‘A meaningful silence is always better than a meaningless words’ #lunamaya #LM #wheninseoul #LMday2day

Luna Maya

‘A meaningful silence is always better than a meaningless words’ #lunamaya #LM #wheninseoul #LMday2day

Seoul, South Korea normal

User in photo

48,502

1,951

Eka Tartikasari

Min .. itu tempat di game bazara kayanya ya @memecomicindonesia @meme.comik.indonesia

Rosalinaputri

ÁĶÚ MÁÚ ŃĞÁŚĨĤ ŤÁÚ ŃĨĤ ßÚÁŤ ŤĔMĔŃ ŤĔMĔŃ ŶÁŃĞ ŴÁĴÁĤŃŶÁ ĶÚŚÁM ĎÁŃ ĴĔŔÁŴÁŤÁŃ@dr.nelfa.fashionherbal PÚŃŶÁ MÁŚĶĔŔ ŴÁĴÁĤ ŶÁŃĞ ÁMPÚĤ :)

ika nur asfiyah

Wow...korea

Lutfiah Ainul W

Mbok dijak talah aku, ngunu prandane konco khentel @kkye_ur @kikiemala

vania nita apona

Di korea kah keren

tiaracalista90

PŔoĎÚĶ PĔŃĞĞĔMÚĶ ĎÁŔĨ@dr.nelfa.fashionherbal ßĔŃĔŔ ßĔŃĔŔ ÁMPÚĤ ÁĎĨĶ ÁĶÚ ŃÁMßÁĤ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃŃŶÁ 7ĶĞ ŚĔĶÁŔÁŃĞ ßĔŔÁŤ ßÁĎÁŃ ŃŶÁ ĴÁĎĨ 50ĶĞ ĨĎĔÁĹ ßÁŃĞĔŤ ßÚÁŤ ÚĶÚŔÁŃ ČĔŴĔ ĎÁŃ ĞÁßĨĶĨŃ PĔŔÚŤ ßÚŃČĨŤ PŔoĎÚĶ PĔŃĞĞĔMÚĶŃŶÁ.

The end of the page