Fitness Medico

Fitness Medico predvodjen sa Dimitrijem Kovač i Žarkom Krkeljaš na kongresu sportske medicine u Cape Town-u SASMA 2017. Prezentacija studije na temu veze izmedju lumbalnog sindroma kod sportista i disfunkcionalnih obrazaca pokreta.

#FitnessMedico #FitnessMedicoBeograd #FitnessMedicoBanovoBrdo #AmbulantaZaRehabilitaciju #MedicoFitness

68 Fitness Medico ambulanta za rehabilitaciju

0

The end of the page