#کتابفروشی

Instagram photos and videos

#کتاب#کتابفروشی#کتاب_نایاب#کتاب_باز#کناب_مانی#کناب_کمیاب#کتاب_خوب#کتابخوانی#کتابخانه#کتاب_بخوانیم#کتابخونه#قدیمی#کتاب_شعر#کتاب_خوانی#کتاب_کودک#کتاب_فروشی#کیفیت_عالی#کمیاب

Hashtags #کتابفروشی for Instagram

📚
پنج گنج ، خمسه حکیم نظامی گنجوی ، گزیده دکتر حمیدی شیرازی ، تمام گلاسه ، چاپ اول ۱۳۷۰

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
دیوان محمدحسین میرزا امیرالشعراء نادری ، چاپ اول ۱۳۴۸

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
دیوان محمدقلی سلیم تهرانی ، چاپ اول ۱۳۴۹

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
در جستجوی حافظ ، ر . ذوالنور ، دوره ۲ جلدی ، چاپ اول ۱۳۶۲

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
حافظ شناسی ، سعید نیاز کرمانی ، دوره ۲ جلدی ، چاپ دوم ۱۳۶۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
کلک خیال انگیز / فرهنگ جامع دیوان حافظ ، دکتر پرویز اهور ، دوره ۲ جلدی ، چاپ اول ۱۳۶۳

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
چشیدن طعم وقت / از میراث عرفانی ابوسعید ابوالخیر ، محمدرضا شفیعی کدکنی ، چاپ دوم ۱۳۸۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
نوشته بر دریا / از میراث عرفانی ابوالحسن خرقانی ، محمدرضا شفیعی کدکنی ، چاپ دوم ۱۳۸۵

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
جام جهان بین ، محمدعلی اسلامی ندوشن ، چاپ چهارم ۲۵۳۵

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

لطفا ورق بزنید..❤️❤️❤️❤️❤️❤️
روي ویترین یک کتابفروشی در شهر رم نوشته شده: "همه عشقی چون #رومئو و #ژولیت می خواهند، بدون آن که بدانند این عشق فقط 3 روز دوام داشت و جان 6 نفر را گرفت.
👇👇👇👇👇👇👇👇👇
@farzadfarokh_official
💔💗💔💗💔💗💔💗💔
@amirali.hedayatzadeh
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
@amireza.sarvian
🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
@avazinoofficial
@hasanardestani

#آهنگ #هوای‌تو #فرزاد #فرخ #فیلم #رومئووژولیت #درام #رمانتیک #موزیک #موسیقی #شکسپیر #شعر #گیتار #کلیپ #ویدیو #عشق #شهر #رم #کتابفروشی #کافه #دیوار #عاشقانه #رومان #اتحاد_فرزادی_ها


0

📚
ارمغان مور / جستاری در شاهنامه ، شاهرخ مسکوب ، چاپ اول ۱۳۸۴

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
سبک خراسانی در شعر فارسی ، محمدجعفر محجوب ، چاپ اول ۱۳۴۵

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
نمونه هایی از نثر فصیح فارسی معاصر ، برگزیده دکتر جلال متینی ، چاپ دوم ۱۳۴۷

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
مغز متفکر جهان شیعه ، مرکز مطالعات اسلامی استراسبورگ ، چاپ هشتم ۱۳۶۰

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
اخلاق ناصری ، خواجه نصیرالدین طوسی ، چاپ اول ۱۳۴۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
آرامگاه غزالی ، دکتر عیسی صدیق ، چاپ اول ۱۳۴۷

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
داستانها و قصه ها ، مجتبی مینوی ، چاپ دوم ۲۵۳۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
داستان نامه بهمنیاری ، احمد بهمنیار ، چاپ دوم ۱۳۶۹

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
کشکول جدید ، دکتر علی اصغر حلبی ، چاپ اول ۱۳۸۷

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
گفتار نیاکان / امثال و حکم و اصطلاحات در زبان آذربایجانی ، یعقوب قدس ، چاپ اول ۱۳۵۹

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
گذری و نظری در فرهنگ مردم ، سید ابوالقاسم انجوی شیرازی ، چاپ اول ۱۳۷۱

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
فرهنگ برو بچه های ترون ، مرتضی احمدی ، چاپ اول ۱۳۸۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
کهنه های همیشه نو / ترانه های تخت حوضی ، مرتضی احمدی ، چاپ اول ۱۳۸۰

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
آن سوی تاریکی ، پری زنگنه ، چاپ دوم ۱۳۹۲

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
از پشت دیوارهای خاطره ، بیژن ترقی ، چاپ اول ۱۳۸۳

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
کتاب جاز / پیدایش و سبک شناسی ، نیوشا بقراطی ، چاپ اول ۱۳۸۴

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
سه آهنگساز ، رومن رولان ، قطع پالتویی ، چاپ سوم ۱۳۵۴

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
دیکتاتورها بیمارند ! ناپلئون / هیتلر / استالین ، آنتون نویمایر ، چاپ اول ۱۳۸۱

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
تاریخ و فرهنگ ژاپن ، اسکات مرتون ، چاپ اول ۱۳۶۴

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
قهرمان در تاریخ ، سیدنی هوک ، چاپ اول ۱۳۵۰

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
یک سیاره و چهار پنج دنیا / اندیشه هایی درباره تاریخ معاصر ، اوکتاویو پاز ، چاپ اول ۱۳۶۹

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
هنر و تاریخ ، اوکتاویو پاز ، چاپ اول ۱۳۷۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
آنتونیو گرامشی ، جوزپه فیوری ، چاپ اول ۱۳۶۰

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
گزیده ای از آثار آنتونیو گرامشی ، چاپ دوم ۱۳۵۸

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
موسیقی و مارکس ، رگولا بورکهارت کوریشی ، چاپ اول ۱۳۸۷

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
کارل مارکس / زندگی و دیدگاه های او ، دکتر مرتضی محیط ، چاپ دوم ۱۳۸۳

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
وضع طبقه کارگر در انگلستان ، فریدریش انگلس

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
آنتی دورینگ ، فریدربش انگلس ، چاپ دوم ۱۳۵۹

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
تاریخ منطق ، آ . ماکوولسکی ، چاپ دوم ۱۳۶۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
انقلاب ، پیتر کال ورت ، چاپ دوم ‌۱۳۵۸

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
تاریخ سوسیالیزم اروپائی ، الی هالوی ، چاپ دوم ۲۵۳۷

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
بنیاد فلسفه سیاسی در غرب ، دکتر حمید عنایت ، چاپ سوم ۲۵۳۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
فلسفه روشنگری ، لوسین گلدمن ، چاپ اول ۱۳۶۸

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
حدسها و ابطالها ، ک . ر . پوپر ، چاپ‌ سوم ۱۳۷۵

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
ادیان و مکتب های فلسفی هند ، داریوش شایگان ، دوره ۲ جلدی ، چاپ دوم ۲۵۳۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
مقام فلسفه در تاریخ دوره ی اسلامی ایران ، رضا داوری ، چاپ اول ۲۵۳۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
مقدمه ای در باب آشنائی ایران با مظاهر تمدن غربی ، حسین محبوبی اردکانی ، چاپ اول ۲۵۳۵

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

📚
ایدئولوژی تبار ، حسین مهری ، چاپ اول ۱۳۵۶

#کتاب #کتابفروشی #کناب_مانی #کتاب_نایاب #کناب_کمیاب #کتاب_باز


0

سلام به دوستان گلم.
یکی از خصوصیات خوبی که در هر فردی میتونه باشه که من خیلی کم دارم ولی بابای بچه ها بشدت داره عشق به خواندن کتاب، که خداروشکر پسرا تو این زمینه به پدرشون رفتن.
یکی از بزرگترین علایقشون بجای رفتن به پارک و سینما، رفتن به شهر کتاب مرکزی واقع در خیابان شریعتی بالاتر از خیابان مطهری. (اصلا آدم کتاب خون هم نباشه اونجا بره کلی علاقمند میشه و دلش وا میشه).
حالا بچه ها چند سالی به پیشنهاد پدرشون یکروز در ماه به این کتابفروشی میرن و برای رفتن بعدی روزشماری میکنن. این میتونه یک عادت خوب در ایجاد انگیزه و شور به مطالعه باشه.
تازه مهدی براش ترجمه ی کتاب اهمیت پیدا کرده بخاطر تجربه در این زمینه و خوندن کتابهای متفاوت.
البته کتاب قرمز مال منه آخرین صفحه ی از عکسهایی که گذاشتم به عشق ایلیای عزیزم بود.
#کتابفروشی #کتابخوانی #پسرهام #شهرکتاب_مرکزی #عادت_خوب #تفریحات_سالم


2

من معمولا یک چیزی همراهم هست که بخونم، تا مجبور نباشم ریخت مردم رو ببینم.
شعرهای آخرین شب زمین
چارلز_بوکوفسکی 📚 #book #books #bookstagram #booklovers #bookshelf #library #ketab #ketabkhane #ketabdoost #ketabsara #ebook #ketabdoni
#کتاب #کتابخانه #کتابدونی #کتاب_خوب #کتابفروشی #کتاب_الکترونیک #تلگرام #دانلود


0

.
ساعت ساز نابینا

نویسنده : ریچارد داوکینز
مترجم : محمود بهزاد - شهلا باقری
ناشر : مازیار

ساعت ساز نابینا اوج کار ریچارد داوکینز است، این کتاب که شرح تکامل(فرگشت) است با شور و تحسین زیاد، به عنوان تاثیرگذارترین اثر در این زمینه در یکصد سال اخیر اعلام شد. داوکینز در این اثر، به وضوح آشکار می کند چگونه کشف داروین و والاس ، یعنی فرایند ناآگاه ، خود به خود و بی هدف اما اساسا غیرتصادفی «انتخاب طبیعی» تنها پاسخ این پرسش بنیادین است که : ما از کجا آمده ایم؟ چگونه چنین که هستیم شده ایم؟ آیا نقشه اولیه ای در کار بوده است؟ از نظر داوکینز ساعت ساز نابینا خود طبیعت است که به تدریج از بنیادی ترین و مهم ترین جزء همه چیز، از DNA، صورت و سامان یافته است.
ساعت ساز نابینا (به انگلیسی: The Blind Watchmaker) با زیرفرنام چرا شواهد فرگشت، نشان‌دهندهٔ جهان بدون طراح است در سال ۱۹۸۶ به دست ریچارد داوکینز نوشته شد. در این کتاب او توضیحات و استدلال‌هایی برای فرگشت به وسیلهٔ انتخاب طبیعی عنوان نموده‌است. هچنین بر نقدهایی که بر کتاب قبلی‌اش «ژن خودخواه» نوشته شده بود پاسخ داده‌است. هر دو کتاب با هدف عمومی‌ترکردن فرگشت ژن-محور نگاشته شده‌اند.
نام کتاب به شکلی متاثر از تشبیهی است که کشیش قرن هجدهمی ویلیام پالی به کار برد. تشبیه پالی به طور کلی چنین بود که: حتی اگر شما ندانید که ساعت چیست، طراحی چرخ دنده‌ها و فنرها و طرز چینش آنها در کنار همدیگر برای یک مقصود خاص، شما را وامی‌دارد که نتیجه بگیرید که «این ساعت باید سازنده‌ای داشته باشد، کسی که آن را به منظوری خاص طراحی کرده‌است؛ سازنده‌ای که از سازوکار آن آگاه‌است، و کاربردی برای این طراحی داشته‌است». «اگر این نتیجه‌گیری در مورد یک ساعت ساده درست باشد، پس آیا کاملاً درست نیست که در مورد چشم، گوش، کلیه، مفصل آرنج، و مغز هم گفته شود که طراح هوشمند و هدفمندی دارند؟
.
#بهشت_کاغذی
#شهر_کتاب_دارینوش
#کتاب#معرفی_کتاب#معرفی_نویسنده#پیشنهاد_کتاب#پیشنهادکتاب#مطالعه#کتابخوانی#کتابفروشی#اراک
#آگاهی
#ساعت_ساز_نابینا
#ریچارد_داوکینز
#محمود_بهزاد
#شهلا_باقری
#نشر_مازیار
@mazyarpub


1

* "سعادت خانوادگی"
* اثر لئون تولستوی * سال چاپ 1339 * تعداد صفحات 108 صفحه
* قیمت 29 هزار تومان
.
* رمانی جذاب و خواندنی از تولستوی نویسنده ی مشهور روسی
.
.
برای مشاهده دیگر کتابها، از کانال تلگرام ما دیدن فرمایید
@ketabekamyaab .

#کتاب_کمیاب #کتاب_قدیمی #کتاب_نایاب
#خرید_کتاب #کتابفروشی #کتاب_خوب
#ادبیات_کلاسیک #داستان #رمان #افسانه
#مطالعه #کتابخوانی #کتابخانه #اوقات_فراغت
#تولستوی #هدیه #کتاب_تاریخی #پرسپولیس
#استقلال #تیم_ملی #جام_جهانی #هدیه #کادو
#طنز #تاریخی #کتاب_خوب #شعر #نویسنده #قفسه_کتاب #داستان_کوتاه #شکسپیر


0

.
چندتا عکس از کتابخونه های هیجان انگیز😊😊😊
کاش من همچین جاهایی بودم😢😢😢. #کتاب #کتابخوانی#کتابخانه #کتاب_خوب #کتابخونه #کتابفروشی #کتاب_بخوانیم


2

#۱۹۸۴

#رمان_شاهکاری_از :#جورج_اورول
ترجمۀ:#حمید_رضا_بلوچ

با مقدمه ای از :#اریک_فروم

#انتشارات_گهبد
چاپ دوم ۱۳۸۵
۲۸۸صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_مقدمۀ_کتاب_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۱۳ هزار تومان

#رمان_انگلیسی #رمان_شاهکار #رمان_سمبولیک #رمان_سیاسی_فلسفی #اریش_فروم #جورج_اورول ...
🌹🌱
۱۹۸۴ نام کتاب مشهوری از جورج اورول به سال ۱۹۴۸ است. این کتاب بیانیهٔ سیاسی شاخصی در رد نظام‌های تمامیت‌خواه (توتالیتر) نیز شمرده می‌شود. ۱۹۸۴ کتابی پادآرمانشهری به شمار می‌آید. کتاب به نام «نوزده هشتادوچهار» هم شناخته می‌شود.

جرج اورول در این کتاب، آینده‌ای را برای جامعه به تصویر می‌کشد که در آن خصوصیاتی همچون تنفر نسبت به دشمن و علاقهٔ شدید نسبت به برادر بزرگ (ناظر کبیر) (رهبر حزب با شخصیت دیکتاتوری فرهمند) وجود دارد. در جامعهٔ تصویرشده گناه‌کاران به راحتی اعدام می‌شوند و آزادی‌های فردی و حریم خصوصی افراد به‌ شدت توسط قوانین حکومتی پایمال می‌شوند، به نحوی که حتی صفحات نمایش در خانه‌ها از شهروندان جاسوسی می‌کنند. در این داستان مسائلی همچون #اینگساک (Ingsoc)، #بزه_فکری، #گفتارنو،#دوگانه‌باوری مطرح می‌شود.

برشی از کتاب ۱۹۸۴ :
برکنار کردن حزب حاکم به چهار طریق امکان پذیر است:
یا از بیرون به تسخیر در می آید
یا آنچنان رهبری ناکارآمد دارد که توده های مردم را وادار به اعتراض میکند
یا به یک گروه متوسط ناراضی و قوی اجازه عرض اندام می دهد
ویا خود علاقه و اعتماد به نفس لازم برای حکومت را از دست میدهد.
قدرت حاکمه ای که یارای مقاومت در برابر هر‌چهار‌عامل‌را داشته باشد برای همیشه در قدرت باقی می ماند

۱۹۸۴...جورج اورول

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب#کتاب_بخوانیم#کتابخوانی#کتابفروشی#شاهکارهای_ادبی#کتاب_فلسفه_نایاب#کتاب_کمیاب#کتاب_کمیاب#کتاب_تاریخی_بخوانیم#ارسال_کتاب_به_تمام_نقاط_کشور#ارسال_کتاب_به_خارج_از_کشور


0

#کوری

#رمان_شاهکاری_از:#ژوزه_ساراماگو (#برندۀ_جایزۀ_نوبل_سال_۱۹۹۸)

مترجم : #عاطفه_اسلامیان
#انتشارات_نگارستان_کتاب

چاپ دوم1386
جلد سلفون سخت
۴۲۱صفحه
(#لطفأ_جهت_بهتر_دیدن_کیفیت_این_کتاب_و_همچنین_فهرست_کتاب_به_دیگر_عکسهای_این_پست_نیز_توجه_فرمایید)

قیمت : ۱۸ هزار تومان

کوری
ژوزه ساراماگو
تم اصلی کتاب نابینایی کل مردم یک شهر یا کشور یا کل جهان است
اتفاقات و حوادثی که ناشی از این کوری همگانی است دستمایه ی خلق اثری چنین تکان دهنده و دقیق است
در آغاز ظاهرا نظم حاکم بر جامعه به هم می ریزد لحظه به لحظه بر در هم ریختگی و ناهنجاری افزوده میشود مردم یکدیگر را گم میکنند و تنهایی و وحشت همه جا را فرا میگیرد
در این پلشتی و در هم ریختگی، هم کورها و هم بینا ها با هم دخیلند
کورها به واسطه ی ندیدن و بینا ها برای رهایی از شر کسانی که حالا مخل نظم اجتماع هستند

غافل از آنکه این کوری گریبانگیر هر کسی میتواند باشد

زن بینا شاید خود نویسنده است که باید نقش راوی و نیز وجدان بیدار را توامان بازی کند

برشهایی از کتاب کوری :

آنقدر از مرگ می ترسیم که همیشه سعی می کنیم از تقصیرات اموات بگذریم ، انگار پیشاپیش می خواهیم وقتی نوبت خودمان شد از تقصیرات ما هم بگذرند... " 🌱🌹 بدترین کور، آن کوری بود که نمی خواست ببیند.

ژوزه ساراماگو
کوری

#رمان_شاهکار #رمان_پرتغالی #رمان_سمبولیک

#frosh_ketab
#معرفی_کتاب#کتاب_خوب#کتابخوانی#کتابفروشی#رمان_خارجی#کتاب_کمیاب#کتاب_نایاب#شاهکارهای_ادبی#ارسال_کتاب_به_سراسر_کشور


0