اتوسرویس اتوبان

Instagram photos and videos

#عطيه_حاجي
. +الو سلام بفرمایید؟
- الو سلام خانم از پزشکی قانونی تماس می گیرم
+پزشکی قانونی؟ شوخی می کنید؟ .
-نخیر خانم این گوشی شخصيه که شما آخرین شماره تماس های گوشیش بودید می شه تشریف بیارید برای تشخیص هویت؟
+امکان نداره...
ـببخشید چی امکان نداره؟
+اینکه من آخرین شماره تماس های آدمی باشم که هیچ وقت با من تماس نگرفته..... #عطيه_حاجي
#بخشي_از_يك_كتاب_نيمه_كاره
#عاشقانه
#دلتنگي_هاي_دنباله_دار
#خستگی
#من#هنوز#به#احمقانه#ترين#شكل#ممكن#ميخواهمت
Photo by:@ishukaa

اتوسرویس اتوبان
19

Loading...