دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.@jadugar122

574 posts 13,005 followers 0 following

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم عین علی
هزار خاصیت دارد

برای گشایش رزق وروزی بخت و اقبال ازدواج
برای رونق کسب وکار و موقعیت شغلی
برای محبت خلائق
برای موفق شدن در هر کاری
جهت تسخیر خلائق
جهت دفع چشم زخم و چشم شور شیرین
دفع اسیب جن و پری
و........ بسیار مجرب


2

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم احضار و برگشت

این طلسم بروی استخوان کتف زده شده
یکی از بهترین طلسمات برگشت

برای اوردن و برگشت شخصی ک رفته
منقول است عبدالقادر گیلانی با این طلسم ب یک ساعت شخص را نزد پادشاه زمانش حاضر کرده است

این بنده حقیر هم بارها چند طلسم رو امتحان کردم و این یکی جز بهترین طلسماته برای اوردن شخص وعاشق کردن و محبت
بسیار مجرب و امتحان شده


6

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم خر سوار

اگر کسی بخاهد شخص را ب سمت خود جذب کند

اگر زنی بخاهد مردی را مطیع خود سازد طوری ک عاشق و سرگردان وی گردد

اگر دختری پسری را بخاد و بخاهد او را ب سمت خود بگشاند
این طلسم بی نظیر است
خواص کلی
زبانبندی
محبت
تسخیر
مطیع کردن


0

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم عقیق زرد
خواص

محبت خلائق
وسعت رزق و روزی
گشایش کار
برکت رزق


4

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

مهر سلیمانی

خواص

دفع چشم زخم
محافظت از بلایات
باطل سحر
حصار در مقابل سحر وجادو
دفع دشمن
زبان بند


0

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

نگین عقیق سلیمانی

خواص
محبت جمیع خلائق
وسعت رزق
زبان بندی
تسخیر خلق


2

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم عفریت
این طلسم برای زبانبندی و احضار شخص و سرگردان کردن او ب عشق و محبت خود کاربرد دارد

برای بسته شدن زبان جمله بدگویان و حسودان و غمازان
برای براورده شدن هر حاجتی خاسته ای ک دارید
عزیز شدن در نظر همه ی مردم و اسانی مشکلات

برای خاستگاری ک رفته و میخاید دوباره برگرده
و............ یکی از مجرب ترین طلسمات مشکلات ک بارها ب تجربه رسیده


2

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

برخی از خواص شرف الشمس در کتب قدیمی
کسی آن را نوشته و همراه خود دارد، در حفظ خداوند باشد و . . . 
هرگاه پیش سلاطین و بزرگان رود و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با خود دارد، مورد قبول ملک قرار می گیرد و خداوند حمایت می کند او را از شر آن‌ها. 
حامل این اسماء در همه جا پیروز و منصور می‌باشد و مقهور می‌شود هر که با آن شخص دشمنی کند. 
هر که با خود دارد، سحر و نظر بد از او دور و باطل شود. 
و هر کسی که بسته باشند (حاجتی داشته باشد) و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با خود دارد به برکت این اسم اعظم الهی گشاده گردد. (حاجت روا شود. ) 
برای مصروع و کسی که مرض غش کردن دارد و کلیه بیماری‌های بدن، اثر دارد. 
برای دختری که بی شوهر مانده، شرف الشمس را با خود دارد، شوهر کند. 
و کسی که در سفر رود و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با خود دارد از شر قطاع طریق و و دزدان و راهزنان و حوادث بد سفر در حفظ الهی باشد. 
برای هر امر مکروهی شرف الشمس را به دست کند، ایمن شود از آن مکروه و ناخوشایند. 
و زمانی که شرف الشمس را نوشته و بر پرچم لشکری باشد، آن لشکر منصور و پیروز برگردد. 
برای بیدار شدن برای نماز شب این شرف الشمس را با خود داشته باشد ، سحر خیز شود. 
کسی که زندانیش طولانی شده باشد و (نگین شرف الشمس که دعا بر آن نقش شده است را) با خود دارد زود خلاص شود. 
زمانی که بنویسد و آن را در کفن مرده قرار دهد آن میت ایمن شود از عذاب قبر. 
و همچنین از جمله خواص کلی این اسماء برای اسقام و اوجاع و دردهای بدن و برای امراض و تعجیل عافیت، مجرب است


2

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

باسلام
تلگرام قبلی هک شده بود و حذف شده
کسانی ک سفارش دادن مجدد ب تلگرام پبام بدین


11

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم احضار و ازدواج

برای اوردن شخصی ک رفته
برای ازدواج با شخص مورد نظر


10

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم عین علی
هزار خاصیت دارد

برای گشایش رزق وروزی بخت و اقبال ازدواج
برای رونق کسب وکار و موقعیت شغلی
برای محبت خلائق
برای موفق شدن در هر کاری
جهت تسخیر خلائق
جهت دفع چشم زخم و چشم شور شیرین
دفع اسیب جن و پری
و........ بسیار مجرب


1

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم گشایش رزق

یکی از بهترین طلسمات جهت باز شدن رزق و روزی و کسب و کار
برای افزایش رزق و روزی
برای گشایش کسب و کار


3

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم احضار معشوقه

برای اوردن شخص رفته

برای عاشق کردن ان شخص

برای محبت عظیم

برای تسخیر و مطیع کردن

مجرب و امتحان شده


2

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم جهت برگشت معشوقه

برای اوردن شخصی ک رفته
محبت و ازدواج


3

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم احضار و برگشت

این طلسم بروی استخوان کتف زده شده
یکی از بهترین طلسمات برگشت

برای اوردن و برگشت شخصی ک رفته
منقول است عبدالقادر گیلانی با این طلسم ب یک ساعت شخص را نزد پادشاه زمانش حاضر کرده است

این بنده حقیر هم بارها چند طلسم رو امتحان کردم و این یکی جز بهترین طلسماته برای اوردن شخص وعاشق کردن و محبت
بسیار مجرب و امتحان شده


9

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم سوسن غساله
شرح طلسم سوسن غساله
هرکس با خود دارد نزد مردم عزیز شود
چشم هرکس ب او افتد مهربان شود
در میان برزگان باوقار باشد
جلب قلوب خلق کند
کارش گشایش یابد
در زندگانی سرافراز خلق باشد
تسخیر قلب کند مخصوصن در بین زن و شوهر
چشم بدگویان براو کار نکند
از شر جن و انس در امان باشد


6

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

تخم مرغ جهت دفع چشم زخم
یکی از دلایل مهم مشکلات و گره افتادن در کارها چشم زخم هس که حدیث های زیادی از پیامبر اسلام (ص) و ائمه معصومین هس

اینجا یکی از مهمترین روشها رو بهتون اموزش میدم ک خیلی مهم و کار امده

همون طور ک تو عکس میبینید یک تخم مرغ سالم ترک نخورده رو برمیدارید

و اول دست چپ میگیرید و سمت چپ پیشانی قرار میدید و 7 بار ماشالله لاحول و لا قوت الا بالله العلی العظیم میخونید و بعد سمت راست و باز هم میخونید و بعد جلو پیشانی و بازهم میخانید
و چند ثانیه ای نگه دارید و بگید دفع شود هرگونه چشم نظر چشم حسود چشم بخیل چشم شور چشم شیرین
و سکه ای در سمت پهن تر تخم مرغ نگه دارید و ظریفی زیر بذارید ک نریزه
و اسم اشخاص رو میارید و نیازی ب فشار دادن نیس از اسم خودتون تا هرکس ک ب ذهنتون میرسه بگید حتی اشخاصی ک ندیدنتون تا بشکنه و مقداری از زرده تخم مرغ رو روی پیشانی بین دو ابرو بمالید
نکته به یک تخم مرغ اکتفا نکنید شده یک شانه یا حتی بیشتر هم بشکنید تا کامل رفع بشه (البته در صورتی ک دیگه تخم نشکست نیاز نیس ولی معمولا 5 تا ب بالاست )


20

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم اسکندر ذوالقرنین

جهت جذب قلبوب در نزد بزرگان
جهت جذب خلائق و محبوب القلوب

اگر مردی دختری را بخواهد و ب او ندهند با این طلسم خانواده دختر راضی ب ازدواج میشوند

اگر دنبال خاسته ای باشی به خاسته ها خاستی رسید همه همه مطیع و فرمانبردار و زبانبند عامل میشود
این طلسم رو افلاطون برای اسکندر ساخته و خواص بسیاری دارد


4

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم نعل اسب
برای احضار شخص رفته
برای برگشت معشوقه
برای عاشق کردن شخصی
این طلسم بارها امتحان شده و بسیار مجرب است


16

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم احضار بسیار قوی

برای اوردن شخص رفته
برای عاشق کردن

برای تسخیر قلب
با انجام این طلسم محبوب عاشق و مجنون شخص شود و خارج از حرف اون بیرون نرود
برای ازدواج با شخص مورد نظر یا برگشت خاستگار بسیار مفید است
بارها این طلسم امتحان شده و نتیجه ی بسیار مطلوبی گرفته شده
پاسخگویی فقط تلگرام


11

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم احضار معشوقه

برای اوردن شخص رفته

برای عاشق کردن ان شخص

برای محبت عظیم

برای تسخیر و مطیع کردن
مجرب و امتحان شده


9

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم جهت ازدواج
برای ازدواج با شخص مورد نظر
برای اوردن خاستگار
برای محبت و عاشق کردن


6

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم احضار و محبت

یکی از قوی ترین طلسمات مخصوص احضار و تسخیر شخص
برای محبت و عاشق کردن محبوب خود
برای مطیع کردن شخص

این طلسم هم یکی از مجرب ترین طلسمات هس ک برای محبت و ازدواج بکار میره


1

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم کاسه آیه الکرسی مغربی
جهت باطل شدن هر گونه سحر و جادو حتی سنگین ترین طلسمات یهودی و شیطانی باطل میشود

جهت گشایش بخت و ازدواج و رزق و روزی و کسب و کار

برای عاشق کردن شخصی و محبت بین زوجین (باید اب داخلش ریخت و بخورد شخص داد)

برای افرادی ک مشکلات زیادی دارن و حل نشده بهترین طلسم میباشد

مجرب و امتحان شده


9

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم احضار و ازدواج

طلسمی جهت اوردن شخصی ک رفته

جهت ازدواج با شخص مورد نظر
برای عاشق شدن شخص

و محبت بین افراد مجرب است


1

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم احضار و ازدواج

جهت اوردن شخصی ک رفته

جهت محبت
جهت عاشق کردن شخصی
جهت راضی کردن ب ازدواج

این طلسم بسیار قوی و موکل دار هس و خیلی سریع شمارو ب خاسته میرسونه


11

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

گردنبند عقیق یمانی

این گردنبند هزاران خواص دارد

جهت رزق و روزی و گشایش کسب وکار

دفع بلایات و دفع اسیب جنیات

جهت حصار دفع سحر وجادو

جهت باطل السحر و جادو

جهت انجام شدن کارهای مهم

براوردن شدن حاجات
و.....


8

دعا.طلسم.سحر.جادو.دعانویس.

طلسم محافظت

دارای 12 موکل محافظ

خواص

مهرمحبت خلائق
دفع چشم زخم
دفع بلایات
دفع شیاطین
و........


3