#یوسف_ساعی

Instagram photos and videos

#یوسف_ساعی#کتاب#عشق#انتشارات#جملات_زیبا#قلم_مهر#رسم_هستی#شادی#زیبایی#بشریت#جملات#instagram#خوبی#دوست#جملات_ناب#مدرن#سیسا#sisa#بهشت#صلح#حقیقت#عاشق#مهربانی#کتابخوانی#خوشبختی#اندیشه

Hashtags #یوسف_ساعی for Instagram

.
می توان تمام بهشت را در یک شبنم تماشا نمود و تمام ابدیت را در یک لحظه،
اگر از پشت زلال آگاهی خود به نظاره بنشینیم.
.

برگرفته از کتاب #رسم_هستی اثر استاد #یوسف_ساعی
.
#انتشارات #قلم_مهر
#کتاب #جملات_زیبا #انسانیت #انسان_بودن #عشق #خوشبختی #محبت #مهربانی #نوعدوستی #سکوت #جامعه #آرامش #تفکر #پاکی #زیبایی #ابدیت #دوستى #احساس #حس #شادی #اندیشه #صفا #خدا #کتاب_خواندن #کتاب_جدید #آگاهی


1

.
از قدرت حقيقت مى‏ پرسيد، پس مى‏ گويم:
حقيقت، كسى را كه از آن پيروى نمى‏ كند، به دوزخ نمى ‏برد،
تنها راه خود را از او بازپس مى ‏گيرد.
آن كدام آيين است كه حقيقت را پيروز خواهد كرد؟!
حقيقت در همراهى انسان‏ها پيروز خواهد شد نه در همراهى قهرمان ‏ها.
چگونه مى‏ انديشم؟
در قرن‏ هاى گذشته، پادشاه كسى بود كه بر سر خود تاج فرمانروايى مى‏ نشاند و در روزگار رهايى، پادشاه كسى‌ست كه بر سر ديگران تاج آزادى‏ خواهى مى‏ نشاند.
رهبران ديروز، فقط امتيازات خود را مى‏ پذيرفتند ولى رهبران فردا، تنها اشتباهات خود را خواهند پذيرفت.
از زندگينامه من سؤال مى‏ كنيد،
مى‏ نويسم:
تا زندگينامه شما زيبا نوشته نشود،
زندگينامه من نيز زيبا نوشته نخواهد شد، پس
زندگينامه شما را زيبا خواهم نگاشت تا زندگينامه من نيز زيبا نگاشته گردد.
‌.
#مرز_بی_نهایت
#یوسف_ساعی
#انتشارات_قلم_مهر.
.

#کتاب#رمان#ادبیات#کتابخوانی#نویسنده#مطالعه#شاعرانه#شعر_نو#کتاب_خوب#جملات#معرفی_کتاب#جملات_زیبا#شعر_سپید#انتشارات#شعر_کوتاه#کتابفروشی#کتابدونی#کتاب_بخوانیم
#ketabdoni


3

تازه ترین کتاب چاپ شده از استاد#یوسف_ساعی
#مرز_بی_نهایت
نامزد دریافت جایزه صلح یونسکو

بخشی از کتاب بی نظیر #مرز_بینهایت اثر استاد #یوسف_ساعی

از قدرت حقيقت مى‏ پرسيد، پس مى‏ گويم:
حقيقت، كسى را كه از آن پيروى نمى‏ كند، به دوزخ نمى ‏برد،
تنها راه خود را از او بازپس مى ‏گيرد.
آن كدام آيين است كه حقيقت را پيروز خواهد كرد؟!
حقيقت در همراهى انسان‏ها پيروز خواهد شد،
نه در همراهى قهرمان ‏ها.
چگونه مى‏ انديشم؟
در قرن‏ هاى گذشته، پادشاه كسى بود كه
بر سر خود تاج فرمانروايى مى‏ نشاند و
در روزگار رهايى، پادشاه كسى ست كه
بر سر ديگران تاج آزادى‏ خواهى مى‏ نشاند.
رهبران ديروز، فقط امتيازات خود را مى‏ پذيرفتند، ولى
رهبران فردا، تنها اشتباهات خود را خواهند پذيرفت.
از زندگينامه من سؤال مى‏ كنيد،
مى‏ نويسم:
تا زندگينامه شما زيبا نوشته نشود،
زندگينامه من نيز زيبا نوشته نخواهد شد، پس
زندگينامه شما را زيبا خواهم نگاشت تا
زندگينامه من نيز زيبا نگاشته گردد.

@lovepenpub


1

The end of the page