Nothing

店主今日收到很多人DM 😂😂所以現在正式接單~都是那句,只包入場唔包靚,可以出左有靚位再加錢揀都得~有意可私或微~fatchong_1111
#superjunior #ss7 #supershow7 #演唱會 #演唱會放飛 #演唱會門票 #演唱會飛 #演唱会 #求票 #求飛 #放票 #放飛 #韓國演唱會 #香港演唱會

店主今日收到很多人DM 😂😂所以現在正式接單~都是那句,只包入場唔包靚,可以出左有靚位再加錢揀都得~有意可私或微~fatchong_1111
#superjunior #ss7 #supershow7 #演唱會 #演唱會放飛 #演唱會門票 #演唱會飛 #演唱会 #求票 #求飛 #放票 #放飛 #韓國演唱會 #香港演唱會

103

0

The end of the page