IKT-pedagog

När vi jobbar med digitala verktyg handlar det inte om att ersätta utan att ge ett komplement. Våga använda samma aktivitet både digitalt och analogt. Här arbetar några barn med memory på iPad/projektor medans några andra barn i samma rum lägger ett ”klassiskt” memory. Detta fungerar även utmärkt att reflektera om tillsammans med barnen sedan. Vilka skillnader upptäckte vi?svårigheter? Låt barnen reflektera kring skillnaderna mellan analogt och digitalt. #digitaliseringiförskolan#iktiförskolan#digitalaverktyg#digitalisering#ikt#matematik#samarbete#undervisning#utbildning#analogt#digitalt#förskola#mångfald#mångkultur#memory#ipad#projektor#lärmiljö#flerspråkighet#miljö#utbildningmiljö

39

2

@hallonpaj

Vad heter appen?

The end of the page