Lauget kaffi og kultur AS

G L Ø P P E B L I N G S
Det er framleis litt att av oktober. Har du enno ikkje smakt Gløppeblingsen så har du sjansen framleis.

44

4

@susannehjelle

Kjem Cæsarsalaten tilbake snart?

@ingeborgbrekke

Veldig god!😁

The end of the page