Omid Abdollah Abadi

درود به آدمهاي كه تصميم گرفتن بهترين باشن،يه جلسه آران و بيدگل دست محسن ندرلو كه بهترين تغييرو درون خودش ايجاد كرد و اين تغييرش باعث رشدش شد،بچهاي فوقالعاده اي داري درود به خودت و بچهات،با حضور ليدر الماس جاويدان يكي از بهترينهاي ايران آقاي عباس جليليان سنگينترين الماس جاويدان

Kashan, Tehran, Iran

142

2

@davood_behdarvand

💜💜💜ماشالا به این همه با غیرت های تیم کاشان

The end of the page