Rami Feinstein

אנשים שואלים אותי כל הזמן ברחוב, במכולת, באירועים משפחתיים, במכון שיזוף: "רמי, מתי ההופעה הבאה?!" ואני ישר מגיב באלימות, נותן סטירה קטנה לפנים ומוסיף: "מה נסגר איתך? אני מפרסם כל הזמן". אז הנה בבקשה. ההופעה הבאה ביום רביעי ה-18 בקפה ביאליק. ראו הוזהרתם.

20

0

The end of the page