف می کنم ایران می بازد(صادق زیبا کلام) /قسمت اول
.
الان فکر کنم تو ایران فقط زیبا کلام ناراحته ☺️😀😂😊
.
.
پ ن :جناب روشنفکر به لطف خدا ایران برد، روس ها و عراقی ها دایرکت به من پیام دادن و برد ایران رو تبریک گفتن، اون وقت تو به صراحت میگی از باخت ایران خوشحال میشی، جالبه که پول این ملت رو هم در قالب استاد دانشگاه دارن میدن به شما و کسی هم نیست تو دهن شما بزنه، همون انگلیس که شما ذوبِ در ولایتش هستی،فوتبال دوست هاش صد برابر ما به خاطر یک برد خوشحال میشن و یه شهر رو به آتش میکشن، اون وقت شما چشم نداری برد کشورت رو ببینی، انقلابی و ضد انقلابی همه الان خوشحالن ببین شما چی هستی که از خوشحالی یک ملت ناراحتی، همه مردم بالاخره شما و امثال شما که دنبال افزایش جو نا امیدی در ایران هستید رو خواهند شناخت...
.
.
🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾🅾
بعضی ها این قدر وقیح هستند که وقتی واقعیت خودشون رو بهشون نشون میدی به جای اینکه خودشون رو اصلاح کنن بنا میزارن به فحاشی، به جای اینکه به فحاشی به ما فکر کنید خودتون رو اصلاح کنید، از زیبا کلام ها فاصله بگیرید، سراغ افراد بهتر و خوشفکر تر برید، این پیشنهادی دلسوزانه هست عزیزانِ مخالف... .
.
.
#ایران #جام_جهانی #فوتبال #تیم_ملی #ورزش .
#زیباکلام #زیبا_کلام #صادق_زیباکلام #صادق_زیبا_کلام #مدافعان_حرم #خاتمی #روحانی #هاشمی #جلیلی #رئیسی #ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


344

مشغول کارهستند
.
محمد جواد ظریف : اعضای باقیمانده برجام تعهد خود برای انجام اقدامات لازم جهت تضمین برخورداری ایران از دستاوردهای اقتصادیِ برجام اعلام کردند.هنوز ما بسته عملیاتی لازم را دریافت نکرده‌ایم،همکاران ما دراتحادیه اروپا و هم همکاران چینی و روسیه عنوان کردند که مشغول کار کردن بر روی همین بسته هستند.
.
.
.
#ظریف #وزیر_خارجه #محمدجواد_ظریف #ایران #روحانی #دولت #دستاورد #برجام #مذاکرات #ایران_آنلاین #تعهد #اقتصاد #گشایش_اقتصادی #تضمین #چین #روسیه


39

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه سفر به آفریقای جنوبی با رئیس جمهور این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
عکاس: @alireza_farahani_k
#ظریف #وزیر_خارجه #آفریقا #رئیس_جمهور #دیدار #گفتگو


0

محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در حاشیه سفر به آفریقای جنوبی با وزیر امور خارجه این کشور دیدار و گفت و گو کرد.
عکاس: @alireza_farahani_k
#ظریف #ایران #آفریقا #وزیر #وزیر_خارجه #دیدار #سفر


0

شوخی #ترامپ قبل از ناهار مشترک با رهبر #کره_شمالی: عکس ما را طوری بگیرید که قشنگ، خوش‌تیپ و #لاغر بیفتیم

رئیس جمهور #آمریکا در نشست خبری بعد از دیدار با کیم جونگ اون گفت:

قرار است محل آزمایش‌های هسته‌ای کره شمالی نابود شود.

اگر کره شمالی #خلع_سلاح را بپذیرد. محدودیتی نخواهد داشت.

#چین با وجود اختلافات جزئی رفتار سازنده‌ای در موضوع کره شمالی داشت.

هر وقت خلع سلاح اتمی کره شمالی انجام شود #تحریم‌ها برداشته می‌شود.

کره شمالی متوجه موضوع شد. نمی خواهم #تهدید کنم که اگر خلع سلاح انجام نشود چه اتفاقی رخ خواهد داد

مشکلات زیادی از جمله مسئله #ایران به من ارث رسید. توافق هسته‌ای ایران بد بود. من از آن خارج شدم. تحریم های خود را ادامه می دهیم تا رفتار ایران عوض شود.

من مثل #اوباما باج ندادم. او میلیونها دلار #پول داد و گروگان‌های ما را از ایران آزاد کرد اما من پولی ندادم.

باید جهان بداند رئیس جمهوری عوض شده است. #وزیر_خارجه عوض شده است. در دو ماه اخیر رفتار ایران تغییر کرده. کمتر به خاورمیانه نگاه می کنند. امیدوارم آنها هم رفتار خود را تغییر بدهند.

@Anajnews


4

شبکه تلویزیونی سی ان ان گزارش داد ملاقات روز سه شنبه سران آمریکا و کره شمالی درسنگاپور به شکل 'یک به یک' و فقط با حضور مترجم انجام خواهد شد و حتی وزیر خارجه آمریکا حضور نخواهد داشت.
#شبکه#تلویزیونی#سی_ان_ان#گزارش#ملاقات
#آمریکا#کره_شمالی#سنگاپور#فقط
#حضور#مترجم#انجام#وزیر_خارجه


0

اردشیر زاهدی تو نیویورک تایمز با هزینه شخصی آگهی میزنه و آمریکا رو بخاطر نقض برجام مورد انتقاد شدید قرار میده و علی اکبر ولایتی بدون اینکه به نقض پیمان پاریس و ده‌ها توافق دیگه از سوی امریکا اشاره کنه، برجام رو حاصل غفلت خودی‌ها می‌دونه. مقایسه این دووزیر خارجه اسبق هم قابل تامله
#برجام
#علی_اکبر_ولایتی
#اردشیر_زاهدی
#ترامپ
#امریکا
#وزیر_خارجه
#محمد_حسین_یکتایی


0

#ظریف_مچکریم
روزی #رئیس_جمهور این آقای #وزیر_خارجه رو جز #وزیرهای #برند #دولت_بنفش معرفی کرد
کار نداریم به گندی که زدن و آمریکا راحت خارج شد و #برجام رو بدون کوچکترین #جریمه ای #نقض کرد
حداقل کاش عده ای بفهمند از دولت #لیبرال و وابسته به #غرب کاری ساخته نیست.
#آب و #صابون آماده است....


3

✅علت اینکه #ولایتی #وزیر_خارجه ایران شده بود❗️❓ ➖➖➖➖➖➖
🆔 @digitalx.ir


1

#عبرت
اگر وزرای خارجه دُوَل اسلامی علیه زنازادگی وقانونی کردن گناه ازدواج(هم‌باشی) همجنس بازان در غرب از حق خدا دفاع نکنند، محکوم‌اند که درباره حق حجاب ، برصندلی متهم بنشینند! ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
✌️جنبش مردمی حلال زاده ها را در پیام رسان های سروش، آی گپ، ویسپی، ایتا با نام halalzadeha دنبال کنید.
.
✌️ جنبش حلال زاده ها را در تلگرام دنبال کنید👇👇👇
http://t.me/halalzadeha
.
✌️به جنبش مردمی حلال‌زاده‌ها بپیوندید
@halalzadehaa
.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ #برجام #وزیر #کابینه #دولت #دولت_تدبیر_و_امید #رئیس_جمهور #اصلاحات #اصلاح_طلبان #انقلابی #اعتدال #مجلس #مجلس_شورای_اسلامی #نماینده #نماینده_مجلس
#محمدجوادظریف #محمد_جواد_ظریف #وزیر_خارجه #وزیر_امور_خارجه #حسن_روحانی #رئیس_جمهور #مذاکرات #دیپلماسی_ذلت #دیوث_سیاسی #دیپلماسی #حجاب #حجاب_اجباری #آمریکا #لیبرال #لیبرالیسم


8

.
⭕️ هر دم از این باغ بری می رسد!

برایان هوک دستیار سیاسی ارشد #وزیر_خارجه آمریکا در مصاحبه با رادیو فردا درباره برجام گفته است:‌”ما وارث توافقی هستیم که حتی موافقتنامه نامیده نمی‌شود و‌ به‌ آن برنامه‌ اقدام می گویند، شاید خیلی از مردم ندانند اما این توافق حتی امضا هم نشد، این #توافق هیچ شأنیت #حقوقی ندارد”.
اگر این سخن ‌درست باشد، “جای آن است که خون موج زنددر دل لعل”‌! آری سزاست خون گریست که رئیس جمهورِ مدعی حقوقدانی و دیپلماتهایی که به واسطه مذاکرات و توافق آن همه مانور دادند و نشان و سکه دریافت کردند و بر این باور و توهم بودند که از سرداران و جان برکفان دفاع ازامنیت کشور بالاتر و برتر هستند، چنین دسته گل هایی به آب داده باشندکه با نقض مکرر روح و جسم نحیف #برجام و در نهایت خروج #آمریکا، دستمان به هیچ جا بند نباشد و اگر شکایتی هم بکنیم براساس” مکانیزم ماشه” تحریم ها وقطعنامه ها برگردد!

شاید دلیل این همه پنهانکاری و محرم ندانستن مردم و مسئولان حین و حتی بعد از مذاکرات چنین شاهکارهایی بوده است و به گفته #دکتر_ولایتی که قطعا برچسب افراطی و تندرو به ایشان ناچسب است و در مراحل مختلف از تیم مذاکره کننده حمایت کرده است،حتی قراداد ترکمانچای ترجمه رسمی فارسی داشت ولی برجام چنین نبود!
اماظاهرامرغ یک پا دارد، نه کسی باید استعفاء دهد و نه حتی عذرخواهی کند بلکه فقط نظام و مردم باید تاوان سنگین آن رابپردازند و تا ۱۴۰۰ همگان شاکرِ الطافِ مزید‌ِ $دولت و قدردانِ دستاوردهای برجام باشند!

سیدمحمدحسینی ۹۷/۳/۱۱ .
#برجام_نافرجام
#روحانی
#پمپئو


2

سردار قاسم سلیمانی: اگر بعضی از کارها با دیپلماسی قابل حل بود؛ هیچکس مصلح تر از امیرالمومنین(ع) و امام حسین(ع) نبود.

#دیپلماسی
#اسلام_شناسی
#امام_علی_(ع)
#امام_حسین_(ع)
#سردار_سلیمانی
#دشمن_شناسی
#وزیر_خارجه


0

:محمد جواد ظریف*وزیر امور خارجه*{92/9/6}
«من به شما اطمینان می دهم که زمانی که تحریم های شورای امنیت فرو بریزد، تمام تحریم‌های دیگرِ آمریکا جز تکه پاره ای از کاغذ نخواهد بود.»
@mehrnews
#برجام #تحریم #توافق_اتمی #توافق_هسته_ای #ایران #آمریکا #شورای_امنیت #کاغذپاره #ورق_پاره #ظریف #وزیر_خارجه #دولت_تدبیر_و_امید


2

اعتماد به دشمن
.
چند ماه پیش خبر خودداری آلمانی ها از سوخت رسانی به هواپیمای محمدجواد ظریف در رسانه ها منتشر شد. خبر حکایت از آن داشت که آلمانی ها حاضر نشده اند به هواپیمای وزیر امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران سوخت رسانی کنند و در نهایت این کار با دخالت وزارت دفاع آلمان پایان یافته است. در روزهای گذشته نیز اخباری منتشر شده که نشان می دهد هواپیمای رییس جمهور کشورمان نیز در لیست تحریم های امریکا قرار گرفته است. نتیجه نهایی اعتماد به دشمن چه می شود؟ قضاوت با تاریخ ...
.
.
.
#آلمان #ظریف #روحانی #تحریم #برجام #شیخ_اصلاحات #وزیر_خارجه #وزارت_دفاع #ایران #قضاوت #تاریخ #اخبار #هواپیما #ایران_آنلاین #رییس_جمهور


2

اعتماد به دشمن
.
چند ماه پیش خبر خودداری آلمانی ها از سوخت رسانی به هواپیمای محمدجواد ظریف در رسانه ها منتشر شد. خبر حکایت از آن داشت که آلمانی ها حاضر نشده اند به هواپیمای وزیر امور خارجه دولت جمهوری اسلامی ایران سوخت رسانی کنند و در نهایت این کار با دخالت وزارت دفاع آلمان پایان یافته است. در روزهای گذشته نیز اخباری منتشر شده که نشان می دهد هواپیمای رییس جمهور کشورمان نیز در لیست تحریم های امریکا قرار گرفته است. نتیجه نهایی اعتماد به دشمن چه می شود؟ قضاوت با تاریخ ...
.
.
.
#آلمان #ظریف #روحانی #تحریم #برجام #شیخ_اصلاحات #وزیر_خارجه #وزارت_دفاع #ایران #قضاوت #تاریخ #اخبار #هواپیما #ایران_آنلاین #رییس_جمهور


12

@modafean_cyberi
شما به عنوان یک ایرانی این شرایط را قبول میکنید ؟ اگر آره دلیلش رو بگید و اگر نه باز دلیلش رو بگید
و این پست رو برای دوستانتون بفرستید تا اونها هم نظر شون رو بیان کنند !!! .
.
برای حمایت از ما پیج رو فالو و لایک کنید 🙏🙏🙏
.
.

مدافعین سایبری را به دوستان خود معرفی کنید
.
.
#برجام #آمریکا #ایران #هسته_ای #برجام_خسارت_محض #انگلیس #فرانسه #اصفهان #تهران #ظریف #عراقچی #وزیر_خارجه #خرمشهر #مستند #مستند_سیاسی #مستند_ساز #کلیپ_جالب #کلیپ_جنجالی


155

🔴
.
.
🔷🔹وزیر امور خارجه آمریکا اصالت سبزواری دارد

به گفته مسئول مرکز تحقیقات اصالت و ژنتیک آمریکا مایک پمپئو اصالتا ایرانی است.پدر وی سالها قبل از انقلاب به آمریکا مهاجرت نموده ، قبل از مهاجرت در شهر سبزوار ساکن و مسئول موتور های آب چاههای کشاورزی بوده است.
.
.
.
.
.
.

ریشه اصلی نام خانوادگی آنها هم در فارسی (پمپ آب) میباشد که در گویش محلی سبزوار (پمپ ئو) خوانده میشود.
.
#ایران
#آمریکا
#وزیر_خارجه
#مایک_پمپئو
#مهندس_مکانیک
#حقوقدان
#وکیل
#افسر
#شوخی
#سیاست
#موقت
#پمپ_ئو
#Mike_Pompeo


16