Reza.k

!!!طنزى كه به واقعيت نزديك شده است!!!
روى شهركهاى صنعتى گرد مرگ پاشيده شده است!!! بيكارى بيداد مى كند!!! فقر در تمام زمينه ها ( اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى و ... ) بيداد مى كند!!! تضاد طبقاتى بيداد مى كند!!!فساد بيداد مى كند!!! رشوه و رانت بيداد مى كند!!! از همه مهمتر بى عدالتى بيداد مى كند!!! و ... !!!
عزت را در كدام نا كجا آبادى جستجو كنيم!!!
#عزت #بايد #مسئولين #هيچ #فاميل دور #كشور # عدالت #بى عدالتى #فقر #تضاد طبقاتى #فساد #رشوه #رانت #اقتصادى #فرهنگى #اجتماعى #امريكا

!!!طنزى كه به واقعيت نزديك شده است!!!
روى شهركهاى صنعتى گرد مرگ پاشيده شده است!!! بيكارى بيداد مى كند!!! فقر در تمام زمينه ها ( اقتصادى ، فرهنگى ، اجتماعى و ... ) بيداد مى كند!!! تضاد طبقاتى بيداد مى كند!!!فساد بيداد مى كند!!! رشوه و رانت بيداد مى كند!!! از همه مهمتر بى عدالتى بيداد مى كند!!! و ... !!!
عزت را در كدام نا كجا آبادى جستجو كنيم!!!
#عزت #بايد #مسئولين #هيچ #فاميل دور #كشور # عدالت #بى عدالتى #فقر #تضاد طبقاتى #فساد #رشوه #رانت #اقتصادى #فرهنگى #اجتماعى #امريكا

344

13

@aek_gallery

تصاویر و کلیپ هایتان را بهتر نمایش دهید 😊👌
تولید و تدوین محتوای بصری (تیزر،بنر،انیمیشن،گرافیک)

@shabaroze

لايک *

@ali.a.kianipour

ازکجا بگیم وبنالیم،شادی وفرهنگ وخوبی و...به یغما رفت،این بی تمیزان حاکم در فساد وتباهی که مسببش بودند،خواهند سوخت،اگر بیدار نشوند!!

@amintoobak

استادعزیزنمی دانم شخص اول کشورتارییس جمهورو .وکیل وزیرشرایط سخت مردم نمی بینندنمی فهمندتازه کاسه گدایی گرفتن از مردم که خودشان گدان ایناگدایی میکنند

@nader41741270

قصه ها
برا بیدار کردن ما نوشته شده
اما تمام عمر ،
برای خوابیدن ما از انها استفاده شده .. بیداریم ارزوست ..

@5__afsane__3

درود بر فامیل دور

@5__afsane__3

فقط دور از شما و دوستان حرف مفت میزنن

@5__afsane__3

درود بر شما صبحتون بخیر بسیار بسیار عالی واقعا همینطوره

@sh.k968

لایک

The end of the page