Junto Armstrong

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.”
‭‭Roma‬ ‭12:2‬ ‭TB‬‬
.
#Terbaik #DailyWisdom #Pakars #GKKDJakarta #UNLIMITED #NechaMilkTea #Kusem

“Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah: apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna.”
‭‭Roma‬ ‭12:2‬ ‭TB‬‬
.
#Terbaik #DailyWisdom #Pakars #GKKDJakarta #UNLIMITED #NechaMilkTea #Kusem

50

1

The end of the page