Nina M. Tandberg

Djupast i oss er vel dette:
Å bli sett
Å bli henta fram og gjort synlege
Å bli tatt imot
I kvarandre sine blikk kan vi
veksa eller krympa
I kvarandre sin aksept
veks vi til det beste i oss
Våre møte er ikkje likegyldige
Greit å hugsa det

#BenteBratlund #blisett #synlig #vokse #detbesteioss

29

0

The end of the page