شهر جهانی یزد و خودروهای نوستالژی ایساتیس درشکه سوار
#ایساتیس_درشکه_سوار 
#شهر_جهانی_یزد 
#شورلت 
#جهانگردی 
#جهانشهر 
#یزد 
#راندو 
#سریال 
#سلطان 
#بادگیر 
#آتشکده 
#آتشکده_زرتشتیان 
#زرتشت 
#زرتشتیان 
#اصالت 
#فیلم 
#ماشین_عروس
#عروسی
#عروسی👰
#ماشین_قدیمی 
#yazd
#chevrolet 
#belair 
#1954 
#zartosht

168

2

@mostafa__dadkhah

پلاك اصفهان 💞

The end of the page