Lektor Stamnesfet

Dette materialet er et #digitalt «no-prep» opplegg som er fint å bruke ved #presentasjoner om land, uavhengig av om det er en del av et større #prosjekt i samfunnsfag knyttet til ulike land, eller om det er for at elever fra ulike land skal få fortelle om landet sitt. Dette er en mal i powerpoint, og er derfor nøytral hva gjelder målform. Informasjonen er på bokmål, men eleven skal erstatte alt med egen tekst.
Det gir elevene god #skrivetrening samtidig som de må finne god #informasjon om landet de skal presentere. Opplegget gir også elevene muligheten til å bli bedre kjent med landet sitt/andre sitt. #Brosjyren kan også vinkles inn mot en #kommune, #by eller #sted. Her er mulighetene mange. Man velger også selv om dette er noe man bruker i #norsk, #engelsk, #fremmedspråk eller #samfunnsfag, og det er en fin deloppgave i et større #tverrfaglig prosjekt.
Jeg har brukt opplegget med elever i #spesialundervisning som har et faglig nivå på 5.-7.trinn, på #ungdomstrinnet og med #minoritetsspråklige elever som lærer norsk.
Har lagt ved et #eksempel på hvordan oppgaven kan løses.

Pris: 59,- Lenke: https://lektorstamnesfet.no/nettbutikk.html#!/products/brosjyre-presenter-land-by-eller-sted

3

0

The end of the page