Samholdsbloggen

Redd barnas temadager er vold og overgrep.
-
-
Barn har ikke forutsetninger for å skjønne at vold og overgrep fra nær familie verken er greit eller normalt. Mangel på kunnskap om vold og overgrep førte til at mange barn levde i denne boblen. Barn gikk rundt med vonde følelser uten å kunne si det til noen.
-
-
Barn har rett til en barndom fri fra vold og overgrep.
-
Hadde du sagt ifra om noen opplevde vold eller overgrep?
#oppvekst #reddbarna #helse #mestring #følelser #psykiskhelse #verdier #glede #voksenvenner #trygghet #tilstede #sett #gledebarn #ungdom #foreldre #nrk #tv2 #samhold #relasjoner #kommunikasjon #vekst #strong #childhood #safty

14

0

The end of the page