🔴فالو يادتون نره 🔴
#شعر #ادبيات #پارسي #فارسي #هرروزباقانون 
#حزب_سايبري #جهل_ممنوع #شاعر #ايران #اگاهي
#روشنفكر #تاريخ #هنرلفاظي #هنركلمه_چيني 
#مردم_براي_مردم #مردم #مرد #زن #تهران #اصفهان #تبريز #شيراز #اهواز #كرمان #مشهد  #فرهنگ #فرهنگ_گم_شده #حافظ_شيرازي

1

@cartooni_

به به عاااالی! 😍

The end of the page