Seishinkan Karate & Kobudo

Ivan Parra sensei & Uechi Tsuyoshi sensei during the last visit to Okinawa in 2017. ———————————————————————
#IOTKA
#traditionalisshinryu #okinawakaratedo #karatedo #okinawa #isshinryu #okinawa2017

81

2

The end of the page