Å Undervise Rita

📸 Kata Pasztor
Dette er gjengen bak «Å undervise Rita»! 🎭❤️ Fra venstre: Hanne Mellingen, Oda Alisøy, Knut Elvik, Yngve Seterås og Charlotte Faaberg-Johansen. #dreamteam #åunderviserita #teater #cornerteateret #bergenspremiere #produksjonsteam #teaterproduksjon #godstemning

20

0

The end of the page