#وكيل

Instagram photos and videos

#وكيل#طلاق#چك#مشاوره#عدالت#حق#مهريه#مشاوره_حقوقی#خلع#تصرف#بانوي_عدالت#حقوق_شهروندی#مطالبه#ظهرنويس#بهتر_است_بدانيم#ضمانت#تخليه#ظهرنويسي#rezaabsalan_lawyer#وكالت#حقوق_مدني#وكيل_پايه_يك_دادگستري

Hashtags #وكيل for Instagram

براي مثال:اگر شخصي چند سي سي(كمتر از يك استكان چاي خوري)مشروبات الكي حتي آب جو مست كننده را مصرف كند و سپس با اتومبيل خود در حال رانندگي در خيابان باشد و مأمور راهنمايي و رانندگي به علت نبستن كمربند،اتومبيل وي را متوقف كند و سپس متوجه خوردن مشروب توسط شخص شود و از وي تست مشروبات گرفته و وي را به مراجع قضايي بفرستد،همين مقدار از مصرف مشروبات الكلي موجب ٨٠ ضربه شلاق حدي است حتي اگر مستي نياورد و مقدار آن ناچيز باشد.
#حق#حقوق #مسكر #حد #قانون#مجازات #شلاق #وكيل #وكالت #قانون_مجازات_اسلامی #مشروبات_الکلی #


0

به حرفِ كسى كه ٤٠ تا پيرهن بيشتر
از من پاره كرده چندان اعتبارى نيست،

ولى به حرفِ كسى كه ٤ تا كتاب
بيشتر از من خونده ميتونم فكر كنم…
#كتاب #مطالعه #وكيل #امير _حسين_عليمحمدي#حرف_حساب #درس #زندگی #موفقيت #پيروزي


1

دستبند سنگي خاص براي #وكلا ي عزيز به سفارش دوست عزيزمون
ممنون از انتخاب #گالري_خاص
#هديه #تولد #كادو #قم #تهران #وكيل #قضاوت #قاضي #حكم #دوستي #معرفت #باهم_بودن
@modon_ir
@khass_gallery


0

#چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني#طلاق


0

##کدام چک‌ها قابل شکایت کیفری نیستند؟
#1-چک دارای سر رسید (وعده دار) یعنی چکی که برای تاریخ آینده صادر شده باشد.
-چکی که اصولا بدون تاریخ صادر شده باشد.
٣#- چک سفید امضاء (چکی که صادرکننده،آن را فقط امضا کرده و بقیه متن چک را شخص دیگری بعدا نوشته باشد.)
-چکی که در متن آن ، شرطی ذکر شده باشد یا به موجب یک قرارداد یا توافق نامه جداگانه ای ، مشروط باشد .
- چکی که بابت تضمین صادر شده باشد.
٦#- چکی که بابت معاملات نامشروع مثل بهره (ربا) صادر شده باشد .
🔸این قبیل چکها فقط از طریق حقوقی قابل مطالبه هستند.
#چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني#طلاقچك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني#طلاق


0

#انحصار وراثت #ورثه#فوت # سهم الارث# ارث# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني#طلاق


0

#انحصار وراثت #ورثه#فوت # سهم الارث# ارث# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني#طلاق


0

#انحصار_وراثت
#انحصار وراثت #ورثه#فوت # سهم الارث# ارث# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني#طلاق


0

# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني#طلاق


0

اقامتگاه زن ناشزه همچنان اقامتگاه شوهر او مي باشد، چراکه نشوز عملي غيرقانوني است و به دليل نشوز اين امتياز به زن ناشزه داده نمي شود که اقامتگاه او هم از شوهرش جدا شود. ✅نافرمانی زن از انجام وظیفه خاص زناشویی را نشوز و چنین زنی را ناشزه می‌گویند. بنابراین زن ناشزه کسی است که نسبت به انجام وظایف زناشویی بدون دلیل موجه و مانع شرعی امتناع می‌کند. در این حالت است که زن مستحق دریافت نفقه نمی‌شود. قانون مدنی در ماده ۱۱۰۸ به صراحت بیان می‌دارد: هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند،مستحق نفقه نخواهد بود.

مواردي که اقامتگاه زن تابع اقامتگاه مرد نیست

اقامتگاه زني كه شوهر او اقامتگاه معلومي ندارد: مرکز مهم امور خود زن است.
اقامتگاه زني كه با رضايت شوهرخود مسكن جدا اختياركرده است: مرکز مهم امور خود زن است.
اقامتگاه زني كه با اجازه دادگاه مسكن عليحده اختياركرده است: مرکز مهم امور خود زن است.
اقامتگاه زن محجور(دیوانه-غیر بالغ-): اقامتگاه ولي يا قيم اوست.
اقامتگاه زني که شوهر او محجور(دیوانه -غیربالغ )است: مرکز مهم امور خود زن است.
#بانوي_عدالت #حقوق_شهروندی #عدالت #حق #بهتر_است_بدانيم #مشاوره #وكيل #مشاوره_حقوقی#مبحث_حقوق_خانواده_بانوي_عدالت #اقامتگاه #ناشزه


2

✅ دادخواست فرجام خواهی حکم طلاق، یک روش شکایت از حکم طلاق می باشد و از آنجایی که مرجع رسیدگی به رای مورد فرجام دیوان عالی کشور است، دعوی مجددا مورد بررسی ماهوی قرار نمی گیرد و با فرجام خواهی، حکم مجددی که جایگزین حکم قبلی شود صادر نمی گردد. بنابراین فرجام خواهی حکم طلاق نه عدولی است و نه تصحیحی بلکه تنها رای صادره شده از دادگاه بدوی یا تجدید نظر از این جهت مورد بررسی قرار خواهد گرفت که مطابق قوانین و موازین شرعی می باشد یا خیر. بنابراین دیوان عالی کشور یا رای را به همان شکلی که صادر شده مطابق قانون تشخیص و آن را ابرام یا تایید می نماید، یا رای را برخلاف موازین شرعی تشخیص می دهد و آن را نقض می نماید.
#بانوي_عدالت #حقوق_شهروندی #عدالت #حق #بهتر_است_بدانيم #مشاوره #وكيل #مشاوره_حقوقی#طلاق #مبحث_حقوق_خانواده_بانوي_عدالت #مبحث_طلاق #مبحث_طلاق_بانوي_عدالت #فرجام #فرجام_خواهی


0


2

•••
به بهانه سالروز درگذشت دكتر #سيروس_فاطمى، تك فرزند دكتر #حسين_فاطمى:
فرزندی که به مصدق سپرده شد
#فاطمی پیش از اعدام خواسته‌ها و وصایایی داشت. از خواسته‌های او دیدار با دکتر #شایگان و مهندس #رضوی بود؛ چهره‌هایی که دادگاهشان همزمان با فاطمی برگزار شد و گر چه ابتدا حکم حبس ابد نصیبشان شد اما در دادگاه تجدید نظر بخت یارشان بود و به ۱۰ سال حبس محکوم شدند؛ اتفاقی که برای فاطمی رخ نداد.
وقتی که می‌خواستند او را برای اجرای حکم ببرند، تقاضای سیگاری کرد و به قول خبرنگاران، آن را با حالت خاصی گوشه لبش گذاشت تا روحیه و قوت قلبش را نشان دهد. خبرنگار روزنامه کیهان در گزارش خود از چند و چون اعدام، به پیغامی اشاره کرده که دادستان ارتش روز پیش از اعدام برای خانواده فاطمی می‌فرستد تا اگر مایل بودند ملاقاتی با او داشته باشند؛ ملاقاتی که بر اساس اطلاعات این خبرنگار هرگز عملی نشد. دکتر فاطمی پیش از مرگش دکتر #محمد_مصدق را وصی و قیم فرزندش کرد و پس از او نیز مسئولیت‌ها را به یکی از برادرانش سپرد.
این خبر که از شدت رابطه این دو حکایت دارد، در روزنامه اطلاعات که به اصطلاح روزنامه‌ای حکومتی بود، بازتابی نداشت و این کیهان بود که آن را نشر داد. حتی مجله «اطلاعات هفتگی» هم با این که خبر مفصل‌تری درباره وصی فاطمی منتشر کرد اما اشاره‌ای به نام #مصدق نداشت. به نوشته این مجله، دکتر فاطمی درباره پسرش دو نکته را وصیت کرده است: «یکی این که پولی که دکتر فاطمی دارد، خارج از میراث او باشد و در اختیار قیم و وصی فرزندش گذاشته نشود بلکه به طور امانت بماند تا وقتی پسر دکتر فاطمی به حد رشد رسید و خواست در اروپا و آمریکا به تحصیلات خود ادامه دهد، برای تحصیلات عالی در اختیار او گذاشته شود. دیگر این که وصیت کرده است پسرش پس از تحصیلات مقدماتی رشته پزشکی یا مهندسی را برای خود انتخاب نماید.» كه وى دكتراى #حقوق گرفت و در لندن #وكيل شد.
#نصرالله_سیف_پور فاطمی یکی از برادران #حسین در #آمریکا بود که خبر اعدام برادر را به او می‌دهند. شنیدن خبر آن‌ قدر برای او شوک‌آور و سخت بود که دچار سکته شد. به‌ خصوص که او برای جلوگیری از اعدام، به این در و آن در زده و نتیجه‌ای به دست نیاورده بود!
••• چندى در فضاى اينترنت و مجازى به اشتباه اين بزرگمرد كوچك در اين عكس را كودكى دكتر سيروس فاطمى گفته اند كه صحيح نيست، ايشان هنگام شهادت پدر تنها دو سال سن داشتند. روحش شاد و يادش گرامى.


3

#وكيل#


0

#تفاوت عقد موقت و نكاح دائم#وكيل#


0

#فرزند خواندگي#وكيل#


0

✅اصولا وظیفه کار و تامین معاش زندگی بر عهده مرد است.این موضوع نه تنها در قانون که قبل از آن در شرع هم مورد تاکید قرار گرفته است. ✅در واقع حقوق به تبعیت از دین اشتغال را از وظایف مهم مرد می‌داند.البته مانند مورد بالا زن هم می‌تواند در سند ازدواج شرط کند که پس از ازدواج مشغول به کار شود یا اگر تاکنون شاغل بوده است همچنان به شغل خود ادامه دهد. ✅اگر در قباله ازدواج در قسمت؛ مشخصات طرفین در مورد زن نوشته شود کارمند ، کارگر یا هر عنوان دیگر اصل بر این است که شوهر با علم و اطلاع از شغل خانم با او ازدواج کرده است پس دیگر نمی‌تواند او را از ادامه اشتغال منع کند
نباید فراموش کرد که حتی اگر اشتغال زن در قباله ازدواج به صورت یک حق شرط شود باز شوهر این امکان را دارد که اگر مدتی بعد شغل او را مخالف مصالح خانوادگی و حیثیت یا شان خود یا زن تشخیص داد از دادگاه ممانعت زن از ادامه کار را بخواهد. ✅ماده 1117 قانون مدنی می‌گوید: شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که مخالف مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند. ✅قاضی دادگاه تنها کسی است که می‌تواند تشخیص دهد آیا شغل زن حقیقتا با حیثیت و مصالح خانوادگی زوجین مخالف است یا خیر. پس در این مورد که شغل زن خلاف مصلحت است یا خیر نظر مرد تعیین کننده نیست و قاضی است که باید نظر آخر را بدهد.
#بانوي_عدالت #حقوق_شهروندی #عدالت #حق #بهتر_است_بدانيم #مشاوره #وكيل #مشاوره_حقوقی #شغل #شغل_زنان #زن #حقوق_زنان


0

بر اساس قانون درمورد عدم ايفاء تعهدات ازطرف يكي ازمتعاملين، طرفِ ديگر نمي‌تواند ادعاي خسارت نمايد؛ مگر اينكه براي ايفاء تعهد، مدت معيني مقرر شده و مدت مقرر منقضی شده باشد که در فرضِ موضوعِ شما، با عنایت به انقصاء مدت و عدم انجام تعهد از سوی فروشنده، شما مستحق مطالبه وجه التزام یا همان خسارت روزانه خواهید بود. ضمن اینکه تنطیم سند از توابع عقد بیع بوده ودر صورت درخواست شما مورد حکم قرار خواهد گرفت.
#بانوي_عدالت #حقوق_شهروندی #عدالت #حق #بهتر_است_بدانيم #مشاوره #وكيل #مشاوره_حقوقی#خسارت #خسارت_تاخیر_تادیه


0

@__.rsspp.shirin.___ 💠 تفاوت‌هاے ادعاے جعل با انڪار و تردید

1️⃣از لحاظ نوع سند: ادعاے جعل مے تواند نسبت به اسناد رسمے یا غیر رسمے به عمل آید اما انڪار و تردید نسبت به اسناد رسمے و اسنادے ڪه اعتبار رسمے دارند، مسموع نخواهد بود.

2️⃣تڪلیف اثباتے: اثبات انڪار و تردید از سوے اظهارڪننده لازم نیست و وے را با تڪلیف مواجہ نمے سازد اما جعل ادعا است و باید با دلیل اثبات شود.

3️⃣ارائه دلیل جعلیت و زمان آن: طبق ماده ۲۱۹ قانون آئین دادرسے مدنے، ادعاے جعلیت باید با ذڪر دلیل و در زمان مقرر اقامہ شود، اما در انڪار و تردید به صرف اظهار، انڪار یا تردید نسبت به سند ڪفایت مے ڪند و ارائه‌دهنده باید اصالت آن را اثبات ڪند.

4️⃣ابلاغ ادعاے جعل و تڪلیف تسلیم اصل سند در موعد قانونے: در صورت انڪار و تردید، اصل سند باید در‌ همان جلسہ به دادگاه ارائہ شود و در غیر این صورت از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعاے جعل چنین نیست. ✅ مطابق ماده ۲۲۰ قانون آئین دادرسی مدنے، ادعاے جعلیت و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود ڪه چنانچہ به استفاده از سند باقے باشد، باید ظرف ۱۰ روز اصل سند موضوع ادعاے جعل را به دادگاه تسلیم ڪند. چنانچہ صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خوددارے ڪند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.نظر و هم چنین اصالت یا جعلیت نوشتہ و سند مزبور را تعیین ڪرد.
#حقوق #وكيل #وكالت #عدالت #حقوق_خواندگان_نجیب_زادگانند #وكيل_پايه_يك_دادگستري #جعل #جعل_اسناد #حقوق_مدني #آيين_دادرسي_مدني #آيين_دادرسي_كيفري🇮🇷⚖️🇮🇷⚖️


1

@__.rsspp.shirin.___ 💠 تفاوت میان خسارت و غرامت: 🔻خسارت از طرف شاکی خصوصی (مدعی خصوصی) مطالبه میشود، ولی غرامت نقدی (جزای نقدی) را دادستان مطالبه مینماید. ✅ پرداخت جزای نقدی ( یا همان غرامت)، شخصی است، بنابراین هرگاه مجرم قبل از پرداخت آن فوت کند ازوراث وی قابل مطالبه نمیباشد ولی خسارت ازوراث قابل مطالبه میباشد. ✅ خسارت برطبق اصول کلی مطالبه میشود و به این معنی که هرکس موجب ضرر و زیان دیگری شود برطبق اصول کلی حقوق مدنی باید آن را جبران نماید، ولی مطالبه غرامت محتاج متن خاص قانونی است و در متن قانونی مزبور باید لزوماً عناصر تشکیل دهنده جرم تعیین شده و غرامت به عنوان مجازات پذیرفته شده باشد.
#حقوق #وكيل #وكيل_پايه_يك_دادگستري #مشاوره #حقوق_خواندگان_نجیب_زادگانند #خسارت #غرامت #حقوق_مدني #حقوق_جزا #كيفري #عدالت #عدل


0

#انحصار_وراثت چيست و چه مراحلي دارد؟

براي تعيين تکليف ميراث هرکس پس از فوت، ابتدا بايد ورثه را تعيين کرد. رسيدگي به اين امر از سوي مرجع قانوني و با رعايت تشريفات مقرر در قانون را «انحصار وراثت» و راي صادر شده را «تصديق يا گواهي انحصار وراثت» مي نامند. ✍️ از کدام مرجع مي توان درخواست صدور گواهي انحصار وراثت کرد؟

براي صدور گواهي انحصار وراثت پس از اخذ اظهارات دو نفر به عنوان شهود در دفتر اسناد رسمی باید به شوراي حل اختلاف آخرين محل اقامت دائمي متوفي مراجعه و دادخواست انحصار وراثت را تقدیم‌نمود.

#انحصار وراثت #ورثه#فوت # سهم الارث# ارث# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني#طلاق


0

#چک بهتر است یا سفته؟ سوالی که اکثرا از وکلا پرسیده میشود 🔸چک و سفته دو سند تجاری است که در روابط تجاری و شغلی مردم نقش مهمی دارد. تفاوت و مقایسه و فرق این دو سند همیشه مورد سوال است. برخي از مهم ترین و کاربردی ترین تفاوت های چک با سفته را بررسی می کنیم تا مردم عزیز دید بازتری به این دو سند داشته باشند و در تنظیم قرارداد خود این موارد را رعایت کنند : 🔹۱- چک جنبه کیفری دارد ولی سفته حقوقی است. به این معنا که صدور چک بلامحل در شرایطی جرم است ولی عدم پرداخت سفته در سرسید مطلقاً جرم نیست. البته طرح دعوای سفته در دادگاه حقوقی در نهایت منجر به حکم جلب صادر کننده سفته می شود ولی این حکم جلب و بازداشت بدهکار، سوء پیشینه کیفری برای او محسوب نمی شود و آثار حکم کیفری چک را ندارد. 🔸۲- چک بدون اخذ گواهی عدم پرداخت از بانک (واخواست) و بدون برگشت زدن، قابل طرح دعوا و مطالبه در دادگاه نیست. یعنی با چک خالی نمی توان طرح دعوا کرد و حتماً باید گواهی عدم پرداخت چک هم ضمیمه دادخواست باشد ولی سفته بدون واخواست کردن آن نیز در دادگاه قابل مطالبه است. 💠۳- صدور گواهی عدم پرداخت چک در حکم واخواست چک است و رایگان انجام می شود. یعنی بانک برای صدور گواهی عدم پرداخت چک هزینه ای نمی گیرد ولی واخواست سفته (اعتراض عدم پرداخت سفته) هزینه زیاد دارد و ۲ درصد مبلغ
سفته را باید بابت واخواست سفته بپردازید.
# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني# چك حقوقي #چك #چك تضميني#چك بلامحل# چك برگشتي#وكيل# وكيل پايه يك دادگستري#وكيل چك#ظهرنويسي#ضمانت چك#ظهرنويس و ضامن#طلاق توافقي#طلاق سريع#طلاق فوري#وكيل تهران#وكيل كرج#مهريه#مطالبه مهريه#وكيل مهريه#خلع يد#تخليه#تصرف عدواني#طلاق


0

صدور بليط هواپيما داخلي و خارجي پايين ترين قيمّت
صدور بليط اتوبوس
اجاره اتومبيل
رزرو هتل
اجاره سوييتو اپارتمان. ويلا
اقامت كشور گرجستان
مشاوره سرمايه گذاري
تور هاي زميني و هوايي همه روزه
تورهاي لاكچري و خاص
تورهاي اموزشي
تورهاي طبيعت
صرافي
كمپاني چلسي
٠٠٩٩٥٥٥٥٥٢٤٠٣٠
٠٠٩٩٥٥٩٩٠٠١٠٢٤
#تور#تفليس#گرجستان#باتومي#خودرو#اپارتمان#لحظه#اخر#سفر#زميني#هوايي#اژانس#مسافرت#سوييت#ويلا#بليط#هواپيما#اتوبوس#ليدر#مترجم#وكيل#سرمايه


0

.. 💢مشاوره فقط از طریق سایت یا از طریق پیج وکلایی که در روی عکس تگ شده اند💢.
✔️اطلاعات روزانه و کاربردی حقوقی از طریق کانال تلگرام.
@dadshid
.
. 💢اشتراک مطالب با ذکر منبع بلامانع است💢
💢کسب اطلاعات بیشتر از طریق سایت💢 .
#دادشید #وكيل #مشاوره_حقوقى #وکالت #وکیل_دادگستری #وکیل_پایه_یک #مشاوره #وکیل_خانواده #قانون #نفقه #اجرت_المثل #اطلاعات_عمومی#سند_ازدواج #دانستنیها #کاربردی #ازدواج #طلاق #عکس_نوشته #حضانت #جرم #مشاوره #حقوق # #dadshid #law #lawyer #attorney
#instagram .11sh


3

با توجه به اینکه ایشان بابت فعالیت در شرکت قراردادی ندارد و تنها به شهادت شهود استناد کرده شما می توانید شهود ایشان را جرح نموده و اذعان دارید که شهود شهادت کذب می دهند نهایتا قاضی پس از بررسی ادله و استماع اظهارات طرفین رای مقتضی صادر می نماید.
#بانوي_عدالت #حقوق_شهروندی #عدالت #حق #بهتر_است_بدانيم #مشاوره #وكيل #مشاوره_حقوقی#مبحث_حقوق_كار_بانوي_عدالت#كارگر #كارفرما #كارگران


0

سلام در صورتی که همسرتان اموالی ندارد که معرفی کنید از طریق دادگاه مطالبه مهریه خود درخواست کنید همسرتان با دادخواست اعساری که می دهد به صورت اقساط باید پرداخت کند . میزان اقساط با توجه به تمکن مالی ایشان تعیین می شود.
#بانوي_عدالت #حقوق_شهروندی #عدالت #حق #بهتر_است_بدانيم #مشاوره #وكيل #مشاوره_حقوقی#مبحث_حقوق_خانواده_بانوي_عدالت #مبحث_مهريه_بانوي_عدالت #مهريه #اعسار


0

✅از نظر قانونی پدر شوهر هر چند بسیار متمول، تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد حتی اگر آن پسر (شوهر) فقیر باشد.
مهریه خواه عند الاستطاعه یا عند المطالبه، تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقا ارتباطی به اطرافیان او ندارد به هر حال اگر مردی مال داشته باشد زن می تواند مهریه را از طریق دادگاه یا اجرای ثبت وصول کند اگر هم مالی برای توقیف نباشد و مهریه عند المطالبه باشد با مطالبه زن، مرد می تواند با دادن دادخواست اعسار از پرداخت دفعی مهریه از دادگاه تقاضای تقسیط مهریه کند.
از نظر قانونی پدر شوهر هر چند بسیار متمول، تکلیفی برای پرداخت مهریه پسرش ندارد حتی اگر آن پسر (شوهر) فقیر باشد. مهریه خواه عند الاستطاعه یا عند المطالبه، تعهدی است که شوهر در قبال همسرش کرده است و مطلقا ارتباطی به اطرافیان او ندارد.
اما ممکن است در ضمن عقد نکاح و در سند ازدواج و یا حتی در قراردادی مستقل پدر شوهر پرداخت مهریه را تقبل کرده و یا ضمانت شوهر (پسرش) را کرده باشد که در این صورت زن می تواند برای آنچه پدر شوهر تعهد کرده به او مراجعه کند. چندی قبل درگیر پرونده ای بودیم که در سند ازدواج در قسمت مهریه پدر شوهر هم امضاء کرده باشد و قبول کرده بود که پرداخت مهریه متضامنا بر عهده او و پسرش می باشد.
اگر شوهر فوت کند در صورتی که ماترکی (ارث) از شوهر مانده باشد زن می تواند مهریه خود را که طلب ممتاز محسوب می شود از محل ماترک یعنی اموالی که از شوهر به جای مانده، وصول نماید اما توجه داشته باشید که اگر شوهر فوت کند و مالی از خود به ارث نگذاشته باشد پدر شوهر و سایر وراث تکلیفی برای پرداخت مهریه زن ندارند اساسا بر طبق قانون وراث تکلیفی به پرداخت دیون متوفی که مازاد از ما ترک است ندارد.
اگر پدر شوهر یا هر شخص دیگری که شوهر از او ارث می برد فوت کند و سهم الارثی به شوهر تعلق گیرد در این فرض زن می تواند از محل سهم الارث شوهر مهریه را به مقداری که جوابگوی مهریه باشد، وصول نماید.
در این حالت زن می تواند از طریق اجرای ثبت یا دادگاه به طرفیت وراث مطالبه مهریه کند با توجه به این که مهریه دین ممتاز محسوب می شود اول مهریه زن از ماترک پرداخت می شود و هر چه باقی بماند بین وراث از جمله همسر او تقسیم می شود. فرض دیگر این است که اگر زن هم فوت کند در این صورت وراث زن می توانند برای مهریه علیه وراث شوهر اقامه دعوی کنند و در صورت بودن ارث، از آن محل، مهریه را مطالبه کنند.

#بانوي_عدالت #حقوق_شهروندی #عدالت #حق #بهتر_است_بدانيم #مشاوره #وكيل #مشاوره_حقوقی#مبحث_حقوق_خانواده_بانوي_عدالت
#مبحث_مهريه_بانوي_عدالت #


0

✅وکالت عقدی است جایز که با مرگ هر یک از طرفین یا استعفای وکیل یا عزل وکیل توسط موکل و یا با جنون وکیل و یا موکل پایان می‌یابد.
برای مثال اگر کسی به دیگری وکالت دهد که اتومبیلی برای او خریداری کند به کسی که وکالت می‌دهد موکل و به کسی که عمل خرید اتومبیل را باید انجام دهد وکیل می‌گویند.
حال اگر وکیل قبل از خرید اتومبیل دیوانه شود یا فوت کند و یا از انجام آن عمل استعفا دهد و یا موکل او را عزل کند، دیگر اجازه انجام معامله اتومبیل را نخواهد داشت.
برابر قانون عقد وکالت با مرگ یا جنون وکیل یا موکل از بین می‌رود و از این حیث فرقی میان عقد وکالت بلاعزل و یا عقد وکالت ساده نیست.
لذا اگر عقد وکالت در ضمن عقد بیع یا هر عقد لازم دیگری مانند عقد ازدواج و… به صورت شرط قید شود بقای این وکالت تا وقتی است که طرفین مبتلا به جنون نشده یا فوت نکرده باشند.
همان‌گونه که در تعریف وکالت دیدیم، این عقد (جایز از هر دو طرف)، به مفهوم نیابت و جانشینی و اذن است که یک سوی آن موکل و طرف دیگرش وکیل قرار دارد که برای انجام امری، نایب قرار می‌گیرد.
یعنی هم در ایجاد و هم در بقای آن وجود اراده مستمر ضروری است.
بدین‌ترتیب، چنانچه عواملی مانند مرگ یا دیوانگی برای هر یک از طرفین پیش آید، اراده و اذن مزبور از بین خواهد رفت و موجب انفساخ عقد فراهم می‌گردد.
به بیان دیگر، طرفین وکالت که هنگام بسته شدن این پیمان زنده و دارای شرایط اساسی برای انجام معامله بوده‌اند، با موت یا جنون هر یک، شرط بقای وکالت از میان رفته و عقد مرتفع می‌شود. این موضوع در بند 3 ماده 678 ق.م. بیان شده است.
ولی، این حکم کلی، به مسایل و ابهامات فراوانی که پیرامون فوت طرفین عقد وکالت از جمله؛ وکالت در توکیل، وکالت بلاعزل، غایب مفقود‌الاثر، مجنون اطباقی و ادواری، سفیه و ورشکسته وجود دارد، پاسخ روشنی نمی‌دهد.
در خصوص موارد بطلان وکالت در قانون مدنی، با مواد 670 و 678 و حتی 954 این قانون مواجه می‌شویم. طبق ماده 670 ق.م. در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها وکالت دیگری باطل می‌شود و برابر مفاد بند سوم ماده 678 قانون مزبور، به موت یا به جنون وکیل یا موکل، وکالت مرتفع می‌گردد.
و در فقه ما نیز همین عقیده دیده می‌شود. و مطابق حکم کلی ماده 954 همین قانون؛ کلیه عقود جائزه به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و همچنین به سفه، در مواردی که رشد معتبر است.
#بانوي_عدالت #حقوق_شهروندی #عدالت #حق #بهتر_است_بدانيم #مشاوره #وكيل #مشاوره_حقوقی #وكالت #باطل #موكل


0

هر فرد حق دارد وکیل داشته باشد تا از حقوقش در دادگاه دفاع کند.
🔴حق داشتن وکیل در قوانین ایران🔴
داشتن وکیل و حضور او در مراحل تحقیقات دادرسی یک حق محسوب می شود. متهم و شاکی هر دو آزادند شخص صلاحیتدار برای وکالت را انتخاب کنند.
حق برخورداری از وکیل، از مهمترین شروط فرایند دادرسی عادلانه در محاکم داخلی و بین المللی می باشد. این حق لازمه و مقدمه اجرای مطمئن حق دیگری است که در اسناد حقوق بشری «حق دفاع» نامیده می شود. اغلب محکوم، از حقوق قانونی خود مطلع نیست و نمی تواند ادعاهای خود را آن گونه که باید و شاید به سمع قضات برساند از این رو حق داشتن وکیل یکی از تضمینات حقوق دفاعی متهم است که در اسناد بین المللی متعددی مورد تصریح قرار گرفته است. به عنوان مثال در اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و میثاق حقوق اقتصادی و فرهنگی، اجتماعی به این حق مسلّم متهم تأکید شده است.
پیچیده بودن مباحث حقوقی بر کسی پوشیده نیست. در مواقعی حتی ممکن است عنوان اتهامی که به متهم داده می شود، نامانوس و نامفهوم باشد. به علاوه مواردی که قاضی در دادگاه و در جریان رسیدگی مطرح می کند برای متهم سنگین و غیرقابل فهم باشد. مهمتر از همه این موارد متهم در جریان رسیدگی و دردادگاه و همچنین در حیطه موضوع مورد نظر حقوقی دارد که عدم اطلاع از آن موجب تضییع حقش می شود و چه بسا زمان رسیدگی سپری شود و حقوق وی قابل بازگشت نباشد. در این موارد وجود وکیل بسیار ضروری است زیرا به متهم در تفهیم عنوان اتهامی و حقوق وی کمک می کند.
همانطور که بسیار شنیده ایم قاضی و وکیل دو بازوی عدالت یا دوبال فرشته عدالت هستند. این جمله در بدو امر شاید کمی توام با اغراق باشد اما چندان بعید هم نیست. زیرا هر دوبا آگاهی از قوانین تلاش می کنند تا مقصود عدالت حاصل شود و مقصود عدالت هم جز در گرو تامین قانون نیست. حضور وکیل در پرونده موجب تلاش قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه خواهد بود و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت و این رویکرد موجب این خواهد شد تا مردم واقعا دستگاه قضایی را با کمک این افراد مامن و پنگاه خود بدانند و یقین داشته باشند رسیدن به حقشان قطعی خواهد بود.
#وكيل
#وكيل_دادگسترى
#وكيل_پايه_يك_دادگستري
#رضا_آبسالان
#rezaabsalan_lawyer
#rezaabsalan_lawyer🇮🇷


0

"ليموناد"
تازه و خوشمزه!
امتحانش كردى؟! چه طور بود؟
————————
▪️We are vakil▪️
————————
عكس هاى خود را با هشتگ #vakilculturalhouse با ما به اشتراك بگذاريد.🖤
Tag us in your photos by hashtag #vakilculturalhouse———————————-
#shiraz
#cafe
#iran
#vakil
#art
#gallery
#restaurant
#food
#drink
#شيراز
#كافه
#كافيشاپ
#وكيل
#كافه_گردي
#كافه_ياب
#كافه_رستوران
#گالرى
#نوشيدنى
#غذا
#ليموناد
#موهيتو


10

مباحث مهم برخورد با موكل:
.
.(مختص وكلاي جوان و كاراموزان وكالت)

١.موكل در برخورد اوليه بسيار اشفته و مضطرب است..لذا سعي كنيد به حرفهايش كامل گوش كنيد و ارامش كنيد.
.
.
٢.در مسائل مالي همگي معتقدند ،هيچ كار و انجام خدماتي مجاني صورت نميگيرد...اما در اين زمينه به موكل سخت نگيريد و با فرجه ي مناسب و اخذ تضمينات قوي به وي در پرداخت مابقي حق الوكاله زمان دهيد.
.
.
٣.بدون اخذ پيش پرداخت كار را شروع نكنيد چرا كه شروع كار قضايي مستلزم ابطال تمبر ميباشد و هر تمبر مالياتي ميزان ماليات شما را تعيين ميكند...حداقل مبلغي اندك از موكل كه جايگزين ماليات شما شود را از وي بگيريد تا متضرر نشويد.
.
.
٤.حتي المكان در ازاي دادن مشاوره به افراد بي بضاعت از وي پول دريافت نكنيد چرا كه بنده به شخصه معتقدم ،دادن مشاوره زكات كار وكالت است و افراد بي بضاعت را در اين مورد ياري دهيد.
.
.
٥.سعي كنيد هيچ اقدامي را به گردن موكل نيندازيد...چرا كه وكيل طبق قرارداد از صفر تا صد كار كه اخذ راي است را موظف به انجام است.
.
.
البته اگر زماني نياز به حضور موكل در دادگاه يا انجام اقدامي لازم باشد ،با توجه به رعايت مصلحت موكل به وي اين نكته را گوشزد كنيد و شرح دهيد اين اقدام در راستاي رسيدن به حق شماست.
.
.

٦.در پايان كار حتما رضايت قلبي موكل را جويا شويد..اين كار جدا از اخذ حق الوكاله باقي مانده،موجب ارامش روحي شما ميشود و دعاي خير موكل به ان پول بركت ميبخشد.
.
. (علي نيك طبع؛وكيل پايه يك دادگستري)
.
#وكيل #علي_نيك_طبع #وكيل_معتمد #وكيل_دادگستري #وكيل_پايه_يك_دادگستري #مشاوره_حقوقی #مشاوره #مشاوره_تلفنی #حقوق #كانون_وكلاي_دادگستري_مركز


45

بعضي وقت ها بايد سريع اقدام كني...!
.
•[ باور كنيد كه خوش شانسي و بد شانسي وجود نداره!
فقط خوش شانس ها از فرصت هايي كه به طور طبيعي و پيش بيني نشده بوجود ميان ،درست استفاده ميكنند يا به عبارتي فرصت رو با اقدام سريع و بجا ميقاپن...😉 .
امسال سال توست كنكورت رو بقاپ!📚
.
مهم نيست الان تو چه وضعيتي هستي علامه دهري يا يه كسي كه هيچي از درس و كنكور نمي دونه! مهم اينه كه تو از اين فرصت امسال كه كافي و وافيه استفاده كني و خودي نشون بدي....
پس با توجه به توانايي هات اقدام كن ]•
.
يالا رفيق⭐️👩🏻🎓👨🏻🎓⭐️
.
@setareh_konkour .
.
.
.
.
.
.
.
.
#كنكور#تجربي#رياضي#انساني#مشاوره#98#شانس#فرصت#كنكوري#اينده#دكتر#مهندس#وكيل#ستاره#رتبه_برتر#موفقيت#ارزو#تلاش#موفق#تلاش#درس#كتاب#كنكور98#ستاره_كنكور#دانشگاه_تهران#مشاور#دوست#انگيزه#انگيزشي
#konkour#konkour98
.
💫⭐️💫


2

گاه و بيگاه پر از پنجره هاي خطرم
به سرم ميزند اين مرتبه حتماً بپرم... #rezaabsalan_lawyer
#وكيل
#وكيل_دادگسترى
#وكيل_پايه_يك_دادگستري
#رضا_آبسالان
#rezaabsalan_lawyer
#rezaabsalan_lawyer🇮🇷


0

وکیل جوان در فيلم و عدالت براي همه، آرتور کرکلند (پاچینو) در کارش دچار دردسرهای بسیاری می‌شود به خصوص وقتی که تصمیم می‌گیرد دفاع از قاضی فلمینگ (فورسایت) را به اتهام هتک حرمت به عهده گیرد…
در اين فيلم بسيار زيبا آل پاچينو عليه موكل خود شهادت ميدهد و از تمام بي عدالتي هاي حاكم بر فضاي سياسي و قضايي آمريكا فرياد ميزند
دوبله فوق العاده استاد خسرو خسروشاهي بر زيبايي اين فيلم دوچندان افزود.
#و_عدالت_براي_همه
#سيستم_قضايي_آمريكا
#عدالت
#وكيل_مدافع
#rezaabsalan_lawyer🇮🇷 #rezaabsalan
#آل_پاچينو🎥
#وكيل
#وكيل_دادگسترى
#وكيل_پايه_يك_دادگستري
#رضا_آبسالان
#rezaabsalan_lawyer
#rezaabsalan_lawyer🇮🇷


0

مادام که وجدانهای بیدار شرافت خود را در راه احقاق حق، وثیقه سوگندشان می سازند عدالت هیچگاه از نفس نمی افتد و مادام که گامهای خستگی ناپذیز و استوار می پایند و می پیمایند حق ماندنیست
#law
#lawyer
#rezaabsalan_lawyer🇮🇷
#وكيل
#وكيل_دادگسترى
#وكيل_پايه_يك_دادگستري
#رضا_آبسالان
#rezaabsalan_lawyer
#rezaabsalan_lawyer🇮🇷


34

هر چه زیباست
ز توست
من به هر شعر تو را می خوانم
خیره در ماه تو را می نگرم
#وكيل
#وكيل_دادگسترى
#وكيل_پايه_يك_دادگستري
#رضا_آبسالان
#rezaabsalan_lawyer
#rezaabsalan_lawyer🇮🇷


0