Sogn Jord- og Hagebruksskule

Foredling av råvare står også på timeplanen! Vg3-elevane fekk besøke det økologiske slakteriet Vikja, og øve seg på nedskjæring av skulen sine sauar ein heil dag med tidlegare SJH-rektor Olav Arnar Bø.

#sjh #sognjordoghagebruksskule #foredling #sau #økologiskslakteri #vikja

141

1

@francissophia

Sau til Jul?💚🌷

The end of the page