Quality Result Uppland AB

Systemet rapporterar i real-tid. Så fort en signatur är utförd så får du in den i slutdokumentationen. Du kan enkelt stämma av vad som är signerat, respektive o-signerat. Märker du i sista sekund att något inte är signerat så kan dina kollegor komma åt systemet vart de än befinner sig i världen. Du behöver aldrig mer signera en fysisk blankett. #digitalt #egenkontroll #egenkontroll #signature #qruab

13

0

The end of the page