#repentinthenameofjesuschrist

Instagram photos and videos

#jesusistheonlyway#repentinthenameofjesuschrist#Յիսուս#jesusiseverything#donotworshipidols#prayforpersecutedchristians#hellisreal#onlyjesussaves#mustbebornagain#jesusourfather#jesustheonlytruth#jesusthelivingwater#nameaboveallname#dailybibleverse#JesusisLord#Bible#Armenian#Աստուածաշունչ

Hashtags #repentinthenameofjesuschrist for Instagram

@unitedpursuit ✝️❤️ United Pursuit & Will Reagan - Let You Go "When the way is unclear and the answers illusive
He is different by far than our broken conclusions
You are not the god my pain has conceived
You are deeper and stronger than my eyes can see

Help me let You go
Help me give up control
Of the god I've made You
When my fear has contained You"

#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


1

Reckless Love ✝️♥️- Steffany Gretzinger "Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God
Oh, it chases me down, fights 'til I'm found, leaves the ninety-nine
And I couldn't earn it, I don't deserve it, still, You give Yourself away
Oh, the overwhelming, never-ending, reckless love of God."
#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


0

(cont'd) "Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն  Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:  Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:  Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամէն:" ~(Մատթէոս 6:9-13)

#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


0

"Հայ՛ր մեր, որ յերկինս ես, սուրբ եղիցի անուն  Քո, եկեսցէ արքայութիւն Քո, եղիցին կամք Քո որպէս յերկինս եւ յերկրի:  Զհաց մեր հանապազորդ տո՛ւր մեզ այսօր. եւ թո՛ղ մեզ զպարտիս մեր, որպէս եւ մենք թողումք մերոց պարտապանաց:  Եւ մի՛ տանիր զմեզ ի փորձութիւն, այլ փրկեա՛ զմեզ ի չարէն, զի Քո է արքայութիւն եւ զօրութիւն եւ փառք յաւիտեանս. Ամէն:" ~(Մատթէոս 6:9-13)

#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


2

Cory Asbury - Endless Alleluia✝️♥️ "In the morning when I rise to meet You
In the morning when I lift my eyes
You're the only One I wanna cling to
You're the first thought on my mind

Let our voices rise
All creation cries
Singing out an endless alleluia
From this moment on
Join with Heaven's song
Singing out an endless alleluia!"
#Յիսուս#Քրիստոս#Հայկական#Աւետարան#ՍուրբԳիրք#Աստուածմերհետնէ#Աստուածաշունչ#Armenian#Bible#JesusisLord#dailybibleverse#nameaboveallname#jesusthelivingwater#jesusiseverything#jesustheonlytruth#jesusourfather#mustbebornagain#onlyjesussaves#jesusistheonlyway#hellisreal#repentinthenameofjesuschrist#prayforpersecutedchristians#donotworshipidols#jesusistheonlyway


2

#repentinthenameofjesuschrist for he is always with you watch like t.v.. 😃💐🙏💐🙏😘🐦


0

From the pulpitmonger...... Salvation is free! God's blessings free.

#preach #preacher #truth #christian #life #word #repent #repentinthenameofjesuschrist #repent_or_perish


0

From the pulpitmonger.... Repent or Perish 20th, January, 2018 contd.... #preach #preacher #truth #christian #life #word #repent #repentinthenameofjesuschrist #repent_or_perish


0

From the pulpitmonger.... "are you a narcissist?" #preach #preacher #truth #christian #life #word #repent #repentinthenameofjesuschrist #repent_or_perish


0

From the pulpit monger.... It's okay to rebel. But what do you rebel against? The good?
#preach #preacher #truth #christian #life #word #repent #dontrebelagainstGod #repentinthenameofjesuschrist #repent_or_perish


0

Coming soon From the pulpitmonger. "REPENT OR PERISH" (THE BOOK)
For Sponsorship contact
Mr Emmanuel Bissong
ebissong35@gmail.com
+234 813 275 6099
Sales Manager
You can also reach the editors
Fr Cornel +234 806 028 4334
Miss Janefrancess +234 703 024 2864
Or contact the author directly
andrusenrekpete@gmail.com
+2348167781092

#preach #preacher #truth #christian #life #word #repent #repentinthenameofjesuschrist #repent_or_perish


0

Coming soon from the pulpit monger..... REPENT OR PERISH (The Book)
Good news for all lovers of the REPENT OR PERISH daily series. We're bringing you a book- A compendium of different daily reflections by the Pulpit Monger.

#preach #preacher #truth #christian #life #word #repent #repentinthenameofjesuschrist #repent_or_perish #thebook.


0

From the pulpit monger.... Why not standout as good, for a change?be the hope of the next generation. The only green patch in an arid land.
#preach #preacher #truth #christian #life #word #repent #change #repentinthenameofjesuschrist #repent_or_perish


0

From the pulpitmonger ..... "why not work for things that are eternal". #preach #preacher #truth #christian #life #word #repent #repentinthenameofjesuschrist #repent_or_perish


0

From the pulpitmonger..... "People getting 'saved'as if they are doing Good a favour"

Contd in next post... #preach #preacher #truth #christian #life #word #repent #repentinthenameofjesuschrist #repent_or_perish


0