Fitness Medico

Hilterapija – High Intesity Laser Therapy

Hilterapija je terapeutska tehnika zasnovana na korišćenju emisije lasera visokog inteziteta. Ova tehnika je idealna za tretiranje bola osteomišićnog i zglobnog aparata. Za razliku od dosadašnjih lasera ona se koristi za tretman površinskih i dubokih delova segmenta. Hilt terapija već kod prvog tretmana znatno smanjuje bol kod pacijenta a naučna istraživanja su pokazala da po završetku 7-10 tretmana 80% pacijenata ima znatno poboljšanje. Fitness Medico je trenutno jedina ambulanta za rehabilitaciju u zemlji koja poseduje Hilt Laser.

U odnosu na druge lasere ovo je veoma visoka snaga 1000-3000 W (zato se i pojavio nadimak Super laser) ali je impulsnog oblika ( talasne duzine 1064nm). Taj oblik mu daje pouzdanost i bezbednost tretmana koji drugi laseri visokog inteziteta ne mogu da postignu. Kratko trajanje impulsa veoma velikog inteziteta daje trenutni analgetski i terapeutski efekat.

#FitnessMedico #FitnessMedicoBeograd #FitnessMedicoBanovoBrdo #AmbulantaZaRehabilitaciju

30 Fitness Medico ambulanta za rehabilitaciju

0

The end of the page