🚑 Din kunnskap kan redde liv!

Ville du blitt bekymret hvis du leste denne overskriften? Sist uke publiserte #NRK en artikkel om sykepleiere med norsk som andrespråk som er redde for å misforstå det som blir sagt på jobb.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Vi har mye ekstremt god arbeidskraft fra dyktige og omsorgsfulle mennesker som ønsker å jobbe i det norske helsevesenet og det er vi takknemlige for!⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Samtidig, som fagpersoner forstår vi at språkforvirring kan være et stort problem med en god løsning: Kommunikasjonstrening. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Kommunikasjonstrening er noe vi som jobber i Kind Impact har lang erfaring med - vi forstår behovet blant sykepleiere og vi vet hvordan vi kan løse det. ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Har du opplevd kommunikasjonsvansker enten som pasient eller sykepleier?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Du kan lese hele artikkelen ved å følge lenken nederst i innlegget: ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
https://www.nrk.no/buskerud/sykepleiere-feilbehandler-pasienter-pa-grunn-av-sprakforvirring-1.14716918⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#bedrehelse #rettigheter #nyheter #informasjon #pasient #pårørende #helsesektor #problem #løsninger #kurs #kompetanse #kindimpact #blibest #samfunn #utdanning #coaching #system #sykehus #innvanding #språk #språkmestring #kommunikasjon

2

0

The end of the page