Taweechai Pongmaneerattana

'ราชบัลลังก์'​ ของ​กษัตริย์​ใน​ดินแดน​สุวรรณภูมิ​ที่​นับถือ​ศาสนา​พุทธ​หรือ​พราหมณ์​มา​ตั้งแต่​โบราณ​ ได้​รับ อิทธิพล​ของ​คติ​ความเชื่อ​เรื่อง​ไตรภูมิ​และ​จักรวาลวิทยา​'​ราชบัลลังก์'​ถูก​ให้​เป็น​สัญลักษณ์​ที่​ประทับ​ของ​พระอินทราธิราช​บน​ยอด​เขา​พระ​สุเมรุ​ ศูนย์กลาง​แห่ง​โลก​และ​จักรวาล​ ตาม​คติ​ความเชื่อ​แบบ​พราหมณ์​-พุทธ​จาก​อินเดีย​

นี่​จึง​ทำให้​'ราชบัลลังก์​'มี​ความหมาย​เป็น​'ของ​สูง​'ที่สุด​สิ่ง​หนึ่ง​ใน​สังคม​ไทย​ ทั้ง​ใน​แง่​ความหมาย​ ความ​งาม​ ความ​เชื่อ​ ฯลฯ​และ​ที่​สำคัญ​ที่สุด​ ใน​ฐานะ​เป็น​ที่​ประทับ​ของพระอินทรา​ธิราช​แห่ง​ราช​อาณา​จักร​สยาม​ 'หัวใจ'​ ของ​ความ​เป็น​ไทย​
#travel#thailand#bhudism #bhudismart#bhaman #indianart#thainess #indra

7 Museum Siam

0

The end of the page