Birgit Strand, Rekruttering

Jeg får ikke jobb! 🔥⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Historie fra hverdagen.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Sist uke møtte jeg h*n som ikke får jobb.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Hva gjør du? Spurte jeg.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Jeg er så heldig og får komme til intervjuer».⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ok, sa jeg. Så da skriver du gode søknader og har en god CV.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Ja, det hadde h*n».⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Ok hva gjør du mer?⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
«Jeg kommer i god tid til intervjuet, og alt er bra. ⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Men når jeg skal gå, så sier de til meg at de har en kandidat til stillingen.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Da blir jeg så forbannet».⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
🌱⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Jeg tror ganske sikkert at det var en stor årsak for at h*n ikke kom videre og fikk jobben.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Under hele samtalen med vedkommende brukte h*n ord som slett IKKE er bra å bruke i samtale med din fremtidige arbeidsgiver.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
✅⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tips:⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Tenk over ord-bruken din og ikke bruk fy ord.⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⁣⁣⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
#rekruttering#arbeidsglede#arbeidsmiljø#arbeidsgiver#lønn#bemanning#recruitment#personal#utvikling#psykologi#lederskap#Bedrift#fakta#trivsel#fokus#Lykke#venner#firma#helse#mål#info#newgoals#kommunikasjon#struktur#mentor#stavanger#jobbsøk#mandag#arbeidsledig#streetpaint

18 Stavanger, Norway

2

@samholdsbloggen.no

Så sant 🙏🙏

The end of the page