Cape Zampa, Okinawa

Instagram photos and videos

Scary Zampa

Cape Zampa, Okinawa
5

Nothin but time

Cape Zampa, Okinawa
3

#adoptdontshop please excuse my humongous arm, but pray notice the adorable puppy I got to hang out with all day. Can’t wait to get a little dude of my own when I get home❤️ #puppylove

Cape Zampa, Okinawa
8

Sunset on the beach 🏖️

Cape Zampa, Okinawa
1

💙💙💙💙💙💙
為自己想做的事情而努力💪
就像第二張一樣
留下青春洋溢的氣息♡
#我是莊薏琇
#okinawa #殘波岬 #殘波岬燈塔

Cape Zampa, Okinawa
0

Finally had some good weather to go explore. #DJI #mavicpro #arialphotography #okinawa #lighthouse

Cape Zampa, Okinawa
2

โอกินาว่าฤดูหนาวววว
มีความคลื่นแรง...
.
#japan #okinawa #capezanpa #沖縄 #残波岬 #日本留学 .
#เรียนต่อญี่ปุ่น #เรียนภาษาที่ญี่ปุ่น #เรียนไปเที่ยวไป #ศึกษาต่อญี่ปุ่น #ศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น #เที่ยวญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

Cape Zampa, Okinawa
0