Sogn Jord- og Hagebruksskule

O' smakfulle kvitlauk! No har Vg2-elevane sett kvitlauken i jorda. Berre dei beste fekk kome med og gråskimmelen vart luka ut. No gler me oss allereie til våren! 🌱

#sjh #sognjordoghagebruksskule #kvitlauk

151

9

@anna_be_mil

Hagesenteret på Fantoft har ikke settehvitløk. Kan jeg spre sykdommer hvis jeg bruker en alminnelig spansk hvitløk? Og vil det funke?

@toriruu

Selge de settelauk også? I so fall er eg interessert. Utseld ‘overalt’🙏

@mountainking_norway

Kva type kvitlauk?

The end of the page