#foundationphase

Instagram photos and videos

#foundationphase#RBCDN#redbalwncoch#caerdydd#cardiff#bilingual#cymraeg#dwyieithog#saesneg#llanedeyrn#chwaraegwaith#playwork#ndna#ciw#cyfnodafaen#pentwyn#pontprennau#casnewydd#quality#safonuwch#eqc#ennillydd#awardwinning#newport#eyfs#teachersofinstagram#reception#education#nursery#iteachtoo#teachersfollowteachers

Hashtags #foundationphase for Instagram

๐ŸŽˆ Natalie ๐ŸŽˆ
.
Rรดl: Ymarferydd Uwch (ILM).
Wedi'i leoli yn y grลตp Sali Mali ๐ŸŽˆ
.
Arwydd Seren: Gemini. โ™Š๏ธ
.
Hobรฏau a diddordebau: Gwario amser gyda'm teulu & ffrindiau, mynd i'r gampfa a dyddiau allan gyda'm bechgyn ๐Ÿค—
.
#RBCDN : Roedd fy mhlant yn mynychu'r Feithrinfa cyn fy nghyflogaeth. Mae gan fy meibion โ€‹โ€‹anghenion unigol, mae gan fy mhlentyn hynaf Awtistiaeth. Ni fyddai fy mhlant yn lle maen nhw heddiw heb gefnogaeth ac ymroddiad y staff, yn enwedig Steph & Rhona. Aeth Steph a Rhona yn uwch a thu hwnt i'n cefnogi ni fel teulu a gweithio'n agos gyda gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac asiantaethau eraill. Rwy'n credu'n wir heb #redbalwncoch na fyddai fy mhlentyn wedi cael diagnosis o Awtistiaeth yn ystod ei flynyddoedd cynnar, oherwydd ei fod yn diagnosio yn gynnar ac a gafodd y gefnogaeth sydd ei hangen ar gyfer ei drosglwyddo i'r Ysgol.

Pan ddaeth cyfle i swydd, ni allaf aros i ymgeisio a fod yn rhan o dรฎm gwych. โญ๏ธ
.
.
.
๐ŸŽˆ Natalie ๐ŸŽˆ
.
Role: Advanced Practitioner (ILM).
Based in the Sali Mali group๐ŸŽˆ
.
Star Sign: Gemini. โ™Š๏ธ
.
Hobbies & Interests: Spending time with my family & friends, going to the gym & days out with my boys ๐Ÿค—
.
#RBCDN : My children both attended the Nursery prior to my employment. Both of my sons have individual needs, my eldest child has Autism. My children would not be where they are today without the support & dedication of the staff, particularly Steph & Rhona. Steph & Rhona went above and beyond to support us as a family & worked closely with health care professionals & other agencies. I truly believe without #redbalwncoch my child would not have been diagnosed with Autism in his early years, because of his early diagnoses he has got the support needed for his transition into School.
When a job opportunity came up I could not wait to apply & to become part of a fantastic team. โญ๏ธ
.
.
.
.
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

Betty Buttons presenting @ TMS.
Programme is filled with morals and life lessons
#foundationphase


0

Number recognition outdoor activity using water sprays. This has been so popular! #outdoor #tufftray #maths #tuffspot #numberrecognition #water #nursery #foundationphase #eyfs #prek #preschool #teacchersofinstagram #iteach


1

Cyfryngau Cymdeithasol โœ…
.
Erthygl gan Stephanie-Mayy a gyhoeddwyd yng nghylchgrawn aelodau NDNA yn 2017. ๐ŸŽˆ๐Ÿค—
.
Chwyddo i ddarllen neu neges i ofyn am gopi. ๐Ÿ”
.
.
.
.
Social Media โœ…
.
Article by Stephanie-Mayy published in the NDNA members magazine in 2017. ๐ŸŽˆ๐Ÿค—
.
Zoom into read or message to request a copy. ๐Ÿ” .
.
.
.
.

#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


2

๐ŸŽˆ Chloe ๐ŸŽˆ
.
Rรดl (iau) Prif Swydd: Dirprwy / Rheolwr Gweithrediadau ac Uwch Ymarferydd Meithrin Elfed ๐ŸŽˆ
.
Arwydd Seren: Capricorn. โ™‘๏ธ
.
Hobรฏau a diddordebau: Gwario amser gyda fy ffrindiau a theulu, yn mynd ar wyliau ac yn mynd allan am fwyd. ๐Ÿค—
.
#RBCDN: Dechreuais weithio yn #redbalwncoch ym mis Gorffennaf 2012. Rwy'n mwynhau gweithio yn #RBCDN a rhoi cyfleoedd chwarae / dysgu i'r plant i'w helpu i dyfu. ๐Ÿ˜€
.
.
.
๐ŸŽˆ Chloe ๐ŸŽˆ
.
Main Job Role(s): Deputy/Operations Manager & Senior Nursery Practitioner of Elfed ๐ŸŽˆ
.
Star Sign: Capricorn. โ™‘๏ธ
.
Hobbies & Interests: Spending time with my friends & family, going on holidays & going out for food. ๐Ÿค—
.
#RBCDN : I began working at #redbalwncoch in July 2012. I really enjoy working at the Nursery and providing the children with play/learning opportunities to help them grow. ๐Ÿ˜€
.
.
.
.
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

Cynllunioโ€ผ๏ธ๐Ÿ˜€ Wythnos nesaf yw wythnos olaf ein Cynllunio Gwanwyn, byddem yn wir yn gwerthfawrogi pe byddai rhieni yn rhannu unrhyw syniadau gyda ni ein hunain y maen nhw'n teimlo y bydd eu plant (plant) yn eu mwynhau! Rhowch sylwadau isod gydag unrhyw syniadau sydd gennychโ€ผ๏ธ๐ŸŽˆ๐Ÿ˜€โฌ‡๏ธ๐Ÿ‘๐Ÿผ
.
.
Planningโ€ผ๏ธ๐Ÿ˜€ Next week is the last week of our Spring Planning, we would really appreciate it if parents would share any ideas with ourselves that they feel their child(ren) would enjoy! Please comment below with any ideas you may haveโ€ผ๏ธ๐ŸŽˆ๐Ÿ˜€โฌ‡๏ธ๐Ÿ‘๐Ÿผ .
.
.
.
#planning #cynllun #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #spring #gwanwyn #cymraeg #saesneg #dwyieithog #bilingual #RBCDN #ndna #ciw #foundationphase #cyfnodsylfaen


0

We have been learning about the people who help us and this week weโ€™ve been learning about farmers. We had great fun pretending to milk a cow #peoplewhohelpus #farmers #milkingacow #school #education #foundationphase #wrexham #weyc


0

"Un tro, aeth ..." Beth am ddefnyddio'r 'cerrig stori' fel ffordd i annog plant fod yn greadigol a chreu straeon eu hunain. Diolch i @CylchRhaeadr am rannu'r syniad. #syniadsydyn #cyfnodsylfaen "Once upon a time..." Using 'story stones' is a great way of encouraging children create their own stories. Thanks to @CylchRhaeadr for sharing their idea. #syniadsydyn #foundationphase


0

People often ask us about the individuals who make Axiumโ€™s work possible. This week, weโ€™re โ€œZooming in on Zikhonaโ€ who works as a Community Reader and has been building the Nobalisa's approach to numeracy clubs this year. Read more about Zish on our blog: https://bit.ly/2J5O36K .
.
.
#personalprofile #meettheteam #intheoffice #nobalisa #communityreader #storyteller #readingclubs #learnthroughplay #ruraleducation #foundationphase #inspire #leader #numeracy #numbersense #literacy #books #lovetoread #readforfun


1

Castle banquet role play area. The children loved dressing up as kings, queens and knights. #roleplayarea #nursery #reception #earlyyears #eyfs #foundationphase #castle #eyfsfun #year1 #year2 #ks1 #teachersofinstagram #letthemplay #fun #inspiration #preschool #primaryteaching


3

I'r rhai sydd wedi gofyn am Cit gweler y daflen yn y bag. Mae Dinas Caerdydd wedi gofyn a allwch chi (rhieni) anfon llun o'ch plentyn yn gwisgo'u cit i'w cyfrif Twitter @CardiffCityFC fel arall, gallwch eu hanfon yn uniongyrchol at club@cardiffcityfc.co.uk โšฝ๏ธ
.
Fe fyddem hefyd yn ei werthfawrogi pe byddai rhieni yn ein tagio mewn lluniau a / neu yn defnyddio ein hashtags #redbalwncoch & #RBCDN (mae hyn yn ddewisol wrth gwrs) ๐Ÿค—๐ŸŽˆ.
.
.
.
For those who have requested a Kit please see leaflet in the bag. Cardiff City have asked if you (parents) can send a picture of your child wearing their kit to their Twitter account @CardiffCityFC alternatively you can e-mail them directly at club@cardiffcityfc.co.uk โšฝ๏ธ .
We would also appreciate it if parents would tag us in photos and/or use our hashtags #redbalwncoch & #RBCDN (this is optional of course)๐Ÿค—๐ŸŽˆ
.
.
.
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith #cardiffcityfc #dinascaerdydd #ccfc


0

Dal i wisgo ei chit ๐Ÿค—โšฝ๏ธ
.
I'r rhai sydd wedi gofyn am Cit gweler y daflen yn y bag. Mae Dinas Caerdydd wedi gofyn a allwch chi (rhieni) anfon llun o'ch plentyn yn gwisgo'u cit i'w cyfrif Twitter @CardiffCityFC fel arall, gallwch eu hanfon yn uniongyrchol at club@cardiffcityfc.co.uk โšฝ๏ธ
.
Fe fyddem hefyd yn ei werthfawrogi pe byddai rhieni yn ein tagio mewn lluniau a / neu yn defnyddio ein hashtags #redbalwncoch & #RBCDN (mae hyn yn ddewisol wrth gwrs) ๐Ÿค—๐ŸŽˆ.
.
.
.
Still wearing her kit ๐Ÿค—โšฝ๏ธ
.
For those who have requested a Kit please see leaflet in the bag. Cardiff City have asked if you (parents) can send a picture of your child wearing their kit to their Twitter account @CardiffCityFC alternatively you can e-mail them directly at club@cardiffcityfc.co.uk โšฝ๏ธ .
We would also appreciate it if parents would tag us in photos and/or use our hashtags #redbalwncoch & #RBCDN (this is optional of course)๐Ÿค—๐ŸŽˆ
.
.
.
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith #cardiffcityfc #dinascaerdydd #ccfc


0

Diolch i chi Ddinas Caerdydd am ein 40 cit AM DDIM, mae ein modelau bach yn dweud diolch, maen nhw'n gwisgo'r cits wrth i ni eu bostio ๐Ÿ˜€
.
Rhieni, mae cits ar gael rhwng 2-3, 4-5 a 5-6 oed, mae gennym cyfyngedig o argaeledd, gofynnwch am un ASAP i osgoi cael eich siomi โšฝ๏ธ๐ŸŽˆ
.
.
.
Thank you @cardiffcityfc for our 40 FREE kits, our mini models say thank you, they are wearing the kits as we post ๐Ÿ˜€ .
Parents, kits are available in ages 2-3, 4-5 & 5-6, we have limited availability, please request one ASAP to avoid disappointment โšฝ๏ธ๐ŸŽˆ
.
.
.
.
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith @cardiff_council @cardifftimes


5

Year 2 and 3 kids at development last night #stayontheball #ballmastery #foundationphase


0

Some of our U6s at football development. Give them a ball each and let em play. #ballmastery #foundationphase #stayontheball


0

Tick tick tick tick...MiniSport is about to take off. Coming to a preschool, primary school , daycare in Gauteng South near you #gauteng #lenesia #mondeor #foundationphase #franchiseopportunitiesavailable


0

๐ŸŽˆ Stephanie-Mayy ๐ŸŽˆ
.
Rรดl (iau) Prif Swydd: Rheolwr Meithrin, Cydlynydd Blynyddoedd Cynnar ac Addysg ac Arbenigwr Cyfryngau Cymdeithasol ๐ŸŽˆ
.
Arwydd Seren: Pisces
.
Hobรฏau a Diddordebau: Darllen, coginio, treulio amser gyda'm teulu a ffrindiau a cherdded (yn enwedig cerdded cลตn) ๐Ÿถ
.
#RBCDN: Dechreuais weithio yn #redbalwncoch ym mis Hydref 2008, rwyf wedi bod yma 10 mlynedd eleni! Rwy'n mwynhau yn drylwyr gweithio yma ๐Ÿค—๐ŸŽˆ
.
(Bob dydd byddwn yn postio llun a rhywfaint o wybodaeth am yr aelod o staff).
.
.
.
.
๐ŸŽˆ Stephanie-Mayy ๐ŸŽˆ
.
Main Job Role(s): Nursery Manager, Early Years & Education Coordinator & Social Media Specialist ๐ŸŽˆ
.
Star Sign: Pisces .
Hobbies & Interests: Reading, cooking, spending time with my family & friends & walking (in particular dog walking) ๐Ÿถ
.
#RBCDN : I began working at #redbalwncoch in October 2008, I have been here 10 years this year! I thoroughly enjoy working at the Nursery! ๐Ÿค—๐ŸŽˆ
.
(Each day we will post a photo & some information about the member of staff). .
.
.
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

Exciting news! The Nobalisas are ready to launch their first official numeracy sessions with children this week. Link to our blog to read more about this new dimension of the reading clubs model, which seeks to develop strong number sense at an early age using the tools of song and play: https://bit.ly/2ETZtrL .
.
.
#mondaymotivation #nobalisa #storyteller #communityreaders #axium #readingclubs #numeracy #numbersense #mathematics #games #song #learnthroughplay #FET #foundationphase #rural #ruralschools #ruraleducation #zithulele #easterncape #newday


0

By doing what you love,you inspire and awaken the hearts of others ๐Ÿ’œ#teachers #vriendinneviraltyd #lovewhatyoudo #iteach #kidsdeserveit #foundationphase


1

Triangular one length haircut with a round brush softset blowout.
#aveda #avedainstitute #avedainstituteatlanta #triangularonelength #haircut #blowout #futureprofessional #foundationphase #week2


1

Rydym yn cael barn ein plant wrth gynllunio. Mae ymarferwyr yn annog plant i rannu eu barn trwy drafodaethau, chwarae, arsylwadau ac yn y blaen. Rydym yn annog rhieni i gymryd rhan yn y broses gynllunio hefyd. Os oes gennych unrhyw syniadau gweithgaredd 'gwanwyn' neu unrhyw sgiliau penodol yr hoffech i ni ganolbwyntio arnynt gyda'ch plentyn, yna rhowch sylwadau isod neu hysbyswch aelod o staff. Yn #redbalwncoch, rydym yn sicrhau bod y Gwerthoedd Prydeinig Sylfaenol yn cael eu gweithredu yn ein cynllunio hefydโœ…๐ŸŽˆ
.
.
.
We obtain the views of our children when planning. Practitioners encourage children to share their views through discussions, play, observations and so on. We encourage parents to get involved in the planning process also. If you have any โ€˜springโ€™ activity ideas or any particular skills you would like us to focus on with your child then please comment below or inform a member of staff. At #RBCDN we ensure the Fundamental British Values are implemented within our planning alsoโœ…๐ŸŽˆ
.
.
.
.
.
#llanedeyrn #cardiff #caerdydd #awardwinningnursery #meithrinennillwyrgwobr #bilingual #dwyieithog #saesneg #cymraeg #english #welsh #ndnafinalist #foundationphase #cyfnodsylfaen #playwork #chwaraegwaith


0

โœ… CLWB GWYLIAU โœ…
.
Clybiau Gwyliau yn ein Meithrinfa ennill gwobrau dwyieithog, ยฃ30 y dydd i un plentyn neu ยฃ50 y dydd i ddau blentyn (brodyr a chwiorydd) 3-9 oed.
.
Clwb Gwyliau yn rhedeg rhwng 08:00 a 18:00, yn cynnwys brecwast, cinio, te a ddau byrbryd. Rydym yn parhau i gyflwyno Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen (dysgu trwy chwarae) yn ystod y gwyliau. Mae #RBCDN yn gyflwno gofal addysgol, hwyl ac o ansawdd uchel trwy gydol y flwyddyn! .
Archebwch nawr i osgoi siom ๐Ÿค—๐ŸŽ‰๐Ÿ‘๐Ÿผ
.
.
.
.
โœ… HOLIDAY CLUB โœ…
.
Holiday Clubs at our bilingual award winning Nursery, ยฃ30 a day for one child or ยฃ50 a day for two children (siblings) 3-9 years of age. .
Holiday Club runs between 08:00 - 18:00hrs & includes breakfast, dinner, tea & two snacks. We continue to deliver the Foundation Phase Curriculum (learning through play) during the holidays. #redbalwncoch delivers educational, fun & high quality childcare all year around! .
Book now to avoid disappointment ๐Ÿค—๐ŸŽ‰๐Ÿ‘๐Ÿผ .
.
#llanedeyrn #cardiff #caerdydd #awardwinningnursery #meithrinennillwyrgwobr #bilingual #dwyieithog #saesneg #cymraeg #english #welsh #ndnafinalist #foundationphase #cyfnodsylfaen #playwork #chwaraegwaith


0

This year my Year 3s took part in a Creative Schools Project where a creative practitioner does a project with them for a couple of months.
.
My class did a digital project based on coding and money skills.
.
The kids had to design an alien based on a British coin and then make it in Scratch.
.
They then coded parts of the game using Scratch and created a working arcade game where money would add up every time the character was not hit by asteroids.
.
My class LOVED these lessons and it really improved their teamwork skills! ๐Ÿ–ฅ๏ธ ๐Ÿ’ฐ ๐Ÿ‘ฝ ๐Ÿš€ #welshteacher #keystage2 #eyfs #foundationphase #phonics #classroomideas #classroomdecor #classroomdisplay #teachersofig #teacherideas #teachersofinstagram #primaryteacher #ukteachers #ukteachersofig #ukteachersofinstagram #teachersfollowteachers #iteachtoo #teachersgonnateach #myclassroom #teacherlife #primaryschoolteacher #teachertribe #teachergram #education #happyclassrooms #tptteacher #teacherspayteachers #tpt


0

Using out Big Write WOW word stars in creative ways to encourage better vocabulary.
.
Here we made wands with words to describe the Princess in the Princess and the Frog that was part of a theme lesson. The children used them to help the frog transform back into the prince.
.
The second activity is one my student did last year when we were looking at Jack and the Beanstalk. The children has to use the pre made adjectives and sort them to describe Jack and the Giant and then come up with some of their own on the stars!
.
๐ŸŒŸ โญ๏ธ ๐Ÿคฉ
.
#welshteacher #keystage2 #eyfs #foundationphase #phonics #classroomideas #classroomdecor #classroomdisplay #teachersofig #teacherideas #teachersofinstagram #primaryteacher #ukteachers #ukteachersofig #ukteachersofinstagram #teachersfollowteachers #iteachtoo #teachersgonnateach #myclassroom #teacherlife #primaryschoolteacher #teachertribe #teachergram #education #happyclassrooms #tptteacher #teacherspayteachers #tpt


0

Dechrau tagio ๐Ÿค—๐Ÿคฐ๐Ÿพ๐Ÿ‘ผ๐Ÿป๐Ÿคฑ
.
Bostio gan โ€˜Bump, Baby & youโ€™ oddi FB.
.
.
.
.
Get tagging ๐Ÿค—๐Ÿคฑ๐Ÿป๐Ÿ‘ผ๐Ÿพ๐Ÿคฐ
.
Reposting. Post by โ€˜Bump, Baby & youโ€™ from FB.
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


2

Ymddiheuriadau am y swyddi hwyr rwyf wedi fod yn brysur gyda hyfforddiant staff heddiw. Dyma luniau o'n meysydd dysgu a chwarae. Byddaf hefyd yn cyhoeddi syniad arall rheoli straen yfory gan Amy๐ŸŽˆ๐Ÿค—โ˜€๏ธ
.
.
Apologies for the late post I have been busy with staff training today. Here are some photos of our learning & play areas. I will also be posting another stress management idea tomorrow from Amy๐ŸŽˆ๐Ÿค—โ˜€๏ธ
.
.
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

โ€ผ๏ธApologies for the late post, myself & Natalie have been busy sorting the Sali Mali roomโ€ผ๏ธ
.
.
Recycling & donating at #redbalwncoch ๐ŸŽˆโœ…
.
Can you help us replenish our play & learning areas / opportunities? Do you have any of the items listed below (or similar) that you could donate to #RBCDN ? .
We would very much appreciate any unused or unwanted items that you may have lying around at home, our children will have lots of fun playing with these items & promoting their education
* kitchen cutlery, utensils and crockery - plastic & metal & wood
* Pots & pans
* Nets / shower curtains / bed sheets (materials of various kinds).
* Bubble wrap
* Cardboard boxes inc. cereal boxes
* Builders hats & hi viz * Any dressing up clothing or unused items such as hats, sunglasses, cotton floral scarfs, ribbons & etc.
* Natural materials I.e pebbles, bamboo, shells, small logs, wood chipping, bark & etc.
* Wind chimes & decorative stones & etc.
* Garden equipment & material i.e pots, watering cans, wheelbarrows, solar lights, plants, bulbs, flowers & so on... .
Thank you in advance ๐Ÿค—
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #a48 #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith @walesonline @wyburnandwayne @pughsgardenvillage @bbcwalesnews


0

โ€ผ๏ธMaeโ€™n ddrwg gen i am y bost hwyr, rydw i a Natalie wedi bod yn brysur yn trefnu ystafell Sali Maliโ€ผ๏ธ
.
.
Ailgylchu a rhoddi yn #redbalwncoch ๐ŸŽˆโœ…
.
Allwch chi ein helpu i ailgyflenwi ein meysydd / cyfleoedd chwarae a dysgu? Oes gennych chi unrhyw un o'r eitemau a restrir isod (neu debyg) y gallech eu rhoi i #RBCDN?
.
Fe fyddem yn gwerthfawrogi'n fawr unrhyw eitemau nas defnyddiwyd neu ddiangen y gallech fod wedi'u gorwedd yn eu cartrefi, bydd gan ein plant lawer o hwyl yn chwarae gyda'r eitemau hyn a hyrwyddo eu haddysg
* cyllyll, ceginau a llestri cegin - plastig a metel a phren
* Pots a pans
* Rhwydi / llenni cawod / taflenni gwely (deunyddiau o wahanol fathau).
* Lapio swigod
* Blychau cardbord yn cynnwys. blychau grawnfwyd
* Adeiladwyr hetiau a hi
* Unrhyw ddillad gwisgo neu eitemau nad defnyddiwyd fel hetiau, sbectol haul, scarfs blodau cotwm, rhubanau ac ati.
* Deunyddiau naturiol I.e cerrig mรดr, bambลต, cregyn, cofnod bach, sgipio coed, rhisgl ac ati
* Gwyliau gwynt a cherrig addurniadol ac ati
* Offer garddio a photiau i.e deunydd, caniau dลตr, barow olwyn, goleuadau solar, planhigion, bylbiau, blodau ac yn y blaen ...
.
Diolch o flaen llaw ๐Ÿค—
.
.
#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd # a48 #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

The Grade 2 learners hosted a market day on 20 April 2018. There were a variety of food, drinks and toys being sold. There was alot of excitement as the day progressed and they all learnt alot. Jazakallah to all the teachers and learners that supported the grade 2s ๐Ÿฉ๐Ÿ•๐ŸŒญ๐Ÿซ #cis #marketday #foundationphase #grade2 #2018


3

The Grade 2 learners hosted a market day on 20 April 2018. There were a variety of food, drinks and toys being sold. There was alot of excitement as the day progressed and they all learnt alot. Jazakallah to all the teachers and learners that supported the grade 2s ๐Ÿฉ๐Ÿ•๐ŸŒญ๐Ÿซ #cis #marketday #foundationphase #grade2 #2018


0

QUALIFIED FOUNDATION PHASE and KINDERGARTEN TEACHERS needed for Middle East and China - you must be qualified, experienced and yearning for adventure!
.
.
.
.
#sarecruitment #teach #foundationphase #kindergarten #travel #liveabroad #adventure #china #middleeast #southafricaza #southafrica #capetown #joburg #capetownvibes #travelza


1

โ€˜What the Ladybird Heardโ€™ tuff tray. We used Rice Krispies, Coco Pops, soil and Weetabix to make the different areas of the farm. #whattheladybirdheard #juliadonaldson #eyfs #ks1 #foundationphase #nursery #reception #year1 #year2 #tuff #tufftray #farm #teachersofinstagram #iteach #teaching


1

Byddwn yn รดl ar y Cyfryngau Cymdeithasol o 09:00, am unrhyw ymholiadau, cysylltwch รข'r Feithrinfa yn uniongyrchol. Ein horiau agor yw dydd Llun i ddydd Gwener 07:30 - 18:00or (ac eithrio gwyliau banc).
Nos da ๐ŸŽˆ๐Ÿค— -

We will be back on Social Media from 09:00, for any enquiries please contact the Nursery directly. Our opening hours are Monday - Friday 07:30 - 18:00hrs (excluding bank holidays).
Goodnight ๐ŸŽˆ๐Ÿค— -

#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

๐ŸŽ‰ DATHLU ๐ŸŽ‰
Rydym wedi ennill y wobr ansawdd uchaf ar gyfer meithrinfeydd yn y DU! Yn ychwanegol a hyn, rydym yn yr ROWND TERFYNOL yng Ngwobrau NDNA yr Feithrinfaโ€™r Flwyddyn 2018 yn yr DU ac yn Rhyngwladol ๐ŸŽˆโœ… -
- ๐ŸŽ‰ CELEBRATIONS ๐ŸŽ‰
We have won the highest quality award for Nurseries in the UK! In addition to this we are a FINALIST in the NDNA UK & International Nursery of the Year Awards 2018 ๐ŸŽˆโœ… -

#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #a48 #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith @bbcwalesnews @walesonline @wheretocardiff @wyburnandwayne @walesonline


0

โœ… FERSIWN CYMRAEG โœ…

Rwyf, Stephanie-Mayy yn gyfrifol am gynllunio, gweithredu a monitro Cyfryngau Cymdeithasol y cwmni er mwyn adeiladu a chyflwyno presenoldeb a strategaeth cyfryngau cymdeithasol effeithiol. Fy nod yw gwneud y gorau o'r cynnwys fel ei fod yn ymgysylltu, yn llawn gwybodaeth ac wrth gwrs yn denu a rhyngweithio รข'n cynulleidfa dargededig.

Rwyf wedi bod yn adolygu ein perfformiad, presenoldeb ac argraffiadau post ar adegau penodol o'r dydd ac wedi penderfynu postio yn ystod yr amserau canlynol Dydd Llun i Ddydd Gwener (ac eithrio gwyliau banc) *

11:00 - 12:00, 15:00 - 16:00 a 18:00 - 19:00

Byddaf yn cofrestru ar @ 09:00 tan 19:00, ni fyddaf yn ymateb o'r oriau hyn o ddydd Llun i ddydd Gwener. Byddaf yn gwneud y gorau orau i ymateb ar benwythnos ond nid oes raid i mi wneud hynny. * Gall amseroedd amrywio, maeโ€™n ddibynnu ar flaenoriaethau Meithrin a fy nyletswyddau Rheolwr Meithrin i fynychu digwyddiadau Meithrin. Yn fy absenoldeb (yn annhebygol) efallai na fydd y Cyfryngau Cymdeithasol yn cael eu diweddaru.

Am addibenion diogelu a chyfrinachedd yn unig gall fy hun, Chloe (Rheolwr Gweithrediadau) a Rhona (Cyfarwyddwr) mynediad neu ddiweddaru ein Platfformau Cyfryngau Cymdeithasol.

#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

โœ… ENGLISH VERSION โœ…

I, Stephanie-Mayy am responsible for planning, implementing & monitoring the company's Social Media in order to build & deliver a effective social media presence & strategy. My aim is to optimise content so that it is engaging, informative & of course attracts & interacts with our targeted audience.
I have been reviewing our performance, presence & post impressions at certain times of the day & have decided to post during the following times Monday - Friday (excluding bank holidays)* 11:00 - 12:00, 15:00 - 16:00 & 18:00 - 19:00

I will log on @ 09:00 until 19:00, I will not respond out of these hours Monday - Friday. I will do my very best to respond on a weekend however I am not obliged to do so. *Times may vary depending on Nursery priorities & my Nursery Manager duties i.e attending Nursery events. In my absence (unlikely) Social Media may not be updated.

For safeguarding & confidentiality purposes only myself, Chloe (Operations Manager) & Rhona (Director) has access to or updates our Social Media Platforms.

#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

How I love teaching this little guy!We celebrate every inch of progress! #foundationphase #drums #sixyearold


0

Following on from learning about farmers this week, Grwp Glas have been washing the farm animals. #farmers #peoplewhohelpus #animals #school #education #wales #wrexham #weyc #foundationphase


2

Okay right... letโ€™s do this. Afrikaans - not for the faint hearted. Got my cuppa and my book. Essay time and final exam portfolio for AFK!!! The end is near.
#afrikaans #study #studying #student #unisa #bachelorsdegree #diplomatodegree #journey #positivemind #university #teach #teacher #teaching #teacherlife #teachersofinstagram #teachersfollowteachers #foundationphase #bachelorofeducation #loading #exams #igers #capetown #educatedwoman #getitgirl


2

Gofal Haul โ˜€๏ธ Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod pob plentyn yn cael ei ddiogelu'n llawn rhag peryglon gormod o haul. Isod mae peth o'r cynnwys a gymerwyd o'n Polisi Gofal Haul: * Rhaid i blant gwisgo hetiau haul a'u bloc haul eu hunain (rhaid i SPF fod yn 15+)
* Ni fydd plant y tu allan yn yr haul rhwng 11:00 a.m. a 3:00 p.m. ar ddiwrnodau 'poeth' oni bai bod gweithgareddau awyr agored wedi'u cynllunio i ddefnyddio ardaloedd cysgodol!
* Rhaid i blant wisgo dillad cotwm ysgafn sy'n addas ar gyfer yr haul i atal gwresogi.

I weld y polisi cyflawn, gwnewch gais trwy aelod o staff โ˜€๏ธ๐Ÿค— -
-

Sun Care โ˜€๏ธ We are committed to ensure that all children are fully protected from the dangers of too much sun. Below is some of the content taken from our Sun Care Policy: * Children must have their own sun hats & sun block (SPF must be 15+)
* Children will not be outside in the sun between 11:00am - 3:00pm on โ€˜hotโ€™ days unless outdoor activities have been planned to make use of shaded areas!
* Children must wear lightweight cotton clothing suitable for the sun to prevent over heating.

To see the complete policy please request through a member of staff โ˜€๏ธ๐Ÿค—๐ŸŽˆ -
-

#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #a48 #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

Cawsom brynhawn gwych yn Digwyddiad NDNA yn yr stadiwm Dinas Caerdydd anhygoel! Rydym wedi dod รข llawer o wybodaeth i rannu gydaโ€™n rhieni a staff yn ogystal รข sicrwydd i'n Sector!

Yn ychwanegol at hyn ๐Ÿ˜€

Ni wyddom ni y byddai unrhyw sรดn am Wobrau Meithrin y Flwyddyn naill ai! Mae cymaint yn ymwybodol ein bod wedi bod dros y lleuad ers dweud wrthym ddydd Llun ein bod wedi cyrraedd y rownd derfynol OND heddiw cyhoeddwyd ein bod ni yn y TRI TERFYNOL ๐ŸŽˆ๐ŸŽ‰ Rholio ymlaen y SEROMONI GWOBRAU & diolch i bob un o'n teuluoedd, aelodau staff a gweithwyr proffesiynol allanol am eich cefnogaeth barhaus โœ…๐ŸŽ‰ -
-

We had a wonderful afternoon at the NDNA Event at the amazing Cardiff City Stadium! We have come away with a lot of information to share with our parents and staff as well as reassurance for our Sector!

In addition to this ๐Ÿ˜€

We did not realise there would be any mention of the Nursery of the Year Awards! As many are aware we have been over the moon since being told on Monday that we got through to the finals BUT today it was announced that we are in the FINAL THREE ๐ŸŽˆ๐ŸŽ‰ Roll on the AWARDS CEREMONY & thank you to all of our families, staff members & external professionals for your continuous support โœ…๐ŸŽ‰ -
-

#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith @walesonline @cardifftimes @cardiffcityfc


0

Weโ€™re learning about Farmers, in our topic of โ€˜People Who Help Usโ€™ this week.
Grwp Melyn were doing some wool weaving today. They did a brilliant job ๐Ÿ‘#farmers #peoplewhohelpus #wool #weaving #education #school #foundationphase #learning #wales #wrexham #weyc


0

Y prynhawn yma bydd fi fy hun, Stephanie-Mayy (Rheolwr) a Rhona (Cyfarwyddwr) yn mynychu Digwyddiad Aelodau NDNA yn Stadiwm Dinas Caerdydd. Bydd Llywodraeth Cymru yn rhoi diweddariad i bawb yn y digwyddiad ar y cynnig Gofal Plant yng Nghymru, Cwricwlwm y Cyfnod Sylfaen a mwy! Bydd diweddariadau eraill hefyd yn cynnwys y cymwysterau newydd ar gyfer blynyddoedd cynnar a gofal plant gan Ofal Cymdeithasol Cymru! Byddwn yn diweddaru staff a rhieni maes o law ๐ŸŽˆโœ… -
-

This afternoon myself, Stephanie-Mayy (Manager) & Rhona (Director) will be attending the NDNA Members Event at the Cardiff City Stadium. The Welsh Government will provide everyone at the event with an update on the Childcare offer in Wales, the Foundation Phase Curriculum & more! There will also be other updates including the new qualifications for early years and childcare from Social Care Wales! We will update staff & parents in due course ๐ŸŽˆโœ… -
-

#quality #ndna #redbalwncoch #caerdydd #cardiff #RBCDN #ciw #awardwinning #ennillydd #eqc #safonuwch #bilingual #cymraeg #dwyieithog #saesneg #newport #casnewydd #a48 #llanedeyrn #pentwyn #pontprennau #foundationphase #cyfnodafaen #playwork #chwaraegwaith


0

The end of the page