Sogn Jord- og Hagebruksskule

Me køyrer traktor framover og bakover, og festar på ulike reiskap. Gøy! Men somme har også nok med å nå ned til kløtsjen 😅
#sjh #sognjordoghagebruksskule #traktor

125

0

The end of the page