Jl. Bambang Sugeng Wonosobo

Instagram photos and videos

Aku ajar "nggambar"
Uga ajar saka sing tak gambar
Lambe kuwi panggonane ngukir dosa, sing weruh mata nanging sing ngelek-elek lambe, sing krungu kuping nanging sing nambahi lambe, sing nglakoni tangan nanging sing lapuran lambe, sing mlaku sikil nanging sing ngaku lambe.
Aku dudu manungsa sing resik uga dudu manungsa sing bisa njaga lisan.
Ananging aku ajar, supaya lambeku iki ora nglarani ati.
Nuwun.
Pangapunten bilih mboten mranani ing manah

Jl. Bambang Sugeng Wonosobo
2

Santri Pondok syawariqil anwar

Jl. Bambang Sugeng Wonosobo
0

Hanya di wonosobo bisa kaya gini..

Jl. Bambang Sugeng Wonosobo
3

Namanya juga anak-anak, kadang menyenangkan, kadang menjengkelkan, kadang bikin kita tersenyum malu, kadang bikin hati geregetan.
Namanya juga anak-anak, hatinya selalu polos, lugu dan lucu 😘😘😘 Jadilah anak-anak yang bermanfaat ya nak, ibumu selalu mendoakan kalian.
Anakku kelas 3 yang sedang belajar di luar kelas mengadakan pengamatan lingkungab sekolah, semoga apa yang kalian peroleh setiap hari akan memberikan manfaat nantinya.

Jl. Bambang Sugeng Wonosobo
0

Loading...