วัดสำเภาล่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี

Instagram photos and videos

อรุณสวัสดิ์วันจันทร์ ทำงานกันอย่างมีความสุขนะครับ คิดสิ่งใดสมหวังทุกประการนะครับ.

วัดสำเภาล่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
0

#ทักทายวันอาสาฬหบูชา
"ไม่จมอยู่กับอดีต..
"ไม่ฝันถึงอนาคต..
"มุ่งมั่นอยู่กับปัจจุบันขณะ"
#พระพุทธเจ้า

วัดสำเภาล่ม อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
1

Loading...