Stockholms läns museum

[Kvinnokraft]
Det var inte ovanligt att kvinnor ägnade sig åt fotografi när den nya fototekniken introducerades på 1800-talet. Fotografyrket var inte heller skråbelagt vilket gjorde det möjligt för kvinnor att arbeta som fotografer och öppna egna ateljéer. Med 1864 års näringsfrihetsförordning fanns det inte heller några formella hinder för kvinnor att bli småföretagare. Det fungerar också att förena yrkesarbete med familjeliv. Men amatörfotografering var en dyr hobby, vanligtvis bara för välbärgade män. Det var därför sällsynt med kvinnliga amatörfotografer med en bakgrund som Nanna Tingvall hade. Hon var en aktiv fotograf mellan 1905-1911. Läs mer om henne i vår digitala utställning Kvinnokraft.
Den digitala utställningen Kvinnokraft är en del av vår digitala satsning. Genom tio porträtt av kvinnor från Stockholmsregionen vill vi ge exempel på vad kvinnor har åstadkommit genom historien. Se vår digitala utställning Kvinnokraft på https://stockholmslansmuseum.se/utstallning/kvinnokraft/
#stockholmslansmuseum #museetpåfickan #stockholmslän #digitalt #kvinnokraft #jämställdhet #feminism #nannatingvall #fotografi #fotograf

50

0

The end of the page