ศาลเจ้าซำปอกง (พระโพธิสัตว์กวนอิม องค์ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย)

Instagram photos and videos

ได้มาแล้ว


0

😊


0

🙏😊ไหว้พระกัน #01112016


0

แวะสักการะเจ้าแม่กวนอิมคร้าบบ 🙏😊 #1timedbr


0

ไหว้ขอพร เฮง เฮง ปัง ปัง🙏😊 #1timedbr


0


2

#กินจ อ ย่ า ง จ ริ ง จั ง🍜☺️


3

วันที่ 9 ของเทศกาลกินเจ..


1

รับพรยามเช้า
เจ้าแม่กวนอิม
ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
#นักเดินทาง #เที่ยวศาสตร์ #thailand


0

ซอย...พริกเป็นน้าาา
#ช่วยงานศาลเจ้า #JaAeพามา


0

ไหว้พระ 🙏🏻


0

เทศกาลกินเจ..
อิ่มบุญทั่วหน้า...


0


0

ไหว้พระทำบุญ..กินเจ


0

ไงละะะ💕


0

ขอสิ่งดีๆจงบังเกิด🎏🙏


0